3312 Arkturiáni: Čas oslavit viditelný úspěch Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2022-10-26

Jsme s vámi!

Jsme s vámi, jsme s vámi, jsme uprostřed vás, my - ARKTURIÁNI.

Už dlouho jsme mezi lidmi jako hvězdně zrození a mnozí z nás vstoupili do života s pevným tělem. Rozhodli se tak proto, aby vám mohli v tomto rozhodujícím boji pomáhat. To, o čem se nyní rozhoduje, je vzestup galaxie - a k tomu jsou zapotřebí spojené síly světla a veškerá moc nebes a země. Také my z jemnohmotných rovin jsme připraveni a k vašim službám.

Jsme ACRTURIÁNI!
Milovaní lidé této Země!
Velkou část své práce jsme již vykonali a ta nejlepší nás nyní čeká. Je to doba, kdy začínáme slavit viditelné úspěchy a kdy naše záměry mají účinek. Uzdravení nepředstavitelných rozměrů je dáno, protože tato země je vložena do dechu Boha a je střežena JEDINÝM, který je VŠECHNO. Převraty neseme my, velké bratrstvo světla, a určujeme je my. Jiný pohled na tuto časovou událost je čirá iluze.

Úroveň sebeposílení
Nyní se dostáváme k úrovni sebeposílení lidí, k úrovni, na níž se lidé zbavují svého postavení oběti a odhalují se jako aktivní stvořitelské bytosti. Tato skutečnost vše mění! Probuzení začalo u určitých lidí již dávno a teprve nyní to může mít vliv na tuto časovou linii - stává se viditelným pro všechny oči a před všemi zraky. Starý neudržitelný systém, staré nežádoucí okolnosti a starý život v nedostatku jsou minulostí.

Právě proto se zbývající síly temnoty ze všech sil snaží tuto změnu před vámi skrýt, odříznout vás od vaší vlastní síly a držet vás dál od vaší skutečné moci a síly. Dělá se vše pro to, aby se kolektivní probuzení lidstva oddálilo, jen aby tyto síly nemusely čelit realitě - a ta je následující: hra skončila!

Školení a pokyny
V současné době je mnoho lidí instruováno a inspirováno k založení NOVÉHO LIDSTVA založeného na božských principech. Probíhají školení na jemné úrovni, což má nyní přímý vliv na způsob soužití lidí. Rodí se nápady a nové možnosti - jak napravit škody způsobené přírodě, životnímu prostředí a lidem. Na světlo se dostávají nové nebo dlouho vytvářené vynálezy - planeta a lidstvo tak nacházejí uzdravení.

Dlouho, velmi dlouho jste na tento okamžik čekali. Dlouho, velmi dlouho jsme se museli držet zpátky a museli jsme zůstat v roli pozorovatele. Protože na velkou změnu je třeba být připraven a na tu bylo třeba čekat: Nyní jste a my jsme s vámi! Nyní probíhá pozvednutí této galaxie a začalo na této Zemi. I když to někdy vypadá jinak: Veškeré zlo se rozpouští v Božím světle. Země se nyní pozvedá a lidé se uzdravují ve všech svých údech.
Věčně spojeni láskou, věčně jí živeni, jsme - lidé a Arkturiáni.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/10/23/the-arcturians-time-to-celebrate-visible-success/

Zpět