3442 Svoboda volby je pro člověka neodvolatelná CElena

[ Ezoterika ] 2022-11-16

SVOBODA VOLBY JE PRO ČLOVĚKA NEDOTKNUTELNÁ. Vždy se hledá nejlepší způsob vývoje. Buď přirozený způsob vývoje vesmíru, kdy neexistují žádné předem připravené recepty, jak by se mělo vyvíjet lidstvo, jak by se měly vyvíjet Absolutní energie. To vše se musí vypracovat v samotném procesu vývoje vyzkoušením velkého množství variant. Lidstvo má takovou příležitost: zkoušet a chybovat, hledat a nacházet, odhazovat nepotřebné a upevňovat nalezené správné cesty evoluce, a to vše pak přenášet do vesmíru.
A pak je dána svoboda volby (existuje právo dělat chyby a uvolnit kreativitu, smyslnost). Takzvaná HRA BEZ PRAVIDEL, spočívající v projevování individuálních vlastností, formování kolektivního vědomí společenského přizpůsobení člověka, jehož cílem je najít co nejlepší jazyk pro popis jeho nejniternějších pocitů.

Nebo druhý způsob, bez svobody volby, což je umělý systém, v němž je kladen důraz na informační složku, protože detail vytvořeného obrazu zcela uspokojil příjemce. Podrobnosti, které se objevily, byly vzaty jako základ a přeměněny na informační matici, jejíž každá buňka je schopna generovat určitou emoci. Vytvořením matrice však systém zacyklil své procesy, protože sám není schopen vytvářet nové vibrace. Převládá totální kontrola, direktivita a rigidní determinace (počítačový výčet variant bez ohledu na tvůrčí potenciál, suchá myšlenková schémata).

Nabízí se otázka, proč a kdo potřeboval kočírovat evoluci, organizovat se místo buněk, namísto normálního průběhu evoluce ve Vesmíru? Proč musely v evolučním procesu ve vesmíru jít takto, jsou takto přítomny všude v našem vesmíru. V tomto ohledu je Země jedinečná. Prozatím. Existuje také možnost žít šťastný, i když *pokřivený* život. Tendence je taková, že v konstruktivních prostorech budou informační frekvence prostoru takové, že nebudou umožněny volné myšlenky a myšlení bude správně strukturované, ale ne volné, vycházející z vnitřní přirozenosti. Odkud ale ve vesmíru uspořádaném podle duálního principu vezmou konstruktivní prostory?

Zdroj: https://absolutera.ru/article14093

Zpět