1248 Zvyšování úrovně planet Dr Schavi M Ali

[ Ezoterika ] 2021-08-13

Podle jednoho ze světových spisů (BIBLE) budou jedním ze znamení ″konce věku″ zemětřesení.
Většina lidí překládá tuto větu jako zemětřesení na různých/spousta místech. Původní hebrejské slovo ″yaqar″ se překládá jako ″vzácný″ nebo ″neobvyklý″. V češtině by tedy biblický verš měl znít ″zemětřesení na vzácných místech″. To nám říká, že v závěrečných fázích toho, co je v sanskrtu známo jako éra ″Kali jugy″ (″Věk chaosu″), budou zemětřesení na místech, kde se v posledních letech nebo dokonce staletích obvykle nevyskytovala, a i když se vyskytnou na očekávaných obvyklých místech, budou velmi silná.

12. srpna došlo k zemětřesení o síle 7,1 stupně na Filipínách a 13.8. k zemětřesení o síle 7,5 stupně na Sandwichových ostrovech poblíž Antarktidy s několika následnými otřesy o síle 5,0 a více. Před několika měsíci došlo v Peru k zemětřesení o síle 8,1 stupně. Při silném zemětřesení se tektonické desky na planetě rozkmitají a vyvrátí a horní část zemské kůry se roztrhne, což způsobí, že se budovy buď rozkývají, nebo zcela rozpadnou. Po těchto událostech často následují tsunami, které zaplavují zemi a odplavují vše, co nezničilo samotné zemětřesení.

Denně dochází ke stovkám menších zemětřesení o síle 1,0 až 3,0 a o něco vyšší, ale jsou tak malá, že je téměř nelze zjistit jinak než pomocí technologických přístrojů. Dokonce se o nich ani neinformuje v médiích. Média věnují pozornost pouze obrovským zemětřesením. Přesto se na planetě denně objevují nejen zemětřesení, ale při zkoumání historických záznamů se častěji objevují i hurikány. Nejnovější z nich se objevuje právě nyní a jmenuje se ″hurikán Fred″.

Kromě všech zmíněných jevů dochází k nejrůznějším dalším podivným projevům počasí, jako je například sněžení v Brazílii před několika dny, extrémní vedra na různých místech světa a rozsáhlé záplavy v mnoha zemích, například v Indii, Turecku, Itálii, Řecku, USA atd. Kosmická energetika způsobuje velké planetární posuny v celé galaxii, a to především v důsledku slunečních erupcí (uvolňování fotonů - kvantové množství světla), elektronů, plynného oxidu uhličitého atd. a výronů koronální hmoty nebo částic plazmatu vytlačovaných slunečním větrem.

Slunce naší galaxie je nabité z Velkého centrálního slunce a Fotonového pásu - biblický verš uvádí, že na konci této éry budou ″znamení na Slunci, Měsíci a hvězdách″. O stejných podmínkách však hovoří i jiné svaté texty, které jsou o tisíce let starší než bible. Například podle sumerských textů planeta, kterou známe jako ″Zemi/Gaiu/Tiamat″, byla zasažena větší planetou známou jako ″Nibiru″ a tato událost posunula planetu na její současnou oběžnou dráhu a vytvořila Měsíc a pás asteroidů. Dále tato exploze způsobila silné vibrace a záření, které prý s postupujícími věky sílily. Vědci se dnes shodují, že záření skutečně v průběhu mnoha věků zesílilo a před dvěma lety prý dosáhlo ″vrcholu kosmického věku″.

Zdroj/Bůh umožňuje, aby sluneční erupce a výrony koronální hmoty smetly nejnebezpečnější záření pocházející zpoza naší galaxie - většina z něj pochází ze supernov nebo explodujících hvězd. Také lidstvo vyvinulo velmi nebezpečné přístroje, které jsou naplněny potenciálně škodlivými vlnami záření nebo kladnými ionty, což jsou atomy se specifickým elektrickým nábojem, které matou buněčnou paměť fyzického těla, což má za následek nerovnováhu v celém těle ve svalech, žlázách, tkáních a orgánech. Záporné ionty naproti tomu napomáhají transformaci DNA do buněčné harmonie.

Staré védské spisy hovoří o částicích SVĚTLA s mocnými schopnostmi, které zasáhnou všechny planety v galaxii a ve všech vesmírech, což nakonec přetvoří stvoření a pozvedne kolektivní vědomí do duchovních výšin. To zahrnuje i Zemi. Místo abychom se soustředili pouze na naši krásnou planetu Zemi/Gaia - která je však jen malou tečkou vedle našeho Slunce -, musíme myslet galakticky a přitom samozřejmě stále pečovat o lidi, rostliny a zvířata na naší konkrétní kouli ve vesmíru.

Existují jistá ″náboženská″ učení, která tvrdí, že lidem je přibližně 6 000 let. To je směšná představa, když se zkoumají starší písma jiných učení. Neexistuje žádný adekvátní způsob, kterým by bylo možné vypočítat dobu bytí. Dokonce i současné biblické učení se míjí účinkem. Příliš mnoho kazatelů a ministrů učí, že jeden den je pro boha jako tisíc let. Pravda je taková, že jeden den je pro boha jako miliardy let podle mnohem starších spisů, a to je pouze relativní vzhledem k tomu, jak lidstvo uvažuje v časových posloupnostech. Jak staré je stvoření se nedá vypočítat.

Napadá mě zajímavý příběh o Platónovi, který byl kdysi studentem kemetského (egyptského) kněžství. Byl tak ohromen úspěchy kemetského lidu v oblasti duchovnosti, medicíny, filozofie, literatury, architektury atd. že se zeptal na věk svého ″Seb/Kheri-Heba″ (″Učitele/Vysokého kněze″).
Odpověď, kterou Platón obdržel, zněla: ″Sébové a kněží jsou tak staří, že Slunce dvakrát zapadlo tam, kde nyní vychází, a dvakrát vyšlo tam, kde nyní zapadá.″ Jinými slovy, lidem Kemetu, kteří svůj skutečný kosmický původ odvozovali od hvězdného systému ″Sepdet″ (známého také jako ″Sírius″), nemohl být dán skutečný kolektivní pozemský počátek. Podobně ani my nemůžeme dát stvoření skutečný počátek.

Pravou odpověď zná pouze ZDROJ, kterým je NEKONEČNÁ PŘÍTOMNOST. Jako lidé vytváříme časové posloupnosti pro pohodlí komunikace, každodenních činností a historických analýz. V podstatě ;neexistuje žádná časová jistota vzhledem ke stáří Země/Gaia. Víme pouze, že na Zemi skutečně působí vesmír a že je na nebesích ve větší výšce, rotuje rychleji a přijímá nepřetržité pulzace silného SVĚTLA a vše na planetě je rovněž v příjmu tohoto SVĚTLA.

Také dochází ke zvyšování úrovně veškerého stvoření. Kolektivní vědomí se otřásá. Buňky vibrují. Molekuly se točí rychleji (to jsou ty tepelné vlny, které mnozí často pociťují). Mnohem více lidského kolektivu se zajímá o vyšší poznání. Zemětřesení tak nesou poselství z vyšších kosmických sfér, které je vyvolávají. )

Jak již bylo řečeno dříve, vědci si již dávno všimli, že kdykoli na planetě panují strašlivé podmínky, jako jsou války, nemoci, hladomor, útlak, mor a další strašlivé disharmonie, dochází k mohutným zemětřesením, hurikánům, přívalovým dešťům, záplavám a silným bouřím s hromy a blesky - což jsou očisty. Mnohdy dochází k výpadkům proudu. Očekává se, že nakonec zasáhnou otřesy i ley linie a sítě naší planety. Říká se, že tato planeta se nachází v ″cyklu nápravy″ (z výzkumu Dr. Mariny Popovičové a Dr. Lidie Andrianové, obě jsou ruské vědkyně).

Probíhá ″předkataklyzma″. To je úžasné vzhledem k tomu, že Ješua Ha Mesiáš před tisíci lety učil, že toto jsou jen počátky porodních bolestí. A tak zatímco budeme pokračovat ve svých modlitbách, meditacích a dalších duchovních rituálech podle svých individuálních cest, pokračuje cesta k ″novému zlatému věku″. Všichni jsme zapojeni do procesu posunu a změny, neboť jak kdysi řekl Tehuti z Kemetu (známý také jako ″Thoth″): ″Všechno stvoření lze transformovat″ (smaragdové desky).

Dívejme se na sebe a na naši planetu jako na nádherný a krásný rozvíjející se lotosový květ, v jehož středu je krystalická čistota sedící ve středu světla ZDROJE.

Zdroj: https://www.disclosurenews.it/planetary-up-leveling-dr-schavi/

Zpět