1652 Skutečný účel očkování Pro100

[ Ezoterika ] 2021-10-14

Kdo ho vynalezl a proč, aneb jak žít tisíc let?
Vy, člo(navěky), Ti, kteří se narodili na této nádherné planetě, kteří od ní obdrželi tato nádherná těla, kteří sem přišli ze Zdroje, z Absolutna, z naprosté prázdnoty, aby plnili zvláštní úkoly a poslání, se chystají vědomě dokončit cyklus svých reinkarnací.

Když je Pravda zjevena všem, odejít od ní znamená být lhostejný a slepý k poznání. A pak se před Bohem v okamžiku přechodu člověk nemůže vymlouvat na nedostatek znalostí o sobě samém.

Když jsme si vědomi, pak chápeme, že všechno, obecně všechno, co tu je, jsme vytvořili my sami a pouze naším vlastním myšlením dokonalých bytostí.

My sami jsme vytvořili celou historii, celou planetární konstrukci, celý státní systém, naše vládce, naše podřízené, vymysleli jsme si šéfy, spolupracovníky, nemoci, očkování, charaktery našich blízkých, chudobu či bohatství, vytvořili jsme všechny situace v naší osobní realitě - vše, co v tomto životě máme, je produktem našich vlastních strachů, fantazií, tedy vědomých i nevědomých vnitřních myšlenek a programů v informační části našich buněk, které se nám předávají dědičností.

Bez ohledu na to, jak čisté bylo naše Vědomí a naše duše v okamžiku inkarnace těla, když jsme se inkarnovali na Zemi, my, kteří jsme se chtěli projevit v živých tělech s živými lidskými pocity, jsme zdědili po svých předcích spolu s jejich buňkami historii celé rodiny. To je podstata očisty, která je tak nezbytná, abychom se v této realitě projevili božským stvořením, kterým každý z nás ve skutečnosti je.

Vnímejte tento svět jako hru, kde dochází k vědomému čištění na všech úrovních vnímání každého v komunikaci s každým, neboť komunikace je výměnou energií, hrou na naše vlastní vzpomínání na naši pravou přirozenost. Někdy se nám může zdát, že svět je nedokonalý: prožili jsme tolik utrpení a bolesti, abychom je pochopili, všimli si jich a zbystřili pozornost. Ale právě v takových okamžicích projevení naší vlastní duše se odhaluje naše skutečné Vyšší Já ve své podstatě.

V jedné inkarnaci jsme se rozhodli dozvědět se o sobě všechno a zcela vyčistit magnetickou mřížku naší DNA od negativních informačních obalů, které se pevně usadily v genetické paměti od okamžiku stvoření světa. Vše, co se dnes děje v zemi, ve světě, je výsledkem sebeodhalení kódů božského poznání prostřednictvím očisty vlastních buněk, osvobozením buněčné paměti od trosek přijatých od všech civilizací, včetně té současné.

Tato titánská práce na sobě vedla každého z nás k neobvyklému uvolňování negativních informací do vesmíru. Zatímco informace ze sebe vytahujeme, uvolňujeme se a odevzdáváme je vnějšímu prostředí, protože nikam nevedou. Protože informace nemají kam odejít, zůstávají vždy jako v akváriu v poli kolektivního vědomí a přeměňují se také na viry. Viry nevznikly, vždy byly výsledkem informačního restartu planety.

Z informačních klastrů se informace přeměnila na hmotnou složku, která má kvantově-vlnový dualismus. Stejná informace je bohužel obsažena i ve vakcíně. Dobrovolné vstřikování této informační tekutiny do těla je jako konzumace ″vlastních výkalů″, např. moči.

Z hmotné složky v podobě kapaliny vstříknuté do těla se stává informace, která na všech úrovních vnímání každého jednotlivého tvora může vést k různým situacím v závislosti na myšlení samotného tvora.
Na základě principu podobného.
Je to jako s penězi. Pokud máte mentalitu chudáka, pak takoví budete, ale pokud myslíte jako bohatý člověk, budete se mít vždy dobře, peníze se objeví z ničeho nic v každé obtížné situaci.
Milionáři praktikují tento postup - sahají na to, co chtějí. Zde se myšlenka musí dostat do kontaktu s nějakou hmotnou substancí. Pak je účinek mnohem silnější. Stejně tak se stane to, co každý z vás očekává nebo čeho se při vstřikování tekutiny nejvíce obává. Kapalina zde působí jako dotek. Rychlost projekce očekávaného výsledku vstřikování tekutiny se zvyšuje, pokud mají vaše myšlenky velmi vysokou amplitudu (prožíváte intenzivní pocity radosti nebo strachu nebo pocity deprese (hněvu)). Pokud jste zcela klidní a nemluvíte, jste bez myšlenek, droga na vás nebude mít žádný účinek. Žádná odezva duše (žádné pocity a vaše emoce) - žádná odezva těla.

Q: Proto někteří lidé umírají den po podání vakcíny, jiní onemocní ještě více, objeví se nové nemoci a na další nemá vakcína vůbec žádný vliv.
A: Tento život, který se nyní odehrává ve vaší realitě, drazí, uzavírá veškerou karmu vašich zrození a zkouší sílu každého z vás. Pokud jste se nikdy nenechali očkovat, protože vaši předkové žádné léky nepoužívali, nevěřili jim ani výrobcům, spoléhali se jen sami na sebe a své tělo a důvodem byl strach z lékařů a chemického farmaceutického průmyslu, který ″místo dobra přináší světu zkázu″, pak je načase se tohoto posledního strachu zbavit.

Důvodem je zkušenost Atlantidy, která padla po pokusech na lidech. A mnozí, mnozí z vašich předků byli právě těmi lékaři, šéfy, kteří dávali příkazy, zdravotními sestrami, kteří vědomě zabíjeli jiné, stále se tomu říká eutanazie a/nebo vědomý potrat.

Příčinou obav z dýchacích potíží (například alergií) je také vzpomínka na konec života, fyzické utrpení v předchozí inkarnaci v důsledku biochemické otravy jadernými plyny v ovzduší během jaderné a postjaderné katastrofy. A to bylo jen před několika sty lety.

Už víme, že do svého života nemůžete nic přitáhnout (nebo vytvořit), aniž byste na to mysleli. Strach je také myšlenka (kterou si sami vytváříte, přitahujete si pro osobní zkušenost ty, kteří vám pomohou proměnit vaši myšlenku (a také strach) ve skutečnost).

Q: Odpusťte si. Jak?
A: Mnoho technik jsme již prozradili. Existuje jedna modlitba Morrny, havajského gurua Dr. Hugha Lina, která působí zázraky uvolňování energie z minulých událostí, když se aktivuje vzpomínka, která člověku způsobuje bolest a utrpení a brání mu v návratu do této hodiny.

″Všemohoucí Zdroji, Jediná Matko-Otče, Dcero-Synu. . . Pokud jsem já, moje rodina, příbuzní nebo předkové urazili Tebe, Tvou rodinu, příbuzné nebo předky svými myšlenkami, představami, slovy, chováním nebo činy od stvoření světa až do dnešního dne, žádáme Tě o odpuštění. . . Dovol, abys vykoupil, očistil, vytáhl a uvolnil všechny negativní vzpomínky, bloky, energie, asociace a přeměnil tuto nepotřebnou energii v čisté světlo...

Celý váš svět prochází touto zkušeností, aby se vaše budoucí rasa zbavila karmy za zničení minulé civilizace vašima vlastníma rukama, nebo aby ukončila její existenci. Každý se musí sám rozhodnout, jaké jsou jeho cíle a záměry v této inkarnaci.

Pokud už žádné nemáte a nepřinášíte lidstvu obecně nic dobrého a světlého, musíte změnit svou dimenzi, obnovit se a později se jako již jiní vrátit do Nového světa v novém těle na Novou Zemi.

Nebo naopak, přinášíte na Novou Zemi jen milost, radost celému lidstvu, vaše skutky spolu s vašimi slovy, s vašimi myšlenkami přinášejí vašemu lidu, celému lidstvu harmonii a prosperitu, zbavili jste se svého osobního ega, zcela podřídili osobní dobro společnému, pak - vítejte na Nové Zemi tady a teď. Pak vám nikdo a nic nebude moci zabránit v plnění poslání.

Pokud nejste ani na jedné, ani na druhé straně, nastal čas rozhodnout se a - buď váš čas pominul, nebo - pracovat na sobě pro společné dobro, projevovat zájem o druhé, o své spoluobčany, o celé lidstvo. Třetí není.

Q: Kdo a proč vymyslel očkování?
A: Bůh. Aby probudil celé lidstvo.
Zdroj: https://absolutera.ru/article11711

Zpět