5874 Zásadní význam vnitřního vyrovnání Owen Waters

[ Ezoterika ] 2024-02-06

Mnoho lidí ve společnosti dnes pracuje v zaměstnáních, které je nebaví, a mají málo času, nebo žádný čas na činnosti, které zvyšují kvalitu jejich života. Takoví lidé jsou drženi mimo soulad s jejich vnitřním já. Společnost tradičně tlačila lidi ke konformitě. Tlak vrstevníků na přizpůsobení se bezprostřední sociální skupině začíná ve škole, protože od raného věku se lidé učí, že by se měli přizpůsobit vnějším standardům. V Anglii se fráze ˝poznej své místo˝ používá jako upozornění na někoho, kdo začal nějakým způsobem vybočovat. V Austrálii je tradiční fráze ˝pokácet vysoké máky˝. V Japonsku platí: ˝Hřeb, který trčí, bude zatlučen˝. Tento tlak na konformitu se však v posledních desetiletích zmenšuje a bude se dále snižovat, jak si lidé uvědomují, že v rozmanitosti je síla. Rozmanitost je přirozená. Konformita je nepřirozená.

Ve vesmíru je každá sněhová vločka, každý člověk a dokonce každý proton jedinečný. Součet částí dohromady tvoří dokonalý vesmír nekonečné rozmanitosti. Rozmanitost je navržena do vesmíru, protože vesmír existuje, aby Nekonečné Bytí, Vše Co Je, mohlo získat nekonečnou rozmanitost zkušeností. V případě lidských bytostí jako vyjádření jediného zdroje máme svobodnou vůli, abychom se mohli rozhodovat. Rozhodování a prožívání výsledků těchto voleb je to, o čem je lidský život. Vnitřní sladění znamená stát se více svým skutečným já. Vaše vnitřní bytí je vaše pravé já a rozvíjením svého vnitřního potenciálu vyjadřujete stále více svého pravého já. Ve vědomí Nové reality zaměřené na srdce je vzájemná podpora sdílena mezi lidmi. To znamená, že být jiný je dobré, rozvíjet osobní dovednosti je dobré a prozkoumat svůj vlastní potenciál je dobré.

Hluboko uvnitř jsou si všichni rovni. Ve své jedinečné formě vyjádření ve vnějším světě se však lišíte od všech ostatních. Ne lepší, nebo horší, ne více než, nebo méně než; prostě jiné, protože rozmanitost je přirozená a ctí se vzájemným respektem. Na této Zemi se buduje Nová realita vědomí zaměřeného na srdce, jedna osoba po druhé. Vědomí nové reality je podpůrný a zmocněný stav vědomí, spíše než vědomí staré reality odloučení a strachu. Když člověk projeví svou vlastní jedinečnou, vnitřní bytost, srovná se tak, jako je zarovnán laserový paprsek, spíše než aby byl rozptylován vnějším, co by mělo a nemělo. Paprsek laserového světla je silný, protože je koherentní, není rozptýlený v různých směrech. Vaše vnější vědomí se stává silnějším, když je v souladu s vaší vnitřní bytostí, není rozptýleno v různých směrech.

Když se mnoho lidí ve společnosti srovná ve své vlastní osobní síle, celek se stává mnohem vlivnějším než součet částí. Ve skutečnosti se stává exponenciálně silnější. Když si dostatečný počet průkopníků zvolí vědomí Nové reality, přijde den, kdy jejich mocně sladěný vliv dosáhne kritického množství. Pak promění zbytek společnosti a najednou to ˝dostanou všichni˝. Společnost jako celek si pak uvědomí, že vědomí zaměřené na srdce je cestou vpřed k vytvoření své jasné, nové budoucnosti.

Na každém kroku sebeobjevování půjdeme stále hlouběji, vždy pomocí otázky ˝proč˝, dokud nedosáhneme poslední vrstvy a neobjevíme odpověď na největší tajemství v životě. Jen si představte, jaké to bude probouzet se každé ráno a vědět, že máte klíč k samotnému důvodu života. Nejen pro svůj vlastní účel, ale hlavní klíč k samotnému důvodu existence vesmíru! Když získáte tuto hlubokou hloubku porozumění, představte si smysl a osud, který bude váš každý den! Objevte nyní svůj vlastní jedinečný smysl života. Podívejte se, jak dokonale zapadá do přirozeného toku vesmíru a dokonce i do původního důvodu samotného života. Vaše cesta za poznáním čeká.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/02/06/the-vital-importance-of-inner-alignment/

Zpět