3137 Pohled z vesmíru Ojlit

[ Ezoterika ] 2022-09-11

Po zprávě od zástupců souhvězdí Centauri měli lidé otázky. Proto jsem je znovu oslovil, aby se vyjádřili.

Q: Žádám o kontakt se zástupci souhvězdí Kentaura, s nimiž jsem se nedávno setkal. Po vašem sdělení mají lidé otázky. Minule jste řekl, že na ně můžete odpovědět.

A: Ano, samozřejmě. Jsme rádi, že se objevují dotazy, a rádi na ně odpovíme podle našich nejlepších znalostí.

Q: Co podle vás brání většině ʺzkušenýchʺ civilizací, aby se probudily. A existují na Zemi síly, které aktivně brání probuzení?

A: Ano, otázka je jasná. Jde o to, že to souvisí mimo jiné s osobním rozvrstvením, ke kterému dochází během mnoha inkarnací. Duše zkušených civilizací jsou na planetě Zemi přítomny v dostatečném množství. Někteří z nich se začali duchovně rozvíjet už v předchozích inkarnacích, a tak se v tomto životě mohli rychleji probudit. Někteří z nich spali po celou dobu své inkarnace. Proto máme to, co máme. To je všechno zjevení (vzpomínání na sebe sama), které se děje jakoby postupně, od jednoho života k druhému. Ano, v každé nové inkarnaci lidé sice zapomněli na to, co si pamatovali nebo čeho dosáhli v té předchozí, ale přesto byl proces probuzení pokaždé snazší a rychlejší. A ti, kteří spali od života k životu, se přiblížili k současnému vtělení v neaktivní fázi. Proto je tu taková zábrana. Pokud však považujeme vše za nutné a účelné procesy pro každou duši, znamená to, že i její spánek v současné době je pro ni k něčemu nezbytný. Je možné, že nesplní úkoly, se kterými přišli, ale v každém případě získají zkušenosti. A to je důležité pro každou duši, pro každé vědomí.

O silách, které brání probuzení.
Odpověď na tuto otázku není tak jednoduchá. Protože na planetě Zemi probíhá vývoj v dualitě, jsou tu samozřejmě vždy ti, kteří jdou vpřed, a ti, kteří se snaží tomuto pohybu bránit. Je však třeba si uvědomit, že tyto síly jdou cestou svého vývoje (evoluce). A pokud se duše, které mají za úkol být užitečné v okamžiku planetárního přechodu, dokázaly navzdory všemu probudit, znamená to, že mohou plnit své úkoly, a to je důležité. A duše, které to m, nemohou být obviňovány ze sil, které jim v tom ʺzabránilyʺ!

Vždy existuje vývoj pro každého, jen každý má jinou představu o tom, jak by tento vývoj ʺmělʺ probíhat. Nelze předpokládat, že veškerý vývoj musí probíhat pouze pozitivně. Vliv těchto sil, dokonce i destruktivních, tedy nesmíme vnímat jako něco strašného. Jejich přítomnost je tedy pro někoho a pro něco nezbytná.

Q: Kdo jsou takoví ʺhvězdní poutníciʺ, proč si vybrali takový způsob cestování po světech, nudí se doma?

A: Existuje kategorie duší (vědomí), které sbírají zkušenosti, procházejí lekcemi atd. prostřednictvím interakce s různými civilizacemi. Můžete jim říkat ʺHvězdní poutníciʺ, můžete jim říkat ʺPrůzkumníciʺ. Ne všechny duše mají potřebu (to není úplně správné slovo, ale těžko najít jiné, možná ʺpotřebuʺ). To znamená, že se vyvíjejí tímto způsobem. Je to neodmyslitelná součást jejich kognitivní a vývojové struktury. A samozřejmě se doma nenudí (téhle definici se smějte), ale jejich úkoly jsou prostě mnohem větší a nevejdou se do rozvoje jen jedné civilizace.

Q: Co můžete říci o destruktivních silách na Zemi, nebo si za své potíže mohou lidé sami?

A: Neexistuje jednoznačná odpověď. Vy hodnotíte svůj život jakoby zevnitř a ostatní civilizace ʺzvenčíʺ. Proto otázky nutnosti, účelnosti a efektivity stojí jinak, mají ʺrůzné úhly pohleduʺ.
A samozřejmě jsou zde (na planetě) i destruktivní síly, které jsou přítomny během procesu přechodu, protože je to poprvé na této planetě. Také jsou jakoby průvodci těch proudů lidí (duší), kteří si tento destruktivní proud ʺvybraliʺ. (samozřejmě ne na úrovni jednotlivce, ale jako úkoly duše). Mimo jiné podporují ʺsvéʺ. O tom, že lidstvo je již téměř zcela rozděleno proudy, jste se již z různých zdrojů dozvěděli.
Vývoj vždy prochází určitým napětím, úsilím, překážkami. V opačném případě nebude výsledek žádný. Ano, a pokud nebudou ti, kteří budou zasahovat, potřeba jít vpřed, rozvíjet se a vyvíjet se nebude u ostatních tak zřejmá. Přes trní ke hvězdám!

Q: Jaký je rozdíl mezi nevědomým a vědomým životem?

A: Především způsob, jakým vnímáte své okolí. Mnozí z vás již vědí a chápou, že nejsou jen osobou, tělem, ale také duší (vědomím). Že proběhlo mnoho inkarnací a že v každé z nich byly úkoly a lekce, které se zdařily nebo nezdařily. Ale vše je na úrovni znalostí, jakoby povrchní. Ano, slyšeli jste o nich a měly pro vás ohlas. Ale když nastanou situace a prožívání zpravidla těžkých okamžiků, pak tyto informace odsunete stranou. To znamená pochopit, že všechno v životě není pro nic za nic, že každý důsledek, který se v životě projevuje v podobě situací, má svůj důvod. Pokud se pokusíte tento důvod pochopit (a nemusíte se kvůli tomu vrhat do regrese, i když i ta některým lidem pomáhá). Znamená to snažit se překonat onu ʺblokáduʺ, se kterou jste se kdysi nevypořádali a která se nyní objevila v tomto životě. ʺKolo v pytli neschovášʺ je pro toto chápání velmi vhodné. Vědomí žití se tedy projeví vaší událostí. Podívejte na to, jak žijete, a pochopte, nakolik jste vědomí.

Q: Děkuji za odpovědi na otázky. Je ještě něco, co byste chtěli sdělit?

A: Ano, z této příležitosti jsme velmi nadšeni. A samozřejmě chápeme, že budete mít vždy spoustu otázek. A to, že je máte, svědčí o tom, že usilujete o poznání, učení a porozumění. To je velmi důležité!!! Mnoha z vás tak umožní nejen vstoupit do procesů přechodu a projít jimi s co nejmenšími negativními proměnami, ale také pomoci ostatním, aby tak učinili.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13366

Zpět