2798 Přetvořit svět není maličkost Ailia Mira

[ Ezoterika ] 2022-07-07

Archanděl Michael a Rada zářivého světla - Galaktičtí draci
Úžasný a expanzivní čas ve vašem světě. Světlo naplňuje každého a všechno novými potenciály. Samotné planetární pole vzestupuje do vyššího vyjádření a přijímá všechen život, který chce jít vpřed, s sebou. Nabízí energetické frekvence a podporu pro ztělesnění vyššího světla.

V nefyzické oblasti máte mnoho spojenců a mnozí z nich věnují pozornost vašemu světu a vlévají do této sféry milost a lásku, aby to byl co nejsladší a nejkrásnější čas změn, aby v něm panovala jemnost a důvěra.

Víme, že zkušenosti na místě mohou být pro mnohé dosti drsné, a to jak fyzicky, tak emocionálně a energeticky. Sdílíme tyto další perspektivy, abychom nabídli podporu a povzbuzení. Chceme, abyste věděli, že mnohé z toho, co vidíte ve světě a co znáte jako omezující a co vás zneklidňuje, je to, co se brání přicházejícímu věku a novým začátkům, které více než zakořeňují. Svět se pozvedá. A otřásá základy starého světa. Proto vězte, že mnohé z toho, co vás zneklidňuje, jsou ti, pro které je tato změna nepřijatelná. Ti, kteří mohou mít před sebou velmi velký posun a nemusí mít zdroje, fyzické, emocionální, aby ho zvládli. Někteří ještě nenašli vnitřní cestu otevřenosti a lásky, která je volá, nebo se ještě necítí být schopni se na ní posunout do souladu, a tak se bojí toho, co se děje, a snaží se udržet to, co bylo, tak jak to bylo.

I vy sami můžete někdy pociťovat strach. Uvědomte si, že strach je základem dalšího strachu a udržuje oddělenost. Podívejte se, co můžete udělat, abyste to rozpoznali a zvolili si jinak. Můžete se rozhodnout vystoupit ze strachu a uvědomit si ho jako cestu, v myšlení a vnímání, která zmenšuje váš pohled. Udělejte, co můžete, abyste se fyzicky uvolnili a dýchali. Soustředit se na něco v přítomném okamžiku a vnímat sami sebe, své tělo. Nechte energii, aby se pohybovala, a ona se bude pohybovat. Pak se vrátíte do vnitřní harmonie a můžete se rozhodnout, že se sladíte se svým vlastním širším Já - v této orientaci se můžete naladit na mír, lásku, soucit, víru, důvěru a pocítit radost a odvahu ke všemu, co se odehrává, a k vnitřním změnám, které to od vás bude vyžadovat.

Přetvořit celý svět není maličkost.

Uvědomte si to a připomeňte si, že zevnitř víte, co je skutečné, na čem vám nejvíce záleží. Ctěte své vnitřní vědění. Když něco potřebujete vědět, víte to.

Pečujte o sebe a velkoryse se milujte. Dopřejte si krásu a radost. Dělejte každý den, co můžete, abyste našli způsob, jak být v klidu, jak si všímat toho, co na životě a svých zkušenostech milujete, abyste si toho mohli vážit, cítit se živí a svobodní. Připomeňte si všechny nefyzické spojence, kteří vás také podporují. Pozvěte širší světlo všeho, čím jste, aby vás pozvedlo a ukázalo vám, jak být. Když se soustředíte na krásu a sladkost, na radost a hru, jste sami sebou a v tomto stavu bytí jste přítomní a můžete snadněji vnímat lásku a podporu, která je tu pro vás.

Mocným spojencem vám nyní může být i příroda. Užívejte si přírodní cykly a krásy přírody. Položte nohy do trávy nebo do písku. Pokud můžete, lehněte si na zem, podívejte se na oblohu nebo vzhlédněte k listům stromu a dovolte si ponořit se do jistoty Jednoty. Je skutečná. Veškerý život je Jeden. Vnímejte to a buďte v klidu. Otevřete se svému vlastnímu širšímu Já a pozvěte moudrost, poznání, energii a vědomí, abyste věděli, jak být sebou tady a teď. Jak se autenticky a upřímně účastnit a přinášet krásu a sílu své přítomnosti.

Každý z vás je klíčem k celému tomuto posunu. Každý z vás drží mocné a krásné harmonické frekvence ve své vlastní větší celistvosti, a jak to dovolujete, tato plnospektrálnější vyjádření toho, kým jste, přicházejí a vznikají, rozšiřují se a vyzařují z vašeho lidského energetického systému. To je požehnání pro veškerý život - VY jste požehnáním pro veškerý život.

Věřte v sebe. Milujte se. Důvěřujte si. Pečujte o sebe. Odpočívejte, hrajte si, dýchejte, dělejte věci, které vás baví, a udělejte si čas na štěstí. Vnitřní síla a odvaha jsou pro toto období změn nezbytné stejně jako při budování nového světa. Zdroj těchto vlastností spočívá v tom, že jste plně živí, a živost nejvíce pocítíte, když jste svobodní, radostní, šťastní a oceňujete krásu života. A když jste odpočatí.

Udělejte si čas na odpočinek. Často se hydratujte, protože to vám pomáhá pohybovat energií a spousta zastaralých energetických vzorců se odlupuje a rozpouští, jak přichází vaše vlastní vyšší světlo - některé staré šablony bytí jsou totiž neslučitelné s tím, kým skutečně jste. Nic, co je vaší podstatou, vaším skutečným zářivým já, se neztratí. Ve skutečnosti se odhaluje vaše krása, pokud to dovolíte. Takže se hydratujte, spěte, hrajte si, smějte se, milujte a užívejte si všeho krásného, co můžete, a pozvěte Život Sám, aby skrze vás kouzlil a pozvedl vás k vyššímu vyjádření. To je ta správná hra.

Jsme tak šťastní, že tu můžeme být s vámi. Vytrvejte, drahá srdce. Krásné věci se vytvářejí, otevírají se ve vás a vznikají v této rovině vyjádření. Vnímejte v sobě své vlastní poznání a svůj vnitřní smysl pro to, jak se na tom podílet. Buďte věrní sami sobě a buďte v míru.

Zdroj: https://tinyurl.com/4bztwppt

Zpět