3016 Arcturian Group: Buďte si vědomi svých myšlenek Marilynn Raffaele

[ Ezoterika ] 2022-08-23

Milí čtenáři, jsme rádi, že se můžeme opět spojit s vámi, kteří jste se rozhodli přinést své světlo a vědomí do procesu vzestupu Země. Vězte, že pokud čtete tato poselství a navazujete na ně, máme na mysli právě vás. Věřte, že děláte to, pro co jste přišli, i když se zdá, že žijete prostě obyčejný život. Mnozí studenti pravdy jsou na své cestě naprogramováni tak, že věří, že duchovní práce spočívá pouze v channelingu, práci s rukama na stole, léčebných rituálech a obřadech atd. a tyto věci mohou být jejími aspekty.

Práce se Světlem je přesně to, co se o ní říká - práce na udržení Světla. Věřte, že Božský plán je živý a zdravý navzdory tomu, co se zdá být regresí světového vědomí. Chaos slouží k ʺnastartováníʺ procesu probuzení mnoha lidí, kteří i nadále žijí životy bez síly, nikdy se neptají a nepřemýšlejí sami za sebe a věří všemu, co je jim řečeno, pokud osoba, která jim to říká, zastává pozici autority ve vládě, náboženství, školství nebo lékařství. Vystavení činům odrážejícím husté a dlouho skryté negativní energie je poprvé nutí skutečně si přiznat problémy, které ignorovali nebo popírali ve prospěch toho, aby mohli nadále pohodlně žít ve zvoleném systému víry a nikdy nezpochybňovat status quo, který dlouho přijímali jako normální a správný. Všichni, nejen pár vyvolených, kterým se říká světci, mudrci nebo guruové, jsou zmocněné bytosti Světla v různých fázích probuzení. Někteří budou potřebovat více životů prožitých v energii třetí dimenze a někteří již tohoto stavu vědomí dosáhli, ale všichni jsou na cestě pokračujícího duchovního uvědomování bez ohledu na to, jak v tuto chvíli žijí. Jinak to ani být nemůže, protože JEDINOST je jedinou realitou a je nekonečná.

Když se ve vědomí dotkne a otevře první jiskra skutečné pravdy, způsobí to období, kdy se člověk cítí emocionálně a psychicky traumatizován. Došlo ke změně stavu jejich vědomí a zkušenost náhlého uvědomění si, že vše, čemu se učili a čemu věřili, je falešné, rozbije základy, které si vybudovali a na kterých byli závislí, a zanechá je zmatené. Rychle se to rozplyne, jak se vědomí dále rozvíjí. Mnohé věci čekají v záloze, brzy se projeví a pomohou stále většímu počtu lidí probudit se z eony dlouhého spánku, který prožili v domnění, že jsou jen fyzickými těly, lidskými bytostmi žijícími jen jeden život a podléhajícími všemu ʺšpatnémuʺ. Nikdy nezapomínejte, že všichni jsou Božské bytosti, projevy jednoho všudypřítomného, všemocného a vševědoucího Boha. Říkali jsme to často, ale současná doba si žádá, abychom to zopakovali. Ničemu se nebraňte. Není vaším úkolem jako pracovníků Světla zachraňovat svět pomocí trojrozměrných řešení. Vaším úkolem a tím, k čemu jste jako vyspělí jedinci přišli, je udržovat Světlo tím, že budete Světlem. Protože existuje pouze JEDNO Vědomí, Světlo, které držíte ve svém vědomí, automaticky pomáhá a pozvedá ty, kteří jsou blízko či daleko schopni se s touto energií sladit. Užívejte si obyčejných věcí života. Udělejte si čas na sklenku vína, přečtěte si dobrou knihu, zasmějte se s přáteli nebo se projděte přírodou a promluvte si se stromy. Tyto věci jsou stejně duchovní jako sezení v kostele a poslouchání cizích konceptů pravdy nebo zapojení se do modliteb, které prosí a žadoní. Energie radosti má mnohem vyšší rezonanci než energie ʺNemám - Chudák já.ʺ

Všímejte si svých myšlenek, když procházíte svým dnem, a zůstaňte co nejlépe ukotveni v pravdě. Energie je vždy přitahována energií, se kterou se může sladit, protože energie vždy hledá jednotu a celistvost bez ohledu na to, jak hustá nebo lehká energie to může být. Energie ztělesněné v kolektivním vědomí světa jsou přitahovány podobnou energií, jaká se nachází ve vědomí jednotlivců. Člověk, který se příliš obává a bojí zdraví a nemoci, automaticky přitahuje myšlenky a přesvědčení o zdraví a nemoci a často si je sám vytváří. Člověk, který neustále přemýšlí, dělá si starosti a dává sílu otázkám peněz, bude podobně přitahovat představy, přesvědčení a zkušenosti s nedostatkem a omezením, a dokonce i s hojností. (dualita třetí dimenze) Stejné je to se všemi přesvědčeními - vztahy, stárnutím atd. atd. Vždy mějte na paměti, že třídimenzionální myšlenky, které k vám a skrze vás mohou proudit, nejsou nikdy osobně vaše bez ohledu na to, jak intenzivně se mohou cítit jako vaše. Mnohé z nich jednoduše představují staré návyky, protože mysl byla životem vycvičena k myšlení určitého typu myšlenek.

Síla nespočívá v odmítání nežádoucích myšlenek, ale spíše v poznání, že jediné skutečné myšlenky, které jsou osobně vaše, jsou myšlenky Boží - hojnost, zdraví, harmonie pokoj, radost, úplnost, láska atd. Promlouvejte ke své mysli a dovolte jí, aby se stala partnerem, a ne něčím, čemu je třeba se bránit. Myšlenky, z nichž některé vás mohou občas šokovat, když prožíváte svůj den, mají pouze takovou realitu a sílu, jakou jim dáte. Mnozí se při meditaci snaží zablokovat všechny myšlenky, což je nemožné a způsobuje to, že člověk tráví čas meditace výhradně snahou zablokovat myšlenky. Meditujte ve spolupráci se svou myslí, která je cestou uvědomění. Mluvte s ní, nechte ji odpočívat a naslouchat s vámi, ne proti vám, když čekáte na tiché uvědomění si své jednoty s Bohem. Dovolte tomuto procesu, drazí, vždy vězte, že se rozvíjí větší obraz, než o jakém může svědčit zdání. Vaše vyšší já řídí váš vývoj a ví, na co a kdy jste připraveni, a nedovolí, abyste na své evoluční cestě zažili něco, na co ještě nejste duchovně připraveni. Důvěra - vědomí, že Země není hmotný svět plný bolesti, problémů a zlých lidí, ale ve skutečnosti je duchovní vesmír zalidněný syny a dcerami Božími - vždycky byla a vždy bude. Evoluce je proces probouzení se do tohoto stavu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/23/the-arcturian-group-be-aware-of-your-thoughts/

Zpět