2745 5D mysl - Proč jsme jiní a proč nevěříme v časové linie? Cosmic agency

[ UFO ] 2022-06-04

Athena Swaruu
Robert: Kdybyste se se svou lodí vydali do budoucnosti Země, mohli byste vidět pouze to, co říká vaše frekvence nebo co v danou chvíli diktuje kolektivní nevědomí Země? A nikdy bys nám nemohla říct rok, kdy jsi tam šla, kvůli časovému skluzu, a protože se možná v budoucnu opět změní pozemská data kvůli nějaké agendě?

A: Takhle cestování časem nefunguje. Musela bych vidět mnoho variant, mnoho ʺbudoucnostíʺ, abych pak mohla udělat možný průměr.

Robert: Lidé myslí, že je to snadné. Jdi o 25 let dopředu, a řekni, co jsi viděla. Velmi zjednodušené. A to, co byste viděli, by nemuselo mít nic společného s tím, co zažíváme.

A: Vidí věci lineárně. Vnímání pozemské populace vidí realitu, která zahrnuje čas, jako něco sekvenčního. Jako jednopatrový dům, rozdělený jedna místnost za druhou. To je 3D vnímání. Vnímání 5D by byl dům s mnoha patry, s okny a dveřmi, které vše spojují dohromady, dokonce i na podlaze a ve stropě, můžete vidět, co se děje pod vámi, i nad vámi. Člověk uvažující ve 3D nebude schopen pochopit ani psychologii 5D bytostí, to byla jedna z největších výzev tohoto odhalení. (pozn. což takhle skleněný panelák)

width=

Čím výš jdete, pokud jde o nesprávně pojmenované ʺhustotyʺ, tím těžší je vysvětlit, jak funguje realita, a tím těžší je pro průměrnou 3D populaci pochopit mentalitu a realitu lidí obývajících tyto vyšší hustoty. Proto je Yazhi tak obtížná a kontroverzní. Vysvětlujeme, že neexistují žádné hustoty ani dimenze nebo paralelní vesmíry, že to všechno platí pouze z hlediska úrovně chápání člověka ve 3D. Proto mnohdy naše vyprávění neodpovídají tomu, co se od nich očekává, nebo je lidé považují za naše chyby, nesrovnalosti či rozpory. Nejsou, je to myšlení 5D. Neexistují žádné hustoty, paralelní vesmíry ani nic podobného. Všechno je mentální stav, schopnost mysli každého vědomí zahrnout do sebe podněty označené jako ʺz vnějšího světaʺ (nejsou) a zpracovat je pro sebe, aby si vytvořily vlastní představu, která pro ně tvoří to, co je realita. Proto říkáme, že čím větší je existenciální hustota, tím větší je složitost. Jde o schopnost vědomí ʺpřijímatʺ neboli ʺzačleňovatʺ do sebe data a z nich tvořit představu reality.. A pak se na základě dohod o vnímání spojí více bodů vědomí - osob a vytvoří vlastní ʺkolektivníʺ realitu, která bude sama o sobě ʺhustotouʺ nebo ʺparalelním světemʺ. Protože při pohledu na věci z perspektivy bytostí 5D se vše, co se děje na Zemi nebo kdekoli jinde, nepodřizuje pouze lineárním faktorům jednoduché příčiny a následku, jak je popsáno na Zemi. Z rozšířenějšího pohledu jsou příčiny a následky jakékoli situace, která sama o sobě tvoří celou realitu, výsledkem interakce a vlivu nesčetných faktorů, které 3D lidé nemohou vidět ani pochopit, protože jsou mimo jejich chápání, ʺv jiných paralelních vesmírechʺ.

Jakákoli událost má více vysvětlení, která pocházejí z více takzvaných paralelních vesmírů nebo časových linií - které jsou zprůměrovány dohromady, aby vytvořily konečný efekt, který je v konkrétní události vnímán jako konečný výsledek, jenž bude specifický pouze pro toho, kdo událost tímto konkrétním způsobem pozoruje. Událost je sama o sobě jen dalším faktorem, jenž se spojuje s ostatními, aby vytvořil další. Pokud je tedy veškerá realita, vše, co se děje, průměrem vlivu mnoha časových linií nebo mnoha paralelních vesmírů, které se navzájem ovlivňují, pak to znamená, že vše je jediná hmota bez izolovaných paralelních vesmírů nebo časových linií. Takové pojmy jsou pouhým výplodem omezené lidské mysli a platí pouze pro její trojrozměrný úhel pohledu. Protože z hlediska 5D myšlení, které je popsáno výše, jsou všechny časové linie a všechny paralelní vesmíry viděné z 3D pro 5D lidi pouze daty nebo zjednodušenými úhly pohledu těch, kteří nevidí, co se děje v těchto jiných časových liniích.

Nevidíme, že časové linie a paralelní vesmíry existují. Jediné, co vidíme, jsou rozsahy vnímání. Odkud až kam člověk vidí, vnímá a chápe. Pozorujeme to i empiricky na tom, co se děje s extrahovanými lidmi, kteří najednou chápou a pamatují si více variant svých předchozích životů na Zemi i mimo ni. Vše se prolíná a vysvětluje jejich současný život.
To, co vidíme nebo vnímáme jako přítomnost, co vás empiricky obklopuje, kdo jste a co si myslíte, je výsledkem nekonečných linií nebo vesmírů či variant vás s jinými rozhodnutími, které se všechny zprůměrovaly do toho, kým jste dnes. V tomto tématu bych mohla pokračovat dál a dál. Lze to vysvětlit pomocí matematiky, když to propojím s hvězdnou navigací.
Problém, že začneme psát o nějakém tématu a skončíme u extrémně rozsáhlých vět, které se snaží popsat všechno najednou, je příznakem 5D chápání světa kolem nás. Máme problém popsat jednu věc jednoduchým nebo zjednodušeným způsobem, aniž bychom se dostali do vedlejších témat, která se snaží vysvětlit proč to všechno. Často jsme obtížně srozumitelní, a zdá se, že si protiřečíme, když se snažíme vysvětlit jiný úhel pohledu nebo jinou rovinu toho, co se snažíme sdílet.

Gosia: Pokud je mluvení o jiných paralelních liniích jen 3D produktem, kde pro vás žijí jiní Swaruové nebo například jiní Roberti a Gosie? Pokud to není jiná časová linie... jak byste ji nazvali? Pokud někdo zemře zde, ale stále žije v jiné časové linii, jak byste to místo nazvali? Není to jiná časová linie? Rozumím, že je to jen jedna hmota z rozšířenější úrovně, ale zdola se to ʺmusíʺ nějak nazývat. Jak byste to nazvali?

A: To zní příliš zdlouhavě, než aby se to dalo vyslovit: ʺJiný bod pozornosti v jiné existenciální frekvenciʺ. Kdybychom tento argument rozšířili, mohli bychom také říci, že stejně jako neexistují časové linie, neexistují ani jiné body pozornosti. Mám pocit, že není tak špatné říkat ʺčasová linieʺ, přinejmenším abychom si rozuměli. ČAS se vztahuje k VNÍMÁNÍ VĚDOMÍ. Slovo ʺčasʺ zde tedy vidím jako správné. A pro ʺlinieʺ z hlediska onoho bodu časové pozornosti existuje zkušenost určité posloupnosti života. Jak jinak to nazvat?

width=

A: Z pozice ʺnahořeʺ žádné linie neexistují a živý člověk není v rozporu s mrtvým. Zde je to viděno či pozorováno jako varianty situací, živých či mrtvých, (něco jako Schrödingerova kočka). Ne jako celé časové linie v bloku jako v pozemském pojetí. Pouze izolované situace na hranici toho, co lze nebo by mohlo být viděno či pozorováno, co je odlišné od ʺpůvodníhoʺ. O časových liniích jako takových mluvím z nedostatku lepších slov kvůli jazykovému omezení. Přímý překlad neexistuje, jsou to nové pojmy pro Zemi. (pozn. tak nás rozstřihala na políčka filmu.....nemohla bych se vrátit na políčko 3765676?)

Zdroj: https://tinyurl.com/hv854x5p

Zpět