4024 Paranormální portály Cosmic agency

[ UFO ] 2023-01-20

Ještě jednou ahoj. Jsem Mari Swaruu.

V prvních prosincových dnech roku 2022 hlásili agenti Alenym Hashmalim a Shinonim, v té době na povrchu, že pozorují jistou ulici ve městě, přesněji řečeno jistý úsek této ulice dlouhý pouhých 50 metrů. Jedná se o příměstskou, dobře dlážděnou, poměrně málo frekventovanou, rovnou obousměrnou ulici s neobvykle vysokým počtem neustálých nehod, z toho nejméně třemi smrtelnými přejetími, z toho dvěma v krátkém časovém odstupu. Při jiné příležitosti přejelo nákladní auto, respektive kamion plný nealkoholických nápojů, při pomalém couvání za denního světla muže, který zůstal doživotně zmrzačený a upoutaný na invalidní vozík. Také je zde neskutečně vysoký a stálý počet havárií a nehod motocyklů, včetně tří případů policejních motocyklů. Zajímavé je, že většina těchto havárií je prostě o zem, a ne o cokoli jiného. Řidiči ztratí kontrolu a skončí na zemi bez jakéhokoli zjevného důvodu, přičemž někdy je na vině povrch, protože za mokra je velmi hladký a kluzký. K těmto nehodám však dochází i za sucha a za denního světla, a to vždy na stejném úseku.

Kromě nehod motocyklů dochází v tomto úseku ulice také k mnoha nehodám osobních automobilů, ne méně než pětkrát se auta srazila se zaparkovanými, dvakrát se srazila se stejným zaparkovaným nákladním automobilem a podruhé ho vážně poškodila. A nespočet dalších dopravních nehod, většinou s účastí jedoucích vozidel všeho druhu, to vše se odehrává ve stejném 50m úseku ulice. Na první pohled by si každý myslel, že se to všechno děje kvůli běžným rizikovým faktorům, ale ten úsek je právě takový jako kterýkoli jiný v celé té ulici a sám o sobě je právě takový jako kterákoli jiná ulice v té oblasti. Je rovný, je tam velmi dobrá viditelnost, kdy řidiči vidí přijíždějící vozidla až na vzdálenost 200 m v obou směrech od středu toho 50m problematického úseku, a vozidla parkují pouze na jedné straně ulice. Neexistuje žádný zřejmý fyzikální důvod, proč by tam mělo docházet k nehodám. Naopak, celá oblast by měla být statisticky bezpečná.

Několik měsíců předtím byl ve stejném městě, které není známé tím, že by v něm foukal zvlášť silný vítr, zaznamenán podivný poryv větru. Tedy jeden ojedinělý poryv, jeden, který prošel některými místy téhož města, ničil věci, billboardy a vyvracel stromy. Při pohledu na škody, které způsobil, jste mohli sledovat jeho ničivou cestu.

Jednou v noci prošel městem a těsně před ním nebo u toho konkrétního padesátimetrového úseku silnice, o kterém jsem se zmínil výše, vyvrátil silný strom z kořenů a zmizel. Poslední škodou, kterou tento poryv větru způsobil, byl onen strom, který byl vyvrácen nebo spadl před výjezdem z domu, těsně předtím, než majitelé museli vyjet se svým vozidlem, aby šli řešit velmi vážnou situaci, kterou měli právě v tu chvíli, a strhl s sebou také telefonní a elektrické kabely. Jako by poryv větru srazil ten strom schválně, aby jim zabránil v řešení jejich vážného problému. Vždyť žijí v tom padesátimetrovém úseku.

Když to všechno zvážili, všechno dohromady, a neviděli jen ojedinělé incidenty, Alenym a její posádka na hvězdoletu Toleka usoudili, že to všechno není normální, a vyslali tam 110cm kulový dron, aby pomocí svých pokročilých senzorů získal informace. Dron přeletěl celou oblast, zmapoval celou její frekvenční mapu, energetické výkyvy a variace, aby pak pokračoval v podrobném studiu onoho padesátimetrového úseku ulice a zjistil veškerou jemnou energii a její frekvenční dynamiku a variace. Z toho, co dron zjistil, se ježí vlasy na hlavě.

Přímo v tomto padesátimetrovém úseku je obrovský neviditelný portál, propad frekvence, kde průměrná vibrace hmoty v celé ulici a oblasti dramaticky klesá, právě tam, což vysvětluje všechny nehody. Dron pokračoval ve shromažďování všech údajů, aby zjistil, odkud a co portál generuje. Je to brána do podsvětí, do nižších astrálních sfér, o kterých jsem mluvila ve svém úplně posledním videu, přicházejí z ní a vycházejí z ní nejrůznější entity, které však zřejmě zůstávají v dosahu působení portálu.

Jak jsem říkala ve svém předchozím videu, když se člověk frekvenčně shoduje s něčím na druhé straně, může dojít k určité formě interakce. Všechno je frekvenčně propojené, astrální entity dříve v lidském těle nebo jen zvířata mohou ovládat svou frekvenci do určitého bodu, když se soustředí ve snaze dosáhnout frekvence člověka v hmotném světě. Živá osoba, která se z jakéhokoli důvodu drží v nízkém vibračním stavu, může být dosažena jednou nebo druhou z těchto entit. Tyto nižší astrální entity se skutečně živí nízkou a hustou energií, která je vyzařována z živých organismů, když dochází k utrpení.

Nižší astrální entity mají velmi slabé spojení se Zdrojem, nebo vůbec ne, protože jsou od něj ve svém existenciálním frekvenčním pásmu prostě příliš daleko. Jak je chápou Taygeťané, to, co je udržuje v existenci, je tvůrčí pozornost bytostí se silným nebo silnějším spojením se Zdrojem. Jinými slovy, je třeba jim věnovat pozornost, aby mohly nadále existovat.

Když se živý člověk nebo tvor v hmotném světě nachází v průměrném myšlenkovém rozsahu, jeho pozornost je rozptýlená, přeskakuje z jedné myšlenky na druhou. V tomto stavu není jeho tvůrčí a projevová schopnost soustředěna na jednu věc. Když se však člověk nebo tvor bojí, veškerá jeho pozornost bude směřovat k tomu, čeho se bojí. Projevujeme to, na co se soustředíme. Manifestujeme to, co nejvíce udržuje naši soustavnou pozornost, strach a utrpení působí jako nástroj soustředění, který přivede ke vzniku více toho, čeho se bojíme, protože se na to soustředíme.

Tyto entity se touto pozorností živí, ať už jako přímou pozorností, aby posílily své mírné a slabé astrální tělo, nebo neustálým utrpením bytostí se silným napojením na Zdroj, jako má většina lidí.

Dobrým příkladem jsou noční návštěvníci neboli noční návštěvy, ti, kteří jsou spojeni se spánkovou paralýzou, jako jsou mimo jiné Inkubus a Sukubus. Chtějí, abyste se jich báli. Proto se jim říká ʺnoční děsyʺ a vědí, jak tento stav strachu v lidech vyvolat.

Když se jich bojíte, zůstanou s vámi, zesílí a opakovaně se vracejí, aby vás noc co noc strašili ze spaní. Pokud jim však budete čelit beze strachu a svými myšlenkami se napojíte na zdrojové vědomí, budete cítit a myslet na láskyplné emoce a představovat si, že jste zahaleni koulí vysokofrekvenčního žlutého světla, tyto entity se už nevrátí, aby vás znovu obtěžovaly. Stanete se pro ně nepotřební, protože nevydáváte žádnou pozornost soustředěnou na strach, kterou potřebují a po které touží, a půjdou obtěžovat někoho jiného, kdo drží nižší vibrační stav.

Když se vrátíme k tomu problematickému padesátimetrovému úseku městské ulice, Taygeťané dospěli k závěru, že tyto entity způsobují všechny nehody, spojují se a zasahují do živých lidí, kteří si drží dostatečně nízký vibrační stav, čímž se stávají souběžnými s těmito entitami a jejich potřebami. Ale jsou to sami lidé, kteří to všechno vytvářejí. Nechtěně nebo dokonce nevědomě věnují těmto entitám svou pozornost, takže se tento segment stal jakousi éterickou pastí pro kolemjdoucí.

Můžeme jen spekulovat o tom, jak přesně způsobily tyto nehody, ale je velmi pravděpodobné, že v rozhodujícím okamžiku při řízení odvádějí pozornost svých obětí, nebo způsobují mimovolné svalové záškuby, případně své oběti postrkují. Možná jim do cesty postaví nějaký neviditelný předmět, nebo nějakou variantu všech výše uvedených možností, protože mohou manipulovat s hmotným světem, i když poněkud omezeně a v závislosti na energetických okolnostech.

Pozorovali jsme tento další příklad: Muž jel na kole po chodníku přímo v problematickém úseku ulice, od hlavní silnice ho oddělovala řada zaparkovaných aut. Pak si všiml otvoru mezi zaparkovanými auty a rozhodl se ho využít k tomu, aby sjel z chodníku na hlavní silnici. Stejným směrem se blížil taxík, který cyklista kvůli řadě zaparkovaných aut neviděl. Právě ve chvíli, kdy se cyklista rozhodl otočit hlavu, aby se podíval, zda před vjezdem na hlavní silnici není nějaký příjezdový provoz, se mu přímo před cestu přesunul velký list na zemi, který cyklistu rozptýlil v rozhodujícím zlomku sekundy, kdy se chystal otočit hlavu, aby se podíval na příjezdový provoz. Jak kolo pokračovalo v jízdě, sjel nyní na hlavní silnici, aniž by se nejprve podíval na provoz, a přímo do cesty taxíku, který musel zabrzdit a zanechal na zemi metrové stopy po pneumatikách. Cyklistu dělilo od přejetí jen několik centimetrů a zlomek vteřiny.

Jak můžete pozorovat, tyto entity nepotřebují mnoho energie k tomu, aby způsobily nehodu. Stačilo jim, aby pohnuly jediným listem na zemi v přesném a správném okamžiku, aby odvedly pozornost.

Proč se však nacházel právě na tomto místě? Taygeťané s dronem pokračovali v průzkumu oblasti a četli celou frekvenční mapu. Brzy našli další silný frekvenční záhyb neboli propad přímo v domě přesně uprostřed onoho padesátimetrového úseku, uvnitř domu a zahrnuje celou jeho plochu. Tento frekvenční pokles nebo záhyb proudí nebo se pohybuje z přední části tohoto domu, napájí portál a snižuje frekvenci celého segmentu ulice.

Bylo zjištěno, že dům obývá velmi početná problematická rodina, která vyznává extrémně matrixovské hodnoty. Jak uvedli sousedé, tito lidé chovají vůči nim spoustu pocitů závisti a všech přání a všichni s nimi mají neustálé problémy a neshody, zejména s matkou a jejím nejmladším synem, tyranem. Mají také velmi silný komplex nadřazenosti založený na jejich bojovnosti v místní církvi, jak bylo uvedeno. Kdoví, co se v tom domě ještě děje.

Pozorováním energetické dynamiky celé oblasti a analýzou všech vědeckých údajů Taygeťané dospěli k závěru, že portál je napájen a udržován v chodu nízkou frekvencí, kterou generuje právě tato rodina. Zajímavé je, že frekvence rodin, které žijí ve dvou domech po obou stranách těchto problematických lidí, drží na jedné straně vysokou frekvenci a na druhé velmi vysokou frekvenci, což vytváří dva velké vrcholy vysoké frekvence vedle velké jámy nízké frekvence problematického domu.

Hranice oblasti nízké frekvence negativního domu jsou hranice samotného fyzického domu, což znamená, že stěny, které je oddělují od sousedních domů s vysokou frekvencí, by byly hranicemi jejich vlivu. Éterická a energetická dynamika se o zdi nestará, zdi je nemohou zadržet, ale zdi působí jako mentální nebo psychologická bariéra či území pro lidi, kteří v nich žijí. Představa v myslích lidí, kteří tam žijí, je to, co vymezuje hranice oblasti považované za jejich, a také frekvence uvnitř této oblasti. Frekvence domu je frekvencí jeho obyvatel a jeho hranice jsou také hranicemi přesvědčení těchto obyvatel.

Základní teorie o tom, jak tento portál vznikl, je taková, že lidé uvnitř tohoto nízkofrekvenčního domu vykrývají svou nízkou frekvenci směrem k ulici před sebou, protože tam, před svým domem, soustřeďují velkou část své pozornosti, své spojení s vnějším světem. Odtud entity využívaly toto nízkofrekvenční místo na ulici pro své krmné účely, jako by to dělaly všechny ostatní oportunistické bytosti.

Dron pokračoval ve studiu zbytku oblasti a města a objevil mnoho dalších portálů, hlavně tam, kde se očekává, že se budou nacházet, například uvnitř a nad vládními budovami, nemocnicemi a policejními stanicemi. Studovali jsme také další fenomén, který se děje všude, po celém světě. Všimli jsme si, že na křižovatkách ulic bude průměrná frekvence v dané oblasti výrazně nižší, ale ne stabilně. Když na křižovatce nebyl žádný provoz, frekvence uprostřed křižovatky byla jen o něco nižší než průměr, ale když se ke křižovatce blížilo vozidlo, které ji chtělo projet, frekvence tam zřetelně klesla, a ještě víc se snížila, když tam projíždělo více vozidel a všechna se domlouvala, kdo projede první, jako se to děje na každé jiné jednoduché křižovatce kdekoli jinde na Zemi. Frekvence křižovatky klesala i s vozidly, která tudy bez problémů projížděla, prostě jen přirozeně projížděla.

Taygeťané dospěli k závěru, že prosté opakované malé množství stresu, které řidiči a cestující pociťovali při průjezdu křižovatkou kvůli své běžné opatrnosti při jízdě, stačilo k tomu, aby se přímo na místě nahromadil efekt snižování frekvence. Jeden řidič za druhým dbá opatrnosti a nepřetržitě vysílá do frekvenčního pole v oblasti zprávu o projevu - impulsu stresu a vytváří harmonickou frekvenci, která v konečném důsledku snižuje křižovatku. Tato energetická dynamika probíhá nejen na každé křižovatce, ale také na každém místě, které má nepřetržitý stres vyvolávající účinek na lidi, kteří se v této oblasti nacházejí nebo jí prochází. To vysvětluje velmi nízkou frekvenci oblastí, kde se hromadí utrpení, jako jsou věznice a nemocnice, což jsou extrémní příklady, ale tento efekt se děje všude.

Dobrou zprávou je, že k tomuto efektu dochází i u pozitivních vysokofrekvenčních míst, která lidem neustále přinášejí dobrý pocit. Tento efekt jasně ukazuje a ilustruje, jak se tvoří základní frekvence nejen celé oblasti, ale i celé planety a dalších oblastí, čímž se vytváří průměrná planetární frekvence. Ale i uvnitř planety, uvnitř oblasti s nízkou frekvencí, můžeme najít vysokofrekvenční ʺbublinyʺ, vytvořené jejich obyvateli, malé oázy radosti, kde se vyvíjí osobní svět. Tyto bubliny nakonec ovlivňují a zvedají frekvenci celé oblasti, v níž se nachází, a to tím spíše, pokud lidé, kteří je vytváří, jsou silní a věrní svým vysokofrekvenčním přesvědčením a jsou věrní sami sobě a nenechávají se ovlivňovat vnějším světem.

Stejně jako může být někdo frekvenční shodou se zlými entitami, může si člověk vytvořit vysokofrekvenční ʺbublinuʺ, která ho nejen ochrání před zlými bytostmi a špatnými událostmi, ale učiní ho shodou s příjemnějšími lidmi, dobrými událostmi a nakonec i se světelnými bytostmi a duchovními průvodci.

Astrální bytosti mohou vytvářet události jako náhodu pomocí rafinovaných metod, například pohybem listu v přesně daném okamžiku, který stačí k tomu, aby odvedl pozornost člověka přesně ve zlomku vteřiny, kdy bylo třeba, aby se vyhnul ohavné nehodě. Proto si vždy dávejte pozor na svou frekvenci a myšlenky! Ty nakonec diktují váš den a nakonec budou diktovat i váš osud.

Vím, že špatné věci se stávají každému a není možné mít vždy dobrý den. Nejde o to, abychom se dokázali vyhnout všem špatným věcem, protože ty se stanou bez ohledu na to, co děláme. Důležité je, jak jim dovolíte, aby vás ovlivnily. Během života budete mnohokrát sraženi na zem, ale důležité je, co uděláte pro to, abyste znovu vstali. Není nic silnějšího než člověk, který ve svém životě padl a dostal se až na samé dno a nyní se znovu staví na nohy.

Buďte odolní! Nikdo se vás nemůže astrálně, ani fyzicky dotknout, pokud jste. Máte kontrolu nad svou frekvencí a nad svým osudem.
Buďte moudří! Buďte obezřetní! A celkově buďte šťastní!

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/paranormal-portals-the-portals-we-all-make-part-3-english

Zpět