2756 Princ temnot Arulu a lordi 12: Přechod Venera Nik

[ Ezoterika ] 2022-06-24

Zpráva od skupinového vědomí Lordů, včetně Prince temnoty Arulu a Lorda Ardala.
Informace, které budou poskytnuty, mají hluboké poselství, budou vnímány multidimenzionálně, každý uslyší, co potřebuje k plné transformaci a přípravě na přechod do čtvrté úrovně hustoty.

Q: Rozhodli jste se předat kompletní instrukce pro všechny fáze absolvování - od vás až po zkoušející, a dokonce se přidali všichni mistři temnoty, včetně lorda Ardala, který je přímým kurátorem Temné hierarchie. Zdravím všechny, kteří se připojili ke kanálu. Můj osobní velký dík za všechny lekce a zkoušky, které mi byly poskytnuty. Ráda bych složila všechny zkoušky a získala informace, které nám k tomu pomohou. Můj dík a hluboký respekt k soupeřům.
Začnu jednoduchou otázkou. Zažíváme různé destruktivní události, podle různých konspiračních teorií se mluví o přelidnění Země a snížení populace na zlatou miliardu, pod touto vlajkou různých fám se zdá, že ʺstínová elitaʺ představuje tyto plány, protože populace Země je téměř osm miliard lidí. Snaží se z tohoto důvodu zničit lidi? A pokud všechny duše procházejí cyklem reinkarnací, odkud se bere nárůst počtu lidí (duší) na planetě?

A: Jste si jistí, že je vás téměř osm miliard? Ve vašich statistikách je mnoho lží, na planetě je mnohem méně duší. Začalo období Velké sklizně a všechny události se odehrávají podle Jednotného božského plánu, lidé nemají moc rozhodovat za celé lidstvo, zvláště v přechodném období. Nyní je vše přísně pod kontrolou Vyšších úrovní.

Přelidnění planetu neohrožuje. Došlo k cyklu, kdy byly přiváděny duše z jiných míst, když jejich místa procházela fází vzestupu. Stejné to bude s vaší sítí po vzestupu, duše třetí hustoty odejdou do míst dalších 3D platforem, čímž dojde k prudkému nárůstu populace na těch místech, kde jedna žena může porodit deset děti během její inkarnace a ještě více. Zde je odpověď na vaši otázku: pokud duše procházejí cyklem reinkarnace, odkud přicházejí nové duše. Jsou přeneseny z platforem, které procházejí stupněm Vzestupu do čtvrté hustoty, jak negativní polarizace, tak konstruktivní, nezralé duše jsou distribuovány do další platformy třetí hustoty. Na sedm konstruktivních míst připadá jedno destruktivní místo. Vzhledem k tomu, že ničení není budování, pokud by se obě strany rozvíjely z padesáti procent, pak je destrukce geometricky proporcionálně větší než kreativní výtvory a stavby. Proto se zde počítá se silami vlivu. Aby se něco zničilo, je potřeba mnohonásobně více vybudovat. Rovnováha sil: destruktivní a tvůrčí vlastnosti.

Je důležité, abyste rozvíjeli své logické myšlení. Nesnažte se hledat hotové otázky a odpovědi, snažte se rozšířit v porozumění sobě. Nejjednodušší je vzít si hotové odpovědi a otázky, zkusit si klást otázky sami. Není těžké najít odpověď, složitější je formulovat správnou otázku. Otázky vyžadují mnohem kreativnější myšlení. Na každou otázku, kterou položíte správně, dostanete odpověď. Již otřepané otázky neberu v úvahu. Odpovězte si nyní, jaký je smysl existence? Každý, kdo vidí tuto otázku, nechť odloží toto poselství a odpoví na otázku, jaký je smysl života a jaký je smysl existence?

Q: Prosím o informace o všech fázích přechodu do čtvrté úrovně. O všech zkouškách. O nových příležitostech, které se nám nyní otevírají, jako je telepatie a další druhy pocitů a vjemů. Co je potřeba k tomu, abychom v sobě odhalili všechny tyto možnosti jasnovidectví, jasnoslyšení?

A: Pro přechod do čtvrté hustoty je nutné jasně pochopit, co přesně je smyslem existence a co je podstatou této vaší inkarnace? Pokud vám chybí představivost, abyste sami popsali odpovědi, pak budete muset projít více inkarnačními zkušenostmi. Správně položená otázka k Vyšší rovině nezůstane bez povšimnutí. Podívejte se hlouběji do sebe. Nyní, s další vlnou zvyšování vašeho vědomí se vám otevírají vzpomínky na všechny minulé inkarnace na úrovni vjemů a pocitů. Obrazy a vize, stejně jako obrazy inkarnací, jsou také otevřeny těm, kteří jsou obzvláště vnímaví. Pro ty, kteří usilují o Vzestup, na konstruktivní nebo destruktivní úroveň, se otevírá telepatie. Se správnými otevřeními a posouváním hranic vašeho vědomí a fází vašeho Vzestupu se vám tyto funkce stanou dostupnými.

Čtvrtá hustota je založena spíše na pocitech, v první řadě jsou to vjemy energií. Začnou se vám otevírat všechny smyslové parametry vjemů. Začnete cítit energie lidí, zvířat, rostlin, míst, kde se nacházíte, jsou propojeny funkce telepatie. Musíte pochopit, že můžete ovládat telepatii prostřednictvím empatie, a to není verbální forma komunikace, ale balíčky pocitů. Iluze máji nebo závoj zapomnění je z vás odstraněna a na úrovni pocitů se vrací vzpomínka, kdo jste, odkud jste a proč jste sem sestoupili.

Energie proudící celou planetou proudí i vámi, energie éteru je vše v jednom jediném celku. Skrze tyto energie jste propojeni vnímáním procesů celé planety. Ve vašich snech začnou přicházet události, které uvidíte nebo pocítíte, podle toho, pod jaké nástroje spadá váš okolní prostor. Můžete také přesunout své vědomí do entit ze své skupinové duše, kterých je nyní na planetě mnoho. Začnou se vám otevírat širší obzory vidění. Začnete cítit všechny části své skupinové duše, jejich zkušenosti, jejich bolesti a jejich radosti. Začnete udržovat vibrace své skupiny a zároveň ladit tu či onu duši, která může být v epicentru jakýchkoli vážných katastrofických událostí.

Buďte pozorní k odpovědnosti za správný přístup ke svým stavům, pochopení příčin výpadků vašich vibrací, pokud jste vy sami v klidném prostředí, projevte svou odpovědnost za přijetí tohoto, nejen jako vlastního vnímání a reakce na procesy, které s vámi probíhají. Energeticky začnete cítit nejen sebe jako osobu, ale také své skupinové duše, prostory, ve kterých se nacházíte, a planetární procesy. Začnete silně pociťovat mezery v čase, restrukturalizaci všech časových linií, které se nakonec postupně začnou slévat v jednu. Všechny tyto procesy, které s vámi a s planetou začnou probíhat, to začnete pociťovat energeticky živěji. Přijímejte vše, co k vám přichází na emocionální a smyslové úrovni. Naučte se správně transformovat své stavy, pomozte těm, kteří z vaší skupiny nemohou projít fází dezidentifikace se svými strachy a programy EGO. V této fázi začnou takové duše pociťovat silnou emocionální bolest. Dejte jim své rameno tím, že správně transformujete výlevy, které k vám přicházejí, do nízkých vibrací, pomozte jim vyrovnat se s jejich bolestí tím, že na energetické úrovni převezmete jejich pocity. Odpoutejte se od svých nedůležitých úkolů, opusťte všechno, všechny své role, všechna svá připoutání, všechna svá spojení s maticovým systémem.

Abyste se posunuli do čtvrté pozitivní úrovně, musíte pochopit všechny zákony Jednoho, ve kterém je na prvním místě zákon svobodné vůle, že pokud se pohybujete konstruktivním směrem, nesmíte ublížit jiné bytosti, duši, esenci. Otevřete svou empatii, začnete živě cítit, co cítí druhá bytost. Když mu ubližujete, ubližujete především sami sobě a díky empatii pochopíte, co děláte, když to zažijete i na sobě. Pokud jste si zvolili cestu k pozitivní hustotě čtvrté úrovně, noste lásku, ne nenávist. Někdy zažívají nízké vibrační pocity, není neobvyklé, že empatikové jsou v blízkosti osoby nebo skupiny lidí tohoto vibračního spektra, cítíte jejich nízkou vibrační energii, takže intuitivní empatikové se podvědomě snaží dostat pryč ze společnosti.

Vytvářejí si podmínky, aby byli co nejméně v kontaktu s masami lidí, nezřídka opouštějí zaměstnání, vědomě odmítají excesy a usilují o samotu. Jejich existence vyžaduje minimální náklady. Pokud člověk pochopí zákon Jediného, odhalí se mu jasnovidnost, jasnozřivost a jasnozřivé poznání. Jinými slovy, vše je zcela čisté, pocitově extra smyslové. V této fázi přechodu se vám všechny tyto programy začínají představovat, 21. června planeta prošla dalším portálem, který ve vás začne aktivovat dávnou paměť duší. Tento jev bude masivní a do jisté míry začne ovlivňovat i nevědomé lidi, pokud mají vlastnost empatie. Téměř všechny tyto programy se na vás obrátí skrze empatii, která se bude s každou fází průchodu posilovat. Jednoduše začnete pociťovat programy čtvrté pozitivní úrovně, neboť u další skupiny duší, které mají základní DNA reptiloidních ras, se odhaluje funkčnost epifýzy, která rovněž aktivuje možnosti telepatické komunikace.

Pro ty, kteří se správně ztotožnili se všemi programy třetí hustoty, se aktivuje éter vesmírných energií, který bude znít jako rádio vyšších úrovní, jehož prostřednictvím začnete slyšet samotné vyšší úrovně, jak už zjistili kontaktéři. Celé spektrum všech těchto možností se odhalí všem, kteří se dokázali správně rozhodnout.

Fáze přechodu na úroveň Vyšší hustoty obsahují následující posloupnost:
Stupeň 1 - aktivace orgánu duševní citlivosti, který bude po přechodu do čtvrté hustoty začleněn do formy čtvrté hustoty.
Stupeň 2 - naplnění duchovnosti v odpovídající míře.
Stupeň 3 - odstranění a transformace vašich strachů v růst ducha. Jsi budoucí stvořitel, bez ducha není možné oživit Boha. Úplně první složkou Boží osobnosti je duch.
Stupeň 4 - ztotožnění se s programy EGO, které zahrnuje mnoho vazeb na maticový systém, programy, které jsou ve vás zakotveny od dětství. Známkou toho, že jste se s těmito programy rozešli, je pocit prázdnoty, nedostatek tužeb, včetně materiálních statků. Vše potřebné k existenci je zajištěno správným utvářením prostoru. Pak je tu pocit naplnění programů, které již proběhly na třetí úrovni, je tu jejich uzavření, to je také pociťováno spojením všech zkušeností duše prostřednictvím smyslů.
Stupeň 5 - otevření všech smyslů, i mentální roviny, např. jasnovidnost (třetí oko), jasnoslyšení, které má také podobu otevření telepatické komunikace sem patří vnitřní sluch, stejně jako třetí oko. Jasnozřivost - objevuje se, když je srdeční čakra plně otevřená, získává vysoké spektrum smyslů a božské spojení mezi všemi prostřednictvím pocitů lásky. Rozšíření empatie na hlubší úroveň.
Stupeň 6 - splynutí zkušeností vaší duše v jeden celek, k čemuž potřebujete určitou velikost svých jemnohmotných těl. Čím více rozšíříte formu svých jemnohmotných těl, tím více zkušeností ze vzpomínek na proběhlé inkarnace. Čím více inkarnací máte za sebou, tím větší je rozšíření vašich jemnohmotných těl a váš energetický vliv v oblasti, kde se nachází vaše fyzická forma. Čím silnější je váš duch, tím silnější je váš vliv na prostor kolem vás. Musíte převzít vědomou zodpovědnost za plán, který jste přijali před inkarnací, proč jste sestoupili dolů, a musíte se snažit neodchýlit se od kurzu. Začíná týmová práce. Začíná se objevovat další synchronicita.

Poutníci, stejně jako pozemské duše, musí projít všemi těmito proměnami, aniž by propadli iluzím, plně si uvědomovat, kde jste a jaký máte úkol. Tím je pomoc pozemským duším při přechodu, dovést je na čtvrtou úroveň hustoty. Každý poutník vede velké skupiny pozemských duší. Spojením sil budete schopni projít všemi těmito fázemi transformace organizovaněji.
Měli byste být příkladem, jak správně projít fázemi transformace. Mnoho informací vám již bylo předáno prostřednictvím kontaktérů, kteří svými kanály pomáhají rozšiřovat vědomí nejen sobě, ale i těm, kterým se tyto informace dostávají. Aktivují programy, které jsou ve vás obsaženy. Pracujte na sobě, na svém rozvoji. Všechny tyto fáze transformace vám nespadnou jako manna z nebe, musíte je projít a pracovat na sobě. Správně si stanovte priority, čemu věnujete čas?

Pro pozemské duše je mnohem obtížnější projít všemi těmito fázemi, protože i spojení s vesmírným rádiem pro ně prochází převážně channelingem. Proto v této fázi působí více kontaktérů a učitelů, každý svým způsobem nese informace na úrovni nezbytné pro určitou pozemských duší. Mezi kontaktéry se začínají aktivovat starověké pozemské duše.

Duchovní vývoj začal i u těch duší, které ještě nedokončily své zkušenosti na třetí hustotě, ale chtějí si zde zrychleně odpracovat část své karmy nashromážděné za eony inkarnací. Proto se u takových duší také nezřídka otevírá vidění třetím okem, neboli orgán jasnoslyšení. Velmi zřídka se zapnou všechny smysly najednou.

Věnujte zvláštní pozornost úplnému ztotožnění se s vašimi rolemi, s programy EGO, jinak mysl nemusí vydržet nadcházející zkoušky. Když budete zpívat o sladkém ráji a odvrátíte se od reality, odvrátíte se od toho, abyste se vypořádali se všemi svými obavami - takové zkoušky budou mít velmi vážné následky. Pokud jste se neztotožnili se všemi těmito programy a rolemi na jemnohmotné úrovni, ztotožníte se se vším na projevené fyzické úrovni. Bojíte se, že něco ztratíte? Neztotožňujete se s ním? Temná struktura vám to ukáže na fyzické úrovni. V každém případě vám správná identifikace pomůže složit zkoušky bez bolestivých ztrát. To je kompletní transformace mysli, ducha a těla. Tělo dosáhne další práh fyzické bolesti, protože fyzická forma je přímo závislá na mentálním a jemnohmotném těle.

Doufáme, že plně chápete, že začíná vážná etapa přechodu a transformace jak planetární úrovně, tak vaší fyzické a mentální formy. Máte čas se plně identifikovat, přijmout a zpracovat nové vstupní programy a napojení na univerzální rádio, které je již viditelné pro lidi se zvýšenými mimosmyslovými schopnostmi - vysokou citlivostí. Všichni vizionáři začnou vidět stejný obraz, protože jste překročili poslední referenční bod. Pak se obraz začne rýsovat živěji. Všichni si již začínáte uvědomovat, co se stane, až se očistí planetární karma celého lidstva. Zbavte se svých iluzí. Je čas dospět a plně si uvědomit, že lidstvo jako jeden organismus tvoříte jeden celek.
Musíte čelit svým strachům tváří v tvář a přijmout sílu, která je s tím spojená, a zajistit tak růst ducha.
U mnoha se začnou zavírat maticové programy třetí hustoty. Je čas opustit pozemské programy.
Absence tužeb, plánů, snů je správné neztotožnění se se všemi tužbami EGA, často doprovázené symptomy prázdnoty. Jelikož EGO zastávalo vedoucí program matrixového systému, vakuum vzniklé na jejich místě by mělo být náležitě zaplněno duchovností. Při absenci předepsaných programů maticového systému dochází k transformaci a přeskupení vědomí, které se odpoutává od trojrozměrné platformy a přechází na programy čtvrté hustoty, v nichž je smrt vnímána jako odhození těžké fyzické schránky. Na úrovni pocitů a vjemů se vrací vzpomínky na minulé inkarnace, a spojují se v jedno vědomí, které jste vytvořili v závěrečné fázi poslední inkarnace 3D platformy. Transformace s sebou často přináší mnoho vedlejších účinků v podobě vypadávání z vibrací, pocit únavy, apatie. Průchod destruktivními úrovněmi a sjednocení do jediné zkušenosti duše se projevuje na smyslovém aspektu vašeho vnímání.

Procházíte zkouškou vašich strachů. Vyživujete nejen své vědomí jeho rozšiřováním, ale stejným způsobem vyživujete i svého ducha. Bez patřičné velikosti ducha není možné projít trnitou cestu svých strachů: ztráta života, ztráta blízkých lidí, majetku, ztráta všeho. Je důležité pochopit, že když se správně odlišíte od programů třetí hustoty, už se plně prožíváte jako pouhý herec, který hraje roli v divadle života. Pocit ztráty se proto mění v pochopení, že smrt je jen odhození fyzického obleku. Prostřednictvím vjemů si začnete uvědomovat a cítit všech svých sedm těl, z nichž fyzická schránka je jen pevná hmotná skořápka, která je při expanzi vašich jemnohmotných těl těžká. Když se jemnohmotná těla rozšiřují, stávají se lehčími ve Světle, transformují se a připravují se na tekutou krystalickou schránku čtvrté úrovně, kde bude mít hustota celého prostoru tekutější strukturu, při níž se otevírá široká škála funkčních možností, počínajíc přijímačem a složitým počítačem, bráno jako analogie mozku.

V této fázi ti, kteří již expandovali na čtvrtou úroveň hustoty, začínají vidět ty, kteří ztratili zdravý rozum. Některé duše s nedostatečnou silou mysli nedokážou oddělit své strachy a správně se oddělit od programů EGA. EGO má všechny základní vazby právě na maticový systém. Programy matrixového systému pohání EGO požitky materiálního světa. Pokud se programy EGA řádně nezpracují, vede to také ke ztrátě příčetnosti, protože při fyzické disociaci dochází k rozpadu všech těchto programů. V blízké budoucnosti se pro ty, kteří vidí, otevře program analýzy. U těch, kteří se nedokázali správně odpoutat, dojde k zatížení intelektu a mnozí s ním jednoduše ztratí kontakt. Začne období vaší úplné transformace, kterou pocítíte na svém fyzickém i duševním těle.

Události, které se začnou odehrávat, budou prezentovány jako zkoušky a uvolnění karmických uzlů, které vás svazují v obdobích inkarnací. Vaši zkoušející jsou nyní Temná hierarchie. Buďte opatrní ve svých myšlenkách, než se vrhnete na hodnocení práce temné struktury. Každý váš soud se exponenciálně vrátí. Temní hierarchové vám již poskytli dostatek informací prostřednictvím kontaktérů, abyste pochopili, co je nyní jejich úkolem a jaké zkoušky vám budou poskytnuty s ohledem na to, že se začne řešit karma celého lidstva, a to jak v planetárním měřítku, tak individuálně Pozorně sledujte své myšlenky a činy. Studujte zákon Jediného, který je zakotven ve vaší dávné paměti. Nesuďte! Nesuďte! Hledejte důvody nejprve u sebe, zvláště pokud vás láká někoho odsuzovat. Připravte se na zkoušky a odpracujte si osobní i planetární karmu. Tuto práci za vás nikdo neudělá. Otevřete svůj vnitřní zrak, abyste viděli celý obraz. Otevřete své vnitřní smysly a vnímejte, co se děje s planetou a celým energetickým polem lidstva. Otevřete své vnitřní uši, abyste se spojili s vyššími úrovněmi a přijímali informace přímo od svých průvodců. Vše bude ukázáno, vše bude řečeno a vše bude pocítěno. Vyjádřete svůj záměr vědomě. Bod, odkud není návratu, je dávno za námi, aktivujte všechny své potenciály vnitřních orgánů pocitů, pak budete schopni vidět celý obraz toho, co se děje, svým hlubokým pochopením. Bude tak pro vás snazší projít obdobím zkoušek a neztotožnit se s karmickými uzly. Síla a vědomí na této cestě. Začínáme zavádět nové nástroje, připravte se! (pozn. to zas bude dílo)

Q: Jsem vám velmi vděčná a vděčná za všechny informace, které jste nám poskytli. Cítím nový práh v prostoru událostí. Doufám, že nám pomůžete správně absolvovat toto zkouškové období.

A: Kdo se nezastaví, cestu zvládne! Nezůstávejte na místě. Vše nejlepší!

Zdroj: https://absolutera.ru/article13301

Zpět