5401 Da Pah Ekara San: Zlomené kouzlo nad lidmi Da Pah Kwan Yin San

[ Ezoterika ] 2023-11-07

Rozjímání ... láska - radost - svoboda - pravda
Pojďte na místo klidu, místo srdce, kde jste všichni a vše jedno. Začněte tím, že se zaměříte na svůj dech, nejprostší a nejkrásnější dar, který každou vteřinou připomíná, že celý celek není pouze zde, ale pochází z místa celistvosti, jednoty, Lásky. Když se soustředíte na tuto jednoduchou myšlenku, zvu energii delfína, aby se k nám v tomto prostoru připojila. Vyplouvá z vašeho srdce, obklopuje vás svou radostnou láskou a svou přítomností a připomíná, že život je obrovský, krásný a že jste život. ˝Pojď se mnou,˝ zve delfín. ˝Připoj se ke mně a dovol nám přesunout se do prostoru před čímkoli z toho, než jsi se poprvé nadechl. Vy, kteří jste se rozhodli být teď tady, být vyslancem toho, co je pravdivé, co je krásné, co je skutečné.˝ Život je to nejkrásnější stvoření, které v tomto okamžiku přinášíme. Přesto na to lze zapomenout s odevzdaností, která může pocházet pouze z laviny myšlenek, emocí, věcí, které jsou často oslavovány, ale pomíjí. Trvalé věci, stavy, které nepřichází a neodchází, stavy bytí, které jsou pod tím vším: stav Lásky, Radosti a svobody. Pouze existuješ, bez Já, dokonce bez Já Jsem. Stav, který tomu předchází, stav Lásky. Ve svém nitru můžete skutečně říci: ˝Všechno je v pořádku˝. Co se děje ve vaší hlavě nebo ve vašem světě není, vracíte se domů.

🧿Da Pah Ekara San - Tak to je.
Zdravím vás, drazí, jsem Da Pah Ekara San, svrchovaný služebník volné energie, zastávající principy, univerzální principy lásky, radosti, svobody a pravdy.

Je to zvláštní pocit sedět zde před vámi, protože pro většinu z vás uplynuly roky, životy, minuly osobnosti. Přišli a odešli a v tom nejkrásnějším projevu, kterým je tato realita, a na nic z toho si ani nevzpomenete. Sedíte zde a ochotně přijímáte omezení časové a prostorové perspektivy, kterou nazýváte celý život. Je dobré, že to děláte, protože jedině v těchto stvořeních, v těchto životech můžete zažít sami sebe, naučit se, co byste mohli vytvořit, kým byste mohli být, pokud si již nepamatujete, kým jste. Výsledkem je toto a každý další život, který jste zažili.

Při tom objevíte to, čím jste, a to, čím nejste. Ale to není tak úplně pravda, protože neexistuje nic, čím byste nebyli. Tyto životy, reality, kterým za starých dobrých lemurských časů říkali Ekaraias, jsou o objevování té části sebe sama, kterou označujeme jako ´sahvok´ (mysl). Vaše mysl je to, co sem přicházíte zažít, krásné, nedotčené a extrémně experimentální stvoření, které je tak těsné, že může existovat pouze po omezenou dobu, se začátkem, středem a koncem. Díky bohu za konec! Mnoho lidí obvykle neříká: ˝Díky Bohu za začátek˝, protože si to nepamatujete. Ani vy byste neměli, protože vzpomínání, opravdové vzpomínání, by tuto zkušenost okamžitě ukončilo. Neumřel bys. Tady byste prostě nikdy neexistovali. Volba zapamatování je ta, kterou většina lidí neučiní, protože zkracuje zážitek. Přišli jste sem přesně s tím, co jste potřebovali vědět, přesně s tím, co jste si s sebou potřebovali vzít, abyste měli zkušenosti, a nic víc. A přišli jste se sadou nástrojů a mnoha dalšími věcmi, které vám umožňují rozbalit tuto vaši mysl.

V této realitě jste se rozdělili mezi stav, ve kterém jste, a stav, ve kterém nejste - mysl, Totéž jste udělali se světem kolem vás. Má to rozum, má to také destruktivní schopnosti, destruktivní myšlenky, na které by většina z vás nikdy nezareagovala, když mají co do činění s vaší vlastní bytostí nebo s bytostí někoho jiného. Ale pokud jde o bytí světa, většinou si nemyslíte, že máte nějaký vliv, kromě vnějších podmínek. Přesto je to naopak. Vaše realita začíná ve vás a končí ve vás. Přijde doba, kdy se věda vyvine na takovou úroveň a stanou se vědeckými dospělými, dalo by se říci, že tomu budou rozumět. Ve vědeckém světě je už mnoho takových, ale bohužel změna nastává až tehdy, když ti, kteří měli původní špatný nápad, zemřou, nebo přinejmenším odejdou do důchodu. Pak je tu otevřenost pro skutečnou změnu ve vědeckém paradigmatu, a to se teď děje i tady. Neděje se to jen proto, že některé starší generace uvolňují místo těm novějším. Tyto změny se mohou stát uvnitř mysli kohokoli. 75letý vědec by mohl dospět k novému závěru, pokud nazrál čas.

🧿Čas je zralý
Mluvil jsem mnoho, mnoho hodin v průběhu let, také v letech před rokem 2012, do kterého všichni vkládali své naděje a sny. Někteří věřili, protože mnoho informací vás v minulosti falešně přimělo věřit, že se svět změní právě tak. Zlatá moře, duhy by tečkovaly vzduch, ale všechno by bylo jinak. Jste jiní od okamžiku k okamžiku, ale jste skutečně jiní? Mnozí z vás začali slýchat o konceptu roku 2012 a o tom, co by to obnášelo kolem harmonické konvergence a konkordancí, ke kterým došlo v té době. Velké věci v roce 2001, pamatujete? A nebyly to jen metafyzicky řečeno velké věci. Koncepty, o kterých uvažujete jako o roce 2012, 2001, 11. září a podobných věci v lidské historii, jsou propojenější, než si myslíte. Svým vlastním stvořením žijete v dualistické realitě. Dnes byste to mohli změnit - ale manifestace mysli uvnitř vytváří mysl planety, vytváří starosti planety, vytváří obavy, které nazýváte ˝utrpení˝, ˝válka˝, ˝chudoba˝, ˝hlad˝ a skutečně ˝smrt˝. To vše je vytvořeno prostě proto, že to tady musí být. Problémem nejsou velké iluze. Problémem není vnější svět. Máte úplnou kontrolu nad stavem této Země, ale možná ještě nejste připraveni jednat, protože neznáte všechny informace o dnešku.

🧿Co se stalo v 60. letech 20. století
Můžu se vrátit až do lemurských dnů, ale to si nechám na jindy. Vrátím se nyní pouze do 60. let, protože žijete v dualistické realitě, kde existují jak pojmy Láska, Radost, Svoboda, ale také pojmy času, prostoru a další velké iluze a vše, co s tím přichází: utrpení, bolest, smrt. Kvůli této skutečnosti máte v hlavě nejen myšlenky, ale také vnější situace, které se vás snažily ovládat: lidé, společnost, vlády, systémy přesvědčení, očekávání, způsoby, jakými žít tak, jak si někteří lidé myslí, že je dobré, protože je to životní styl dávno minulý. Jiní lidé si myslí, že je dobré s tím vším skoncovat a žít úplně jiné životy, a všichni jsou v konfliktu ohledně politiky identity, a věcí, které nás údajně rozdělují. Odkud to všechno pochází? Jak to začalo, že v průběhu času je možné být ve společnosti, kde se lidé na sebe nemohou dívat kvůli odstínu/barvě pleti, kvůli třídnímu rozdílu nebo kvůli kulturnímu rozdílu. Jak to všechno začalo?

Mohu jít daleko zpět, ale pokud začnete v 60. letech, pak pochopíte, že v dualistické realitě existují cykly vzestupné a sestupné hybnosti, sinusová křivka, dalo by se to nazvat, nahoru a dolů v rámci parametrů, které naštěstí dlouhodobě stoupají. Jednoduchý princip, že energie má tendenci se přirozeně zvyšovat. Přirozeně, bez námahy, ne nepřirozeně se snahou to zastavit. Těmito cykly jste ve svých životech procházeli. Proto začínám kolem 60. let, abych vám ukázal tok těchto věcí a jak to funguje. Takže, Láska, Radost, Svoboda - 1960 - doba hippies. Všichni šťastní, všichni ve stavu volné lásky (pro republikány to tak dobře nefungovalo). Všechno, co mluvilo o lásce, mluvilo o radosti, a lidé ve svých srdcích věřili, stejně jako vy všichni v roce 2012, že se chystá změna a že společnost už nikdy nebude stejná, až všechny předchozí generace odejdou z cesty. . Špatně! Ze 60. let se stala léta 70. Všechny tyto věci, cykly, se objevují v rytmech dlouhých 22 let. Takže 60. a 70. léta. Na konci 70. let bylo těžké vidět hippies, někoho, kdo by chodil s divokými vlasy. Hippie se proměnil v yuppie. Z hippies se stal obchodník. Hippík, Woodstock, se stal burzou, chcete-li. Stav Svobody ve smyslu lásky - otevřeli svá srdce, své duše a svou mysl, aniž by pochopili dualistickou realitu, ve které žili. A to, co se stalo, je vstup byznysu, velkého byznysu, který se nakonec přesune až do kapitalismu, a globalizace tak, jak ji znáte dnes.

🧿80. léta
Pamatujete si televizní pořady? Pamatujete si Wallstreet? Pamatujete na New York? Pamatujete si ty velké třesky, velké peníze, chození po lidech, vyvádění jiných lidí ven, protože šlo jen o peníze? V tomto stavu se každý v západním světě dostal do bodu, kdy měl dost, a v tomto podmíněném stavu mysli se vytvořil stav ekonomického štěstí. Říkám ´štěstí´, neříkám ´Radost´. Štěstí je emoce. Je strukturované. Je to geometrie, která je pevná, a proto se díky ní mohou objevovat myšlenky. Radost je nestrukturovaný pocit.

Většina lidí si plete pocit a emoce. Když přemýšlí o pocitech, myslí na fyzické pocity, ne na pocity, které jsou trvalé. Stav štěstí je emoce, protože přichází a odchází. Stav radosti je pocit, který není strukturovaný, není zaseknutý v krabici, protože je vždy přítomen pod vším. V 80. letech prošlo mnoho lidí zlepšením svého života finančními způsoby, emocionálními způsoby, fyzickými způsoby. Společnost se zdála být svobodnější, bohatší, rychlejší, větší, lepší! Po dlouhou dobu byl evropský kontinent ušetřen této obrovské tsunami uvolnění do duality, ale koncepty sem přiletěly a tady v Evropě se stalo totéž, jako v Americe. Stejně tomu bylo na všech kontinentech, které ani nebyly součástí takzvané ˝západní společnosti˝. 80. a 90. léta: radost, štěstí, myšlenka na zlepšení svých podmínek. A pak následuje Svoboda, a po 90. letech přijdou roky 2000 a v roce 2001 většině z vás byla svoboda této planetě odebrána. To všechno se zatraceně změní. Převezměte za to zodpovědnost. Vše se brzy změní.

🧿2000 a 2020
2001, Dvojčata, konec Svobody po celém světě, konec pouhého myšlení, že svět je zdravý, a začátek strachu ve všem. Zpočátku v létání, nastupování do letadla, ale nakonec se to rozšířilo do společnosti jako celku: stadiony, supermarkety, vaše televize. V každém televizním programu, který sledujete, kolik se jich nezaměřuje na strach, na drama, na destrukci nebo na smrt? Ty, které ano, možná vydrží sezónu, pokud budete mít štěstí. Ty, které se nestanou hitem, který běží 10 let. V roce 2000 byla svoboda odebraná ve velkém měřítku, tak rozsáhle, že si toho nikdo ani nevšiml, protože to všechno mělo být bezpečné a pro vaši ochranu, že? Přinutili vás věřit, že když nastoupíte do letadla, mohlo by to být poslední letadlo, do kterého jste kdy nastoupili. Byl to každopádně začátek cyklu 60. let a dále, démonizace další kultury, další části tohoto světa. Stejným způsobem k démonizaci došlo již dříve, s židovskou kulturou, černou kulturou a tak dále. (pozn. proto v čumbedně už dlouho jedou samé detektivky... 10 let se jí vyhýbám, prý je to hodnověrné médium hodné mého příspěvku)

Nyní se dostáváte do cyklu, kde se zároveň vynořuje syntetická, naprogramovaná svoboda, naprogramovaná láska a naprogramovaná radost, digitální život. Všichni jsou najednou na internetu, všichni jsou na e-mailech a vy začnete jíst jed společně s cukrovím, jak to mnozí dělají. A pak rok 2010. Co bude po roce 2010? 20. léta! Mohlo to souviset s Barakem, s Pravdou, která přichází po Svobodě? Láska, radost, svoboda, pravda. Vaše Pravda byla vážně podělaná, nemusím zabíhat do detailů. Vždy jsme říkali, že cokoli, co se vám děje navenek, vám nemůže skutečně ublížit, pokud v to nevěříte a pokud to nedovolíte. Bohužel hodně lidí věřilo. Spousta lidí to nechala a spousta lidí nese následky. A nemluvím pouze o vakcínách, experimentální medicíně, uzavírkách nebo o čemkoli z toho. Mluvím o zlomení lidského ducha tak, jak se to ještě nikdy nestalo od těch 60. let, o kterých vám vyprávím. Mnozí z vás říkají: ˝Jo, ale víš, viděl jsem to všechno! Nikdy mě to doopravdy nezasáhlo, nikdy mě to opravdu neovlivnilo.˝, a pro některé to nejsou jen lži. Udělal jsem vše, co jsem měl, a stále jsem naživu!˝ Je mnoho lidí, kteří to říkají. Velká věc je, že se něco změnilo v lidské mysli, stejně jako v 60. letech, stejně jako v 80. letech, stejně jako v roce 2000 a nyní znovu v roce 2020. Pokaždé 22 let.

🧿Cyklus skončil
Dobrá zpráva je, že cykly jsou konečné a cykly končí. Nedávno, 11. září 2023, tento cyklus skončil. Nyní jste ve čtvrté vlně lidského vědomí. Nečekejte do února! Tohle se musí otevřít hned! Musíme začít dnes! Jsme na začátku nové éry vědomí. Po tomto cyklu roku 2023, který začal v roce 2020, neběží dalších 20 nebo 22 let. Mnoho lidí věřilo, že proběhne, ale neproběhne. Ti, kteří se snaží věci ovládat zjišťují, že věci nelze natahovat donekonečna. Posunulo se to dál. Výsledkem byl výkřik lidského vědomí, nikoli volání o pomoc, výkřik zrození, výkřik opětovného probuzení, výkřik, který říká: ˝Stop, ne dál! Tady je nakreslena čára a ty neprojdeš.˝ Linie nemá nic společného s vnějším světem, ale s vnitřním. Většina z vás, kteří to sledují, a zvláště ti, kteří jsou tam venku, prostě žijí život, nevěříc ani ničemu z toho, co zde říkám, nebo čemukoli metafyzickému, co vůbec existuje, většina z těch lidí nevědí, co se s nimi stalo. Nevědí, že osoba, kterou byli v 60. nebo před 80. letech, nebo před rokem 2000 a nyní před rokem 2020, prostě přestala existovat a nevinnost byla pošlapána. Nevinnost však nebyla ztracena, byla probuzena.

Právě z tohoto důvodu nebudu podrobně sdílet, co by se stalo, kdyby tato změna nebyla provedena, a kdyby vypnutí Lásky, Radosti, Svobody a nyní Pravdy pokračovalo dalších 20 let. Tyto skutečnosti mají tendenci se dost opakovat, když procházíte těmito vzděláváními o tom, co to znamená být vámi, být člověkem. Někdy nedojdou tak daleko, kam se dostal tento cyklus. Uzavření lásky často stačí ke zlomení druhu, ducha a mysli. Představte si překvapení těch, kteří jsou také vámi, vaší součástí, která se stejně jako alkoholik, stejně jako narkoman noří hlouběji do své vlastní bídy, a rozhodne se podříznout hrdlo radosti. A přesto nebyl žádný duch zlomený - postižený, změněný, ztlumený ano, ale ne rozbitý!

🧿Lvi, připraveni k řevu
Další krok - 2001! A teď další krok, rok 2020! Vidím před sebou lvy, kteří jsou připraveni řvát, ale ještě neznají hlas, který je doopravdy v nich - lidstvo! V posledních několika letech od vašeho blokování došlo k obrovské změně. Ve většině lidí se něco buduje, zrodilo se něco, co nyní klade otázky, co nyní říká: ˝O čem to vlastně je? A pokud se stalo toto, a tito lidé o tom lhali, pak možná existují další podobné věci. Existují i jiné situace, kdy nemusí být nutně vyslovena pravda.˝ Nový 22letý cyklus by byl o uzavření Pravdy, ale nestalo se tak. Digitální realita, která byla vytvořena, aby vás umlčela, aby vás umístila do krabic, ze kterých byste nikdy nevyšli - dnes jim říkají ˝komory ozvěny˝, ta stejná realita je důvodem, proč plán selhal. Nyní je propojeno příliš mnoho myslí, příliš mnoho srdcí. Příliš mnoho duší zná pravdu. Tiše si v sobě myslí: ˝Matko Stvořitelko! Nikdy znovu. Mám v sobě víc, než jsem žil. Jsem víc než tyto věci. Jsem víc než tyto situace, které mi byly odebrány, nebo se o ně alespoň pokusili. Jsem!˝ Co tomu brání stát se skutečností, co nejsou jen vyřčená slova, ale činnost, která propuká ve vašich srdcích, jediná věc, která tomu brání, jste vy. Jediná věc, která to zastaví, je, že se rozhodnete, že je to stále dost dobré, a mohlo by to jít ještě o kousek dál.

Co mají na mysli pro uzavření Života? Přichází transhumanismus. První nahrání lidské mysli do digitální mysli se plánovalo někde na začátku 40. let. Bylo by to vypnutí samotného života, protože pokud byť jen na minutu věříte, že jste něco tak jednoduchého jako počítačový kód, lze ho jednoduše umístit na nějaký algoritmus umělé inteligence na nějakém serveru a může to žít věčně v realitě, do které byste měli vstoupit, jen abyste se naučili nějaké lekce. Ale to se neděje, protože dnes jste tu. Nejen lidé sedící tady na těchto židlích, nejen lidé, kteří to sledují později, ale dnes zde na Zemi! V metafyzické realitě část vás, která není konečná, se sama posadila a rozhodla se vstoupit do této reality, pro to, co se zde má zažít. V realitě, za jejíž vytváření jste spoluzodpovědní se všemi ostatními, společně se všemi učiteli, kteří v těchto realitách učí, spolu se všemi blízkými, které v této realitě máte, spolu se všemi, které nenávidíte, alespoň společensky vzato.

Nedokážu si představit, že by tady někdo někoho nenáviděl, ale jako společnost nikdo Hitlera nemiluje, a přesto jste Hitler vy. Nikdo nemiluje Putina, Zelenského, Bidena, Bushe, ani nikoho z těchto lidí. Nikdo nemá rád tyrana. Nikdo nemá rád toho, kdo mu ubližuje, ale jsi to ty. A to jsou časy, kdy se ta vzpomínka znovu objeví. Kouzlo lidstva bylo zlomeno a nyní je čas nezahodit své životy jako takové, ale rozšířit je, zabudovat do existence, kterou jsi ty, možnost vzestupu. Nikdo neví, jak to udělat, a ti, kteří si myslí, že ano, prostě poslouchají hlasy, které posledních 150 let říkají, že je to za rohem a že je to událost, která se teprve stane. Ne! Můžete odsud odejít hned teď, ale nestane se to jen tak. Je potřeba udělat práci a je to zábavná práce. Je třeba vykonat práci na rozbití vaší osobnosti a jejích zdí, vašeho ega a jeho zdí a vaší mysli a jejích zdí. Tato práce je jednodušší, než si myslíte, a efektivnější, než si dokážete představit.

🧿Asi 2012
Dovolte, abych se na chvíli dostal do roku 2012, protože jsem ho přeskočil. Rok 2012 je pro nás zajímavý, nejen pro mě, ale i pro ostatní, Kuthumi, Adamus, mnozí z těch, kteří zde mluví: Lemuaya, tachyonová bytost, kterou byste identifikovali jako dračí energii, která momentálně sedí na stromech venku. Všichni od roku 2007 říkáme: ˝Nedělej si naděje na rok 2012!˝ Rok 2012 nikdy neměl být odpovědí. 2012 byl projekt, protože vzešel doslova z think-tanků organizací jako CIA. Nemám nic proti těmto organizacím. Vše, co říkám, je, že rok 2012 byl formou lidské kontroly, stejně jako hnutí new age. Všechny tyto věci, s dostatkem pravd smíchaných se lží, aby spousta lidí sešla z cesty, přestala dělat práci a začala si myslet, že se to udělá za ně, že se to prostě stane. Je snazší nechat si přijet limuzínu před váš dům, než jet autobusem, pak vlakem, letadlem, zase vlakem, pak pěšky 5 mil a dostat se na horu. Limuzína je mnohem jednodušší.

A tak byli všichni uspáni, ale tím to neskončilo. Někdy v roce 2008/2009 jsme se rozhodli, že využijme toho, že každý, kdo je v současné době v nové zóně pracovníka světla z celého srdce tolik věří v rok 2012!˝ Vyjadřujete realitu, kterou prožíváte. Pokud všichni doufali v koncept prosince 2012, otevřeně jsme řekli: ˝Pojďme na to!˝ A v roce 2007 jsme zahájili sérii lekcí známých jako ˝zvládnutí velkých iluzí˝ a vše, co následovalo, abychom pomohli lidem se tam dostat, abychom využili bod 21. prosince 2012, stejně jako každý jiný portál - 11:11, 8:8:8, portál Lví brány nebo jiné portály, které používáte. Před portály to byl měsíc: sklizňový měsíc, lemurský měsíc, tento měsíc, onen měsíc. S žádnou z těchto věcí není problém. Vyjádříte realitu do bytí, pokud jste těmto věcem věřili, mohly se stát. A proto, když jsme o těchto věcech mluvili velmi otevřeně, jako jsme to dělali v roce 2007, začali jsme s vámi spolupracovat, nebo alespoň pracovat s těmi, kteří tam tehdy byli, s těmi, kteří tenkrát sledovali tento materiál. Někteří jsou tady dodnes, a pracovali s tím, většina bohužel ne.

Proč se nic nestalo v roce 2012 a kdy se to stane? Většina lidí, kteří tehdy poslouchali tyto typy zpráv, to dělala pasivním způsobem: milovali energii, užívali si být v energii, umožnili mnoho uvolnění a mnoho zlepšení v jejich bytí a ve světě kolem nich - obvykle v místním světě kolem nich - ale ne v míře, která byla nezbytná k tomu, aby byla změna skutečně zahájena. Důvodem je iluzorní neschopnost opustit minulost a iluzorní neschopnost pokusit se utvářet budoucnost. Ne neschopnost sama o sobě, ale touha zkoušet a utvářet budoucnost, aniž byste si uvědomovali, že jediná věc, které můžete dát tvar, je tento okamžik. Další věc, která vás všechny tolik let k smrti nudí, když jste četli své knihy, chodili jste na své semináře. Mnozí z vás jste učitelé, léčitelé, moderátoři, máte své vlastní podniky v tomto druhu duchovního, ale nějak nevidíte ty změny, které jsou tak nějak tady. Jsou v srdci, ale nejsou v mysli, a proto nejsou ani v břiše. A břicho je to, co projevuje vaši realitu, kakra, která je zde. Téměř všechny bytosti se zasekly v domnění, že rok 2012 je pěkný nápad. Byla to hezká teorie, ale znovu si poslechněte kroky, které byly vyžadovány, a sami zjistěte, zda byly podniknuty. Na všechny tyto věci prostě musím poukázat, abyste pochopili příležitost, která je tady a teď. Nemá to nic společného s touto školou, všeho, co se týká vás a všech, kteří se dívají, dokonce i těch, kteří se nedívají. Všechno, co s tebou souvisí.

🧿Nová éra
Přerušili jste koloběh, který se budoval, až jste metaforicky začali ze sebe ždímat život. Zastavili jste to a nyní sedíte jako druh, jako vědomí, na začátku nové vlny, nové éry. Tato éra se zlomila a začala 11. září tohoto roku, 22 let, 22 let od data, kdy se přepnul každý jeden z těchto cyklů. Takže, vidíte, existují tyto větší cykly a v těchto cyklech jsou cykly, které vám pokaždé dávají příležitost začít znovu, učinit nová rozhodnutí, vystoupit z hypnózy, ve které se nacházíte, a otevřít oči, svá srdce a začít žít život Lemuriana, který je založen na Lásce, Radosti, Svobodě, Pravdě a na životní síle samotné. Život, který je zaměřený na vzestup, kde vzestup není pouhým únikem z této reality nebo povznesením se nad tuto realitu, ale jednoduše logickým vyústěním reality cvičení, ve které se právě nacházíte, nazývané ˝Ekaraia˝. Je na každém z vás, jak se rozhodnete, zda pochopíte, že nesedíte v životě, který se žije za vás, že existují věci, o kterých v současné době nemáte ani ponětí, protože se díváte na příliš malý prostor.

Příklad: kde končí vaše tělo? Na kůži? U magnetických polí, geometrických polí, všech těch věcí, které jsou kolem něj, nebo se tělo táhne tak daleko, jak vidíte? To druhé, navrhoval bych. Právě z tohoto důvodu lze mít ˝vyjádření před prožitkem˝, protože vaše tělo není tělem vás. Je to pouze avatar, abyste mohli definovat prostor mezi vámi a tím druhým a zažít tyto takzvané velké iluze, jako je oddělení. Ale tělo jde ještě dál. Tělo je veškerá hmota, kterou kolem sebe vidíte, a všichni lidé, které kolem sebe vidíte. To je tělo. Tělo se táhne až k horizontu, pokud se tam díváte, a pro každého astronauta na mezinárodní vesmírné stanici jeho tělo sahá do nekonečna, protože to je místo, kam se dívají. Tělo jde tak daleko, kam oko dohlédne, kam ucho slyší, jazyk ochutná a kůže se dotkne. To je tělo. Jakmile to pochopíte, všechno se změní. Ve výchozím nastavení nemůžete vidět za svět oddělenosti, pokud se oddělíte ve svých systémech víry. Ale pokud to všechno přijmete - to dobré, špatné i ošklivé - pak se vaše iluze odloučení standardně zmenšuje a mizí, nebo alespoň mizet začíná, pro ty, kteří by tam mohli hledat odpovědi. Takže projekt z roku 2012 nebo, jak tomu rád říkám, ˝debakl v roce 2012˝ byl scénář, ve kterém jsme se snažili jít s vámi, vybudovat energii až do tohoto bodu, protože jste věřili, že je to možné a bohužel to byla loď, která mnohým unikla, jednoduše proto, že se lidé necítili připraveni provést v sobě změny, které byly vyžadovány, aby se staly vyslancem a aktivní lodí, aktérem transformace.

🧿Uskutečněte to
Nyní, a zejména s prolomením tohoto cyklu, který začal v roce 2020, je velká příležitost. Ne taková, na které se dá stavět, jako tomu bylo v roce 2012, ale taková, která se uskuteční hned, dnes a zítra a druhý den, která začne žít právě teď. To je to, co je tady. A toto může být nejjednodušší poselství, ale je to pravda. Nyní máte příležitost udělat a uskutečnit všechny ty věci, které se vám honí hlavou, když otevřete složku ´Spiritualita, Metafyzika, Osvícení, Práce se světlem´, ať už to nazvete jakkoli. Vše, co je v té složce ve vaší hlavě, lze realizovat, ale bude to vyžadovat práci. A to je to, proč jsme tady, abychom vám nabídli nástroje a příležitosti, jak pracovat v sobě, ale také s ostatními kolem vás v této komunitě, setkávat se, cvičit, vidět tyto věci na vlastní oči. A jak jsem řekl a řekli i ostatní, dobrovolně jsme se rozhodli toto vše volně zpřístupnit každému člověku na planetě, jednoduše odstranit tuto překážku z cesty. Pro někoho by byly peníze překážkou, která by byla příliš drahá, jiní by řekli: ˝Ne, neměli byste vydělávat peníze duchovními věcmi!˝ Jiní by byli jako: ˝No, vidíte, že je to všechno jen obchodní model, model výdělku.˝ Takže jsme pracovali společně, tato parta a já a všichni z nás a rozhodli jsme se vytáhnout zástrčku, aby nikdo nemohl říct, že z toho něco chceme. Chci obejmout. Chci tě vidět růst a chci, abys věděl, jak moc tě milujeme, jak moc pro nás všechny znamenáš, každý z vás. A jak velkou ctí je, že zde dnes mohu stát před vámi a přinést vám tyto nástroje zpět, dát vám příležitost podniknout tyto kroky, které, samozřejmě, a znovu to říkám, můžete najít v sobě

Není třeba sem chodit. Nedostanete ´tajemství´. Nedostanete na něj ochrannou známku. Nemusíte nic podepsat. Vše, co děláme tím, že vytváříme tento prostor a vytváříme tyto příležitosti, je urychlit proces, protože tam, kde se dva nebo více shromažďují ve jménu Lásky, shromažďují se ve jménu stvořitele, vzniká realita a realita se mění. Je možné to všechno udělat extrémně sami, sbalit se a odejít a jít si sednout někam na horu a už nikdy nevidět žádnou lidskou bytost. Můžete to tak najít, ale jak jsem řekl, nějakou dobu to trvá. Zjistili jsme to s Tibeťany a s některými dalšími, kteří to udělali před vámi. Avšak dát vědomí dohromady, otevřít srdce a pochopit, že každý z těchto srdečních prostorů zde je stejný srdeční prostor, je přesně to, co potřebujete, přesně ten akcelerátor, který potřebujete ke spuštění ohně vědomí. Naše dveře jsou otevřené. Naše srdce a mysli jsou otevřené a jsme připraveni s vámi spolupracovat. Velká otázka nyní zní: ˝Jsi?˝ nebo: ˝Rozhodli jste se být?˝ Je to tak jednoduché. Volba nemusí být provedena dnes. Ve skutečnosti není jiná možnost. Můžete se rozhodovat okamžik po okamžiku. Cítíte se být tady? Pojďte sem. Jsme tu vždy, přinejmenším já.

Vytvoříme okamžiky, jako je tento, které nazýváme ˝Salóny˝, pokud stále potřebujete rozvrh a vědět, co se děje za dva týdny v budoucnosti já a toho druhého. Pokud už kašlete na kalendář, jsi vítán kdykoli. A myslím to z hloubi svého srdce. Projdeme vše, co vám během let mohlo uniknout, a asi za 6 hodin vám poskytneme souhrn všech nástrojů, které jsou již k dispozici a jak spolu fungují. Od dříve zmíněných aktivních složek, tvorby reality, po velké iluze, práci s živly, pochopení lemurské společnosti, abyste se posunuli za hranice svého jazyka a vstoupili do toho, co je známé jako ˝Dahlyn˝. Láska je proto označována jako ´Da´, Radost je označována jako ´Ba.´

🧿Metafyzický jazyk vytváří
Dahlyn je metafyzický jazyk, který je jediným jazykem, který je efektivně skutečný a použitelný mimo tyto hologramy, ve kterých se aktuálně nacházíte, které nazýváte realitami. Dahlyn není jen jazyk. Je to doslova stavební kámen společnosti. Když vyjádříte Da, neříkáte jen: ˝Miluji tě.˝ Vyjádříte lásku, tvoříte ji. Vyvoláváte ji jako kouzlo a projevujete to v této realitě znovu a znovu. Dahlyne, až se naučíš vyjadřovat sám sebe, uvidíš, že je to ten nejjednodušší jazyk nebo metafyzický výraz, který se můžeš naučit, protože je založen jednoduše na dvou, třech věcech, mohu-li to tak říci. Za prvé, aktivní složky Láska, Radost, Svoboda, Pravda, Život, Vděčnost, Milost a Blaho nebo, jak jsem právě řekl, Da, Ba, Va atd. a prostě systém kakra a prvky: země, oheň, voda, vzduch, které vytvářejí tento svět kolem vás na nižší, více vibrační úrovni než samotné aktivní složky. Ty se vyjadřují ještě snadněji. Potřebujete pouze jedno písmeno, nikoli dvě: země - o, a, e a i. Tyto velmi jednoduché výrazy plus aktivní složky, o kterých jsem vám právě řekl, pokaždé, s čímkoli, co se snažíte vyjádřit, se spojují v to, čemu říkáme ˝geotrinie˝, protože rádi zníme fantasticky. Ale ve skutečnosti je to jen trojúhelník, chcete-li. Trojúhelník, kde je cokoli, například slovo jednoduše pokaždé znázorněno v trojúhelníkové geometrii a vyjádřeno. Jakýkoli existující jazyk právě teď ve vesmíru, nebo se držme Země, jsou všechny založené na stejných stavebních kamenech, Da, Ba, Va, Ra, Ka, pravidelně zkroucených v tom, co byste nazvali geometrií. Toto není cílem dnešní hodiny, takže to nebudu hlouběji rozebírat . Když tomu ale dáte šanci, možná budete překvapeni tím, co objevíte, a lehkostí a grácií, s jakou lze skutečně prožít práci, která vás čeká.

🧿2012 je TEĎ
Černou díru, kterou byl rok 2012 a která do této černé díry energie vzala tolik, tolik duchovních pracovníků světla nového věku, lze nyní vidět takovou, jaká je. Naděje a sny, o kterých ani nevíte, že jste jim tam v roce 2012 dovolili zemřít, jsou stále s vámi. Kam si myslíte, že se poděla všechna ta energie, vše, co všichni ti lidé, nejen vy, ale miliony lidí na celém světě stavěli, stavěli, směřovali? Kam myslíte, že se to podělo, když se nic nestalo? Nikam to nevedlo. Pořád je to tady. Je vám to stále k dispozici. Nejen, že nyní sedíte na začátku vlny vědomí, kde na vás již tato omezení nebudou mít vliv jako předtím, ale máte stále k dispozici téměř nekonečný rezervoár dříve nahromaděné energie, která tam jen sedí a čeká, až ji využijete. Každý, kdo vidí energetickýma očima - kromě fyzických omezení vln, které můžete nazvat ˝viditelným světlem˝ - to může vidět. Nemůže být použita pro špatné, pro drama a žádnou negativní agendu. Je to bezplatná energie a je zde již více než 15 let. Nedívejte se na ty roky od roku 2012 nebo těsně před tím jako na chybu, nebo ztrátu, jako na něco, co selhalo. Dívejte se na to jako na krabičku s obědem, kterou jste si připravili před odchodem do práce, kterou si s sebou vezmete, abyste měli obživu, co vám dodá energii, kterou budete potřebovat. (pozn. někteří už si tuhle krabičku nikdy nevyzvednou... jsou to promarněné roky)

Jinými slovy, je rok 2012 znovu. Někteří tehdy mluvili pro ty, kteří se chtějí vrátit a poslouchat. David Icke - jedna z mých inkarnací jako Ekara, a jiní jsme vám řekli měsíce před prosincem: ˝S ničím nepočítejte. Nic se nestane.˝ Hlavní fáze se odehrála již v říjnu 2011, během metafyzické události nazvané ´Život po Vzestupu veškeré hmoty´. Byla to transformační událost pro veškerou vibrační energii ve vesmíru, ale přesto se s ní nic neudělalo. Teď je ten čas. Děkuji vám, že přemýšlíte nad těmito slovy. Děkuji vám, že jste se zamysleli nad tím, o čem váš život skutečně je a proč jej žijete. Ať už dojdete k jakémukoli závěru, jedna věc je jistá: miluji tě. Nejen, že tě miluji, jsem do tebe zamilovaný. Jsem s vámi v radosti a společně, milované lidstvo, jsme svobodou. Nechť je tento okamžik ukazatelem, který hlasitě říká světu: Lidstvo je probuzeno a dovolte, abyste vy, ti, kdo jste zde dnes, a ti, kdo naslouchají těmto slovům, byli vyslanci této pravdy. I když se nikdy nevrátíte v této síni, dovolte si vzít s sebou to, v čem věříte, že tato slova byla pravdivá. Otevřete svá srdce, ústa a břicha a inspirujte novou vlnu vědomí pro tuto planetu a pro lidstvo.
Uvidíme se, až tě uvidím. A tak to je.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/11/07/da-pah-ekara-san-the-spell-over-humanity-is-broken/

Zpět