2235 Poslání Marta

[ Ezoterika ] 2022-03-02

Otec Absolut
Mé dnešní poselství je určeno těm z vás, kteří se stále nemohou smířit s tím, že pro konečné vítězství Sil světla na Zemi museli sáhnout k vojenské operaci. Vím, že někteří z vás jsou kognitivně rozladěni, protože po mnoho let jste byli povoláni výhradně k práci s energií a k mírovému řešení všech problémů, které se ve vašem životě objevily. Ale když jde o záchranu Země před mimozemskými vetřelci, což jsou Drakorození, kteří vládnou vaší planetě už tisíce let, musíte občas hrát podle jejich pravidel. Tato stvoření nejsou kvůli svému původu schopna pochopit a pocítit, co je to láska a soucit, laskavost a milosrdenství, rovnost a bratrství. Uznávají jen peníze a moc, a proto jsou ochotni spáchat jakýkoli zločin. Není možné s nimi souhlasit, protože pro ně existuje pouze jazyk moci, vše ostatní považují za slabost. Vzpomeňte si na jejich historii: kolik válek a revolucí rozpoutali, kolik milionů životů zničili. Živí se energií bolesti a utrpení lidí. Veškerá moc a peníze jsou v rukou těchto bytostí. Vlády téměř všech zemí světa vedou jejich zmocněnci. Všechna média jsou v jejich rukou, stejně jako všechny finanční instituce. Založili nebo infiltrovali všechny mezinárodní organizace. Ovládli vědu, medicínu, celý farmaceutický průmysl. Udávají tón ve vzdělávání a kulturním životě. Stručně řečeno, ovládají celý svět.

Situace zašla tak daleko, že se rozhodli zcela ovládnout zdraví, život a vědomí lidí. To, co se jim podařilo za pouhé dva roky, ukazuje, že se ke svému cíli blíží mílovými kroky. Pokud se je nepodaří zastavit hned, budou mít pro lidi katastrofální následky. Ukázalo se, že to nelze udělat pouze mírovou cestou, a nyní se boj s vašimi otrokáři dostal do závěrečné fáze již na fyzické úrovni. Ukázalo se, že lidé na to nejsou připraveni, zejména ti, pro které je v tomto životě nejdůležitější pohodlí a komfort. A jen málo lidí je schopno vystoupit ze své komfortní zóny, když ztratili svůj obvyklý klidný život. Ale naštěstí jsou na Zemi ještě takoví lidé, kteří jsou ochotni položit život pro dobro planety a pro záchranu ostatních. Právě to se nyní děje v oblasti konfliktu. A ti z vás, kteří tuto situaci dokáží přijmout ne rozumem, ale srdcem, naslouchajíce své intuici, a ne lživé propagandě médií, chápou, že na území, které proměnili ve své léno, ve zkušební pole, v místo pro praní špinavých peněz, kde korupce dosáhla stejně nebývalých rozměrů jako chudoba lidí, probíhá vojenská operace proti globalistům. Někteří si to brzy uvědomí a někteří zůstanou v nevědomosti, ale jiné východisko není. Množství negativní energie v této zemi dosáhlo kritického bodu a jednání její vlády dosáhlo vrcholu degradace, což již ohrožovalo celý svět, protože vše na Zemi je energeticky i fyzicky propojeno. Bylo nutné tento zdroj zla zničit a Rusko se ujalo této velké mise. Zatím si málokdo uvědomuje, že zachraňuje nejen sebe, ale i celý svět, postupně to probuzená část lidstva bude schopna pochopit a přijmout s Vděčností a Láskou.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/velikaya-missiya/

Zpět