1806 Andělé: Jednoduchá laskavost vede k velkým změnám Ann Albers

[ Ezoterika ] 2021-12-06

Dítě v jeslích... plamínek v lampě... vlastně takové maličkosti. Děťátko a lampa byly malými světýlky v potemnělém a chaotickém světě, ve světě, kde panovaly politické nepokoje, finanční problémy, rozdělení mezi kastami a národy - ne nepodobné vašemu dnešnímu světu. Jaký rozdíl by mohlo udělat dítě? Jakou změnu mohla symbolizovat i zázračná lampa? Jaký rozdíl může způsobit vaše laskavost k cizímu člověku nebo váš anonymní dolar v charitativní kasičce? Jak může vaše ochota být šťastný bez ohledu na to, co dělá svět kolem vás, ozářit tuto zemi?

Jaký rozdíl můžete vy - jediný člověk - udělat v tomto velkém, velmi chaotickém světě?

S velkou láskou bychom odpověděli: ″Všechny rozdíly světa, drazí přátelé. Všechnu změnu na světě.″

Když někomu otevřete dveře a pomůžete, cítí se na chvíli milován. Darujete plechovku do vývařovny a nakrmíte na jeden den člověka bez domova. Necháte někoho předjet v dopravní zácpě s modlitbou a požehnáním pro všechny. Jaký rozdíl mohou tyto zdánlivě ″drobné″ skutky lásky způsobit? Položte si tuto otázku.

Co kdybyste to byli vy, kdo stojí před dveřmi s plnýma rukama nebo má prostě problém je otevřít, když k vám přispěchá někdo s vřelým, láskyplným úsměvem a otevře vám. Jaký rozdíl by to udělalo ve vašem dni, ve vašem srdci a ve vašem životě?

Co kdyby vám byla zima a měli jste hlad a někdo, koho jste nikdy neviděli, vám dal teplé jídlo? Jaký rozdíl by to udělalo ve vašem dni, ve vašem srdci a ve vašem životě?

Co kdybyste někam spěchali, možná neřídili tak laskavě jako obvykle, a někdo by vám s velkým úsměvem zamával před nosem. Jaký rozdíl by to způsobilo?

Drazí, z vlastní zkušenosti víte, že když se k vám někdo chová laskavě a s láskou, opravdu to něco změní. Může to být rozdíl mezi tím, zda si vytvoříte vibrační zmatek, nebo zda váš den bude hladce plynout. Může to být rozdíl mezi tím, zda sníte jídlo, nebo zda jídlo ukradnete. Může to být rozdíl mezi tím, zda dorazíte do cíle včas, nebo zda budete mít dopravní nehodu.

Kromě počátečního dopadu vaší laskavosti je třeba brát v úvahu také všechny, kterých se vlnový efekt týká. Neměli jste nehodu a nezastavili dopravu na kilometry daleko. Nekradli jste a nezpůsobili jste, že by policista musel vyšetřovat, čímž jste mu zabránili zastavit vraždu. Měli jste hladce plynoucí den a požehnali jste ostatním, kteří byli na dně a potřebovali lásku.

Jeden, prostý, drobný, laskavý skutek má pro ty, jejichž život ovlivnil, velký význam. Jeden skutek laskavosti může zastavit sebevraždu. Jeden skutek laskavosti může zastavit lehkomyslnost, která může změnit celý život. Jeden skutek laskavosti může být předáván dál a dál a dál... a jeden skutek laskavosti vysílá vibrační vlnu lásky, která se rozlévá do světa, který ji potřebuje.

Drazí, o svátcích a ve všech ročních obdobích pamatujte, že i ty nejmenší skutky lásky mohou být obrovským a zářivým přínosem. Vaše modlitba za všechny potřebné může být hřejivou energií, která potěší osamělou matku, jež se modlí o sílu. Vaše modlitba za světové vůdce může být jediným proudem energie, který se dotkne jejich srdcí a přiměje je zdržet se rozpoutání války. Výsledky svých modliteb, drobných laskavých skutků nebo vyzařování světla nevidíte, ale každý skutek lásky má obrovské a krásné účinky.

Nepodceňujte svou hodnotu na této zemi. Nikdy nepodceňujte svou sílu konat dobro, vychýlit rovnováhu energií směrem ke světlu a přitom cítit Lásku, která k vám, skrze vás a ve vás proudí.

Drazí, každým skutkem lásky a laskavosti jste tím maličkým děťátkem v jeslích, zázračným olejem v lampě a světlem Božského zde na vaší zemi. Mír buď s vámi. I vy jím jste...

Zdroj: https://eraoflight.com/2021/12/06/the-angels-simple-kindness-leads-to-big-change/

Zpět