5124 Hvězdná semínka a jejich problémy, část 4, Problémy s penězi Cosmic agency

[ UFO ] 2023-06-08

Mari Swaruu
Toto je čtvrtá část seriálu o problémech, s nimiž se potýkají hvězdná semínka, pracovníci světla a probuzení lidé během života na Zemi. Ačkoli se tyto tři skupiny od sebe mohou trochu lišit, budu o všech třech mluvit jednoduše jako o hvězdných semínkách, protože nakonec jsme všichni hvězdná semínka.

Peníze bylo vždy obtížné vydělat nebo získat, to není žádné tajemství, ale hvězdná semínka a podobně smýšlející lidé čelí určitým dalším výzvám, které peníze ještě více ztěžují.

První výzva, které čelí, je nejzřejmější. Hvězdná semínka se prostě nemohou zařadit do společenské struktury, která se tak extrémně liší od jejich frekvence a vibrací. Dělá se jim z toho špatně a přirozeně chtějí utéct od samotného konceptu zapadnutí do společenské role. Takže jednoduché a běžné práce, které většina lidí prostě považuje za samozřejmé, že je musí vykonávat a přijímat jako součást společenské struktury, jako součást života, jsou pro hvězdná semínka naprosto nepřijatelná.

Nespokojí se s takzvanou normální prací od devíti do pěti jako účetní nebo sekretářka v malé sterilní kóji, na úřadě nebo ve firmě, protože cítí, že to není nic jiného než otroctví. A pokud hvězdné semínko z jakéhokoli důvodu skončí v takovém zaměstnání, bude mít pocit, že z něj vysává samotný život, a udělá vše pro to, aby z něj uniklo. Bude se dívat z okna a přát si být kdekoli jinde, dokonce i v rohu, odkud se z toho okna dívá, kdekoli jinde než u svého stolu obklopeného papíry, které pro ni nemají žádný význam.

Aby toho nebylo málo, vyspělé duše, hvězdná semínka a podobně smýšlející lidé nesnesou iracionální a neuctivé šéfy, kteří se rádi na své zaměstnance vrhají, jako by měli právo je očerňovat jen proto, že jsou jejich nadřízení nebo že jim platí mizerný plat.

Hvězdná semena nesnesou nespravedlnost a jsou vysoce alergičtí na jakékoli zneužívání jich samotných nebo kohokoli, koho vnímají jako zranitelného nebo znevýhodněného, ať už jde o lidi nebo zvířata, která jsou stejně spíš lidmi, jen jiným živočišným druhem. Žádný normální dobrosrdečný člověk takové okolnosti nesnese, ale hvězdná semínka to dovádějí do extrému, protože by doslova raději zemřeli, než aby tam za takových okolností déle byli.

To vede k tomu, že hvězdná semínka nejsou schopna si udržet normální práci a raději si hledají alternativní způsoby přežití, mezi které často patří i život ve sklepě u rodičů po celá desetiletí, dlouho poté, co dosáhnou dospělosti. Hvězdné semínko má také tendenci žít ve svém světě fantazie, aby uniklo takzvanému skutečnému světu a společenské odpovědnosti, kterou tak nerado přijímá, a to i jako pouhý mechanismus přežití, který jejich rodina většinou nemá schopnost pochopit.

Aby hvězdné semínko přežilo a prosperovalo, musí být schopno vydělávat peníze něčím, nějakou činností, kterou dělá rádo nebo alespoň s potěšením, protože má silnou tendenci vyhýbat se normální práci. Problém je v tom, že společnost na Zemi není koncipována tak, aby lidé mohli vydělávat peníze tím, co je baví a co mají rádi. Celá kultura na Zemi je navržena tak, aby lidi vykořisťovala ve jménu efektivity a zisku společností. Drobné podnikání je vždy pod nějakým útokem. Vlády, které jsou ve službách velkých značek a korporací, jim jednoduše velmi ztěžují přežití. Umění má pro ekonomickou mašinérii jen malou hodnotu, pokud nejsou autoři nějak spojeni s kontrolory společnosti prostřednictvím tajných společností a organizací, které diktují, co je společensky přijímáno, jaké umění a kteří autoři budou úspěšní a kteří ostatní ne. (pozn. kampak asi patří Černý a jeho ceněné paskvily?)

Hvězdná semínka a podobně smýšlející lidé pak budou čelit dalšímu problému... démonizaci zpeněžení jejich díla, umění a všeho, co nabízejí, protože společnost byla naprogramována tak, že tyto věci považuje za méněcenné a že by se měly rozdávat zdarma. To se týká zejména všeho, co souvisí s duchovnem, léčitelstvím, bylinami a přírodní léčbou, UFO a mimozemšťany.

Všechny významné duchovní skupiny, stejně jako ty, které zkoumají cokoli, co souvisí s neidentifikovanými létajícími objekty a mimozemšťany, jsou silně infiltrovány, řízeny nebo byly záměrně vyvinuty třípísmenkovými agenturami, náboženskými skupinami a dalšími vládními organizacemi s jasným záměrem a posláním kontrolovat tento druh informací a také jejich vnímání širokou veřejností. A jednou z prvních věcí, kterou lidé, kteří je ovládají, udělají, je démonizace ostatních lidí, kteří na těchto duchovních tématech vydělávají, aby si všechna tato témata monopolizovali a aby všechny peníze proudily k nim a jejich organizacím.

V průběhu let tyto velké, společensky akceptované organizace New Age prosazovaly myšlenku, že peníze by neměly být spojovány s spiritualitou, což je koncept, který se původně zrodil v Bibli. Také silně spojili myšlenku, že pokud někdo profituje z nějaké duchovní činnosti, tím spíše, pokud má něco společného s mimozemšťany, pak to musí být automaticky falešné. Podařilo se jim do mysli veřejnosti vštípit, že peníze a zisk jsou přímo spojeny s falešnými informacemi - protože jsou v tom peníze, musí to být automaticky falešné. (pozn. aplikováno na zbytek existence, parchanti, co jich mají nejvíce, jsou většinou hodně falešní.. a tím myslím i hráče ekonomiky.. úředníky, překupníky, celou k daním směřující mašinérii a mnoho dalšího..)

Vydělávání peněz si spojují jako hlavní motivaci a cíl každé duchovní činnosti, bez ohledu na hodnotu a pravdivost informací nebo samotné činnosti, například duchovního léčení. Mimozemšťany si okamžitě spojují s podvodem a vyděláváním peněz, duchovní léčitelství s psychologickou nekalou praxí a bylinné léčitelství s lékařskou nekalou praxí, protože společnost byla naprogramována tak, aby si myslela, že pouze společensky uznávané instituce, jako jsou univerzity, jsou nositeli konečné pravdy, a proto že by každý, kdo nemá univerzitní titul, neměl znalosti potřebné k výkonu jakéhokoli povolání, které vyžaduje licenci.

To opět znamená monopolizovat nejen informace, ale i samotnou pravdu, a to vše za účelem ekonomického monopolu a kontroly populace.

Řídícím pracovníkům společnosti se prostřednictvím jejich propagandistické mašinérie a jimi silně infiltrovaného a řízeného hnutí New Age podařilo naprogramovat do myslí široké veřejnosti, že témata, jako jsou mimozemská poselství, bylinné léčitelství, tradiční zdraví, spiritualita a sebezdokonalování, channelovaná poselství a mnoho dalších podobných témat, by měla být rozdávána zdarma. To má hvězdným semenům a pracovníkům světla velmi ztížit přežití, protože nebudou schopni vydělávat peníze svými vrozenými schopnostmi a vlastnostmi, což je nutí přijmout běžnou práci otrockého typu.

To také způsobí, že hvězdným semínkům na konci dne nezbude žádná energie, aby mohly praktikovat své vyšší duchovní schopnosti. Tímto způsobem správci Matrixu na Zemi omezují schopnosti a vliv hvězdných semínek a pracovníků světla na širokou veřejnost, protože účinně kontrolují a omezují jejich schopnosti pomocí peněz.

Je to výzva být na Zemi jako hvězdné semínko a být schopen najít způsob, jak přežít a prosperovat, vydělávat peníze tím, co rádi dělají, a svými velmi pokročilými a nepochopenými schopnostmi a vlastnostmi hvězdného semínka, ale na tom musí pracovat, je to součást jejich duchovního poslání na zemi. Na Zemi má den pouze 24 hodin a každý člověk má také omezené množství energie na den a na celý život. Pokud je to, co mohou nabídnout, pro ostatní lidi cenné, pak to musí být kompenzováno peněžní hodnotou, která pomůže zajistit, aby hvězdné semínko nabízející své schopnosti mohlo pokračovat v této činnosti.

Pokud hvězdná semínka nebo pracovníci světla nabízejí své služby zdarma, bude to podle okolností jejich volba, protože ani na tom není nic špatného. Peníze jsou jen formou energie, ale i samotná hvězdná semínka a pracovníci světla mají tendenci spojovat si peníze se špatnými věcmi, otroctvím a vykořisťováním, a to je účinně odstraňuje z jejich života, protože mají často negativní asociace. Hvězdná semínka se nakonec s bohatstvím vibračně neshodují, což způsobuje, že zůstávají chudá a nemohou rozvíjet své vrozené schopnosti a plně naplnit své poslání na Zemi, které si sama uložila.

To se ještě zhorší, když si hvězdná semínka vzpomenou nebo uvědomí, že pro vyspělé civilizace, například ty s celostním společenským systémem bez potřeby ekonomiky, nejsou peníze nutné, protože existuje dostatek zdrojů, které jsou dostatečné pro všechny. Ale dokud jste na Zemi nebo dokud jste na ní závislí, peníze jsou nezbytné, ať se vám to líbí nebo ne, a není na tom nic špatného. Špatné je to, jak jsou používány a zneužívány jako mechanismus společenské kontroly. Peníze nejsou kořenem všeho zla, jde o to, kdo a jak je používá.

Peníze mohou vytvářet utrpení a bolest, takže je snadné je spojovat s nebezpečím, ale nemusí to tak být, jsou nástrojem, jak dosáhnout svého, a mohou způsobit stejně tak škody jako užitku, záleží na tom, kdo je používá. Skutečným problémem nejsou peníze samotné, ale to, kdo a jak je používá a k jakému účelu. Problémem peněz je lidstvo a jeho priority, co má hodnotu a co ne.

Přijde čas, kdy se lidstvo duchovně vyvine nad potřebu používat peníze ve své společnosti, ale právě teď je to nezbytné. Používejte je k dobrým účelům a přitahujte je tím, že přijmete, že si je zasloužíte a že ve vašich rukou nikdy nemohou být zlé, protože je budete používat jen k nezbytným a dobrým účelům.

Kdyby byly lidstvu v tomto bodě jeho duchovního vývoje peníze odebrány, jednoduše by si vyvinulo nějakou jinou formu nebo systém, aby mohlo pokračovat přesně v tom, co dělalo vždycky. Peníze v rukou vyspělých duší jsou peníze velmi dobře využité.

Děkuji vám za zhlédnutí mého videa, za lajkování a odběr. Buďte velmi dobří, přátelé. Buďte šťastní a bohatí.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/semillas-estelares-y-sus-problemas-parte-4-problemas-de-dinero

Zpět