6467 Svět vedený láskou KejRaj

[ Ezoterika ] 2024-05-11

Vstupujete do období velkého vzrušení a ano, očekávají se turbulence. To je přirozené pouze pro vzestupující svět. Vaše láska je pochopena, ale váš strach ze ztráty se musí rozpustit. Je totiž čas vzlétnout. Kolaps starých systémů, jak jsme uvedli, je přirozenou součástí procesu ve vzestupujícím světě. To je to, co se v této době odehrává na Zemi. Nemůžete žádat změnu k lepšímu, když chcete zachovat některé staré vynálezy těch, kteří usilují o totální kontrolu nad vaší planetou. Aby mohlo dojít ke skutečnému růstu ve světě, mysl a srdce jednotlivce se musí stát zcela svobodnými a suverénními, což umožní rozšíření vědomí, což povede k vytvoření vyššího a radostnějšího způsobu života.

Matrice Třetí Dimenze a všechny její struktury, které byly vytvořeny temnotou, musí být rozpuštěny. Budoucnost současného systému je bez peněz, bez práce, bez svobod a spoléhání občanů ve všem na vládu. Alespoň to je cílem temnoty. To je pro ty, kteří se rozhodnou nechat strach vstoupit do hry a odmítají opustit starý svět. Ti, kteří odmítají vidět a věřit, že Božství má pro lidstvo připraveno něco velkolepého, co je zcela oddělenou realitou a dimenzí od současného matrixu. Starý způsob, jak dělat věci, se dostal do slepé uličky. Nacházíte se na konci aktuální časové osy. Dýchejte a skočte do dalšího. Je čas uzavřít knihu příběhu lidstva v matrixu omezení a duality. Je čas začít nový a božsky inspirovaný příběh, kde je svět veden láskou a budován s láskou. Je čas vydat se na cestu z mysli do srdce a dovolit božskému světlu z vašeho nitra, aby se rozvinulo a znovu se sladilo se Stvořitelem a s Univerzálním proudem, který nazýváte láskou.

Denní poselství
https://eraoflight.com/2024/05/09/daily-message-for-5-9-2024/

Otevřete se Univerzální pravdě, že vesmír je naplněn inteligentním životem. Od fyzických světů a civilizací až po duchovní říše světla. Blíží se doba, kdy se lidstvo setká s mnoha bytostmi z různých částí galaxie a Země se stane plnoprávným členem Galaktického společenství. To se v současných frekvencích a okolnostech světa nemůže stát. Mnoho portálů je aktivováno ve snaze pomoci lidem dále rozšiřovat vědomí. Planeta je zaplavena novým světlem, jak se přibližuje ke Galaktickému středu, aby pomohla Zemi a jejím obyvatelům dosáhnout vyšších časových linií, kde je otevřený kontakt bezpečný a možný. Závoj, který zůstává, je téměř průhledný. Brzy začne nový příběh vaší cesty za expanzí.

Tanec duchovní evoluce
https://eraoflight.com/2024/05/06/the-dance-of-spiritual-evolution-2/#more-352003

Intenzifikace energií v tomto procesu již vstoupila na novou úroveň a bude pokračovat další zhruba dva roky, s kratšími přestávkami mezi energickým stahováním a časy na integraci. Svět se bude třást, jak se bude zvyšovat masová očistná aktivita. Na osobní, stejně jako na kolektivní úrovni, včetně samotné Země. Změny počasí a Země jsou po celém světě častější. Připravujete se na další vlnu odhalení, která má být lidstvu uvolněna, jen za několik dní.

Zaměření se na zvýšení frekvence je v této době prvořadé pro tanec duchovního vývoje, plynutí a nalezení rovnováhu uprostřed bouří. Nepodléhejte strachu a chaosu, který se rozvíjí ve vnějším světě.

Vaše schopnost udržet světlo a lásku se stále zvyšuje, jak čistíte a uvolňujete více starého. Na druhé straně jste schopni dosáhnout a dotknout se mnoha dalších. Bez ohledu na to, zda s lidmi mluvíte, jednoduše jim zkřížíte cestu, v obchodě, v parku, kdekoli, světlo, které držíte, se dotkne jejich magnetického pole a oni ho zachytí. To vytváří vlny v jejich vědomí a v jejich srdci. Vytváření spouštěčů pro vyšší uvědomění je pohání, aby hledali více.

Jste zde, abyste povstali, jak jste to dělali v dobách předchozích. Jste zde, abyste pomohli Zemi a lidstvu se vším, co děláte, abyste ukázali cestu světla. Vdechujte světlo, vydechujte lásku. Odpusťte všem, pošlete své světlo a lásku všem. Osvoboďte se od břemene a nízkofrekvenčních myšlenek hněvu, nenávisti, pomsty, které přichází z místa strachu a vnitřního utrpení. Dovolte těmto myšlenkám a energiím, aby vypluly na povrch, pozorujte je a sledujte, jak se každá z nich transformuje do světla.

Láska a strach nebudou na Zemi koexistovat o mnoho déle. Rozdělení světů se stane zcela zřejmým i pro ty, kteří si nejsou vědomi procesu vzestupu. Znamení mají být zdrcující. Zvyšte svou frekvenci, stoupejte se Zemí, vnímejte nové vlny světla, které k vám proudí. Portály se otevírají do nových říší a zkušeností pro větší expanzi. Jste připraveni vzlétnout a držet svět na svých křídlech. Vstupte do nové reality ráje, dokončení mise, pozvednutí galaxie a dále do vyšších rovin existence., ukažte Vesmíru, co bylo kdysi považováno za nemožné - lidstvo vynořující se z nejtemnějších časových linií, což jste umožnili VY. To, co jste dělali a stále děláte na Zemi, je posílání vln světla, lásky, naděje a radosti Stvoření jako celku.
V každé myšlence, slově a činu nechť je láska vaším záměrem.

Zdrojové frekvence
https://eraoflight.com/2024/05/11/source-frequencies/

Stvořitel zdroje vysílá své frekvence do Centrálního Slunce každé Galaxie a ze středu je světlo vyzařováno ke hvězdám každé sluneční soustavy. Z místních sluncí jsou nové energie poslány planetárním tělům a jejich obyvatelům, což spouští probuzení Kolektivu.
Čím otevřenější člověk zůstává, tím více tohoto světla přijímá. Očištění od starých myšlenkových forem, traumat a fyzických toxinů v těle je velmi důležité, aby bylo možné lépe integrovat nové světlo. Meditace dělá zázraky, když se člověk zbavuje vnějšího světa, umožňuje já být takovou Duší, jaká je, zatímco hluboké dýchání nabíjí čakry a buňky, přerovnává vědomí do rytmu srdečního centra.

Vzestup Země do vyšších říší je na základě Božího nařízení, stejně jako ostatní galaktické cykly jsou v procesu dokončování a začínají nové. Potom, s pozorováním a vedením Kosmických rad, Galaktická federace dělá svou roli při řízení procesu vzestupu, zatímco se světy připravují na povznesení vědomí.

Mnozí z vás, kteří čtou tato slova, se účastní setkání Vyšších rad ve svém snovém stavu a samozřejmě setkání s Galaktickou Federací. Když jste ve svém bdělém stavu unavení a netrpěliví, byli jste součástí setkání, kde bylo dohodnuto, že tento proces bude postupný, aby se dala příležitost vzestoupit co největšímu počtu. Vy, kteří čtete tato slova, jste nyní Nanebevzatí Mistři, jste Starší. S dokončením vzestupu Země si můžete vybrat, zda chvíli zůstanete na Zemi, nebo máte svobodu být a pokračovat ve své duchovní expanzi v jakémkoli hvězdném systému, nebo galaxii, po které toužíte, ať už je to pátá, šestá, nebo sedmá dimenze, to je na vás. Další krok a zážitek z vaší cesty je čistě na vás. Jak to bylo vždy.

Jste milováni a ctěni nad rámec vašich nejdivočejších snů!

Vzestup frekvencí
https://eraoflight.com/2024/05/08/frequency-rising/#more-352127

Frekvence Země stoupá každou minutou. Prostřednictvím mnoha portálů aktivovaných na Zemi, prastarých vírů a zejména prostřednictvím pracovníků světla, kteří slouží jako majáky světla. Vlny života se v tomto roce 2024 promění v bouři ve třetí dimenzi.

Jsou tací, kteří mají různé agendy a velké rozptýlení, kteří chtějí totální kontrolu nad planetou. K tomu nedojde. Žádáme vás, abyste bez ohledu na to, jaké události se dějí, soustředili na lásku. Toto je konec matrixu vybudovaného k zapřažení energií kolektivu, konec jeho zotročujících struktur. Na cestě jsou mocnější energie, které mohou pocítit i ti, kteří nejvíce spí, a také oni povstanou.

Váš příchod do vyšších časových linií může být velmi snadným přechodem. Prvním krokem ke změně je však uvědomit si současnou situaci a přijmout to, co je. Následuje ponechání toho, co splnilo svůj účel. A to, co posloužilo svému účelu pro evoluční proces lidstva, je vše, co vedlo k současné verzi reality.

Od doby před 12 000 lety až po průmyslovou éru, vše mezi tím, a dokonce i současná digitální éra, to vše dokončilo a posloužilo svému účelu pro Společenstvo. Nyní se zdá, že jeden kolabuje (průmyslový), druhý postupuje (digitální), ale ne ve prospěch lidstva. Je to proto, že jste určeni k tomu, abyste překonali verzi reality, kde je technologie používána k dalšímu zotročování světa.

Abyste se mohli pozvednout do nové sféry, musíte být ochotni přesunout své zaměření, pryč od starých systémů třetí dimenze, otevřít se duchovním změnám a vývoji a začít cítit samotnou podstatu svého bytí, která hledá něco rozsáhlejšího a v souladu s vesmírnou silou, která udržuje hvězdy v rovnováze. (pozn. neumím si představit, že vyhodím počítač z okna..)

Denní poselství na 7.5.2024
https://eraoflight.com/2024/05/07/daily-message-for-5-7-2024/

Vy, jako Hvězdné semínko, Pracovník Světla, přispíváte k rozpuštění starých, zastaralých způsobů života a všeho, co s tím přišlo. Současně vyzařujte pozitivní vibrace, posílejte světlo do světa, vizualizujte si, co si pro svět přejete, jak si představujete, že bude nová realita. Jste probuzeni, protože jste si zvolili lásku nade vše ostatní. A je to skrze lásku a s láskou, že pozvedáte Zemi do nové reality Páté Dimenze.

Denní poselství na 6. 5. 2024
https://eraoflight.com/2024/05/06/daily-message-for-5-6-2024/

Kdykoli zažíváte okamžiky radosti, jednoduše se cítíte uvnitř šťastní, nebo děláte něco, co vám přináší radost a zvyšuje vaše vibrace, jste v souladu se svým Já Duše, jste v souladu se Zdrojem. A ano, právě teď a tam jste ve své jedinečné realitě vyšší dimenze. Čím více jste toho schopni, zůstáváte ve stavech radosti, vedeni srdcem, čím více se posouváte ve vědomí, tím výše stoupáte, aktivujete svou DNA, léčíte své bytí na všech úrovních, otevíráte portály a aktivujete nové časové linie pro své bytí.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/05/09/a-world-led-and-built-with-love/#more-352213

Zpět