166 Kde jsme se Vzestupem? Steve Beckow

[ Ezoterika ] 2019-12-21

Zeptal jsem se Archanděla Michaela, zda bude vzestup sluneční událost? Stane se něco díky Slunci?

Archanděl: Ne, nesouvisí se sluncem. Souvisí to pouze se sluncem uvnitř vás. Jako globální společnost nejste úplně připraveni. Kolektivní podvědomí určovalo velkou část progrese, jak se ke vzestupu stavíte, a také jak rostlo a měnilo se i kolektivní vědomí. Problémy vznikají, když mluvíme o věcech, které lidé často překládají, protože se vztahují k jejich osobní situaci, ale které ne vždy jednotlivec vnímá. Takže dáváme výhradu. Jak víte, na kolektivní energii kundalini se pracuje tisíce a tisíce let. Nazvat to pomalý proces by bylo dramatické podhodnocení. Veškerá práce, která byla vykonána nejen v Indii, ale v Tibetu a v tajemných školách starověku, vždy vědomě hodně zvyšovala životní síly, kundalini, nejen v páteři, ale po celém těle a směrem ven. Velká část individuální práce byla opět součástí práce na kolektivní kundalini. Právě teď je ohnisko kolektivních kundalini v sakrální oblasti (což ale neznamená, že by neoscilovala nahoru a dolů). Ohnisko kundalini v tomto okamžiku je v sakrální oblasti a v solar plexu.

To je zažátek. Upamatování si a obnova energie tvoření by mohly být předzvěstí. Toto je největší posun, který lidský kolektiv zažívá. Není to tak, že bychom čekali, až kolektivní kundalini dosáhne určitého bodu. Kundalini je jako teploměr. Během dne může teploměr vystoupat velmi vysoko, protože je zakotven v srdeční čakře. A právě tam je ohnisko probuzené bytosti. Při cestě vzhůru aktivujete plně vědomí, touhu a skutečnou fyzickou schopnost tvořit a spoluvytvářet. Všichni (kolektivně) musíte být v srdeční čakře nebo vyšší, možná i ve vyšším srdci? To by bylo nejlepší.

Existuje však místo překlopení, při kterém stačí vytáhnout záklopku.jennifercrokaert.blogspot.com

Zcela nový začátek 21.12.2019 Jennifer Crokaert

Nezaměňujte uzdravení se s přizpůsobením se. Léčení znamená, že existuje něco špatného, co je třeba napravit. Vyrovnání se je o směru. Vychází z toho, že jste již dokonalí, jen se díváte špatným směrem.

V těchto konečných časech nezaměňujte fyzické příznaky, ať již jsou jakkoli označeny či zkresleny. Neupadejte do strachu, viny, hanby nebo zmatku. Vše, co v současné době zažíváte ve své fyzičnosti, není proto, že byste to vnímali zkresleně. Je to proto, že se přizpůsobujete. Když se díváte na vycházející slunce, můžete do něj zapadnout a stát se s ním jedním. Můžete usilovat o zdraví svých těl a myslí, ale se srdcem, které je svobodné a jasné, a zahrnuje vědomí vaší dokonalosti. Vaše srdce si uvědomuje, že tento poslední segment cesty je vaše interdimenzionální, vícerozměrné zarovnání se s jednotou.

Toto zarovnání, i když složité, je jemné. Ačkoliv je hluboké, děje se to nejcitlivějším, promyšleným způsobem, ve shodě s jednotou a vaším vyšším Já. Je to proces, kdy dokážete shromáždit i ty nejmenší kapičky milosti, skutečné důvěry, přijetí a odevzdání. Vaše přizpůsobování se tím bude velmi posíleno.

Toto je poslední fáze. Zvládl jsi to. Jste téměř v cíli, a přivedli jste s sebou své stále spící bratry a sestry. Na cestě, kterou jste podnikli, není nic jiného než vděčnost a láska, chvála a díkuvzdání. Toto je období zrození a nových začátků, které v křesťanském světě znamená úplně nový začátek založený na pravdě a odpuštění, soucitu a lásce. Vaše nové začátky se projeví před vašimi očima.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2019/12/21/where-are-we-at-with-ascension/

Zpět