3377 Saul: Vše je v pořádku, lidstvo se probouzí John Smallman

[ Ezoterika ] 2022-11-08

U vás, kteří toto čtete nebo posloucháte, a samozřejmě i u mnoha a mnoha dalších lidí se objevují pochybnosti. A plně chápu, proč vznikají; zdá se, že už dlouho čekáte na kolektivní probuzení lidstva, na úžasnou událost, která byla zdánlivě přislíbena na prosinec 2003 a pak znovu na rok 2012... a stále čekáte. Je to pochopitelně velmi frustrující a snižuje to vaši důvěru v nás zde v nefyzických sférách, jejichž jediným záměrem je pomoci vám všem probudit se TEĎ! Vydržte, opravdu se to brzy naplní, i když nadále prožíváte neskutečnost a zmatek, kterým je čas ve vašem iluzorním, ale velmi bolestivém a frustrujícím stavu snění. Důvěřujte nám i nadále, jak jste to dělali a děláte, protože hluboko v sobě víte, že to má naprostý smysl a že vše bude doručeno v mnohem větším úžasu a hojnosti, než si dokážete představit.

Všichni spolu s námi, vašimi podpůrnými posádkami v nefyzických sférách, odvádíte velkou práci, abyste v celém lidstvu nastolili plně uvědomělý a probuzený stav, který je vaším právem od narození. Je to vůle Matky/Otce/Boha a je jí dosahováno, takže i nadále věřte a oslavujte, protože se to skutečně již stalo, a to ʺv žádném okamžikuʺ, a vy se za chvíli ocitnete ve svém přirozeném stavu velké a úžasné radosti. Je to nevyhnutelné, protože si to přeje Bůh! Zde v nefyzických říších s velkou radostí sledujeme, jak si stále více lidí vybírá k řešení svých problémů s rodinou, přáteli, obchodními partnery a vládními úřady lásku a odpuštění namísto hněvu a konfliktů. Stále více lidí si uvědomuje, že zprostředkovatelé, s nimiž komunikují v obchodech nebo vládních agenturách, jsou lidé jako oni sami - ustaraní úzkostní jedinci, kteří se snaží co nejlépe podporovat své blízké a platit účty v této době nejistoty, která je pro celé lidstvo velmi znepokojivá. Všichni jsou skutečně jedno a všechno je v pořádku. Iluzorní či neskutečné prostředí, v němž prožíváte život jako lidé, zřejmě odděleni od Boha, ve vás také vyvolává velkou nejistotu, protože nevědět, co můžete ze dne na den očekávat, je jedním z jeho hlavních aspektů.

Ve Skutečnosti, v Přítomnosti Boha, žádná nejistota není a nemůže být, jednoduše proto, že existuje pouze Láska. To, že jste se rozhodli prožívat odloučení a nejistotu, která je jeho aspektem, je proto velmi znepokojující. I když pro vás život plyne zcela hladce, pocit nejistoty ve vás zůstává kvůli předchozím nečekaným a možná velmi bolestným událostem, které se během vašeho života staly. Nikdy se nemůžete cítit skutečně klidní a zdá se, že v pozadí vaší mysli vždy číhá ona velmi negativní myšlenka ʺco kdybyʺ, která čeká na příležitost, aby vás vyrušila. Navzdory tomu všemu je však tato doba skutečně úžasná k tomu, abyste se vtělili do lidské podoby, přestože MSM a sociální média neustále plní rozhlasové vlny a internet alarmujícími zprávami o konfliktech, nemocech, nedostatku a dalších formách bolesti a utrpení po celém světě. K mnohému z toho dochází už dlouho, není to nic nového, ale média to dělají tak, aby to vypadalo jako novinka, protože téměř neustále přesouvají důraz z jedné oblasti zájmu na druhou, aby vás udržela v pozoru a věnovali jste jim pozornost. To je jejich cílem. Proto se soustřeďte na srdce a dovolte si pocítit proud božské Lásky zaplavující každého z vás i planetu, protože okamžik vašeho probuzení se rychle blíží. Ano, rychle se blíží, i když příznaky toho nejsou snadno viditelné. Vidět je iluze, a tak se vnořte do sebe a plně se zapojte do svého vědomí, že vše se krásně naplňuje, a buďte sami se sebou v míru. Vaše individuální energetická pole - LÁSKA - jsou mocně posílena a účinná, když jste sami v míru.

Probouzíte sebe i lidstvo. To, co vám zde říkám, není mylná nebo dezinformační informace - což je termín, na který se média po celém světě často odvolávají a který je velmi lživě používán - je to božská Pravda! Nyní jste ve formě, abyste se probudili a co nejskvěleji pomohli ostatním, aby se probudili spolu s vámi. NE proselytismem nebo nadšeným přesvědčováním, ale tím nejjemnějším a nejlaskavějším chováním, které každý z vás projevuje při jednání a interakci se svými blízkými přáteli a rodinami a také s lidmi, které potkáváte, kterým voláte, posíláte SMS zprávy, e-maily nebo na které jen myslíte během svého ʺběžnéhoʺ každodenního života. Váš úkol je zde velmi jednoduchý a naprosto zásadní - žijte a projevujte Lásku, svou pravou přirozenost, jen tím, že jste sami sebou. Dělat to je smyslem vašeho života a navzdory všem pocitům, které vám mohou naznačovat, že jako jednotlivec nemáte prakticky žádný účinek, pokračujte v BYTÍ, protože to je ve skutečnosti nesmírně účinné. Uvolněte své egoistické masky, které se ptají: ʺCo si bude myslet, říkat nebo dělat, když ...?ʺ.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/11/08/saul-all-is-well-humanity-is-awakening/

Zpět