6821 🥓🥓Skupinové karmické procesy David Topí

[ Ezoterika ] 2024-06-15

V minulém článku jsem řekl, že jedním z důvodů, proč jsou některé konflikty na naší planetě tak aktivní, jsou "karmické" problémy mezi regiony, zeměmi a regionální psychikou. Není to nic nového, protože je to složka, která byla přítomna po celou naši historii jako druhu, nicméně od začátku fáze demontáže a planetárního čištění není vše, co se děje v naší společnosti, pod úplnou kontrolou SC, protože ve hře jsou i další faktory. Členové SC6 nepochybně budou aktivně načrtávat velkou část procesů a situací, které uvidíme v nadcházejících letech projevovat v naší společné realitě na planetě. Tyto faktory nejsou ničím jiným než "skupinovými" karmickými procesy, které musí být aktivovány, aby mohly být očištěny a uzdraveny, a jejich rozpuštění, vyčištění a zrušení je součástí práce, kterou musí přírodní síly splnit, aby zanechaly část struktur lidské reality připravenou, shromážděnou a očištěnou pro to, co má přijít v budoucnosti.

Lidská bytost vytváří "karmu" pro všechno, ale Karma není koncept spojený s odměnou, nebo trestem, s dobrým, nebo špatným chováním, s lepším, nebo horším - ani zdaleka, i když je to způsob, jakým složitý, ale velmi důležitý energetický proces v řízení celého vesmíru přesáhl naše kolektivní chápání. Karma je energetický kompenzační mechanismus. Vlna, která vyjde ven a má dopad na něco, vlna, která přichází, aby vyvážila to, co bylo zasaženo, osobu, která způsobila náraz, nebo událost, která byla tímto dopadem modifikována. Každá akce generuje určitý typ karmické vlny, která automatické mechanismy přítomné na všech úrovních vesmíru kontrolují, aby udržely rovnováhu všech systémů a prvků, které v něm existují.

Na lidské úrovni je karma řízena supraduší, která se snaží udržovat rovnováhu mezi všemi akcemi, energiemi, procesy a zkušenostmi, které jsou rozdělené mezi stovky simultánních a paralelních životů, a snaží se uvést do pohybu tolik zkušeností a situací, kolik je potřeba ke kompenzaci všech ostatních zkušeností a situací, které se odehrávají jako součást učení, ke kterému jsme všichni přišli v rámci této lidské zkušenosti.

Pokud v jednom životě experimentujeme s určitými energiemi, procesy a učením na jedné úrovni reality, nebo s určitou polaritou, v jiném životě současně manifestujeme situace, energie a procesy opačné povahy, takže celek všeho, čím jsme, je vždy v rovnováze. Vzhledem k tomu, že lidský život je založen na prožívání všeho, co lze zažít na obou koncích polarit existujících v našem vesmíru (negativní i pozitivní, s neutrálním jako vyvažovačem), pak jsme všichni, zhruba řečeno, měli dobré i špatné životy postav, které udělaly jednu věc na této straně, a v jiném životě opačnou, abychom udrželi společnou rovnováhu. A protože supraduše doslova touží zažít co nejvíce, v co nejvíce verzích, můžeme být světci a dobrodinci lidstva v daném věku a tyranem v jiné době. A vše je v pořádku, alespoň z pohledu supraduší...

Lidé vytváří karmu. Perfektní, rozumíme tomu a budeme se tím zabývat na individuální úrovni. A co příslušníci různých kultur, zemí, sociálních skupin atd.? Vytváří se skupinová karma?
Ve středověku jsme byli jednotlivě vojáky, a naše skutky byli kompenzovány rolí, kterou jsme hráli v renesanci, a když jsme byli piráty, nebo Vikingy ve druhém století, kompenzovalo to být zemědělci, nebo rančeři ve starověkém Egyptě. ...

Členové skupin vytváří vlastní kolektivní psychiku a vlastní místní, regionální, nebo skupinové kolektivní nevědomí. Když "něco" dělají, musí to být také kompenzováno na stejné úrovni. Znamená to, že například mocnosti, které kolonizovaly Afriku na konci devatenáctého století, musí kompenzovat karmu způsobenou rozvratem národů a psychiky těch území, která dobyly? Říše raného středověku musí kompenzovat drama vyvolané původními obyvateli, nebo kulturami, které zničily. Titíž lidé musí kompenzovat svou vlastní karmu, která vznikla mezi jejich vlastními kmenovými válkami v té či oné historické epoše. Vše, co bylo vykonáno jednou kolektivní psychikou na druhé, musí být také kompenzováno. A to už začíná znít poněkud hrozně, protože si ani nedokážu představit, že by se historie musela opakovat opačným směrem, aby se uzavřely evoluční procesy, které byly latentní a čekající na uzavření po staletí, ne-li tisíciletí dějin lidstva. Dobrou zprávou je, že V takovém měřítku to nebude nutné. Možná jen v mikroměřítku a možná ani to ne...

Karma, kterou dlužíte za karmu, kterou vám dluží
Vesmír má mnoho zákonů a logos má mnoho mechanismů pro udržení harmonie a rovnováhy mezi všemi systémy, které jsou pod jejich koordinací. Procesu karmické kompenzace se nelze vyhnout, je nutné, aby vše zůstalo v rovnováze co nejvíce a kdykoli je to možné. Není dovoleno uzavírat žádnou evoluční oktávu, pokud existuje "čekající karma" na kompenzaci a vyvážení. Není však logické, že se musí projevit absolutně všechny zkušenosti, které jsme měli v obou směrech, aby se navzájem kompenzovaly a vyrušily na energetické úrovni, abychom přešli na další evoluční úroveň s tím, že nic nedlužíme a nic nám není dluženo, protože vše, co jsme udělali a žili, již bylo vyváženo vším, co jsme udělali a žili v souboru inkarnací, které jsme měli... Je to kompenzační mechanismus, který karmické procesy, které čekají na kompenzaci, ruší karmickými procesy, které vám musí být kompenzovány.

Každý z nás provedl akce, které způsobily nějaký dopad, nebo změnu, dobrou, špatnou, průměrnou, nebo v jakékoli míře jinou. Tato změna automaticky aktivuje karmický proces kompenzace a mechanismy přítomné ve sluneční soustavě, které jsou kopií mechanismů přítomných v galaxii, uváděných do pohybu prostřednictvím kompenzačních vln nadduše, které téměř automaticky manifestují situace rovnováhy, aby pak přijaly "vlny" v opačném směru, než jsme vyslali. Toto, víceméně vysvětleno následovně, Je to mechanismus akce-reakce a příčina-následek, který popisují naše fyzikální zákony.

Nyní není dostatek času, nebo způsobu, jak manifestovat tolik zkušeností a situací, které kompenzují příčiny, které jsme uvedli do pohybu, protichůdnými účinky. Existuje proto mechanismus vzájemného zrušení, jehož prostřednictvím Ty "příčiny", které se daly do pohybu vůči nám, nebo "proti nám" (které nám způsobily změnu, nebo narušení naší reality), mohou být vymazány "podobnými" příčinami, které jsme uvedli do pohybu a které způsobily změnu, změny, nebo narušení reality druhých. Proto to, co "je nám dlužno" - procesy, které do nás musí "vstoupit" za jednání třetích osob vůči nám, může být anulováno tím, co "dlužíme", kompenzací toho, co promítli jsme do ostatních.

Proto to, co nám "dluží"- co musí "vstoupit" jako kompenzace za působení třetích stran na nás samých, může být anulováno tím, co "dlužíme" - kompenzace za to, co jsme promítli na druhé. Nemá to nic společného s odměnou, nebo trestem, dobrem, nebo zlem, konáním dobra, nebo zla... Každou vlnu, kterou uvedeme do pohybu, každou akci, každou "věc", kterou uděláme, se vesmír vždy snaží kompenzovat něčím v opačném směru, vyrovnává, a to ne nutně v tomto životě, ale v kterémkoli z těch asi 700, které všichni máme alespoň mezi našimi souběžnými a paralelními životy.
(pozn. vlastně je špek kompenzací za zmrzlinu...)

Také, když děláte mnoho činů a věcí, jsou do toho zapojeny i polarity. Jsou činy, které způsobují mnoho dobra a prospívají lidem (vaše činnost způsobuje "pozitivní" narušení ostatních, které supraduše rády přijímají mezi sebou). Pak je zde také mnoho karmy, která je nám "dlužena", protože přijímající Nadduše ruší proces "návratu" vlny tím, že má přijatý a asimilovaný dopad, a to nevyžaduje kompenzaci opačné polarity. Když se to stane, je to ekvivalent hození bumerangu a ono se to nevrátí, protože si to nechal někdo na druhé straně, komu se líbilo, co jste hodili. I když ho to trefilo do hlavy, posloužilo mu to, chytil to, rychle zrušil proces karmické kompenzace. Na vyšší úrovni se "dobrým skutkem" "karma, která vám dluží" zvýšila na vašem osobním účtu (protože se vlna kompenzace nevrátila, protože byla absorbována energetickým systémem osoby, která ji obdržela). Díky tomuto mechanismu všechny nadduše všech lidských bytostí začínají rychle rušit mnoho karmy, která nám dluží, s mnoha karmou, kterou dlužíme, a to způsobí, že mnoho osobních procesů může být uzavřeno a dokončeno mnohem rychleji.

Na úrovni skupiny se stane totéž. Všechny historické procesy, které se odehrály mezi náboženstvími, kulturami, zeměmi, říšemi, sociálními skupinami atd., budou tu a tam kompenzovány. Pokud země napadla jinou zemi ve válce, její karma je automaticky kompenzována invazí, kterou utrpěla jakoukoli jinou zemí v jakékoli jiné válce jakékoli jiné historické epochy. Účet pro tuto zemi je nulový... Pokud sociální skupina udělala něco takového proti jiné, pak tato karma bude kompenzována tím, co zažila první sociální skupina, když jí kterákoli jiná skupina v jakékoli jiné historické epoše něco udělala. V tomto ohledu nebude těžké dát dohromady procesy. Neexistuje žádná říše, země, region, sociální, nebo náboženská skupina atd., která by to či ono neudělala jinému, které se v jiných historických epochách nedostalo víceméně stejného zacházení z jiné strany, od třetí skupiny, nebo od téže skupiny.

Co nenajde makroprocesy, které mohou být kompenzovány situacemi z jiných historických období, bude se muset projevit jako zkušenost v naší realitě na úrovni těch dvou skupin, nebo zemí, nebo regionů, nebo čehokoliv jiného. Jako příklad toho všeho, a částečně, protože je zde také zapojen kontrolní systém svými hádkami a vnitřními boji,

- válka v Gaze kompenzuje karmu, která v kolektivním nevědomí regionu přetrvává již dva tisíce let
- válka na Ukrajině "spaluje" karmu, která v regionu probíhá již po staletí,

- ... jiné latentní konflikty menší intenzity na zeměkouli také ruší karmu podobných procesů v různých regionech, ale s energiemi událostí, které se odehrály v dávných dobách naší historie, ale od té doby nebyly pro lidstvo jako celek vyrovnány.)pozn. takže se rovná stará karma, nová už se nevyrábí... není proč fňukat)

Zdroj: https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia4/astralplane73.htm

Zpět