1820 Vyrobená apokalypsa a Melchisedechova tajemství Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2019-03-15

Legendy o konci světa přitahovaly lidi po celé věky jako magnet. Mýty a proroctví o konci světa se vyskytují téměř ve všech náboženstvích. Nejznámějším textem knihy Zjevení je samozřejmě Apokalypsa Jana Evangelisty. Mnohé sekty, aniž by čekaly na ″konec světa″, si ho samy zařídily. V poslední době se zvýšil zájem o apokalyptická proroctví. Mnozí navíc začali tvrdit, že již žijeme v době ″posledních dnů″. Na apokalyptické události v Izraeli byly provedeny obzvláště důkladné přípravy. Příprava se podobá spíše umělému vytváření znamení a okolností, o nichž se zmiňují starověká proroctví. Takto bylo záměrně vyšlechtěno červené tele z proroctví o konci světa.

Před čtyřmi lety začal výzkumný ústav pro stavbu Třetího chrámu v Jeruzalémě s chovem skotu. Za tímto účelem byla do ústavu přivezena zmrazená embrya krav plemene červený angus, která byla později osazena místními parrhinézami. V roce 2019 se narodilo tele, jak je popsáno v prorockých knihách. Židovští a křesťanští ortodoxní stoupenci věří, že jakmile se červené tele narodí, bude možné obnovit třetí chrám v Jeruzalémě na Chrámové hoře. Věřící pevně věří, že narození červené krávy signalizuje blížící se takzvanou apokalypsu. Stavba Třetího chrámu znamená také začátek Apokalypsy.

Ukazuje se, že lidé připravují planetu na její takzvané poslední dny. K tomu slouží ...instituce. Proč tedy Izrael tak sní o začátku apokalyptických událostí, že je již vytváří vlastníma rukama? Jaké programy se snaží uskutečnit, na jakého mesiáše čekají a sní o pozemské nadvládě?
Co je tak pozoruhodného na Chrámové hoře, na níž chtějí Židé obnovit svůj Chrám, respektive postavit třetí Chrám. Jak bude tento chrám začátkem ″konce světa″ nebo éry Mašiacha či Antikrista? Co skrývají útroby Chrámové hory a kdo založil Jeruzalém?

Proč a podle jakého plánu se najednou začaly šířit informace, že všechno na zemi postavili Rusové, včetně tohoto města? Kdo je tajemný Melchizedek, dávný strážce tohoto místa?

Byl jsem tu považován za boha, ačkoli jsem jen Učitel. Dříve si mého jména vážili, teď se ho bojí vyslovit, tak moc jsem Jahveho naštval, že ze mě pro všechny udělal satana. Lidé mi říkali Baal. Ale teď je to vaše jméno pro démona všude a pro všechny. Tak teď nevím, kdo mi bude schopen uvěřit... Ale možná ne jméno, ale poznání, že vám chci říct, se podaří přesvědčit, a možná ne, je to vůle Nejvyššího...

Teď přicházejí jiné časy, hmota je jiná a světlo je jiné a Slunce je jiné... Stará proroctví jsou zastaralá... Ale bitva stále pokračuje a moje stará válka stále vře, její plamen vyšlehl do nového světa. I když brzy zhasne... Má slova vám nyní nejsou jasná, proto začněme znovu...

Ve velkém dávnověku se skrývají počátky, kdy tuto planetu, kterou nazýváte Zemí, obýval život velkých Stvořitelů. Byli to Asurové a Lunbové z Faethonu, jak mnozí z vás tuto planetu nazývali. Asurové jsou rasou obrů, kteří na Zemi vybudovali zemi všech vašich předků - Boreu, jak se jí později říkalo zde, nebo Hyperboreu. A Lunbové, rovněž obři, založili zemi Lemurii a stali se předky celé žluté rasy. Asurové a Lunbové zanechali na Zemi krystaly, které otevírají portály do jiných světů a spojují Zemi s planetami jiných soustav. Podle vašeho poznání to lze nazvat komunikací světů vesmíru. Civilizace už dávno dokázaly měřit cesty vesmíru podél těchto verst. A všechny portály jsou pro mnohé jako majáky svítící na cestách... Vždyť v bezbřehém Kosmu nikdo neprojde hmotu v dálkách. Je zbytečné létat miliardy miliard jednotek času. I jiskra světla urazí ve vašich dimenzích mnoho světelných let...

Proto inteligentní bytosti znají jinou cestu, kdy není nutné procházet hmotou a časem, ale je možné proniknout do podstaty vesmíru v bezčasí a dostat se do potřebného systému hvězd. Místa těchto vpichů, mohu-li to tak říci, jsou portály. Vytvářejí je speciální krystaly v prostorech, kde se vyskytují víry univerzálního proudu. Těmto technologiím zatím nerozumíte, takže moje slova mohou být obtížná...

Ale řeknu vám jednu věc: existují různé druhy portálů. Některé z nich spojují Zemi pouze s určitým místem ve vesmíru, jiné mají křižovatky vesmírných cest a můžete se dostat na mnoho míst vesmíru. Tyto světy mohou být v různých vibračních frekvencích a například z vaší trojrozměrnosti mohou být obecně neviditelné. Tyto frekvence a jejich měrné jednotky zatím neznáte, ale jsou základem soustavy všech souřadnic. Na ně jsou zaměřeny nástroje našich technicky vyrobených lodí. Tento můj přístroj je na ně také naladěn...″ A pak Baal ukázal na podivné hodinky v náramku... ″Je třeba přijít do vašeho těžkého světa, alespoň na jeho hranici...

Duch to vše nepotřebuje, protože plně osvícený duch instinktivně zná a cítí všechny přechody vibrací mezi světy a plave jako ryba v mořských proudech. Pozemští jogíni tak mohou létat do jiných světů bez techniky. Postupně se učí tuto vědu, nemohou se vrátit do svého těžkého světa. Proto musíme také používat přístroje, abychom upravili vibrace světa kolem nás a vstoupili na hranici vašeho světa, protože je pro nás tak těžký. Anunaki mají také taková zařízení, ale aby se dostali z jejich těžkého světa k vám...

Věci v podobě hmoty není tak snadné přenášet ze světa do světa. K tomu je třeba jim dodat různé vibrace, což je technicky jednodušší a rychlejší. Proto se staví portály, aby lodě mohly cestovat mezi světy. Kromě toho mohou krystaly těchto portálů předávat vašemu světu energii k různým účelům a existuje mnoho dalších funkcí, řečeno vašimi slovy, ale nemohu je vysvětlit, protože ve vašem jazyce ještě neexistují pojmy. Tyto krystaly byly umístěny na planetě Zemi v určitých bodech magnetických vírových struktur nebo přírodních portálů, které zrodila příroda. Krystaly jednoduše umožnily tyto přírodní portály ovládat. Jeden takový velký krystal se nachází pod horou Kailaš v Tibetu, další pod horou Meru, která se dostala na dno ledového oceánu a byla srdcem Hyperborey. Kromě nich se na Zemi nacházejí další velké a malé portálové krystaly. Jeden z nich se nachází zde, na Blízkém východě, v útrobách slavné Chrámové hory neboli hory Moria, v srdci Jeruzaléma.

Tento krystal byl zasazen do přirozené magnetické vírové struktury, kterou vytvořila sama planeta. Bohužel je zde tato struktura blíže zemskému povrchu než na jiných místech. Tato stavba se nachází nejhlouběji v oblasti bývalé hory Meru. V blízkosti vašeho Jeruzaléma je tato struktura nejblíže povrchu, a proto je velmi zranitelná. V těchto končinách se odehrála nejedna bitva s černými mimozemšťany z protisvěta, ale krystal byl přesto zachráněn.

V epoše prvního obsazení Země černými reptiloidy, tedy v epoše dračích válek, jsme ze vzdálených souhvězdí přišli na volání o pomoc, které vyslali Lemuriané a Asuriané a obyvatelé vzdáleného jižního kontinentu Tellurie. Pak jsem přišel z býčí síně. Z jiných síní vesmíru přišli jiní Učitelé, kterým se na Zemi tehdy říkalo bohové. Bitvy s draky temnoty byly dlouhé, a když už jsme zvítězili a světlo se rozšířilo po Zemi, dozvěděli jsme se strašlivé tajemství, že skutečnými nepřáteli nejsou tito černí draci, ale Anunaki ze systému Nibiru, kteří je vyslali. Předstírali, že jsou světelnou civilizací, která údajně pomáhá i Zemi, ale ve skutečnosti téměř ovládli portál na Kailaši. Už jsme o nich hodně mluvili. A pak opět začaly velké boje, už o Kailaš.

V této době nám přišla na pomoc jiná civilizace z nejvyšších frekvencí světa v paláci Lyra. Byli to okřídlení bojovníci, které jste později nazvali anděly. Okřídlení obři byli věčnými nepřáteli Anunnaků. Byli velmi bojovní a spravedliví. Když přišli na Zemi, bojovali s Anunnaki. Boj však stále pokračuje, protože všechno zlo jeho protisvěta - vzali do svých služeb Anunnaki a všechny jeho lži. Okřídlení bojovníci světla často přicházeli k pozemšťanům, stávali se posly. Přišli varovat lidi před novými bitvami se světem temnoty, aby pozemšťané byli v bezpečí. Často také varovali lidi před nebezpečím, nebo je dokonce přímo chránili. Pro pozemšťany však vždy byli jakýmisi beztělesnými bytostmi, neboť jejich svět měl mnohonásobně vyšší frekvenci vibrací než svět pozemský. I když jsme my a ostatní Učitelé z různých koutů vesmíru mohli stále chodit po Zemi v hustých tělech, okřídlení obři andělské rasy byli průsvitní. Jedním z nejmocnějších okřídlených bojovníků byl můj duchovní bratr Sidik, tedy Spravedlivý. Pak se vtělil do této rasy.

Tato rasa měla těla o nejvyšších frekvencích, která byla ve vašem světě považována za nehmotná. Proti Anunnakům to nepomohlo, ale spíše jim to překáželo. Zejména ze svého ″jemného″ stavu okřídlení obři nemohli změnit svůj fyzický hrubý svět, například nemohli stavět zdi, zábrany proti fyzickému hrubému nebezpečí v místech, kde stojí krystaly. Ano, propálili ohnivou energii anunakiovských lodí, ale Anunakiové byli technicky schopni vytvořit absorbéry s velmi nízkou energií a všechny údery okřídlených behemotů byly absorbovány tímto způsobem. Bitvy se nekonečně táhly. Anunaki a jejich vazalové z nejtěžších světů Antisvěta - černí reptiloidi - neutrpěli téměř žádné ztráty, i když okřídlení andělé zůstali také nezraněni.

Vlastnosti vesmíru jsou zatím takové, že skutečné bitvy se mohou odehrávat pouze ve vaší hustotě hraničního světa. Z vyšších světů jsou nižší světy nezranitelné, stejně jako jsou nezranitelné i vyšší světy, pokud v nich nesnížíte vibrace prostoru. Bohužel je však mnohem snazší snížit vibrace prostoru ve vyšších světech, jako se to stalo na kdysi vysokofrekvenční Zemi, než zvýšit vibrace v těžších světech. Absorpce je v našem vesmíru stále silnější, protože je ještě velmi mladý. Již mnohokrát jsme vám říkali o tomto důvodu, o 33 manvantarách našeho spirálového vesmíru. Vesmír se stále vyvíjí a s každou manvantarou posiluje světy vysokých vibrací a zmenšuje prostor světů nízkých vibrací. Každá manvantara však představuje desítky miliard vašich let. Takový je rozsah. Zatím je to tak, jak to je. Kdyby tomu bylo jinak, zástupci světů s nízkými vibracemi by nebyli schopni zkondenzovat váš svět do současného stavu a nemohli by na něm parazitovat.

To vše je však bohužel stále možné a boj mezi anděly a takzvanými démony bude téměř nekonečný, dokud se přirozeně nezrodí samotný vesmír. Ale ani bez tohoto věčného boje nemůže být jiné cesty, jinak síly protisvěta postupně převáží vibrace vyšších světů a učiní je vhodnými pro invazi.
Jediným východiskem, které umožní alespoň nějakou ofenzívu v této válce ze strany sil světla, je odrážet agresi právě ve třech dimenzích, v tomto pohraničí, aby se vesmír udržel při životě, dokud sám nezmění své struktury.

Když to Sidik viděl, rozhodl se sestoupit do hustého světa a zhmotnit své tělo. Pro duchy andělských rozměrů je to velmi obtížný a namáhavý proces. Když vstoupí do fyzického těla, andělé, budu je nazývat tak, jak tomu lépe rozumíte, ztrácejí většinu svých schopností. Zároveň se stávají neschopnými bojovat po mnoho miliard let tam, ve vyšších světech, a zadržují armády z protisvěta.
Dalo by se říci, že se jedná o oběť andělů. Všichni to však nemohou zvládnout, jinak by na této zadržovací frontě nezbyla žádná síla. Kdysi dávno v těchto bitvách jsem i já sestoupil z onoho světa... Vrátit se zpět mohou ti, kdo sestoupili, pouze ráno příštího dne Brahmy, jak se říká v Indii, tedy v příští manvantáře.

Ti, kdo z onoho světa sestoupili, Anunnaki, začali později rozmělňovat lži a nazývali lidi padlými anděly, což se v těchto příbězích rovnalo démonům.V oněch dávných dobách si lidé ještě pamatovali, že jsem sestoupil z onoho světa, a tak mě Jahve, formující černý obraz Satana z jeho věčného nepřítele, nazval padlým andělem. Ale o to teď nejde...

Můj bratr Sidik také sestoupil, dokonce ani ne inkarnací, ale prostě zhmotněním svého těla, protože už nebyl čas, aby tělo dozrálo. V těch dobách těla zrála velmi dlouho a my jsme v nich žili po mnoho tisíciletí. Jakmile však Sidik přišel na tento svět, vypadl z řad bojovníků světla a na jeho místě zůstal jeho bratr Michael, kterého uctíváte jako archanděla Michaela. Sidic si stvořil tělo naší býčí rasy, neboť se při tvorbě těla obrátil ke mně a mým znalostem. Když přišel na tento svět, začal stejně jako já budovat kolem posvátných míst planety nedobytné pevnosti. Zatímco jsem Baalbekovu bránu obklopil velkými kameny, Sidik odešel na horu Moria. Tam se dostal k portálu, který už Anunnaki prorazili, jako by to byla brána do pevnosti. Místo kamenných zbraní však měli Jahveho bojovníci supertěžké kamenné bloky vyrobené ze superradioaktivní látky. Jak víte, je těžší než Uran a Pollonium.

Jahveho základna byla tehdy pod horou Sinaj a další malá základna na Sionu. Pod nimi byla obrovská laboratoř, takzvaný Eden, kde Anunaki stvořili Adama a Evu. Moje bitva o Baalbek už byla prohraná, ztratil jsem pevnost. Nyní tam zůstaly jen kameny. Tehdy jsem ustoupil, síly nebyly vyrovnané, ale Zemi jsem tehdy neopustil. Měl jsem na ní splnit ještě jednu misi. U portálu hory Morie svedl bitvu Sidik. Tato bitva trvala dlouho, dokud mě Sidic nepožádal, abych tam přinesl Adamovu hlavu. Ano, možná vám to připadá divné... Nebo možná jen magický rituál... Ale Adamovo tělo neslo genetiku a vibrační frekvence rasy Anunnaki, sami si ho vytvořili, jak byste řekli ve zkumavkách své laboratoře. V době těchto událostí již Adam nežil a byl pohřben nedaleko Jahveho základny v dnešní jeskyni Machpela neboli Jeskyni patriarchů. Anunaki si sami vybrali toto místo pro své pohřebiště a vybudovali tam banku biomateriálů pro své experimenty, řečeno vaším moderním jazykem.

Místo bylo obklopeno mocnou stráží a Jahve ho střežil jako oko v hlavě. Byla to těžká bitva... Ztratili jsme mnoho bojovníků. Od té doby mám na těle jizvu po ohnivých mečích. Podařilo se mi ale získat hlavu, přesněji lebku a dvě kosti. Odvezl jsem je na své létající lodi z Machpely a dopravil je k portálu, který Sidik bránil. Jakmile byla lebka umístěna mezi desky a přenesena portálem, padli všichni anunnačtí bojovníci i jejich vazalové, reptiloidi ze Sírové země. Jahveho zbraně zasáhly jejich frekvence a selhaly. Od té doby nemohou do portálu vstoupit ani Anunaki, ani démoni a reptiloidi temnoty, ani Zetové - šedí otroci - a Adamovu hlavu odtud nelze vytáhnout. Portál je tedy ″zašitý″ námi. Pouze lidé mohou získat Adamovu hlavu a odpečetit portál.

Proto je pro Anunnaky tak nezbytné, aby to všechno pro ně dělali lidé. Proto byla tato země nazývána zemí zaslíbenou pro vyvolené kmeny Anunnaků, které si pro tento účel záměrně ″vyšlechtili″ jako plemeno, z něhož vytvořili poslušné otroky pro sebe a zároveň zákeřné a necitlivé dozorce nad světem, pasoucí stáda lidí v anunnackých koloniích na Zemi.

Ale na hoře Moria si Sidik postavil věčnou pevnost, jako kdysi můj Baalbek, jenže ne venku, ale utopený v zemi. Tu pevnost pojmenoval Salim, což znamená mír, ale ne válku. Doufal, že tak zastaví krveprolití v těchto zemích, ale jak řekl Ježíš, který šel později v Sidikových stopách, ″ne mír, ale meč″, bohužel vládne dodnes. Sidik v Salimovi se postaral o to, aby se lidé k portálu nedostali. On sám odešel do bezčasí, do prostoru u portálu. Sidik byl v bezčasí tohoto výklenku mezi prostory a střežil portál po celá staletí. Zapečetil ji lidskými energiemi, protože viděl, jak se věci mohou dít.

A tak se stalo. Anunnakům se však podařilo vibrace planety opět snížit. A v tu chvíli se výklenek mezi prostory, kam Sidik dorazil, ocitl v jiné dimenzi. Nemáte slova, kterými byste tyto světy popsali, proto vám to říkám. Slovo ″dimenzionalita″ samozřejmě vůbec neodráží, co je to za prostor a jak se liší od toho vašeho.

Sidik se tak ocitl ve stejném prostoru jako ti guruové, kteří také přišli zachránit planetu a kterým lidé přezdívali bohové. Na Východě se tomuto místu říká Šambala, ale u vás, v ruských zemích, se mu říká Belovodí nebo Irij. Je všude na planetě, jen jsou tam jiné frekvence stavů než ve vašem světě.
Salim se věnoval novým lidem, které Anunnaki vedli přes pouště k Salimovým kamenům. Byli to Židé - zajaté mysli Jahveho otroků. Odmítli jména svých Učitelů a prokleli mě i mého bratra Sidika, kterého kdysi uctívali v Kanaánu. Nyní se jejich myslí zabýval pouze Jahve.

Jahve jim dal svou smlouvu na kamenných deskách, do nichž byly zaryty kusy těžkých kamenů, které kdysi prorazily bránu. Desky byly uloženy v truhle, která se nazývala Archa úmluvy. Jahve přikázal, aby archu odnesli do Salimu a umístili ji tam. Chápal, že lidé zatím nedokážou prolomit ochranu, kterou Sidik vytvořil, ale domníval se, že strašidelná látka oslabí síly, které portál udržují při životě. Koneckonců Jahveho cílem bylo prolomit zámky a proniknout do světa Šambaly. Portál Kailaš Anunnaky při každém pohybu spaloval. Portál v hoře Moria považoval Jahve za zranitelnější a soustředil na něj všechny své schopnosti. Archa byla postavena v Salimu a město dostalo nové jméno v novém jazyce příchozích: Jerushalim (Jeruzalém), což znamená kámen položený v Šalimu nebo Salimu.

Kámen byl chápán jako deska smlouvy, a nejen to. O tomto podivném místě kolovaly legendy, jako by to byl základní kámen světa. Lidé starověku mysleli, že bůh všemohoucí bojoval velkou bitvu o toto místo... A později ne bohové v jejich vědomí, ale velký bůh Jahve a Satan, to je - já a Sidik proti Jahvemu, v příbězích anunaků pro lidi...

Přesto ne všichni Anunnakům tak rychle uvěřili. A dokonce i poté, co prošli pouští s Mojžíšem, který vůbec neviděl pravdu, si stále vzpomínali na Sidika a dokonce i na mě - Baala. Jak dlouho Anunaki bojovali, aby vyhladili naše jména, ale všichni Židé si je pamatovali dlouho, a dokonce se na ně kdysi v těžkých chvílích obraceli... Lidé byli po tisíce let lámáni, dostávali z nich oheň. Židé byli ohněm a mečem proměněni v Kanaánce a starobylá víra z nich byla po tisíce let vypalována, pronásledována přes Babylon a Egypt a pak přes pouště Arábie. A přesto si pamatovali naše jména!

A pak se Anunaki rozhodli přijít v podobě těch, na které jste nemohli zapomenout. Starověký Anunnak, služebník Jahveho, se rozhodl představit jako Sidik. On sám přiletěl do Jerušalimu na své létající lodi a oznámil lidem, že tu celou dobu byl. Že zde střežil starobylou svatyni úhelného kamene Země a že mu Jahve svěřil střežení archy úmluvy. Prohlásil se za krále starého Salima a nového Jerušalima a nazval se starobylým jménem Sidik, jen v hebrejštině s přídomkem ″král″ - malki Tzedek, což znamená král Sidik, neboli král ″spravedlnosti″, což znamenalo jméno starověkého Sidika. Později se v jiných jazycích tato slova vyslovovala jinak. Tak vzniklo jméno Melchizedech.

Všechny svaté skutky toho, který sestoupil do tvrdého světa a obětoval se pro velký boj s temnotou, si přivlastnil. Kdo si teď vzpomene na Sidikovo jméno jako pohanské božstvo z Kanaánu...? Archeologové si pamatují toto jméno, ale celý svět stále opakuje svatý Melchizedech. Proč ale Melchisedech podle starobylé tradice popsané v Bibli žehná Abrahamovi a lidem majetkem, který vzal čtyřem poraženým východním králům? Proč by svatý Melchisedech vyšel vstříc Abrahámovi s chlebem a vínem, požehnal mu a přijal od něj desátek z kořisti ukořistěné nepříteli. Potřebuje světec, největší světec, hmotné věci, natož aby je bral druhým lidem, aby je bral spolu s jejich životy...?

Ale kdo by věřil mně, který je odedávna pomlouván a nazýván satanem? Chápu vaše rozhořčení... Nemohu změnit váš názor, musíte se o tom přesvědčit sami, překonat strach z pozemské víry v Jahveho a přepsat, co napsali lidé s neohrabanou myslí, fanatici nové víry ze strachu před Jahveho mocí. A běda, i vyznavači jiné víry, kteří šli ve stopách křesťanství, tyto legendy s rozechvěním vstřebali. Ježíšovo poslání skutečně přineslo na Zem jen meč, nikoli mír. Vše bylo uspořádáno podle plánu Anunnaků jejich lstí a lidskýma rukama, od ukřižování Ježíše po ukřižování Země.

Mnozí to bohužel nechápou a dál ho křižujete a nosíte kříže už dva tisíce let. Fanatismus se nedá léčit a každý sní o tom, že na něj hodí všechny OSOBNÍ hříchy, to je celá víra! Vědomí je stále takové. K mnoha hlavám ve vašem věku promlouvá tentýž lstivý Anunnak pod rouškou Melchisedeka nová poselství, nyní prostřednictvím člověka z vašeho světa. Jeho poselství vám přinášejí lži a zkreslení, ale většina věří raději tomu, kdo se dívá z obálek knih, než mně. Tím spíš, když se vám do rukou dostanou poselství andělů... Cynismus je mezi anunály velmi vysoký. Od pradávna posílali lidem hologramy s obrazy archandělů a andělů, a vysílali to, co pro ně bylo nezbytné. V dnešní době není třeba pracovat s obrázky, stačí najít někoho, kdo je vyslechne a přijme texty, a pak je zveřejnit. Nyní je těžké rozlišit skutečná poselství světla a falešné lži seslané vetřelci pod jménem svatých .... zvlášť pokud nechcete přemýšlet, nebo se nemůžete zbavit strachu z fanatismu. Všechno je jednoduché, lháři vždycky ospravedlňují zlo nebo prohlašují, že neexistuje a že dobro neexistuje vůbec, nebo že je to všechno stejné, nebo trest či zkouška duší skrze zlo a že není dobra bez zla. (pozn. karmu do nás, tupců, éterickou)

Přesto pro sebe lidé hledají omluvu a v hloubi svého vědomí či podvědomí se snaží své zlo vybělit.
Nebo jen proto, že už ty knihy četli, nechtějí přijímat víc a nechtějí být zklamaní tím, že něco přijali. To je celý důvod všech těch hádek a diskusí.. Nevím, jestli někdo uslyší má slova...

Velkou bitvu musíš dokončit ty sám. Nemůžeme to udělat my, ani bohové, ale jen ti, kdo žijí zde na tomto pomezí. Taková je nyní podstata vesmíru! Přišli jsme k vám, abychom vás vedli, zanechali jsme všechno za sebou, odhodili vibrace našich monád, znovu se ponořili do temnoty pozemského světa, ztratili jsme část sebe sama na miliardy let před novou manvantarou, ale málokdo nás slyšel. Nasloucháš spíše temnotě, bohužel zatím. Naše oběť zde nebyla marná! Vidím na zemi jiskry z duší, které se probouzejí ze spánku!

Ve vašich dnech a letech se musí stát mnoho věcí. Slepí Židé, vedeni leskem zlata a snem o nesmrtelném fyzickém těle, prodali své duše, vpravdě prodali Jahveho, jehož vědomí ve vašich dnech přešlo k jinému vládci Anunnaků, vládci podzemní Agrharty. Jsou připraveni roztrhat planetu a hodit svět k nohám Anunnaků kvůli technologii a moci, kvůli svému nesmrtelnému životu. Tisíce let čekají na odměnu za svou práci od cizích pánů, kteří jsou pro svět za všechno nazýváni Bohem. Čekají na Mesiáše, který jim dá tělesnou nesmrtelnost a pozemské statky, a nejen to, který jim otevře svět vesmíru. Nejdou spočítat krvavé oběti, které dali Anunnakům a jejich vládci na Nibiru, kterého nazývají Lucifer. Čekají na apokalypsu posledních dnů jako na manu z nebe a doufají, že celý svět předají do rukou svého božstva, otevřou velký portál a vpustí ho do světů vesmíru. To je vytoužený sen pánů z Nibiru. Všichni vědí, ... že toho nemohli dosáhnout v jiných dobách, kdy u starobylé brány stál jejich chrám, oltář Jahveho a Archa úmluvy. Neměli tehdy sílu překonat zámky starověkého Sidika. Nepomohly jim ani kameny z jedovatých desek.

Sám Šalomoun kdysi uvěřil v Jahveho a postavil mu chrám. Na jeho příkaz se vydal do prastarých jeskyní pod ním. Šel k portálu, našel desky Anunnaki a dokázal přečíst jejich texty psané klínovým písmem, které Židé neznali. Tam si přečetl jejich velký plán na obsazení Země a tam se dozvěděl, že Jahve vůbec není Bohem vesmíru. Vzpomněl si, že se v dětství ve snu setkal s Amonem, učitelem Egypta. A vzpomněl si na slova o falešném Bohu, kterého z celého srdce zavrhl. Porozuměl všemu, ale také pochopil veškerou moc a sílu Jahveho a jeho meziplanetárních stanic. Pochopil, že muž v jeho věku ještě nemůže všechno zdolat.

...Vrátil se z jeskyně a nikomu neřekl ani slovo. Předstíral, že je vše v pořádku, a dál tvořil pro Jahveho. Neotevřel však portál a nevyjmul Adamovu hlavu ze starobylých památek, které tam viděl - základové desky a vchodu do portálu... Po zbytek života chválil Jahveho v chrámu, ale své tajemství si nechal pro sebe, a když po něm Jahve znovu požadoval nějakou akci, pokaždé mu řekl o nepřekonatelných zátarasech u portálu. S novou silou se přesvědčil, že Jahve je jen cizinec a ne Bůh, a netuší, že Šalomoun zná pravdu... Později mohli zasáhnout dávní Učitelé, a tak Sidik a anděl Džabrajl ze svatého zástupu přišli k proroku Muhammadovi ve vidění. Odnesli proroka do Jeruzaléma a přivedli ho na horu, kde byl zničen chrám. Na okamžik se otevřel portál a Muhammad se dostal do nejvyšší země, která se nazývá Šambala neboli ráj... Setkal se tam s Učiteli... Moc tomu nerozuměl... Pro plán nejvyšších Učitelů to však nebylo nutné.

Pak se Prorok vrátil na Zemi a vyprávěl o ráji, v němž byl, o zázracích skály, z níž vystoupil na nebesa... Muslimové se rozhodli získat zpět svatyni, kde jejich Prorok konal zázraky! A tak se z místa na hoře stala mešita... Muslimští Arabové dodnes uchovávají portál od Anunnaků, i když o něm nic nevědí. Pro ně je to svatyně Mohamedova nanebevstoupení. Toto místo nyní zakrývá kopule zlaté mešity. Nazývá se Skalní dóm. Jeho význam se začíná objevovat až nyní.

Stoupenci Jahveho ve své touze po posledních dnech chtějí zde postavit třetí Chrám, povolat svého Mesiáše a vládnout světu, aby v novém Chrámu otevřeli onu starobylou bránu. Technologie je přece jen jiná. Uměle předvádějí to, co je napsáno v jejich knihách, jako předzvěst těchto událostí. Uměle chtějí někoho korunovat na Mašiaka nebo Mesiáše a hlavně konečně otevřít portál k Anunnakům a získat odměnu, jak si myslí...

Proti nim zde prozatím stojí pouze muslimové, stejní fanatici Alláha a Mohamedových skutků.
Celý svět očekává bitvu zde. Jaká bude, záleží na lidech. Bitva totiž není vždy válkou se zbraněmi a krveprolitím. Věci se mohou lišit.

Vyvolení Anunaki pokračují v naplňování svých ″proroctví″ a nyní hledají hlavního hrdinu bitvy v zemi Magog. Ne nadarmo házejí kameny do vaší ruské ″zahrady″. Házejí kameny a vy je musíte sbírat...
Proto je všude náhle tlak, že Rusové jsou základem národů, že jen Rusové vládli světu a Rusko bylo po celé Zemi. Také že Jeruzalém byl od stvoření ruský, vlastně ve slově zní ″rus″... a proto je třeba vyhnat všechny cizince a nastolit spravedlnost silou... Hloupá síla v rukou stejných loutkářů a jejich pánů z Nibiru...

Nikdo vám neřekne, že zvuk ″rus″ se vyskytuje v mnoha výrazech a neznamená ruskost... (v nějakém jazyce je ve slově ″zbabělost″)

Emoce, nevědomost, pýcha - to jsou hlavní páky vládnoucích anunaků nad národy. Mnozí z vás opět zapomínají na lekce jiných ras a na nedávné lekce germánské rasy ″pravých Árijců″... Anunnaků a jejich vybraných služebníků. Opět potřebují válku, a to v zemích Palestiny. Nejde o lokální válku, ale o válku světovou. Potřebují Armagedon, který mají zapsán v plánech, aby otevřeli portál v ohni vítězství, nebo aby postavili třetí chrám a otevřeli portál tam. K tomu potřebují Magoga a Goga, pro jejichž roli se snaží dostat Rusko. A co když mají v plánu dobýt Jeruzalém? Pak se jejich plán naplní... Už připravili past, ne nadarmo bude podle jejich plánů Magog rozdrcen a zemi bude vládnout Izrael, respektive Anunnaki... Probuďte se ze svých emocí! To není posláním Ruska! Máte vybudovat šťastný svět a vytvořit novou civilizaci!

Anunnaki a jejich otroci - manažeři světa, kteří se považují za vyvolené bohem, se pro otevření portálu vynasnaží udělat cokoli. Dokonce se snaží otevřít portál na rovné zemi, pod rouškou vědy, vědeckých institucí a projektů... Myslíte si, že fyzikové postavili urychlovač, aby se dozvěděli, jak se zrodil vesmír? Už dlouho se snaží roztrhat hmotu na kusy, už dlouho se snaží roztrhat realitu vašeho světa, aby prorazili cestu Anunnakům, kteří to stále silněji vyžadují od svých vyvolených.

Anunnaki totiž vědí, že brzy nebudou vládnout... Hmota vašeho světa jim brzy začne unikat z dohledu a budou vtaženi do díry, která odpovídá jejich osobním frekvencím vibrací.
Organismus vesmíru je živý a bojuje s otoky a nemocemi... Prostor se mění, i když podle vás velmi pomalu. Rychlost vašich životů není srovnatelná s rychlostí vesmíru, proto je pro vás tak pomalá.
Útočníci to vědí a ženou lidi, aby otevřeli portál rychleji a kdekoli. Chtějí nové Země a zdroje, chtějí uniknout odplatě a nejlépe si vzít svou ″farmu″ - tedy vaši planetu - s sebou, aby mohli v novém světě pokračovat v získávání zdrojů jako dosud.

Bránit svou Zemi a zabránit otevření portálů můžete jen vy - obyvatelé tohoto hraničního světa. Vaše moderní technologie už dospěla k tomu, že starověké zámky bohužel odstranila... Před vašima očima už probíhá apokalypsa, kterou ″vyvolení″ Anunaki sami organizují.

Ale vidím jiskřičky probuzených duší, což znamená, že je naděje. Pokud dokážete zapomenout, kdo je jaká rasa, kdo je jaký národ, všichni společně zachráníte planetu. Můžete!

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2019/05/blog-post_22.html

Zpět