2697 Sananda: Jste tam, kde potřebujete být James Mc Connell

[ Ezoterika ] 2022-06-15

Tento rozhovor jsem citoval po částech, ale rozhovor jako celek je tak fascinující, že jej zde reprodukuji.

V roce 2020 nám archanděl Michael řekl, že každý na planetě v tuto dobu je anděl. Hovoří o tom, kolik je archandělů (144). Říká, že má schopnost objevit se na 100 000 místech najednou. Je tu tolik fascinujících odhalení, že jsem nikdy nechtěl, aby přestal.

Archanděl Michael v osobním čtení se Stevem Beckowem prostřednictvím Lindy Dillon, 16. září 2020.
Q: Řekl jsi, že existuje 144 archandělů. A při jiné příležitosti jsi zmínil, že se do dnešního dne zrodily miliardy jisker světel, a že mluvíš o všech andělech, když to bereš jako velmi velkou skupinu. Mám tedy pravdu, když si myslím, že archandělé nejsou příliš velkou skupinou, ale samotní andělé jsou velmi velká skupina. Je to správně?

A: Ano a ne. Máte na planetě výraz: ˮKolik andělů tančí na špičce jehly?ˮ A ano, je jich nekonečné množství. Tak na to myslete. Je nás 144 v tom, co byste považovali například za archandělskou říši, každý z nás by měl nejen tisíc, ale 100 000 vyjádření toho, jak můžeme být známí a projevovat se v celém Omnivesmíru. Snažíš se nás počítat jako hlavy v autobuse. Takto to nefunguje! Naše počty jsou malé a naše číslo je masivní.
Měl jsi příležitosti, kdy jsem se ti projevil jako muž na ulici. Řekl bys, že jsem to byl já?

Q: Ne, samozřejmě že ne!

A: Ale to byla jen jedna z mých tváří.

Q: Matka řekla, že neexistuje žádná bytost, člověk, hvězdné semeno, hybrid nebo strážce Země, která by nebyla jednou z mých andělských bytostí. Chtěla tím říct, že jsme se v první řadě všichni narodili jako andělé?

A: Ano, to je správně. A v tomto momentu zachycení vzestupu a posunu jsou všichni přítomní na planetě, od těch, kteří byli posouzeni jako nejkřiklavější až po nejsvětější, andělé.

Q: Andělé... Takže ne andělé, ale celé andělské království. Je tedy zřejmé, že andělů je mnohem více než archandělů.

A: Ano, existují. Můžete myslet na miliardy andělů.
Mohli bychom si povídat a určitě jsme hodně mluvili o andělských říších. Ale přemýšlejte o tom takto. Matka to dává jako indikátor a jako připomínku lidem, kým skutečně jsou.
Jeden z důvodů, proč jsme, zvláště v poslední době, nestrávili mnoho času povídáním o andělských královstvích (na které bychom mohli mít kurz po několik příštích staletí), proč jsme se na něj nesoustředili, je ten, že je velmi obrovským a neproduktivním faktorem popírání krásy, důležitosti a velikosti bytí v lidské podobě v lidské rase.

Existuje tendence myslet si: ˮAch, já jsem andělˮ ˮJsem nad lidmiˮ ˮJsem větší než...ˮ A ˮMohu ignorovat své lidské já a mohu ignorovat svou lidskou nádobu, protože jsem anděl. Z našeho pohledu je to velmi zvláštní mentální proces, ale je velmi rozšířený. A tak se během této doby znovuzrození kladl důraz na znovuzrození jako člověka spíše než na anděla uvnitř, kolem, nahoře, dole... Rozumíte tomu, co říkám?

Q: Já ano. Když Matka říká, že jste všichni andělé... Nemluví o tom, že jste se narodili na začátku jako andělé. Mluví o tom, že ne, právě teď jsi přišel z andělského království a souhlasil s tím, že se narodíš... Mám v tom pravdu?

A: Ano, ale rozuměj. Vaše počáteční narození, zvláště pro ty v andělském království, bylo jako anděl. Jen velmi málo se prostě objeví jako jiskra světla a zůstane tak. Takže andělé ve formě... můžete si to představit jako cyklus. Když jste mimo formu, velmi často na sebe vezmete andělskou podobu. Právě teď, plná přítomnost vaší andělské podoby nedávné i původní je ukotvena plně přítomná uvnitř a kolem vaší lidské formy.

Q: Co to znamená, ˮje ukotvenaˮ, nechápu, co to znamená.

A: Znamená to, že vědomí, když se to rozhodnete uznat, a, nazvěme to andělské schopnosti, jsou přítomny v lidské rase, v individuální lidské formě v tomto čase, takže skok do bytosti Novy je ve skutečnosti ne tak velký, jak mohl být v jiných dobách.

Q: Dobře. Je něco, co bychom měli udělat, abychom využili této situace ve službách Matčina plánu?

A: Ano. Seznámit se a poslouchat, co říkám. Dá se toho udělat hodně, pokud jde o pomoc při uzavření/další kapitole/otevření Mateřského plánu tím, že se seznámíte s jejich andělským já, se sloučením a uznáním toho. Neexistuje žádné oddělení mezi vaším andělským já a vaším lidským já.
Nyní, co říkám - a to musím zdůraznit - jsem použil slovo ˮseznámit seˮ, nikoli ˮnechat se uchvátitˮ. A to byl ten nedostatek, to byl slabý článek, že se lidé stávají očarováni (a to platí zejména pro komunitu pracovníků světla/držitelů lásky a je to v pořádku) a poté hypnotizováni (což není v pořádku) svým andělským já a zapomínají, že se rozhodli být v lidské podobě a mít lidskou zkušenost. Velmi často je hypnotizace přiměje spíše se vzdálit, než splynout do své lidské podoby.

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/06/you-are-where-you-need-to-be-sananda.html

Zpět