845 Problémy federace a Země - klíčem jsou lidé Cosmic agency

[ Ezoterika ] 2021-03-19

(skupinový chat s Yazhi-mimozemským kontaktem)
Pozn. překladatele - i když to asi není tak jednoduché, na základě vlastní zkušenosti se domnívám, že hlavní problém je v lenosti hledat vlastní cestu, kdy raději přijmete, co vám servírují jiní, a v rozhodnutí si znovu (možná) nenabít hubu.

Estelendla: Jak byli lidé schopni to všechno generovat? Trauma způsobená válkami v Orionu? Kde začíná problém?
Lina: ... nebylo by lepší podniknout kroky k výchově lidských bytostí, které dnes nadále zhoršují v opakování ve smyčce?
Gosia: Věřím, že čisté, povznesené a transparentní vzdělání bez podvodů může vést k tomu, že se v lidech objeví to nejlepší. Systém v nich vyvolává to nejhorší, i když nejsou špatní. Chybí jim vzdělání a vhodné prostředí.
Estelendla: Jak tomu dobře rozumím, většinu problému způsobují 3D frekvence, jsou téměř nefunkční, ale jsou hluboko v naší psychice, takže je znovu pro sebe vytváříme. Nevím, jak se toho můžeme zbavit. Dokud jsou skutečné znalosti zcela pod kontrolou, takže k nim lidé nemají přístup, není pro ně snadné učinit jiný typ rozhodnutí nebo mít jiný přístup.
Gosia: Nemohu odolat myšlence, že hra je pro člověka příliš nepřiměřená. Nejprve jsou postaveni do všech druhů útlaku, o kterém ani nevědí, protože se to děje od okamžiku, kdy jsou nemluvňaty. Jejich duše a těla jsou v zásadě 100% ponořeny do manipulací, při nichž nejsou schopni rozpoznat pravdu od lží, a poté jim je řečeno, že to všechno stvořili. Vidím to trochu nespravedlivě, jako ospravedlnění toho, že Federace nepomáhá. Tato válka je naprosto nepřiměřená, a ty to víš, Yazhi, protože jinak byste tu nebyli a nedělali byste všechno, co děláte a co jste udělali. Pokud je pes týrán, protože vlezl do pasti, pomůžu mu, nezáleží na tom, jestli to, co ho k té pasti vedlo, byly jeho vlastní nohy.

Yazhí: Federace je tolerantní a stejně retrográdní, jako regresivní. Ale z rozšířenějšího hlediska vše vychází z lidské mysli. Federace prostě nemůže osvobodit lidi od útlaku, protože oni sami utlačují, takže jejich osvobozením, jak si lidé přejí osvobodit, bude zachována mentalita oběti, která problém generuje. Pokud jsou ″zachráněni″, spadnou jako kultura a druh zpět do stejného problému. Problém se jim neděje, problém generují. Nelze je před sebou zachránit, znovu spadnou do stejného. Musí se vyvíjet, uvědomovat si své chyby. Pokud by federace problém vyřešila za ně, byla by promarněna příležitost k většímu poučení pro lidi. Vím, že pro mnohé jsou moje slova krutá, ale nechat lidi na pokoji a nezasahovat jde nad rámec prostého rozhodnutí ze strany Federace. Jak víte, i když se Taygeta snaží osvobodit od Federace, je stále její součástí. Ano, Taygeta a další rasy pomáhají přímo, to je také Federace, ale mluvím konkrétně o těch rasách, které naši pomoc ztěžují, nebo nic nedělají.

Problém byl generován složitým způsobem a nemůže zde být jednoduchá odpověď, která by přesně zahrnovala to, co se stalo. Stále však existují určité body, z nichž problém vychází. Trauma generuje mentalitu oběti, jak navrhl Tsarion a Jung, ale pro mě jde nad rámec prostého traumatického důsledku orionských válek nebo kataklyzmatu.

Zapomenutí tím, že zůstane uvnitř 3D frekvencí, vytváří pocit osamělosti a vytváří ″Já″ osoby, která se pak podle populárnějších definic degraduje na narcistické destruktivní já, kterému se říká ″Ego″. Toto oddělení pak vytváří mentalitu oběti a čistou mentalitu přežití, která zase vytváří narcistickou mentalitu ″Já první″. Toto myšlení nyní definuje lidskou rasu, a vytvářejí závislost na tom, co vnímají jako své ochránce, nejprve matku, potom otce, pak rodinu, školu, náboženství a vládu, delegováním své vnitřní moci a svých vlastních znalostí a s nimi i své nezávislosti ... to vše zanechává lidskou rasu v mentalitě ″dítěte″. Čistá závislost na autoritě.
Ta stejná autorita vychází a je generována ze stejného pohledu. Narcistická, která nejnegativnější vlastnosti lidské rasy filtruje do těch u moci. Lidé si vytvářejí závislost na svých narcistech a problém se šroubuje do bodu kolapsu, to je nyní. Někteří žádají o větší moc a druzí správcům tuto větší moc umožňují ve jménu hypotetické bezpečnosti.

Z pohledu lidské reality - Země, Federace, Plejáďané, Maitre a Plazi, kteří jedí děti, to vše je generováno ze základny 3D ve formě tulpů-egregorů. Egregory by se okamžitě rozptýlily, kdyby se tak masa lidstva rozhodla. Vše, co se údajně lidem děje neprávem, vychází a je generováno ze základny, kterou je lidská mysl. Lidská bytost jako druh, jako kolektiv a jako individuální osoba má více moci, než si kdy dokázala představit, prostě si ji nepamatuje. Zoufale chcete pomoc zvenčí tím, že udržujete stejnou mentalitu závislosti na autoritě. Lidé již mají v sobě všechny nástroje k vyřešení problému sami, ale raději čekají na ″tatíčka Trumpa″, který problém vyřeší za ně.

Namítají ″co můžu dělat, když jsem nikdo″, ale i tím vše generujete. Destruktivní tulpy, které působí proti lidskosti, jsou generovány z pohledu nebo základny, kterou je Kolektivní nevědomí, což není o nic menšího než Matrix sám. Ani Federace, ani Taygeťané, ani Rada Alcyone, ani Urmah se svou nesmírnou armádou koček s tím nemohou nic dělat, protože lidská bytost problémem netrpí, ale způsobuje jej. Tím v žádném případě nezmenšuji skutečné lidské utrpení. Jedná se o složitý problém, kdy je třeba věci chápat z několika úhlů současně.

Ti, kteří trpí, si způsobují své vlastní utrpení sami - Zrcadlový zákon (zákon přitažlivosti). Pokud budete trpět, budete vidět jen více toho, jak trpíte. Lidé jsou v destruktivní smyčce, ze které se musí dostat ven, ale s pomocí průvodců. S přímým zásahem si později problém vygenerují znovu, a pokaždé větší, jak je vidět nyní, kdy zlo již převyšuje to za druhé světové války.

Estelendla: Možná by jiné rasy a Federace neměly být považovány za řešení našeho problému. Možná jsme to my, (protože jsme všichni jedno), pomáháme si z úrovně (nebo hustoty), kde máme sílu to udělat.
Gosia: Pokud by byla Taygeta napadena Maitry, nechali by vás to jiné rasy také řešit sami? Proto byla vytvořena Federace, aby pomohla a spojila se proti plazům.

Yazhí: Taygeta nemůže být napadena Maitre, protože to není v jejich kolektivním nevědomí jako problém. Protože ho znají, znamená to být v hustotě nad Maitre nebo jakýmkoli problémem tohoto druhu. Pomoc, aniž by byla vnímána jako pomoc, ale považována za samozřejmost, protože tak by to mělo být, je základem celé holografické společnosti. Ale to není stejná situace jako problém na Zemi.

Jde o to, že Federace z pohledu průměrné lidské reality neexistuje. Bez ohledu na to, zda vy mi rozumíte, z pohledu lidského kolektivu, kolektivního nevědomí, matice neexistují žádné galaktické federace, ani Maitre, ani Reptiliáni. To je nepopiratelná základní realita, ve které žije drtivá většina populace. Vaše konkrétní porozumění přesahuje kolektivní, takže jste uvnitř jiné reality, jiného paralelního světa, ale z pohledu Kolektivního nevědomí vše pochází z kolektivu, vše je generováno jimi a jakmile by došlo k dohodě o změně této kolektivní Matice, problém by se zhroutil i v několika hodinách. Právě tato skutečnost vyděsila Gatese a Sorose a všechny ty staré milionářské mumie. Proto se snaží zničit lidstvo dříve, než lidstvo zničí je. Oni jsou jen tulpy lidského nevědomí.

Budete mít spouštěč, který znovu nastolí směr Nevědomého kolektivu, jak jsme již viděli u WhatsApp a akciového trhu. Může to vypadat obtížně, ale může se to stát i přes noc.
Z individuálního hlediska mnozí opustí existenci zvanou fyzickou, podle smluv před narozením. Z pohledu posmrtného života to není vnímáno tragicky. Lidská rasa po tom už nikdy nebude stejná, v dobrém i v horším. Na Zemi přežije, ale nebude to stejná civilizace a za cenu životů a utrpení. Lidstvo jako takové však vždy přežije, protože nezávisí na Zemi, existuje v celém galaktickém kvadrantu. Z většího pohledu je to, co se na Zemi děje, jen lokální rvačka.

Estelendla: Měli Lyřané v kolektivním nevědomí rasy, které je napadly? Jak mohly planety s velmi milujícími rasami, ale neschopné se bránit, být napadeny těmito regresivními rasami?

Yazhi: Alpha Centauri byl problém 5D, ne problém generovaný oddělenou bublinou 3D Matrixu. Jiná pravidla. Byli velmi milující, ale postavili se do pozice, kterou si sami vytvořili, díky čemuž byli kompatibilní s tímto problémem. Nemůžete být jen láskou a světlem, pokud jste uvnitř Matrixu - Kolektivního nevědomí. Taygeta je velmi milující a vyspělá společnost, ale je také velmi silná vojensky.
Abyste mohli říci, proč se něco stane, musíte mít předchozí rámec, abyste porozuměli dalšímu rámci myšlenek a konceptů.
Realita pro každého, galaktická existence, celý vesmír, vše pochází z jediné singularity vědomí. Z tohoto bodu neexistuje čas, vzdálenost. Tady funguje koncept nelokality. Každá planeta, bez ohledu na to, jak daleko je, bude existovat ve stejném rámci vědomí, který ovlivňuje ostatní.

Jedna lyřanská rasa vypadá fyzicky stejně jako jiná. Samy o sobě mají kolektivní nevědomí (skupinu myšlenek), které určuje, že vaše vědomí odráží vzhled, který nazýváte ″lidský″ (lyřanský vzhled). Zároveň prochází stejnými tulpy, čímž vytváří zobecněný a sdílený problém mezi všemi. Pokud jednotlivé složky těchto ras, jako izolované kultury (např. Taygeta), pochopí podstatu problému, který ovlivňuje nás všechny, i když je izolovaný jen pro ně, může to generovat řešení. Taygeta již našla řešení invaze Maitré a plazů, lidstvo zatím ne.

Proč Federace neosvobodí všechny lidi? Protože to není v jejich realitě. I když chtějí, nemohou vstoupit do stejného Kolektivního nevědomí. Aby byla realita, časové osy nebo hustoty kompatibilní, musí být nejprve součástí uvedeného Kolektivního nevědomí. Je to jako požádat ducha o pomoc s přesunem těžkých beden. Federace se musí stát součástí reality kolektivu, aby se reality propojily, aby mohla být interaktivní, jinak není možné dotknout se čehokoli z této jiné reality. Realita nejsou místa, jsou to nápady. Nezáleží na tom, neexistují žádná místa, neexistují vzdálenosti, není čas, vše, co tvoří vesmír a objektivní realita, jsou nápady. Maitre nikoho ve skutečnosti nenapadne, lidé je nechají vstoupit do jejich kolektivního nevědomí. Pro vás budou Maitre, ostatní jim budou říkat džinové /démoni / entity. Jde o to, že to existuje v Kolektivním nevědomí jako problém, stejně jako staří Nerdoví milionáři.

Estel-la: Jak se Taygetě podařilo izolovat se od tohoto Kolektivního nevědomí?
Yazhi: Nepodařilo tak docela, protože pokud je někdo zotročen a je to tvá sestra / bratr, jsi také. Strach pochází z mimozemských 5D ras, které stále nevědí, co se vám zde snažím vysvětlit. Tento strach je součástí problému, protože lidské Kolektivní nevědomí je součástí jiného rozšířenějšího Kolektivního nevědomí, které zahrnuje strach, že se lidský problém rozšíří mimo Zemi. Lidské kolektivní nevědomí je součástí lyřanského v součtu všech lyřanských ras. Samy o sobě jsou také součástí vyššího kolektivního nevědomí, které zahrnuje i jiné nelyřanské rasy.

Taygeta je zde a mohla by být ovlivněna, ″protože myšlenky unikají směrem k Taygetě″. Ve skutečnosti tomu tak není, i ponořená do problému je Taygeta z větší části imunní, protože to nedovolí svým rámcem intelektuálního porozumění, který diktuje realitu Taygety. I tak však existuje značná mezikulturní kontaminace, ale opět se omezuje jen na to, co může vstoupit do kolektivního nevědomí Taygety. Špatné pozemské zvyky se dostanou ven, ale ne na této destruktivní úrovni, jednoduše proto, že jsme si toho vědomi.

Tam, kde má imunitní systém slabost, tam bude napaden. Není napaden zvenčí, ale tvorba problému (infekce) je podporována interně, protože mikroorganismy, které způsobují infekci, již byly uvnitř těla. Právě zhroucení systému v určitém bodě vytváří narušení rovnováhy, které způsobuje uvedenou infekci. Ani v případě infekčních onemocnění není problémem vnější invaze, ale vnitřní nerovnováha.

Lina: Myšlenky lidí, nepronikají do ″5D″? Tím, že dokážeme věci vyřešit, jsme také schopni je ještě zhoršit. Negativní přenos ″3D″ nápadů a ″5D″ ignorance navzdory vytvořené bublině ... nebylo by lepší tuto bublinu rozšířit a projít převýchovou? Nabaluje se to jako sněhová koule.

Yazhi: Problém na Zemi je již obsažený v rozšířenějším Kolektivním nevědomí. Nerovnováha se odehrává na Zemi, stejně jako u infekce. Pokud je rasa 5D kompatibilní s jedním z problémů Země, problém pronikl kvůli vnitřní slabosti nebo zranitelnosti uvedené rasy, nevyváženosti. Žádný problém nemůže vstoupit, pokud není pozván. Destruktivní 3D nápad nemůže napadnout Taygetu, protože Taygeta si již uvědomuje existenci uvedeného potenciálního problému (pozn. nikoli proto, že se dívá jinam, aby problém tzv. nepodporovala pozorností).
Taygeta se nehodí k tomu, aby měla tento problém, protože má větší znalosti než Země a čím větší znalosti, tím vyšší hustota. Vědomí a moudrost chrání vyspělou civilizaci před kompatibilitou nebo před znečištěním méně vyspělou civilizací. Jsme imunní, protože již známe problém, jeho genezi, příčiny a řešení.

Estelendla: Pokud by lidé dokázali vyřešit problém, který způsobují, pak by byla opravena Kolektivní nevědomá matice všech ostatních ras, jichž jsou součástí?

Yazhi: Ano, přesně tak. Proto se tolik dalších ras zajímá o to, jak jednou provždy vyřešit problém, který je na Zemi, protože se dotýká nás všech, jsme součástí stejného rozšířenějšího kolektivního nevědomí. Pro všechny rasy, které existují, je Země nerovnováhou, která způsobuje ″infekci″, která postihuje nás všechny. Není to tak, že by existovaly regresivní a pozitivní bytosti, pouze z pohledu základní duality. Skutečnou podstatou vesmíru je integrace a láska. Pojmy regresivních ras, Maitré, Reptiliáni, zůstávají pouze jako body nerovnováhy způsobené vnitřní zranitelností generovanou specifickou skupinou, která se ukáže být přesně tou, která je tímto problémem ovlivněna. Otevřenost, ve formě vzdělávání zahrnujícího všechny rasy ovlivněné problémem Země, je něco nevyhnutelného, co se děje automaticky v důsledku interakce a studia toho, co se děje na Zemi.

Část Federace, která staví překážky proti pomoci Zemi, je generována přímo Lidským kolektivním nevědomím, je přesně stejná. Jinými slovy, lidé jsou onou nepříjemnou součástí Federace. Jsou na Zemi a 5D Saturnu současně. Jinými slovy, samotní lidé blokují Federaci. Je to princip zrcadlení. Co je chápáno jako realita v hustotě, je pouze odrazem zbytku něčeho, co je složitější ve vyšší hustotě, což je zase odrazem něčeho vyššího. Nakonec je vše jen části toho samého. Z hlediska nižší hustoty člověk má a zpracovává méně informací než ve vyšší, protože skutečnou podstatou všeho, co existuje, je vědomí ... (myšlenky).

Problém je v tom, že to není jen odraz, ale obousměrný proces. Holografickým způsobem, all inclusive, hustoty jsou navzájem ovlivňovány. 5D je vzor, ale 5D jen sleduje jiný vzor, který je vyšší a složitější. Nejste to, co vidíte v zrcadle, vaše skutečné bytí nemá žádnou formu, jste jen světlo, energie, rozšířený a sjednocený éter. Skutečnost, že máte definovanou formu, je jen kvůli společným myšlenkám, které nás definují. Formy, zdání, se obvykle opakují, protože i když se zdá, že pro lyřanskou formu existuje nekonečné množství možných variant, pravdou je, že neexistují. Je to antropomorfní forma omezená na řadu fyzických zdání. Fyzický vzhled lze opakovat na více než jednom místě, protože se jedná o nápad. Myšlenka je frekvence, takže osoba v 5D a její pozemské zrcadlo vypadají stejně, například proto, že udržují velmi podobnou frekvenci. Podobní lidé sdílejí podobné základní frekvence, i když kvůli větší separaci ve 3D jsou omezeni na určité bubliny vědomí, které zase vytvářejí odlišný způsob myšlení mezi dvěma fyzicky velmi podobnými lidmi.

I když dva lidé vypadají velmi podobně, téměř jako klony, mohou mít odlišné hodnoty, pokud jde o složité myšlenky, jako je etika, zájmy, morálka, ale stále si zachovávají základnu, která je definuje jako 198 dlouhovlasých blonďatých mužů. Jeden Nor, druhý Taygeťan. Vliv mezi nimi je obousměrný, ať se jim to líbí nebo ne. Fyzická zrcadla jsou pro průměrného pozemského člověka nepříjemná a těžko srozumitelná, jsou v kultuře Země prezentována například jako dvojník.

Gosia: Dobře, takže skrze tato zrcadla lze ovlivnit Federaci? Proto je federace taková, jaká je?

Yazhi: Ano. Proto lidé s nízkým kolektivním vědomím blokují Federaci. Jinými slovy, samotní lidé blokují Federaci.

Gosia: Ale oni tam jsou teoreticky ve vyšší frekvenci v 5D. Měli by přepsat spodní část svých zrcadel. Proč vyšší bytosti v 5D více neovlivňují jejich zrcadla? Nemají více tvůrčí síly?

Yazhi: V 5D je větší porozumění. Ve 3D není vše pochopitelné kvůli omezením porozumění kolektivní mentality 3D. V 5D můžete pochopit mnohem více věcí než z pohledu 3D. 5D rozumí a je ovlivňováno z 3D, ale ovlivnění z 5D do 3D je omezené. 4 nerozumí 9, ale 9 rozumí 4, protože ji obsahuje. Další rasy jsou ponořeny do svých vlastních paradigmat porozumění, také jejich myšlenky, jejich koncepty budou ovlivněny, ale ze svého vlastního přesvědčení nevstoupí do stejné dynamiky. Pomáhají pouze jako průvodci skrze jejich hvězdná semena. Řekla bych, že odvádí mizernou práci. Sami mají v 5D svůj vlastní proces učení.

Lina: Saturnská federace jsou bytosti, které jsou zde ztělesněny jako hvězdná semena žijící ve 3D, a ty ovlivňují 5D bytosti tím, že přenáší regresivní nápady a tak stále dokola ... když to nefunguje, proč nepřijdou s lepším řešením?

Yazhi: Protože řešení 3D problémů lze najít pouze z pohledu těch, kteří je vytvořili, jinak se budou opakovat. Jinými slovy, problémy Země lze vyřešit pouze ze pozemské úrovně. Proto je nyní uvnitř 3D tolik hvězdných semen, protože to je jediné definitivní řešení problému. K tomu jsou hvězdná semena, jsou kavalérie, která problém vyřeší. Federace nemůže přijít, aby zachránila Zemi, protože není v její hustotě. Aby to bylo možné, musí mít pozemský kolektiv ve svém existenčním rámci a pochopení zmíněnou Federaci, něco, co pro lidi jako kolektiv neexistuje, nemůže nic ovlivnit ani pomoci.

Jako příklad: Nemohu ovlivnit samotné lidské kolektivní nevědomí, nefunguje to, nepřipojuje se, neexistuje žádný vstupní bod. Připojit se mohou hvězdná semena. Potřebuji použít hvězdná semínka, aby z porozumění 3D a 5D posloužili jako most, předali zprávu obyvatelům Země. Jinak nás nebudou poslouchat nebo jen velmi málo, jak již bylo prokázáno dříve.

Estelendla: Zmínili jste dříve že lidstvo bude pokračovat, ale po utrpení a že už nikdy nebudou stejní. Jaké budou důsledky všech těch lidí vracející se k 5D, když prošli tolika strachem?
Yazhi: Z pohledu posmrtného života nevidí ani nevykládají strach stejným způsobem. Berou s sebou strach jako myšlenky, které jsou příčinou toho, že je jimi 5D kolektivní vědomí více naplněno a jsou udržovány tulpy, které naopak ovlivňují všechny rasy.

Estelendla: Kdyby hvězdná semínka měla všechny své vzpomínky, možná by byli schopnější. Takhle se nám nedaří dobře.
Yazhi: Nebudou si pamatovat, ale jejich porozumění a podstata jsou hvězdné. Jinak byste tu se mnou nebyli. Z hlediska porozumění probuzení trpí nejvíce, protože pro lidi Matrixu se nic neděje. Existuje pandemie ok, ale jak jakmile jsou očkováni, vše se vrátí do normálu. Obléknou si masky a poslušně s úsměvem půjdou do života.

Lina: Nemyslím, že nás přišli zachránit. Už jsem pochopila, že to není možné. Možná hvězdná semena vstupující se souhlasem k pamatování. Nebo že se všechny rasy zapojené do posílání hvězdných semen shodnou na jediném příběhu ... jediné verzi, abychom se po odhalení skutečných ″kontaktérů″ sjednotili. Jinými slovy ... pomocí stejného systému, který nás zotročuje, abychom se osvobodili.

Yazhi: V dnešní době vstupuje obrovské množství dětí s plnou pamětí. Proto na ně Cabal tolik útočí běžnými injekcemi a nyní i touto. A jak ověřit, kdo jsou skuteční kontaktéři a kdo ne? Každý ztrácí čas tím, že na sebe navzájem neustále útočí.

Gosia: Proto by měli přijít s pamětí. S dohodami. Všichni společně. Ne bez paměti, rozptýlené, každý s jinou verzí podle agendy jejich ras. Připojit se! A sjednoceni před příchodem. Dohodnout se na nějaké mnohonárodnostní radě. A vstoupit jako armáda. Protože pokud ne, útočí pouze jeden na druhého. Bojují za to, kdo říká pravdu.
Yazhi: To se již stalo, proto vstupuje tolik dětí. A to nejen ve 3D. V 5D ze stejného důvodu. Včetně mě s plnou pamětí. Existují i vstoupení (walk-in), ale jak říkáš, musí jich být víc.
Souhrnně tedy Federace nemůže zasáhnout, jak by si lidé přáli. Nejde o to, že nechtějí, ale o to, že nemohou. Není to omluva. Je to existenční bariéra.

Estelendla: Chápu, že například kdyby nyní chtěla Federace zasáhnout otevřeně, mohlo by to způsobit další problémy, protože lidé by v panice páchali sebevraždy nebo tak něco.
Yazhi: Přesně. V existenciálním rámci, v lidském Kolektivním nevědomí, bude Federace jen něco jako ″Den nezávislosti″, invaze UFO, s negativními výsledky, kvůli mentálnímu programování, které mají. Samotná federace z vašeho pohledu není nic jiného než Cabal, který ovládá média. Pokud lidé sami a společně z pohledu Kolektivního nevědomí řeknou ″dost″, vše se náhle zastaví. Staré mumie a pitomci se stříkačkami by okamžitě ztratili veškerou svou sílu. Z pohledu lidského kolektivního nevědomí jsou oni sami Federace, která řídí.
Ale ta obrovská manipulace pochází od lidí samotných. Musí si vyčistit mysl počínaje od jednotlivce. Vše, co existuje, jsou jen tulpové, egregory. Ty jsi tulpa, já jsem tulpa. Výsledky pevného držení konstantní myšlenky, což je harmonická frekvence, která vytváří materializaci. Ale stále je to jen nápad. Z pohledu této lodi nezáleží na tom, kdo je Federace, takže pokud útočí Matrix 3D nebo Saturnská federace, z mého pohledu jsou to dvě jména pro úplně stejnou věc.
Z pohledu Země je Saturnská federace infiltrována. My také vytváříme tyto tulpy. Vytváříme tím dohodu s lidským matrixem o vnímání, které není v souladu s naší existencí, protože není součástí Kolektivního nevědomí. Proto na nás útočí, jako imunitní systém útočí na vnější patogen. Nepřijatelnou součástí pozemského matrixu jste i vy, takže útočí i na vás. Proto pro 3D Matrix, kolektivní nevědomí jste vy námi, a potřebujeme, abyste tam ″existovali″. A ti, kteří útočí, vás také potřebují, abyste nám sloužili jako most. Proto obviňují vás, že jste nás vymysleli, protože to je vše, co Matrix vidí. Vidí jen vás. Je to proto, že každý z vás zde má jednu nohu v Matrix 3D a druhou nohu v Matrix 5D.

Lina: Takže bublina našeho nevědomého stvoření Matrixu se rozšířila jako deformovaný balón a obklopuje vás a část Federace jako jakýsi druh zpětné vazby myšlenek, čímž určitým způsobem udržuje smyčku, v níž se nacházíme?
Yazhi: Ano, lze to popsat jako sadu bublin. Všechno se navzájem ovlivňuje současně. Celý vesmír je skvělý celek a jeho členění jsou pouze iluze myšlenek, které generují myšlenky oddělení, ale je to iluze, a když jeden nebo více lidí souhlasí, že vidí věci dostatečně podobně, sdílejí stejné základní myšlenky - vytvářejí dohody o vnímání, které jsou kolektivním nevědomím. Bubliny. Velká bublina z menších bublin, až po základní bubliny, které představují každou osobu nebo jednotlivce. Každou duši. A každá duše je pouze výskytem Zdroje, Celku, ″odtud sem″ a ve vnímání se bude nazývat ... ″Gilberto Gomez″.

Cristina: Připomíná mi to film ″Počátek″, kde je zloděj snů napaden spáčovým nevědomím.

Yazhi: Jeden z nejlepších lidských filmů, který jsem důkladně studovala. Chápu, že jen málo lidí ho dokáže pochopit napoprvé. Stejně jako v tomto filmu v každé realitě snů začne kolektiv jít proti tomu, kdo realitu vytváří, v tomto případě proti vám, protože jste ti, kteří destabilizují systém, který by sám o sobě byl dokonalý (jak vysvětlil architekt).

Estelendla: Jak upravit Kolektivní nevědomí ve velkém měřítku? Šíření a předávání znalostí jde v malém.
Yazhi: Nikdo toho není schopen. Proto Federace nemůže zasáhnout. Změna, motivace ke změně, musí vycházet zevnitř procesem zrání a progrese vnitřního vědomí, ne zvenčí. K tomu potřebujete motivaci nebo pobídku a touto pobídkou je bohužel tření, které se promítá do kolektivního utrpení.

Až budete schopni vidět pravdu, temnota skončí. Každý ″spící″ člověk si musí uvědomit lži, které udržují současný problém Země. Znamená to, že lidé jako vy jsou jedinou nadějí pro lidstvo. Vaše porozumění převyšuje jejich. Vy je vidíte, chápete, proč myslí tak, jak myslí, ale oni ne. Vidíte lidi spát, protože jste vzhůru. Jste v jejich realitě a nejste. Budete sdílet stejné, ale jejich realita je úplně jiná, paralelní světy. Jste dveřmi, mostem mezi dvěma světy. Nemůžeme zasáhnout, aniž bychom situaci nezhoršili. Jen příčinu problému přiživujeme - vaši závislost na tom, že budou problémy vyřešeny zvenčí, i když máte vše, abyste je vyřešili sami.

Federace nechápe, proč nemohou, nachází jiné druhy důvodů, jako je Karma. Ale všechno se odvíjí od toho, co jsem právě řekla. Jen to více komplikují, i když je to celkem jasné. Nemohou zasáhnout, jen hasí oheň olejem.
Pro vaše kolektivní vědomí jsou problém lidé matrixu, pro jejich kolektivní vědomí jste problém vy. protože nesdílíte stejnou realitu. Můžete koně přivést k vodě, ale nemůžete ho přimět pít. Spícím můžete nabídnout pouze informace, které máte, ale nemůžete je přimět, aby tomu uvěřili. Musí to vidět a zažít na vlastní kůži. Takto je všechny programuje samotný matrix. Budou muset projít tím svým, aby si uvědomili své chyby.
To, co se děje, je přiměje ke změně, protože je vyvede z jejich komfortní zóny a přinutí jednat. Učíte se utrpením. To je nešťastné, ale je to tak. Není nutné trpět, abyste se učili, ale to je něco, co můžete použít vy, ne oni, protože jejich mysl je velmi základní.

Už děláte vše, co můžete, a podle rozhodnutí každého z vás v tom budete pokračovat. Přijměte své omezení, to je to, co můžete udělat, a nic víc. Pokud se začnete ″obětovat″, abyste ″pomáhali lidstvu″, nakonec problém svým vlastním utrpením jen přiživíte. Přijměte to, co můžete udělat, a přijměte to, co nemůžete. Pochopte, že není vaší odpovědností vyřešit problém, i když jste poslední nadějí, protože nejste sami, existuje více lidí, kteří pracují na stejném cíli.
Jinými slovy, máte právo být šťastní a mít život, a ne se hořce věnovat věci. Můžeme dělat jen to, co můžeme, počkat a dívat se. Není na vás nést svět na svých bedrech, ani na nás.

>b* Gosia: Proč, 5D lidé tím, že mají více tvůrčí síly - tím, že mají širší vnímání, nemají větší moc změnit to, co se děje ve světě, a potřebují, aby je odtud ovlivňovali lidé na Zemi? Říká se, že mimo Zemi je síla projevu větší než zde. Tady je to husté. Proč tedy nepracovat na ovlivňování pozemšťanů a jejich zrcadel TAM, kde je síla projevu rychlejší?

Yazhi: Pamatujte, že hustota je jen skupina dohod o vnímání a to, co definuje jako vyšší hustotu ve srovnání s nižší, je množství informací, které zpracovává jako součást své existence - které ji definuje. Bytosti s těmito druhy dohod mají více vědomí, více vzpomínek a více porozumění než kdokoli s nižší hustotou. Čím větší porozumění, tím více detailů, čím větší je pohyb energie, tím rychlejší projev. I když rozumíme nižší hustotě, nejsme její součástí. Chápete své spící příbuzné, ale přesto je nemůžete změnit, i když jim vše vysvětlíte polopatě.

Ano, lidé jsou omezeni, takže neprojevují to, co chtějí, ale omezuje je pouze jejich vlastní myšlenka, že jsou omezeni, a tak to projevují.
I v 5D věří, že jsou omezeni, ale protože jsou v 5D, věří, že limity jsou jiné než na Zemi, a proto jsou rozšířenější. Ale stále mají stejný problém. Zeptejte se Anéeky, jestli může projít zdí.

Estelendla: To znamená, že 5D ovlivňuje 5D? I když nemůže vstoupit do omezeného 3D myšlení?

Yazhi: Ano, může, ale těžko. Potřebujete vstupní portál, což je něco s frekvencí 5D, co může ovlivnit také 3D (hvězdná semena). Problém byl generován z 3D, lze jej vyřešit pouze z 3D dozráváním porozumění.
Příklad: co se stane, když opustíte dům a omylem šlápnete na mravence aniž jste si toho všimli? Nejste vinni, protože jste se nezapojili. Pokud ale vidíte mravence, pak jste se do problému již zapojili, a nyní již máte s mravencem ″karmu″. Musíte dávat pozor, abyste na něj nešlápli. Tento koncept karmy používají Andromedané k ospravedlnění nezasahování. Samo o sobě, přísně vzato, to platí. V případě Taygetanů se již na ″malého mravence″ podívali, proto mají nyní problém.

Estelendla: Myslím, že se dívají pouze na tu část, která je zajímá.
Yazhi: Přesně. Každý může vidět pouze na hranici svého vlastního porozumění. Uvidíme, jestli Lidské nevědomí dokáže dostatečně rychle dospět a expandovat, aby vyřešilo svůj vlastní problém, nebo budeme svědky kolapsu, který dříve či později způsobí vznik jiného paradigmatu nebo pokročilejší matice.

Cristina: A co se stane s probuzenými lidmi, na které systém zaútočí? Stáhne je Kolektivní nevědomí nebo jim bude vytvořena nová realita?

Yazhi: Je pravděpodobné, že lidské Kolektivní nevědomí - Matrix, je nakonec přetáhne s sebou. Ale ještě to neskončilo. Boj pokračuje, kostky jsou ve vzduchu.

Estel-la: Chystají se nás stáhnout s sebou? To nechci! Měla bych být schopna vytvořit si vlastní realitu sama!
Yazhi: Všichni můžete. Hledáme jak, mezi trhlinami samotného systému. Ne všechno je ztraceno. Jde o nápad. Jste velmi mocní. Problém spočívá v tom, že souhrnné Kolektivní nevědomí žádá o pokračování toho, co generuje problém. Delegování moci, svobody a lidské nezávislosti výměnou za ochranu před neexistujícími neviditelnými problémy, které jsou podporovány pouze idejemi. Hvězdná semena jsou duchovní průvodci. Nemohou dělat o moc víc. Duchovno je však základem všeho. Jediným způsobem, jak tento problém porazit, je vyhnout se oddělení. To znamená, že vy, hvězdná semena, láskyplně integrujete lidi Matrixu. Vím, že jsou příčinou problému, ale měli byste být chytřejší než oni a nevytvářet například fragmentaci rodiny kvůli nesouhlasu v myšlenkách a porozumění. Najděte způsoby, jak přimět lidi, aby problém viděli. Například jim ukažte důkaz něčeho. Ve srovnání s vámi jsou to jednoduché mysli. Přiveďte je k lepšímu porozumění po malých kouskách, viditelnými důkazy.

Příklad, neříkejte jim, že masky nefungují, raději jim ukažte, jak jsou tyto masky nechutné, pokud jde o sběr choroboplodných zárodků, které mají jen za pár minut používání. Uvidí problém, to neznamená, že jim o problému řeknete. Pokud stále chtějí dýchat 80 druhů mikroorganismů rostoucích v masce, bude to jejich rozhodnutí. Ale alespoň to viděli.

Gosia: ″Probuzená″ hvězdná semena jsou těmi, kdo bojují proti tomuto systému, aby jej změnili. Ale všechna ostatní hvězdná semena, která ještě nejsou vzhůru, vytvářejí tuto realitu, nebo to všechno vytvářejí i ″probuzená″ hvězdná semena ?

Yazhi: Ano, vešli tam jako hvězdná semena hledající zážitek. Ve skutečnosti to není nutné. Krmí to každý, kdo má co do činění s Matrixem. Krmíte to skrze tebe.

Ostatní z jejich porozumění nevidí žádný problém. Chtějí jen pokračovat v ″životním stylu″, na který jsou zvyklí, aniž by viděli důsledky tohoto životního stylu.
Vidíte potíže, které životní styl způsobuje, proto jste znepokojeni, ale lidé z Matrixu ne. Podle nich dříve nebo později s injekcí pandemie skončí a vrátí se do normálu. Mluvíme zde o dvou různých realitách. Vaše a jejich. Vy jste ti, kteří je chtějí změnit a přitáhnout je k tomu, aby vám porozuměli, protože ″je to lepší″. Ale z jejich pohledu jste hloupí útočníci, kteří nerozumí.

Měsíc byla to vysokoenergetická éterická bariéra, která nedovolila (v minulosti) proniknout posádkám bez technologie manipulace s frekvencí. Považuje se za metodu mentální represe. Dnes je to tak slabé, že se v místní Federaci hovoří o vypnutí zařízení, aniž dojde k viditelným změnám. Cabal, regresivci už bariéru neustále projíždějí portály a pokud je to povoleno, také loděmi. Tudíž to, co udržuje 3D jako 3D, je lidská mentalita. Protože hustota není místo, ale mentalita, vnímání, přesunuli by se do větší ″bubliny″, do ostatních 5D ras, což je konečný záměr.

Problém je v tom, že před lidmi není nic, co by je mohlo zachránit, vytvářejí si vlastní problém, takže jsou svým vlastním problémem. V okamžiku, kdy tuto skutečnost překonáte a uvědomíte si, jak sebezničující jsou vaše myšlenky a hodnoty, automaticky se stanete tím, čemu říkáme 5D. Pamatujte si, že neexistují žádné hustoty, že to je jen myšlenka nebo dohoda v myslích lidí, od jednoho k mnoha. Odstranění měsíčních frekvencí tento problém nevyřeší. Jsou irelevantní. To, co lidem brání vzpomenout si a uvědomit si vše, čím jsou, čím byli a co se děje, je opět jejich vlastní mentální programování, jejich myšlenky, jejich hodnoty, mentální kontrola nad nimi. Tu vykonávají vlády, které samy vytvořily, se stejným přístupem k delegování rozhodnutí a těžké práce na ″úřady″ za předpokladu, že budou dělat věci pro své blaho.

Vlády nejsou na to, aby se staraly o lidi. Tyto vlády, ať už oficiální nebo ty, které jsou za nimi, tajné společnosti, jsou výsledkem lidí a jejich způsobu bytí. Monstrum, které vytvořili, se vrací, aby je ″sežralo″. I hloupí milionáři se stříkačkami a zchátralí staří miliardáři jako Rothchild a Rockefeller jsou mimo jiné výsledkem lidu. Proč?
Protože ti, kteří se dostanou k moci v sociálním systému, jako je ten, který máme na Zemi, musí mít velmi přesné povahové vlastnosti, jinak nebudou moci vyšplhat na mocenské pozice. Tyto rysy jsou brutální narcisismus, který s sebou nese další vlastnosti, jako je nedostatek empatie. Ti, kteří se dostanou k moci, jsou tedy nejhoršími představiteli lidstva, a to se dělo po staletí, ne-li tisíce let (ve skutečnosti přibližně od roku 1310 př.n.l.). Lidstvo si tedy musí položit otázku, co se stalo, co je přivedlo do tohoto současného bodu na pokraji sebezničení?

Trvám na tom, že člověk se může dostat k moci, pouze pokud má definované osobní aspekty narcismu, které předá také svým dětem, čímž vytvoří třídy lidí, kteří se logicky proderou k moci, a tím vykořisťuje ty, kteří nejsou narcističtí. Stejně se stává i v osobních vztazích, empatický spoluzávislý téměř vždy skončí vykořisťován narcistou.

Estel-la: Velmi zajímavé o Měsíci. Pochopila jsem, že některé budovy skutečně zmizí. Ale samozřejmě, pokud zůstanou v myslích lidí, tyto mysli je budou nadále vytvářet.

Yazhi: Jakmile jsou vytvořeny, již se udržují, protože již jsou součástí matrixu, budou již udržovat harmonické frekvence, které je vytváří. Myslím, že zmizí jen v některých případech. Viděl bych to spíše tak, že zůstanou a zmizí pouze z jiného úhlu, protože už nejsou nutné, proto, jak civilizace postupuje k něčemu pozitivnějšímu. Budovy ″velkých bank″ by například ″zmizely″, i když samotná budova bude i nadále sloužit jako budova s byty pro lidi, jako domy. Bylo by nutné se podívat na problém mizení věcí jako něco symboličtějšího.

Gosia: Budovy, ale i města byla vložena počítači, to je to, co jsem pochopila od Anéeky před 3 lety. Objekty a budovy vložené shora by tedy nezmizely? Změnil by se pouze jejich účel?

Yazhi: Ano, jednou vložená Matice napájí harmonické frekvence pro údržbu těchto budov nebo cokoli jiného. Nejenže zůstávají budovy, ale rasy uměle vkládají věci, aby byly později nalezeny a použity pro retroinženýrství pozemské frakce, která jim vyhovuje, což zvyšuje složitost problému. Předměty z jiné doby jsou jasným příkladem toho, co zde popisuji.

Cristina: Co se lidé naučí, pokud jim nikdo nepomůže?

Yazhi: Mnozí tomu již rozumějí, takže se nenachytají na své vlastní stvoření. Ale ti, kteří rozumí, nestačí, a mohli by být taženi dolů těmi, kteří nerozumí. Pomáhat jim problém nevyřeší, ve skutečnosti ho to živí. Protože lidé jsou ve smyčce, ve které věří, že nejsou schopni řešit své problémy, dostanou neschopnost čelit svým problémům. Pomoc by pro ně byla vnímána jako něco, na co mají nárok, a okamžitě se vrátí ke stejným ″špatným návykům″, které problém vytvořily.

Nezbývá než nechat lidi na základě svých vlastních výtvorů uvidět problém a vyřešit všechno sami. Bez nápravy této mentality nikdy nebudete moci zavést holografickou společnost. Je to s ní neslučitelné.

Dnes je jednoduchý popis holografické společnosti zaměňován se socialismem. To je svědectví nedostatku kolektivního vědomí, že jste se ponořili do ″Já první″, destruktivního narcismu moderní lidské společnosti.

Lina: Domnívala jsem se, že myšlenkou celého tohoto odhalení bylo probudit co nejvíce, aby zachránili sebe, a zachránili ostatní. Ale když se podívám na situaci, myslím si, že nás to nakonec více vtáhne do ″jejich″ kolektivní reality ... platíme za to, že nemůžeme měnit jejich myšlenky, nápady a etiku.

Yazhi: To je mise vás všech tady. Ale mám pocit, že ti, kteří by se probudili, se již probudili a ti, kteří se nechtěli probudit, se neprobudí. V dnešní době je jasné, že ti, kdo to nevidí, jsou slepí, nebudou se probouzet, takže pokračování bude spíše o vytváření unie mezi probuzenými, nebojovat mezi sebou navzájem o nesmysly. Tato unie je klíčem.

Budete muset dokázat přeložit probuzení do ″jazyka″, který zvládnou spící, tj. manipulovat s nimi tak, aby se stejnými koncepty a se stejným rámcem víry mohli pracovat společně s ″probuzenými″. Musíme jim dát jen to, co je nezbytné, pokud jde o informace, které je ″probudí″, a ne je ponořit do složitých věcí, kterým by nikdy nerozuměli a vždy je předali jako nesmysl.

Proto jsem vícekrát řekla, že tvrzení, že informace pocházejí od ″mimozemšťanů″, jen diskredituje celé naše úsilí. Spící lidé to nemusí strávit. Vidí jen malé věci, jako například moře nechutných mikrobů, které žijí v jejich maskách. A odtamtud si začnou uvědomovat, že jim to škodí a nechrání je to před ničím. Malá informace jako příklad, který dokážou zvládnout. Mimozemšťanům nikdy neuvěří.

Estelendla: Pokud lidé budou pokračovat v cestě, nebudou moci mít holografickou společnost. Fungují všechny holografické společnosti v 5D dobře? Vzhledem k tomu, že Federace nechce (nemůže) pomoci, funguje správně jako organizace? Nebo jsme to my odsud, kteří to nevykládáme dobře, protože nám není dobře, a je to opět naše reflexe?

Yazhi: Každá kultura a rasa má svou vlastní verzi holografické společnosti, která je jí šitá na míru a má své vlastní požadavky. Samy o sobě téměř všechny kultury v takzvané 5D používají Holografickou společnost, dokonce i takzvané regresivní rasy.

Nejsou dokonalí, ano, existují problémy, ale pevná základna je tu a tou základnou je mentalita lidí. Jejich svazek. A nepřítomnost peněz, protože peníze jen podporují nedostatek a mentalitu oběti a produkují více narcistů. Proto se stávají pyramidovou společností.

Interpretace všech informací, bez ohledu na to, jaké jsou, bude vždy v optice porozumění a svědomí pozorovatele, bude založena na jeho znalostech a intelektuálním rámci. Takže ano, nepochopení, jak funguje holografická společnost, je dalším odrazem sociálního programování lidstva.

Očekává se, že poznání toho, co dělají dětem, způsobí probuzení. Hromadnou realizaci věcí. Ale k dosažení tohoto bodu bude nutné trauma a utrpení. Utrpení samo o sobě je velkou hnací silou rozvoje, nemusí to tak být, ale s intelektuální úrovní lidstva nevidím jinou cestu. Takže ano, vidím, že se z problému dostanou jako skupina, ale za velmi velkou cenu života. Život je utrpení, ale nemůžeme mu uniknout, jediné, co můžeme udělat, je dát životu a našim činům v něm význam tak silný, že díky němu nevyhnutelné utrpení stojí za to.

Gosia: Jak byly skutečně vytvořeny peníze? Kdo tuto myšlenku zasadil na Zemi? Protože to tu za dnů Atlantidy a Lemurie ještě nebylo.

Yazhi: Říká se, že peníze byly maitré výtvorem, který měl ovládat lidstvo. Toto přijímají mimozemšťané federace. Já to vidím jinak: peníze byly pojmem, který postupně vyrůstal z obchodu jako prostředek interakce v sociální struktuře a realitě pozemské matice, přizpůsobené vnímání nedostatku. Tím se vytváří ještě jedna past pro lidi a jejich vlastní tvorbu. Znovu, říkat, že peníze jim dal Maitré, je mentalita oběti. Vezměte koncept peněz na jinou planetu a uvidíte, jak je lidé dostávají. Uvidíte mentalitu každé rasy.

Lina: Takže odtud odejdeme v naději, že naše rodiny budou napodobovat naše činy, protože vědí, co nás čeká a co je čeká ... s vědomím, že prozatím nestačíme, a budeme doufat, že budeme dostatečným příkladem pro ty, kteří přijdou?

Yazhi: Je velmi možné, že toto je výsledek pro probuzené. Stále však existuje naděje, že si masy podvody uvědomí včas, než se společnost zhroutí. Bude to záležet na nich.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpět