1741 Tala Nee z Plejád - Vlastní dar Ben Rafael Guevara

[ Ezoterika ] 2021-11-26

Zdravím vás, jsem Tala Nee, vyslankyně z plejádského hvězdného systému a členka plejádské Nejvyšší rady. Předstupuji před vás, abych vám předala poselství pro lidstvo ~ poselství naděje. V této velké době zmatků na vaší planetě vychází na světlo mnoho věcí; mnoho věcí, které byly velmi dlouho skryty; mnoho věcí, které si ti z vás, kdo jste na cestě probuzení, přáli odhalit, a tyto věci se nyní začínají odhalovat.

Reakce vašeho světa na odhalování těchto informací, na různá témata, jako je odhalování; jako je do očí bijící zneužívání moci, lži a manipulace probíhající ve velkém měřítku ~ mnoha z vás se to vlastně ani nedotklo, protože tyto informace jste již znali. A ti z vašeho světa, kteří tyto informace neznali a kteří by z jejich odhalení mohli mít prospěch, jsou ztraceni v bažině vykonstruovaných událostí pod falešnou vlajkou a zmatků, které jsou ve vašem kolektivu uměle rozdmýchávány, aby odvedly pozornost od odhalení těchto informací.

Je to docela paradox a paradoxy, které tak dobře znáte, protože jsou stále zřejmější a přítomnější, jak se posouváte dál v probuzení vašeho lidského kolektivního vědomí. A tak bychom vám rádi řekli, že tyto informace by nebyly odhaleny, kdyby se kolektivní lidské vědomí nenacházelo na místě, kde by mohly vyjít na světlo.

Ti, kdo je potřebují vidět nebo slyšet, je obdrží a začnou je měnit způsobem, který je potřebný pro jejich osobní probuzení. Ti, kteří na tyto informace nejsou připraveni, proletí kolem jejich bdělého vědomí, stejně jako všechny ostatní věci, protože stále hluboce spí v matrixu vaší iluze třetí dimenze.

A tak, drazí, musíte najít své vlastní cesty k ukotvení světla a stát se neutrálním bodem, neboť to pomůže rozptýlit různé polarity a duality, které udržují mnoho lidí na vaší planetě spících v iluzi.

Všem, kteří jsou uprostřed svého probuzení, bychom chtěli říci, aby pokračovali ve vnitřní práci a pokračovali ve svém nitru, protože to, co se děje ve vašem vnějším světě, je sice velmi znepokojivé a znepokojující... ale většina z toho je jen kouřová clona, která vás má rozptýlit od skutečné práce, která je na vás, protože skutečná požehnání jsou na dosah ruky: skutečné dary, které jsou nabízeny a přijímány v tomto okamžiku na vaší planetární cestě vesmírem a do světla probuzení a vzestupu.

Necháte-li se rozptylovat vnějšími událostmi, vyvede vás to z vašeho středu. Brání vám to v práci, kterou je třeba vykonat uvnitř, abyste zažili probuzenou civilizaci, na níž tak usilovně pracujete.

A ano, jsou mezi vámi tací, kteří se potřebují nebo chtějí aktivně podílet na posunu vnějších událostí. Právě zde přichází výzva: jsou zde ti, kteří se na těchto vnějších událostech podílejí, a jsou zde ti, kteří jsou zde proto, aby ukotvili světlo a vykonali práci uvnitř, aby došlo k posunu vnějších událostí. Existuje také mnoho variant mezi těmito dvěma póly. Je to cesta sebeprobuzení, abyste věděli, co je vaše a co ne.

Jste-li těmi, kdo jsou uvnitř pohnuti, aby se podíleli na pozitivním posunu těchto událostí, nebo je-li to vrozené vědomí, že je to vaše práce, kterou máte udělat, pak říkáme, dělejte tuto práci. podílejte se na posunu vnějších událostí, ale vždy vězte, že je třeba vykonat také práci uvnitř, abyste nepřidávali další polaritu k tomu, co se děje ve vnějším.

Jste-li těmi, kdo se stále dívají na vnější dění, ale nepodnikají žádné pozitivní kroky, a jste-li těmi, kdo jen mluví a stěžují si na to, co se děje, pak plýtváte svou energií a vědomím. Řekli bychom, abyste se podívali dovnitř, protože pokud vás to, co se děje ve vnějším světě, tolik rozrušuje, pak to ve vás aktivuje něco, na co je třeba se podívat.

Pokud se tento vnitřní konflikt neprojeví způsobem, který by pozitivně a konstruktivně posouval vnější události, pak je vaší prací jít dovnitř a uzdravit a řešit tu část vás, která je aktivována tím, co se děje ve vnějším světě.

Uvidíte, že pokud využíváte své vědomí k vnitřní práci, tyto věci, které vás rozrušují ve vnějším dění, se začnou posouvat. Začnou mizet z vaší bdělé reality. A zde je podstata iluze, neboť ačkoli mizí nebo se posouvají z vaší osobní zkušenosti v této realitě a v tomto světě, tyto věci mohou stále existovat ve vnějším světě, ale není to vaše práce.

To je skutečně oddělování dvou realit, k němuž na Zemi dochází: reality 3. hustoty, která stále uvízla v iluzi, a probouzející se reality 4. hustoty, která se posouvá do vědomí jednoty. Obě tyto věci existují současně na stejné planetě, ve stejném světě a ve stejnou dobu.

Takto se kolektivní druh posouvá z matrice iluze třetí dimenze do vědomí čtvrté hustoty zakořeněného v jednotě a vzájemné propojenosti.

Nejde o to ignorovat zkoušky a trápení, k nimž ve světě dochází. Pokud není vaší prací zaujmout aktivní a oddanou roli při pohledu na tyto vnější události, neslouží vašemu vědomí, abyste tak činili i nadále. Tuto energii, tento čas a toto vědomí by bylo lepší využít k vašemu osobnímu probuzení, aby se váš vztah k těmto vnějším událostem změnil a abyste jimi již nebyli vyvoláváni a polarizováni.

Přitom naleznete větší, vyšší a vyváženější způsoby, jak pracovat na změně těchto vnějších událostí a vašeho vztahu k nim. To je cesta probuzení, sebeuvědomění, růstu a transformace.

Je na každém jednotlivci, aby našel svou vlastní jedinečnou cestu, a aby věděl, že povaha této rozvíjející se reality v sobě vždy skrývá potenciál, že se vaše cesta může z jednoho okamžiku na druhý změnit. Možná, že jednoho dne je vaším úkolem aktivně se podílet na posunu vnějšího a možná, že další den budete růst a posouvat se tak, že to již nebude vaše práce. Je třeba být dostatečně otevřený a přítomný, abyste rozpoznali, kdy se tyto věci posunuly a vaše cesta a trajektorie se změnily.

To je velká práce vašeho času, drazí. To je velká radost z probuzení a z toho, že se nacházíte uprostřed měnící se reality. Zažít opravdovou krásu a rozpínavost sebeuvědomění, probuzení a rozkvětu svého skutečného potenciálu, to je dar, který je vám všem v této době otevřen. Proto je nyní na vaší planetě tolik lidí, aby právě toto zažili. Neberte to na lehkou váhu, drazí, neboť je to velký dar, na kterém jste pracovali.

Chceme vám říci, drazí, že jsme na vás hrdí, protože děláte svou práci a děláte ji dobře. I když se možná někdy cítíte skleslí, protože nejste tam, kde cítíte, že byste měli být, jste přesně tam, kde jste, protože právě tam musíte být. Jste na dobré cestě k tomu, abyste zažili věci, které si tak moc přejete zažít, a dosáhli všeho, čeho si přejete dosáhnout.

Pokračujte v práci a mějte z této práce radost a potěšení, protože to vůbec není práce, ale je to dar... dar, který si den za dnem neustále rozbalujete. Budete-li tuto práci dělat s radostí a s přítomností, a ne ve spěchu, najdete mnohem snazší cestu k tomu, co si přejete zažít a dosáhnout.

Tímto se s vámi, drazí, loučíme. Chceme vám říci, že jste milováni a my jsme jen myšlenku od vás.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2021/11/25/ben-rafael-guevarra-tala-nee-the-gift-that-is-upon-you/

Zpět