5883 Slunce, galaktické vlny - záleží na nich? Athéna a Yazhi Swaruu Cosmic agency

[ UFO ] 2024-02-09

RŮZNÉ CHATY Z LET 2022-2024

width=Swaruu X (Athéna): Pokud je fotka skutečná, je to jen velký portál. Záleží na tom, na jaké frekvenci byla ta fotka pořízena. Podle mě je to příliš velké. A uvnitř vidíš hvězdy nebo galaxie. Pokud to pochází z NASA, pak to není skutečné. S největší pravděpodobností ne. Je to součást jejich agendy, aby prosadili myšlenku, že se blíží obrovská sluneční erupce, teď na tom pracují. Zemi Slunce neohrožuje, to je součástí jejich agendy. Se Sluncem se nic neděje. Pokud se něco z toho stane, je to umělého a záměrného původu a oni to svedou na Slunce, to vše proto, aby prosadili svou agendu.

Gosia: Někdo mi nechal tuto otázku: ˝Musím zpochybnit některé prezentované informace o tom, že ˝se Sluncem je vše v pořádku˝, jako ne zcela správné. Po tisíce let bylo naše Slunce zlatožluté, teplé barvy. Někdy kolem roku 2012 se začalo rozjasňovat až do dnešní doby, kdy vypadá jako svítící bílá led lampa. Důkazy jsou všude. Obrázky, videa, staré malby. Dříve jste se na Slunce mohli klidně podívat v kteroukoli hodinu. Nyní je intenzita záření vysoká, cítíte ji na kůži, pálí i v zimním období.˝

Yazhi: Páni, ten mě dostal. Neměla bych mluvit o přírodovědných předmětech. Nevěděla jsem, že existuje tolik důkazů, strašně mě to mrzí. Cítím se tak špatně, že toho asi radši nechám. Vidím, že lidé jsou velmi dobře informovaní. Myslím, že než něco řeknu, měla bych zkontrolovat web NASA, Wikipedii a CNN, a faktčekry (pozn. ti, co hlásají, co je pravdivé a co ne)

Slunce prochází svými přirozenými cykly. Ty nyní využívají k podpoře většího strachu a většího chaosu. Mám pro vás novinku, ať už jste kdokoli, Slunce bylo vždy bílé. Je to atmosféra, která mění vaše vnímání. Slunce není žárovka, je to dynamická živá bytost, nikdy není úplně stejné. Může zvětšovat svůj objem, výkon záření a Kabala řekne, že ˝pokud bude pokračovat tímto směrem, bude...˝. Ale ono se vrátí do normálu, jako to dělá vždycky. Jak jsme již řekli, se Sluncem není nic v nepořádku. Jen další šíření strachu.

Gosia: Takže pak dochází ke změnám v atmosféře, které mění vzhled Slunce?

Yazhi: Mohou být a bylo by to normální, ale odtud nevidíme, že by se něco dělo.
To, co mění barvu, je čočka, kterou se na to dívají, se všemi těmi chemtraily, což by se dalo očekávat na začátku. Hodně záleží také na atmosférických podmínkách. Ve vesmíru, z vesmíru, vypadá Slunce stále bílé. Žluté světlo pochází z atmosféry, která bílé světlo filtruje.

Gosia: Otázka od někoho o těch vlnách ramen galaxií, které se točí, o kosmických vlnách: ˝Jak je možné, že bychom cítili, jak k nám energie těchto vln doléhá, když se otáčejí superpomalu? Jsou to ramena galaxií. Jejich pohyb musí být pro nás super pomalý.˝

Swaruu X (Athéna): Těžké se otáčejí pomalu. Když je v nich více hmoty, otáčejí se velmi pomalu. Když je více gravitace a méně hmoty, více astrálu, protože je to mezi astrálem a ne astrálem, pak jsou velmi rychlé. To by bylo myšlení pouze v hmotném světě. Částice se pohybují velmi rychle a tvrdá hmota je ve stejném směru následuje pomaleji. Čím vyšší je frekvence energetické vlny, tím rychleji se pohybuje. Některé dokonce překračují rychlost světla, protože se jedná o éterické energetické vlny. Je to celá gama, respektive jejich práh. Frekvence každé vlny ovlivní tu či onu osobu nebo věc, pokud jsou frekvenčně (vibračně) kompatibilní. Do té míry, že mohou ovlivnit jednu osobu, ale ne jinou, v závislosti na její vibraci.

Gosia: Dobře... říkal jsi, že když je větší hmotnost, pohybují se pomaleji. Ale když je ta hmota i v astrálu, protože je to všechno astrální... proč se pohybují pomaleji? Proč by to mělo vadit astrálu?

Swaruu X (Athéna): To je viděno pouze z pohledu někoho, kdo žije na hmotné straně, z pohledu, že ano, všechno je astrální. Astrálních vln si obvykle nevšímáme, ale přicházejí s jinými, ne tak astrálními. Například ty částicové vesmírné bouře. Někdy to nejsou jen částice, mohou přinášet i písek a štěrk.

Gosia: To je jen z pohledu nás, kteří žijeme v hmotném světě - protože nic ˝ne astrálního˝ neexistuje.

Swaruu X (Athéna): Ano. Protože v absolutnu je vše astrální, vše je jedna hmota, jeden rozsah vibračních frekvencí, a každé vědomí může vidět jen to, co je v jeho rozsahu vnímání. A to závisí na jeho myšlenkách a emocích. Takže váš následovník, který položil otázku, vidí ramena galaxie pouze z pohledu 3D Matrixu, kde jsou to jediné pozorovatelné věci, a proto jsou z tohoto pohledu skutečné. Ale mezi těmito rameny a s nimi se toho děje mnohem víc.

Gosia: Bylo by možné, abyste se zabývali kvazičásticemi (vlnami) přicházejícími ze Slunce vs. spojení vědomí? Rychlejší než světlo, pokud s ním nejsou lokálně provázané. Velikost podobná jako u Tau neutrina. Žádné uznání ze strany pozemské oficiální vědy. Fyzika otevřených systémů. Jsou důležité pro vznik světelného (duhového) tělesa?˝

Yazhi: Mohu to vysvětlit úplně jinak, nemám na mysli ani nechci diskreditovat tuto formu výkladu.
Tyto částice se chovají jako světlo, protože jsou vlnovou délkou světla. Jsou tedy jak částicí, tak vlnou. Ale existuje jedna podstatná věc, která vytváří všechno včetně každé částice a vlny zároveň a je nakonec jedno a totéž. Chci tím říci, že všechny částice jsou vlny, nejen světlo. Nakonec neexistují žádné částice, existují pouze vlny energie, které se chovají jako částice díky přesným harmonickým. A touto základní vlnou je potenciální energie, a tou není nic jiného než gravitace.

Tau neutrina jsou gravitací stlačenou do jediného bodu, na který jste upřeli pozornost, ale jsou gravitací. Jen jsou nastaveny jako něco jiného, protože jsou pozorovány jejich specifické vlnové délky. Ale to je zase další označování částí téže věci, aby se usnadnilo její studium a pochopení. Ta samá věc je opět tok ve vědomí, gravitace. Vlnové délky gravitace, tyto gravitační vlny, jsou Sluncem přijímány a znovu vysílány jako přestupní stanice, protože Slunce kopíruje to, co přijímá, jako všechna tělesa. Ať už je to tělo hvězdy, nebo tělo člověka, rostliny, skály, čehokoli, co můžete nazvat hmotným.

Střed galaxie bude vyzařovat určitou vysokofrekvenční vlnovou délku ve spirálové formě, protože je součástí téže energie, která drží a vytváří galaxii na prvním místě. Více téže látky, která ji stvořila, a to v podobě gravitace. Všechny objekty, které vyzařují záření, zejména slunce, která jsou v tom tak dobrá a nedělají téměř nic jiného než vyzařování, budou kopírovat frekvenční gravitační vlnu neboli signál ze středu galaxie jednoduše proto, že se musí řídit a dodržovat základní princip dominantní frekvence, což znamená, že všechny věci pod silným energetickým vlivem budou mít tendenci vyrovnávat frekvence a stávat se více stejnými. Stejně jako Slunce kopíruje a znovu vysílá určitou frekvenci, kterou přijalo, pomocí principu dominantní frekvence, tak to dělá i vše ostatní, včetně lidí.

Záření přicházející ze Slunce tedy bude mít tendenci harmonizovat a vyrovnávat dominantní nebo nadřazenou frekvenci lidského těla. To si vykládám tak, že lidé říkají, že aktivuje duhové tělo, duhové jako vícenásobnou frekvenci. To je také důvod, proč Slunce aktivuje lidskou DNA. Při její reaktivaci se prý pomocí principu dominantní frekvence vrátí do původních 12 vláken 24 chromozomů, neboli do těla 5D. Světlo ze Slunce opakuje světelný a radiační energetický gravitační vzorec celé galaxie, řeší a vrací vše, čeho se dotkne, do původního frekvenčního rozsahu a matrice, a to je vzestup vysvětlený z hlediska frekvence. Přesto není tak rychlý, jak si lidé myslí. Protože ačkoli ponořuje celou planetu do oné galaktické vysoké frekvence, kterou Slunce znovu vysílá, Země je uvnitř frekvenční bubliny, která se sice ovlivňuje a logicky také pozvedá, ale z pohledu časového vnímání někoho na Zemi to nějakou dobu trvá.

Takže ano, to, co Slunce vysílá, pomáhá pozvednout planetu, ale musí to ovlivnit všechny bytosti s vědomím, které tam vytvářejí a generují Matrix jako dílčí produkt své vlastní mysli. Vibrace přicházející ze samotné galaxie nejsou nové. Na Zemi dopadaly vždycky a zatím se to nezměnilo k lepšímu... protože tato vibrace je vědomí a žádné vědomí nemůže změnit jiné, protože se musí vyvíjet a měnit samo. Ta galaktická vibrace je úžasná, ale není nová, na tom trvám. Pouze vede koně k řece a nabízí mu vodu, ale nemůže ho nutit, aby se napil, pokud nechce. Bez ohledu na to, jak mocná je, nemůže nikoho změnit, pokud se ten druhý člověk nechce změnit. Stále musí pracovat prostřednictvím lidí s jejich vlastními tvrdohlavými myšlenkami a představami.

Pozvednutí vibrací Země do podoby Dolores Cannon, jako je nová Země, tedy nezávisí na vnějších faktorech, jako jsou vysokofrekvenční sluneční pulsy, protože bude záviset pouze na úrovni vědomí a na ochotě každého člověka se vyvíjet. Pokud se na to lidé stále ptají, jen mi to dává najevo, že si stále myslí a očekávají, že někdo přijde a vyřeší jejich problémy, zatímco to mohou udělat jen oni sami. Tyto vlny a záření skutečně pomáhají lidem, kteří se chtějí vyvinout na vyšší úroveň vědomí. Je tedy vhodná doba k meditaci. Ale pouze ˝majitel˝ může trvale změnit svou DNA.

Gosia: Když ale mluvíme o Slunci a o tom, jak nám pomáhá povznést se, chybí tedy lidem ze severní polokoule?

Yazhi: Bohužel ano, trpí odpojením, a to vysvětluje mnoho věcí, jako jsou deprese v zimním období a jiné duševní poruchy vyskytující se v zimním období. Ale nedělejte si starosti, protože vaše tělo si samo pamatuje a udržuje frekvenci, ale touží po slunečním světle.<

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/sun-galactic-waves-do-they-matter-athena-and-yazhi-swaruu

Zpět