5632 OWS a Shoshanna: Sluneční erupce James McConnell

[ Ezoterika ] 2023-12-26

Jsme připraveni jít vpřed na této pokračující cestě spolu s vámi. Užili jsme si, že jsme mohli být vaším průvodcem. Stejně jako se chystáte najít sami sebe, mnozí z vás zjišťují, že jsou vodítkem pro ostatní. Co děláme s vámi my, budete dělat vy s ostatními, pokud se tak rozhodnete. To bude na vás. Ale protože máte tendenci se dobrovolně hlásit, a to ještě předtím, než plně víte, k čemu, mnozí z vás se budou hlásit znovu, až přijde čas, až nastane situace, až se frekvence dostane do bodu, kdy budete znovu povoláni. Budete první, kdo odpoví: ˝Ano, znovu se hlásím jako dobrovolník,˝ a znovu a znovu.

Q: Jak léčit emocionální tělo. Vím, že fyzické tělo se léčí snáze. Ale když existuje nedokončená záležitost, jak se dá léčit emocionální tělo?
OWS: Řekneme vám, že na tom pracujete. Není na to návod ani to není obtížný postup, stačí jen začít proces. Nemluvíme jen k vám, kdo se ptáte na tuto otázku, ale i ostatní: pokud se budete, jak zní váš výraz, ˝utápět ve své bídě˝, zůstanete v této bídě. Tak z toho vykročte. Vykročte a žijte život v daném okamžiku. Pokud to uděláte, pokud si užijete v okamžiku, zvýšíte svou vibrační frekvenci. A pokud zvýšíte svou vibrační frekvenci, všechny neduhy, ať už fyzické, emocionální nebo mentální, budou pryč. A to je to, co vám můžeme říct. Jen zvyšte své vibrace, jakkoli to musíte udělat. Jít ven. Vnímejte sluneční světlo na zádech, na krku, na hlavě. Všimněte si krásy všude kolem sebe v květinách, na stromech. Cítit vítr na zádech. Vnímejte, jak do vás proudí energie. Podívejte se na krásné ptáky. Ať je to cokoli, buďte v přírodě a dovolte, aby se ve vás zvýšila vibrační frekvence. Slibujeme vám, že pokud to uděláte, emocionální problémy, duševní problémy, dokonce i fyzické problémy se stanou druhořadými nebo dokonce úplně odejdou
Shoshanna: Pro ty, kteří nerozumí emočnímu tělu, dáme představu, jak emoční tělo reaguje na život. Emocionální tělo existuje v minulosti a v budoucnosti. Emocionální tělo prosperuje z příběhů, které mu dáváte, v minulosti a budoucích příběhů. Emocionální tělo na tyto věci reaguje. Když dáme emocionálnímu tělu příběhy o bídě, znásobí to bídu. Když dáme emocionálnímu tělu příběhy z naší minulosti, našich obtíží, našich obtížných cest, ono na to reagujete - vyvoláváte další potíže.
Takže existují dvě věci, jak vyrovnat emocionální tělo. Nejde ani tak o léčení emocí, ale o jejich vyvážení. Musíte dát emocionálnímu tělu příběhy, které jsou dobré, láskyplné, příběhy, které dají emocionálnímu tělu představu, že emoce mohou být úžasné, mohou být povznášející, mohou pozvednout ducha. A ty příběhy jsou vytvořeny prostřednictvím vašich myšlenek. Když máte myšlenky na potíže, myšlenky na nedostatek, myšlenky na omezení, myšlenky na smutek, vybuduje emocionální tělo do bodu, že vás to ovládá. Musíte změnit své myšlenky, musíte změnit svůj příběh a musíte žít přítomným okamžikem. Namaste.
OWS: Dodávám, nepřemýšlejte o tom, prostě to udělejte.

Q: Jak bude jednou v budoucnu, až nás někdo kontaktuje v lucidních snech apod., a až se znovu setkáme s naší duchovní rodinou tváří v tvář, vypadat tento okamžik? Zaklepou na naše domovní dveře, nebo se přenesou dolů a fyzicky se objeví v našem obývacím pokoji? Jak to bude vypadat?
OWS: Především to není ani tak vaše duchovní rodina, ale mnoho z nich je fyzických. Až s nimi přijdete do kontaktu, zjistíte, že je to docela úžasné. To je číslo jedna. Samozřejmě jsou na vyšších dimenzionálních frekvencích, takže se to pro vás stává matoucí, pokud jde o duchovní versus fyzické, ale oni jsou skutečně na fyzické úrovni. Mluvíme přímo k vám, kteří jste položili tuto otázku, protože vaše rodina je v tomto ohledu skutečně zde.

Q: Zaklepou na naše přední dveře, nebo se přenesou dolů, nebo jak se to stane?
OWS: To bude pro každého jiné, jak k tomu dojde. Zpočátku se objeví, řekněme, jiskry na různých místech planet, kteří se na to připravují, a ti z jejich rodin je skutečně kontaktují. Ve skutečnosti již mnozí byli kontaktováni různými způsoby, jak říkáte, prostřednictvím snů, lucidních snů, prostřednictvím jejich vizionářského procesu v meditaci a všemi různými způsoby. Ale přijde čas, kdy dojde k fyzickému přístupu. Řekneme, že to ve skutečnosti nebude, jako když někdo klepe na dveře, ale mohlo by to tak být. Není za hranicemi možností, že by to mohla být cesta pro určitého jedince.
Nyní, jak se věci rozbíhají, řekneme, že po těchto počátečních návštěvách budou větší projevy, větší návštěvy více a více lidí, kteří zažívají, že k nim tito přicházejí. To bude začátek většího odhalení a od toho se opět bude odvíjet k ještě větším projevům.
Shoshanna: Vaše představa o duchovní rodině, galaktické rodině, ti, kteří nejsou fyzicky ve vaší přítomnosti, vás navštěvují již dlouhou dobu. Přicházejí do vašich snů. Spojují se s vámi ve vašich snech. Proč se neobjeví u předních dveří? Proč nesedí u mě doma? Proč mi nepodají ruku? Proč mě neobejmou? Mnozí měli tyto myšlenky, ale říše třetí dimenze je pro tyto bytosti obtížná. 3D říše vás omezuje. Mohou volně vstoupit, když se pustíte toho, co je říší třetí dimenze, a pustíte tyto věci, a vystoupáte ve vědomí a stanete se méně trojdimenzionální, více čtvrtou a pátou dimenzí, jako ve vašich snech, kde už nejste omezeni říší třetí dimenze. Jste ale omezeni říší třetí dimenze ve svém fyzickém bdělém stavu. Vaším úkolem zde je opustit říši třetí dimenze, jak jen můžete, a umožnit jim vstoupit dovnitř. Můžete sedět večer a dívat se na oblohu a požádat o kontakt a oni přijdou. Budou řídit své lodě a budou na vás zářit svá světla, tak blízko, jak se mohou dostat díky říši třetí dimenze. Je to všechno o tom, že se pohybujete ve vědomí a vibracích, pohybujete se za hranicí třetí dimenze, aby s vámi mohly být tyto bytosti, které jsou mnohem vyšší než 3D říše. Namaste.
OWS: Musíte zvýšit svou vibrační frekvenci k nim, než aby oni snižovali svou vibrační frekvenci k vám.
Shoshanna: Protože nemohou. To nemůžou udělat.

Q: Během meditace, kdy jsme viděli Zemi takovou, jaká je, jsem Zemi viděl spíše jako něco na způsob spirály, jako když oloupete jablko jedním vláknem, ten vnější závit, který bych nazval toroidálním polem. S vámi se to táhlo nahoru, a bylo tu bílé světlo. Vidím pozemskou hvězdu, nebo centrální pozemské slunce, nebo Zemi jako loď? Co to v mé vizi bylo?
OWS: Je to docela složité, ale viděli jste, jak dal archanděl Michael, rozšíření vědomí. Zážitek expandovat do vesmíru. Na krátký okamžik jste zažili to, co je mimo oblast chápání zde na této úrovni. Když se vracíte do této fáze, je pro vás obtížné pochopit, co jste zažili, protože to bylo mimo fyzické, a dokonce i za metafyzickým, jak jste to mohli pochopit na úrovni trojrozměrného vyjádření. Na krátký okamžik jste zažili cestu do vesmíru. Nemůžeme vám říci více, protože teď je vaše expanze opět omezena, abyste ji mohli pochopit. Ale na této úrovni vám to bylo krátce odhaleno.
Shoshanna: Země je rodištěm vědomí. Proto je to tak pestré. Země se stává tím, co je v oku pozorovatele. Vaše porozumění a vaše expanze expanze se budou lišit od jiných. Pokud vidíte Zemi jako toroidní pole a jako zrození Světla, je to proto, že tuto Zemi vidíte jako svůj aspekt, jako aspekt toho, kým jste . Ti, kteří se dívají na to, jaká Země je, ji vidí z perspektivy toho, kým jsou, jak moc se rozšířilo vědomí. Země může mít mnoho podob, může na sebe vzít mnoho způsobů bytí, ale jejím hlavním úkolem je zrození vědomí všemi způsoby, od těch, kteří jsou ve vědomí velmi omezeni, až po ty, kteří jsou Kristem, kteří našli vědomí Krista, a vše mezi tím. To je její konečná práce. Jak to vidíte fyzicky, tak vidíte sami sebe. Namaste.

Q: Jaký přesně je účel sluneční erupce k našemu vzestupu?
OWS: Sluneční erupce zde mají dvojí účel. Jeden z nich interpretuje vaše věda. Druhý je o tom, jak Světlo přichází na Zemi ze sluneční erupce a jak Světlo souvisí s procesem vzestupu. Ti ze sil temnoty, vaše kabala, váš deep state, to vše chápou. Je to jeden z důvodů, proč se snaží dělat, co mohou, aby zablokovali Slunce. Vědí, že Světlo ze Slunce přináší vyšší vibrační frekvenci, a tedy vyšší vědomí. A toho se obávali nejvíce, že lidé pozvednou své vědomí a uvědomí si, že jsou svobodné, nezávislé bytosti, které již nelze ovládat. Co se týče slunečních erupcí, je to zde dvojí. Poděkujte jim však spíše jako něčemu prospěšnému než něčemu, co může na planetě způsobit spoušť. Vaše věda se pokouší říci, co může z těchto záblesků vzejít, protože jsou velké a obrovské. Ale přináší Světlo. Přináší vědomí.

Q: Hovořilo se o bijícím elektromagnetickém pulzu a možné změně ve vládnutí a finančním systému.
OWS: Možná je na tom něco pravdy. Možná neexistuje žádná pravda. Zjistili jsme, že ti, kteří si přejí pravdu, přesně chápou, co se děje. Pokud jde o pocity nejistoty, mnohé z toho, co slyšíte, mnohé z toho, co čtete, mnohé z toho, co se říká o událostech, které by mohly nastat, ve vás probouzí nejistotu. Není to proto, abyste se cítili bezpečně, abyste se cítili dobře. Je to proto, abyste se cítili ˝zraněni˝. Program, který je vám zde předkládán, je programem nejistoty. Musíte žít v tomto okamžiku. Nesmíte se zabývat otázkou, zda vypadne síť, budu mít peníze v kapse, budu potřebovat jinou formu měny. Všechny tyto věci vás mají zmást a pomoci vám žít chaoticky v nejistotě. Je zbytečné se vám snažit dát odpovědi na to, co je pravda a co není pravda, protože to všechno se mění v okamžiku. V daném okamžiku může být jedna věc pravdivá, v dalším okamžiku ji může veškeré vědomí, které je této oblasti věnováno, změnit. Takže nemáme žádné odpovědi. Říkáme jen, abyste žili v daném okamžiku, žili a důvěřovali Bohu, žili a důvěřovali svému Zdroji, žili a důvěřovali sami sobě. Namaste.

OWS: O manifestaci jsme už mnohokrát mluvili. abychom mohli projevit to, co chcete. V tomto případě chtěl tento člověk manifestovat konkrétní práci, kterou má. Nebo by někdo mohl chtít manifestovat vztah, nebo cokoli jiného. Důvod, proč nejste schopni manifestovat, je ten, že věříte, že nemůžete. Ti z dřívějších dob, ti z dob Atlantidy a Lemurie, a dokonce i z dob pozdějších, ti z mágů vaší minulosti, ne vaši současní mágové, ale ti z minulosti, kteří skutečně používali magii, byli schopni manifestovat, protože věděli, že mohou. Věřili v to, a to je mocné. Jak jsme totiž mnohokrát řekli, věřit znamená vidět. Takže pokud plně věříte ve svou schopnost manifestovat, můžete natáhnout ruku a v té ruce se vám manifestuje cokoli, co chcete: jablko, mince, cokoli. Mohlo by se to projevit okamžitě. Ale víra tu není, protože naprogramování, které je ve vás, vám říká, že to nejde. Musíte tedy jít za hranice naprogramování. Musíte umožnit, aby se proces manifestace uskutečnil. Nyní existuje mnoho nástrojů, které vám byly dány, mnoho výroků, mnoho věcí, které patří k manifestaci. Ale my bychom řekli, že v první řadě musíte dospět k tomuto přesvědčení, ať už přijde jakkoli.
Shoshanna: Souhlasíme. Vzorec je poměrně jednoduchý. Vidíte, nemůžete říct: ˝Chci tuto práci,˝ a pak chodit a říkat lidem, že nemáte kvalifikaci, nebo váš životopis není aktuální, nebo existují věci nebo dovednosti, které byste jste získali, jen mít tuto práci. Tak zrušíte úlohu. Víra, kterou musíte ztělesňovat, musíte pocházet z vašich myšlenek a z vašeho mluvení. Všechny věci se tam musí sladit. Můžete mít víru, ale pak se otočíte a zrušíte ji, pokud máte negativní jazyk nebo negativní myšlenky. Je to všechno o vyrovnání, sladění vašich myšlenek, sladění vašeho mluvení, aby se vaše přesvědčení mohlo uskutečnit, a také sladění vašich emocí, sladění vašeho srdce, pocit, že jste toho hodni. A možná na tom budete muset zapracovat. Možná budete muset strávit deset nebo dvacet minut denně sezením na klidném místě a věřit, že jste toho hodni, pracovat na tom. Mnoho z toho, co se neprojeví, je proto, že ten jedinec nevěří, že je toho hoden. Namaste.

OWS: Pokračujtet, dokončete, co jste začali. Je velmi důležité, abyste se nevzdali, pokračovali v kutí dál, šli dál. A když to uděláte, je velmi důležité být v daném okamžiku. Nedržte se minulosti, nedívejte se pouze do budoucnosti, buďte v přítomnosti a žijte přítomností a užívejte si přítomnost.
Shanti. Mír s tebou.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/12/26/one-who-serves-and-Shoshanna-solar-flares/

Zpět