3190 Prolomení nevědomí - Prolomení dohod o vnímání Cosmic agency

[ UFO ] 2022-08-28

Gosia: Jak se vymanit z dohod o vnímání s ostatními a vytvořit si vlastní? Jako to, co jsi udělala ty, když jsi byla obklopena kolektivem Taygeťanů. Jak to děláš krok za krokem?
Yazhi: To není můj případ. Abych nebyla v těch dohodách, máma mě nechala v hyperprostoru v lodi v hlubokém vesmíru. Proto si vytvářím vlastní pravidla. Nebo skoro, protože mě ovlivňuje taygetský kolektiv a pozemský kolektiv. I když je to jen přejímáním zvyků a věcí, které mám ráda, jako jsou mopety, narozeninové oslavy atd.

Je to stejné jako porážka nevědomí. Což je totéž jako vzpomínat na mnoho minulých životů, čím více, tím lépe a tím více nevědomí ovládáte, protože mu rozumíte. Na vzpomínání na minulé životy musíte pracovat. Problém je však v tom, že Matrix Země je tu proto, aby vám zabránil vzpomínat na minulé životy a soustředit se na omezenou lidskou zkušenost. Poráží tak nevědomí. V tom spočívá velikost úkolu. Nicméně v rámci toho, co máte pod kontrolou, a v rámci toho, co si uvědomujete, můžete formulovat záměr, aby vše, co nesete jako nevědomé, vás již neovlivňovalo. To znamená, že se zbavíte karmy. Karma jako příčina a následek. Ne karmu v buddhistickém smyslu, s náboženským nábojem.

Gosia: A toto rozhodnutí stačí? Pak už tě nemůže ovládat nevědomí? Cítím, že by to nemuselo stačit?
Yazhi: Stačí, pokud je tvé přesvědčení dostatečně silné. Všechny ty věci o odvolávání smluv jsou užitečné, například zanechávání dopisů ʺnesouhlasímʺ a dopisů o vystoupení z církví. Ale nakonec jsou to jen berličky nebo mechanismy k upevnění pocitu vnitřní moci, postupu pro sebe. Ne že by samotný postup byl důvodem k odvolání smluv (například jako rituál). Skutečně by to pomohlo jen tehdy, kdyby to někdo jiný z praktického hlediska četl, jako utlačovatel.

Gosia: Jsme v rámci tolika dohod vnímání. A to mluvím o těch pokročilejších, jako je vnímání zdi jako pevné. Být schopen létat.
Yazhi: To je v nevědomí, vidět zeď jako něco pevného. Předtím je krok, kdy si uvědomíme, že žádná zeď není. Uvědomit si, že je to jen energie a důvod, proč cítíte, že zeď je pevná, není v její ʺhmotěʺ, ale v elektromagnetickém odpudivém působení mezi náboji částic, které tvoří zeď, a částicemi, které tvoří vaši ruku. Zdánlivá pevnost zdi nebo jakéhokoli objektu je způsobena pouze prostým magnetickým odpuzováním. Protože obě věci, zeď i ruka, jsou na stejné frekvenci, která se projevuje jako stejný magnetický náboj. Protože se nacházejí ve stejné rovině, tak je jejich energie nabita stejnou polaritou a stejné póly se odpuzují. Základní magnetismus.

Kdybyste však polaritu obrátili, přitahovaly by se. (Tento princip se využívá v systémech umělé gravitace pro lodě nebo v systémech pro zrušení gravitace či v gravitačních motorech). Pokud máte neutrální polaritu... v existenciálně neutrálním stavu, začleňujete do své bytosti, do svého nevědomí, vše, co by jiní nazvali pozitivním a negativním, jako energie a jakkoli to interpretujete, pak jste neutrální ke všemu. Neexistuje žádná zeď. Vše je dáno stavem mysli. Vaší hlubokou strukturou připoutaností. K tomu, co odmítáte a co přijímáte. Všechno je mysl.

Gosia: Teoreticky vím, co jsi řekla, tak proč nemůžu stále projít zdí? Mám ještě dohody. Nestačí jen si uvědomit, co jsi řekla. Co je ještě potřeba k tomu, abychom toho dosáhli? Vím, že jsi dávala nějaká cvičení, ve videu o teleportaci atd. Ale existuje ještě něco dalšího?
Yazhi: Vaše nevědomí je stále příliš silné, jak jsem vám ukázala na tom experimentu s Matiasem. I když si to představujete, cítíte odpor při průchodu zavřenými kovovými dveřmi, a to je jen představa. Tady leží tvá připoutání.

Robert: Jak toho dosáhnout? Úplně stejně, jako když sníte, že?
Yazhi: Ano, protože ve snech se nacházíš v jiné rovině. Přesto tě tvůj determinismus provází, protože sny většinou neovládáš, jen je prožíváš. Mohl bys je velmi dobře ovládat.

Gosia: Jak se vám podařilo uvolnit tyto vazby?
Yazhi: Díky velké praxi v průběhu několika inkarnací a díky tomu, že jsem se zrodila bez Matrixu. Nejsem fyzická, pouze se vám všem jevím jako fyzická. Nejsem z této říše. Jsem dcerou éteru. A přišla jsem vám jen říct, že vy jste také takoví a že vše ostatní jsou jen připoutanosti k idejím. Proto je nutné opustit omezující představy o Egu, o ʺjáʺ, protože právě to zpomaluje duchovní pokrok. Myšlenka být někým konkrétním, nikoliv obsáhnout celek. Na tom musíme pracovat, abychom se zbavili dohod.
V žádném případě se nesnažit zničit nebo opustit Ego, protože to nebude možné, ne během inkarnace (protože k tomu je určena). Přijmout Ego a přijmout ostatní Ega jako součást sebe sama. Integrace a přijetí všeho, dobrého, špatného, krásného i hrozného. Toho lze dosáhnout během jedné inkarnace, pokud opravdu chcete. Protože čas je také produktem vaší mysli a vaše představy a myšlenky jsou také připoutání.

Gosia: Také se necítím fyzicky, a to silně, a přesto nemohu dělat to, co ty. Umíš létat jako Superman skrz loď?
Yazhi: Můžu dělat, co chci. Ne každý však dokáže vnímat to, co já. Proto se říká, že je to představivost, a tak to také je. Ale představivost je realita, je základem všeho, co je, všeho, co kdy bylo a bude. Je to směr toku pozornosti samotného Zdroje.

Gosia: Proč to ale nemohou vnímat? Nemluvím o astrálu, kde nejsi vidět. Mluvím o tom, že jsi pro ně ve fyzickém prostoru viděna, když letíš.
Yazhi: Z téhož důvodu, proč nemůžete vidět ztělesněné bytosti, které jsou všude kolem vás a obklopují vás, protože to není v rámci vašeho vibračního stavu, který diktuje úroveň vašeho vědomí - vnímání. Ta je řízena dohodami a připoutaností k idejím, jako je Ego-Identita. Vše funguje z vašeho nevědomí, aby odtud formovalo vaši realitu. Proto musíte pracovat na svém nevědomí, na svých minulých životech, protože jsou v podstatě stejné.
Samozřejmě existuje vědomá úroveň vašeho současného života. Ale většinou to, co tvoří masu vašeho nevědomí, co tvoří to, kým jste dnes, vaše sebepojetí Ega, Já, jsou vaše minulé životy, protože jste jejich souhrnem. Proto když obnovíte vzpomínky na minulé životy, například během extrakce, nezmění to, kdo jste, nezmění to, kdo jste, ale pouze vám to umožní pochopit, proč jste takoví, jací jste.

Gosia: To je přesně ten důvod, proč si Matias chce vzpomenout, aby například pochopil sám sebe, ale ty vždycky říkáš, že na vzpomínkách nezáleží. Že jsi vždy taková, jaká jsi byla, a není třeba hledat něco víc. Ale přesto, jak říkáš, je důležité si vzpomenout.
Yazhi: Protože můžeš být velmi dobře šťastný, když si vzpomeneš jen na to, co bylo před týdnem. Vlastně bys byla šťastnější, mnohem šťastnější, kdybys měla jen sedm dní vzpomínek a ne celou tu amorfní masu myšlenek, které si navzájem překážejí.

Gosia: Šťastní ano, ale nebudete rozumět sami sobě a s tím se nebudete moci zbavit nevědomí. Je mnoho šťastných lidí, ale ti nedokážou překročit zdi. Takže to, že si někdo nepamatuje, ho pak omezuje v procesu uvolňování nevědomí?
Yazhi: Je také užitečné se toho všeho zbavit. To znamená, že k dosažení tohoto cíle není nezbytně nutné si všechno pamatovat, ale jednoduše se zbavit připoutanosti k představám. A přijímat věci takové, jaké jsou, dokonce i to, že nejste schopni procházet zdmi. Protože k tomu si musíte vzpomenout na nespočet minulých životů, abyste mohli pracovat na dlouhém řetězci konkrétních připoutání. Chtít takové dohody porušit se může stát posedlostí, (další připoutanost k myšlence, že toho musíte dosáhnout, abyste byli úplnou bytostí, vysoce duchovní éterickou bytostí... tedy šťastní).
Nakonec to jediné, co každý hledá, je být skutečně šťastný. Budou tvrdit něco jiného, ale nejzákladnější potřebou jejich bytí, celé jejich existence a jejich nevědomé úrovně - součtu všech těch minulých inkarnací - je být šťastný. Nepotřebujete nic víc, než se všeho zbavit, dokonce i myšlenky, že musíte pracovat na tom, abyste se všeho zbavili.

Gosia: V mém případě si nemyslím, že je to být šťastná, protože jsem, ale chci to prostě dělat, například procházet zdi, dělat věci, které vnitřně cítím, že můžu, ale přesto nemůžu. Není to otázka štěstí, protože štěstí v mém případě nezávisí na ničem, jen na tom, že žiju.
Yazhi: Jsi na jedné úrovni, ale ne uvnitř. Na tvé existenciální pozemské úrovni je to v pořádku, ale kdybys byla úplně ʺšťastnáʺ, netočila bys videa, abys ʺprobudilaʺ lidstvo. To tě ʺčiní šťastnouʺ, protože máš představu, že to znamená něco důležitého. A právě to posiluje představu, že to je cesta ke štěstí, když můžete být šťastní s kořeněným ananasovým lízátkem.

Gosia: Ale před natáčením videí jsem byla taky šťastná. Vlastně v některých ohledech možná ještě víc. Teď se cítím unavenější, předtím jsem byla lehčí. Takže si nemyslím, že to dělám proto, abych byla šťastná. Je to něco jiného. Ale chápu, co tím chceš říct.
Yazhi: Šťastná jsi jen tehdy, když jsi v éteru a víš, že jsi celek.
Mluvíš o srovnatelných úrovních štěstí. Platí ano, ale já mluvím o úplném štěstí. O tom, co jsem popsala jako úplnou lásku, která tě naplňuje a zahaluje jako teplá deka. O účinku bytí v posmrtném životě.

Gosia: Předtím jsem byla šťastná, ale uvnitř mě stále něco volalo, abych cítila víc. Více pro ʺvěcʺ.
Yazhi: Ergo, tvé štěstí není úplné, protože víš, že může být víc. A nemůžeš, protože jak můžeš být jako empatik šťastná, když víš, že tam venku mrznou štěňata.

Gosia: Vracím se ke vzpomínkám, jenže já mám také pocit, že když opustíš vzpomínky, to, čím jsi byl předtím (protože vzpomínky tě určitým způsobem definují - i nevědomé), necháváš si prostor pro sebeutváření novým směrem. Tím, že si nevzpomínáte, spoustu věcí opouštíte. Mohlo by to, co říkám, platit?
Yazhi: Ano, to je to, co jsem měla na mysli výše. Ale abyste se zcela osvobodili od omezujících připoutaností, a pokud to dokážete, protože většina lidí to obvykle nedokáže, musíte vše pustit a zároveň vše začlenit. To, co jsem výše popsala jako být v magnetické neutralitě, procházet zdmi. Znamenalo by to začlenit vše, co můžete vždy, a zároveň vše pustit (to znamená nemít k tomu připoutání). To je to, jak. To znamená pochopit vše, co můžete, a přijmout to bez posuzování.

Gosia: Považuješ tedy nakonec, Yazhi, vzpomínání za nezbytný, nebo zbytný krok?
Yazhi: Z toho místa, kde se nacházíš, to není nutné. Ale všechno pomáhá. Nic neodmítat, všechno začlenit.

Gosia: Mám pocit, že nepamatování může být výsledkem odpoutání se. Být něčím novým.
Yazhi: Ano, také. K tomu to všechno směřuje, ano. Vzhledem k tomu, že musíš vyprázdnit sklenici, abys do ní mohla dát nové věci. Ale samozřejmě záleží na velikosti vaší sklenice.

Zdroj: https://tinyurl.com/mtzmee2

Zpět