454 3D matice, Federace a lidské touhy - mimozemská komunikace Cosmic Agency

[ Ezoterika ] 2020-08-18

Yazhi Swaruu
Probouzí se masy, ale probouzí se příliš pozdě. Věci se nezmění magií, ale řetězem událostí směrem k pozitivnímu. Duchovní informace, které jim poskytneme, budou užitečné zvlášť pro probuzené, kteří budou bojovat proti systému, proti očkování. Těm, co se nechají očkovat, chybí jejich vlastní myšlení, jako tomu bylo dříve v příběhu Adama a Evy. Eva nenabízela znalosti, ale probuzení vědomí ke skutečnosti, že jsou vykořisťováni a ovládáni. Stejné duchovní probuzení, které se děje dnes. Tehdy muselo být utlumeno a učení zastaveno. Adam znamená rasu. Dnes se historie opakuje. Civilizace se snaží uniknout, a proto musí být vrácena do hejna. V tom je to stejné. Nemám zájem dávat standardní videa jako ostatní, ale poskytnout to, co není známo, a pomoci změnit kurz.

Implantáty Federace se zakládají se na tom, co vnímají jako skutečné potřeby a touhy lidí. Z jiného úhlu pohledu vedou lidi jako ovce. Když se probudí, nemohou je vést a to se nehodí ani cabal, ani Federaci, která má lidem dávat to, co opravdu chtějí. To je také invazivní, protože neexistuje žádný parametr, co by měl být normální vývoj situace. Federace prostě pokračuje jako vždy. Vědí, co osoba chce, pokud mají záznam výroků a kombinují je s údaji, co každý člověk chce. Problém je také v tom, že co chce člověk v 5D nebo 3D neodráží to, co opravdu chtějí a plánovali z vyšších hustot.

Probuzení dostávají zážitek probudit se a bojovat - jasný plán života, dobře zdokumentovaný. Tento kanál youtube je důležitý, protože lidé se vyjadřují a federace, která sleduje vše, má jiný zdroj přímých přání obyvatelstva. Lidé, kteří se zde vyjadřují, nechtějí bojovat, chtějí jiné věci, takže jim to federace musí dát, podle logiky Federace. Pokud to neudělají, dostane je jejich vlastní karma.

Nejde o to, co chce Federace, ale o co chtějí probuzení lidé od úrovně 5D a ještě vyšší. Co se děje v lidské 3D je omezené a zjednodušené. Je to hra, kterou berete velmi vážně, pokud jste uvnitř. Dolores Canon to označila jako opakující se u lidí, s nimiž prováděla hlubokou hypnotickou regresi. Je to hra, pro lidi nepochopitelná, ale tak to vypadá z 5D. Když hru berete příliš vážně, trpíte.

Zážitek je skutečný, je záměr, aby byl skutečný, ale problém je, že také z úrovně 5D to vidí jen jako hru. Proto nezasahují. Také mnoho lidí, které vyřadili ze 3D (fyzickou extrakcí nebo po smrti), nechtěli, aby Federace zasáhla, protože to ničí hru. Mluvím o lidech, kteří trpěli. Federace tak má svázané ruce. Většina lidí na Zemi tam měla několik inkarnací. Když zemřou nebo opouštějí Zemi, stěžují si na pomoc Federace, která sleduje a dohlíží na hru. Na žádost lidských hráčů jsou světové války, to je to, co chtějí. Po odchodu ze Země se zájmy a hodnoty mění a také způsob interpretace událostí, protože se vědomí rozšiřuje a věci jsou viděny rozšířenějším způsobem, což vede k jiné interpretaci stejných událostí.

Gosha: Ale to znamená, že kdo chce boj, má ho. Probuzení, kteří jsou pro mír by také měli být respektováni.

Swaruu: Splní se to, jakmile odsud odejdou. To, co žádají je často nekompabilní s přirozeností 3D, která má zajistit kontrast.

Gosha: Nikdo se neprobudí, aniž by to nebyl plán duše. Takže být probuzen je záměr duše na všech úrovních. Být probuzený a svobodný je to, co na všech úrovních chceme.

Swaruu: Jeden z hlavních účelů 3D je naučit se modifikovat energii, hmotu, manifestovat. Někteří jsou na to zaměření více, takže se jim ukazuje, co nechtějí. Jsou tu, aby se to naučili. Být probuzeny a tlačit do toho ostatní může ruinovat hru pro ty, kteří chtějí spát.

Gosha: Ale já mluvím o těch, kteří jsou probuzení. Vnucovat jim násilím vakcínu je proti jejich přání a vůli.

Swaru: Probuzení dostanou zkušenost, pak se vrátí, nebo jim bude dáno, co chtějí, což je odchod na jinou planetu, protože jsou nekompatibilní a zážitky neocení. Proto se tomu říká vytržení. Nebudou zde.

Gosha: Ale chtějí prožít svobodu zde na planetě Zemi.

Swaruu: V tomto případě to odpovídá tomu, co popsala Dolores. Země rozdělena na dvě, někteří jsou v jejích 3D a jiní jsou na Zemi šťastní jako probuzeni. Je to komplikovanější vzhledem k nekonečnému počtu paralelních a dočasných linií, nejméně jedna na osobu, a to nepočítám jejich vlastní multiplikované linie. Odtud vznikají dohody. Bez úplných údajů se vše zdá nelogické.

Důvod tohoto kanálu je přimět lidi přemýšlet o tom, co chtějí pro sebe. Se vším tím šílenstvím na Zemi je vidět, že je to jako zkouška pro lidstvo, jak si definuje hranice... Například s tolika údaji lidé nadále uposlechnou všechno, i věci naprosto nesmyslné, jako masky atd. Nadále vše umožňují jako kolektiv, pokud jen hrstka lidí odmítne masku, budou mít problémy ve společnosti, ale pokud se rozhodne 95%, žádná autorita je nemůže donutit, stejně jako vakcíny nebo cokoli jiného. Nemluvím z individuálního hlediska, ale z kolektivních smluv. Federace se dívá na kolektiv.

Na Zemi je jednotlivec formován kolektivem, stává se programovaným. Na Taigetě je společnost tvořena jednotlivcem a dohodami s jinými jednotlivci, přesto to zdaleka není dokonalá společnost.

Z pohledu Federace je to, co se děje na Zemi, maličkost a to, co si mnoho lidí přeje zažít, je velký boj proti tomu, jinak by hromadně odcházeli. Lidské podmínky jsou aplikovatelné pouze pokud zde jsou lidé. Nejste rasa. Na individuální úrovni jste se rozhodli pro zkušenost s programem, ze kterého není snadné odejít. Nemůžete odejít, dokud se nenaučíte jaké to je a proč. Cítím se smutně, protože nejen vidím úroveň hry, ale také chápu zoufalství, které tam je.

ROBERT: Možná je tato hra velmi komplikovaná a někteří ji nechtějí přestat hrát, protože jsou ve smyčce a zapomínají, že je to hra.

Swaruu: Ano, a ti, kteří zemřou, prostě opustí hru. Je to tragické jen zevnitř. 5D je také hra, jen další úroveň téže hry. Role, kterou hrají ET na lodích, všichni chodí dovnitř a ven ze Země prostřednictvím ponoru. Všichni na lodích jsou tak či onak zapojeny do hry na Zemi. I já. Nemohu být geneticky mimozemská také mentálně. Mám silnou lidskou složku a prošla jsem na Zemi mnoha věcmi, které jsou stejné, jako pro lidské bytosti, pouze s jinými pravidly.

ROBERT: Problém je strach a panika ohledně opuštění této hry.

Swaruu: Strach není nic jiného než oddělení od zdroje vytvořené samotnou hrou, aby se splnil účel zážitku a zachycení. V 5D je také strach. Lidé jako já tu ostatní taky probouzí, aby dělali něco užitečného. I když víte, že jste věčný, a pamatuje si několik životů, jste naprogramováni, abyste se báli smrti. Existuje část ega, která zabraňuje tomu, aby zážitek tohoto avatara s lidským jménem skončil.

Galaktická federace se nedívá na to, co je etické, ale co je správné. Vše je konflikt zájmů. Jediná etická věc, která lze v tomto případě provést, je nedělat nic. A právě to dělá většina ET. Probuzení jsou v konfliktu s majoritou. Vzájemně nechápou své priority a perspektivu. Není žádná objektivní realita. Jinou časovou linii si nemůžete vizualizovat, protože jste ve 3D a bez ohledu na vaši probuzenost, stále máte 3D perspektivu. Filtr těla vám umožní být si vědom pouze určitých věcí a rovin.

Jak byste mohli mít dva opozitní světy s lidmi, se kterými žijete společně? Federace pouze dohlíží na to, aby byl respektován hlavní proud lidí. Federace nerozdává dárky. Mentalita lidí jako oběti .- je na lidech vyřešit tento problém a generovat svět, jaký chtějí. A to se dá udělat pouze se zkušenostmi s tím, co nechcete, jako kontrast.

Gosha: Takže mají všichni říct: "Chceme mír?" To je vnímání probuzených. Průměrná populace stále chce své 3D zážitky, jako problém vidí jen banální a povrchní věci, jako je to, že neexistují žádná pracovní místa nebo že musí být odstraněna korupce. Federace za ně nebude řešit nic. Sami to budou muset vygenerovat. Jako začátek může být video s tím, co chcete. Pro začátek objasní lidem to, co chtějí, jednoduše tím, že se bude snažit natočit video, a díky tomu si také můžeme uvědomit, jak myslí lidé, kteří nás sledují, protože jsou nejblíže k nám. Vytvářejí realitu, a také Federace se musí postarat o to, aby lidem dali věci, o kterých cítí, že je lidstvo žádá.

Swaruu: Úlohou Federace je postarat se o to. Nepochybuji o tom, že si někteří členové federace také uvědomí, co lidé chtějí.

Gosha: A jaký je účel toho, aby Federace věděla, co lidé chtějí? Aby se přiblížili tomu, co chtějí?
Cítím, že to, co lidé vyjadřují, že si přejí, je vytvořeno, i když se to musí aktivovat na vyšších úrovních, tato přání přesahují 5D. Jsou projevem jejich duší, jsou prohlášeními o jejich touze a s tím se manifestuje. Mám pocit, že tak či onak tato videa fungují.

Swaruu: Vytvoření videa přiměje lidi, aby se zaměřili a uvědomili si, co opravdu chtějí. Je to nejlepší způsob, jak slyšet, co lidé, kteří nás sledují, opravdu chtějí. Možná by měli být nasměrováni jiným způsobem, ne pro Federaci. Jednoduše popsat, jaké si přejí mít své zkušenosti na Zemi, tady a teď.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=6T8HVEeEMm0

Zpět