4156 POTOMCI Najana Belosvet

[ Ezoterika ] 2023-04-17

Program dědičného vedení je starý a dlouhodobý. Každou hodinu a pokaždé v inkarnacích procházejí Duše sedmdesátiletými cykly vzniku svých nadějí. Toto tajemství je popsáno již ve Starých krocích, které sepsali Věštci a jejich družiny. Geneze nebyla dána vždy, byla především posvěcena svatostí a stínem otců. Potomci ve svých budoucích obrozeních a hrách byli posláni za svou předčasnost, která vnesla do jejich dějů a větví Rodů nové úvody a nově odhalené nepřesnosti odvěkých základů. Každý z nich byl a bude potomkem, neexistují Duše, které by do těchto her přišly jednou a hned vstoupily do úrovní Světla. Hra zahrnuje mnoho labyrintů, které vedou Duše k otázkám a odpovědím, k uvědomění a poznání, k pochopení a přehodnocení. Nemá smysl hrát stále to samé a až na výjimky se jen málo nebo vůbec nic neopakuje úplně stejným způsobem. Duše hrají stále jiné příběhy a vydávají se špatnými cestami. Potomci, kteří přicházejí a budou přicházet v budoucnu, jsou připraveni na nové herní cykly a každý z nich uzná sám sebe a Otce, strukturu univerzálních cyklů a her. Nemá smysl hrát a pamatovat si každý krok, má smysl bilancovat s programem Posmrtného života a začít cesty od prázdných stránek, kde se již projevují zrušené smlouvy budoucnosti, a to vícekrát..

Bilancování s programem Potomci je nutné pro toho, kdo se cítí na opakování svých kroků, kdo slyší déjà vu, kdo si něco pamatuje, ale to něco je nejasné, a zjevně pociťované - někdo, kdo chápe předanou zkušenost, ale nedokáže plně popsat celý obraz lekce, přestože z ní vychází jako vítěz. Stručně řečeno, bilancování je nutné pro ty, kteří jsou již probuzeni nebo napůl probuzeni, kteří si uvědomili sami sebe a znají své Já.
Požádejte o sny s nápovědami a obrázky minulých her a cest. Časy a skutečnosti se začnou ukazovat jinak, je třeba být pozorný k informacím daným shora a požádat Otce o uzavření těch konkrétních obrazů, které se budou ukazovat. Není možné realizovat a uzavřít vše najednou, ale po kapkách je možné dosáhnout docela působivých výsledků. Nakonec každý, kdo zcela projde bilancováním, začne jasně vidět své nové i staré cesty, které si již nebude vybírat a následovat falešné, iluzorní cesty. ʺV budoucnu budou všichni plakat, protože slzy jen očišťují cestu. Každý poklekne před Otcwm a řekne slovo, aby byla vyslyšena jeho prosba o to hlavní. A tuto hlavní věc pochopí až po své smrti a až po svém nesčetněnásobném zrození.ʺ

Zdroj: https://absolutera.ru/article14919

Zpět