5206 Salusa: Tání Rafael (Neva/Gabriel RL)

[ Ezoterika ] 2023-10-01

V zákulisí se toho děje hodně, což ovlivnilo způsob, jakým mnozí z vás vnímají tuto realitu. Již několik dní jsem poblíž Nevy a čekám, až se otevřou komunikační kanály, zatímco rozbouřené energie na vaší planetě hledají bod pro harmonizaci. Dá se očekávat, že kanály přenášející naše poselství po celém světě pocítí potřebu pauzy, zejména nyní, kdy jsou na prahu dlouho očekávané události. Způsob, jakým mnozí z vás vnímali realitu, se může zdát poněkud zakouřený nebo ˝zkreslený˝, a to je způsobeno tím, že ve skutečnosti dochází k ˝rozplynutí˝ času a reality, jak ji znáte. Neznamená to, že přestanete žít nebo mít své obvyklé zkušenosti, ale změní se způsob, jakým vaše těla reagují na tuto realitu.

Vstupujete do stále jemnějších vrstev, a jak tak činíte, můžete zjistit, že pozorujete tělesnost způsobem, který se vám zřetelně jeví jako holograf. Jinými slovy, vaše těla, a zejména váš zrak, si všimnou, že něco už není stejné jako dříve, a to je fakt. Pracovníci světla, kteří jsou stále více v souladu se svými životními cíli, si všimnou značného zvýšení své citlivosti, aby mohli snadněji zachytit frekvence kolem sebe. Mimofyzické přítomnosti budou znatelnější a způsob, jakým s těmito energiemi zacházíte, bude bezpečnější, protože se stáváte tím, čím jste vždy byli. Je normální, že si také všimnete pokusů těch, kteří si přejí zachovat status quo, které vás táhne na druhou stranu staré reality, ale je nepravděpodobné, že se vrátíte ke starým vibračním vzorcům, protože jste dosáhli bodu, kdy už není návratu ke starým způsobům.

Je také důležité zdůraznit, že vzhledem k intenzivnímu zmatku v zákulisí Matky Země bude pro mnohé pracovníky Světla obtížné se s námi spojit, ne proto, že bychom byli daleko, ale jednoduše proto, že v celé planetární síti dochází ke smývání špatně kvalifikovaných myšlenkových forem, a to způsobuje značný ˝šum˝. Proto je nutné, abyste si zachovali čas věnovaný svým sociálním sítím a stále více se snažili být v kontaktu s přírodou. Samozřejmě víte, že jedním ze záměrů nás - Galaktické federace - při zavádění internetu na Zemi bylo a je kromě mnoha dalších pomůcek také posilování vazeb a odstraňování hranic. Ti, kteří pracují v temnotě, se ale pokusili zmocnit vaší technologie, aby vás všechny na povrchu planety učinili závislými a v ˝dopaminové˝ nerovnováze. Tyto věci budou upraveny, jakmile si mnozí z vás uvědomí, co se skutečně děje, a jakmile se přiblížíme k plnému odhalení naší přítomnosti.

tom také nyní informujeme: ve vašich vládách je infiltrováno mnoho našich spojenců, kteří mají více než dost informativních dokumentů, jež mohou zveřejnit na WEBu, na místech, která jsou volně přístupná všem. Je otázkou času, kdy se o nás objeví další informace. Samozřejmě se najdou i lidé se špatnými úmysly, kteří se budou snažit tyto osvětové programy uzurpovat a vtěsnat do nich své vlastní nekalé záměry. Rádi bychom vás informovali, že flotily velitelství Aštar to nebudou tolerovat. Mějte na paměti, že kolem Země je více Světla a Bezpečnosti než kdykoli předtím a žádný plán, který porušuje původnost protokolů nařízených Nejvyšším Stvořitelem, nebude realizován.

Víme, že úsilí mnohých z vás o zachování nedotknutelnosti bylo únavné, zejména poté, co jste prošli pandemickou situací. Pokusy těch, kteří jednají v temnotě, unavují ještě více, ale od našich vesmírných nadřízených jsme také obdrželi informaci, že ani takové komplikované situace nebudou tolerovány. Informujeme vás, že již nebude povolen jakýkoli pokus o vytvoření falešné mimozemské invaze, která by ohrozila život na Zemi, a bude používat naše obrazy nebo jména v negativním smyslu. Ti, kdo operují v temnotách, plánovali po desetiletí, abyste, až přijde klíčový okamžik naší prezentace na vašem nebi, propadli panice a nebyli si námi jisti. Snažili jsme se oslabit jejich četné pokusy o vyvolání strachu ze života mimo planetu a dnes máme mnohem větší podporu než kdykoli předtím.

Nefederační mimozemské rasy - které se stále skrývají v pozemských jeskyních a v některých základnách pod oceány - jsou námi monitorovány a není šance, že by z nich unikli následkům tisíciletého působení proti lidskému druhu. Nebojte se války na vašem nebi mezi našimi a jejich flotilami, protože máme velmi vyspělou technologii a můžeme jejich akce zmrazit, kdykoli si to budeme přát. Žádné jaderné zbraně, které by poškodily akce a které by vyvolaly třetí válku na matičce Zemi, nebudou odpáleny. Takovou časovou linii jste překonali a osvětlili. V různých oblastech Země stále probíhá osvětlování karmické rovnováhy a je nezbytná spolupráce vás všech jako našich zástupců na povrchu planety, kteří mají pomáhat při těchto ˝karmických spáleništích˝. Neztrácejte čas vynášením soudů, ale prostě jednejte jako Kotvy Světla a působte v oblastech působení, když vás k tomu vyzvou synchronicity, které nejsou ničím jiným než liniemi v síti spojujícími příčiny s jejich následky a naopak. Jste koordinátory těchto událostí a máte schopnost zastavit válku svými záměry a mentálními schopnostmi. Udělejte si test a uvidíte, jak obrovská je vaše mentální síla, je-li řízena a posilována silou vrozené a expandující lásky v každém z vás.

Važte si svých dnů jako nikdy předtím a nespěchejte, protože Nejvyšší Stvořitel ˝organizuje dům˝ pro příchod ˝hostů z hvězd˝. Těšíme se mnohem víc, než si dokážete představit, a na první znamení Stvořitele vstoupíme na vaše nebe se svými tisíci lodí a ˝každé oko uvidí˝. Najdou se i tací, kteří, ačkoli o nás slyšeli po celé generace, budou zděšeni vyhlídkou na ztrátu kontroly nad tím, co považují za své vlastnictví a za co jsou zodpovědní. Mnohem větší vlnu radosti však vyvolá spousta dalších, kteří nás přivítají s otevřenou náručí a podpoří nás, až některé naše členy vyzveme, aby vysvětlili naše záměry. Budou vysílány na všech televizních kanálech současně.

Jsem SaLuSa ze Síria a jako mluvčí Galaktické federace posiluju naši podporu vám všem. Radujeme se z blízkosti této události, dlouho očekávané posledních 26 tisíc let. Nacházíte se ve zvláštním cyklu, kdy dokončíte velkou cestu a budete odměněni právem cestovat po hvězdách jako dříve, po dlouhé cestě v nižších dimenzích. Pociťte v tuto chvíli naše bezpodmínečné objetí, když hovoříme o naší mateřské lodi a pozorujeme krásnou Zemi s jejím kosmickým leskem, který doplňuje vlastní zář Slunce na ní. My z Galaktické federace, kterou tvoří množství duší z celého vesmíru i mimo něj, se nyní setkáváme v pozitivních vibracích pro Zemi a zanecháváme všem svou Lásku a Požehnání. Selatherin A-al Arjaten!
(Siriansky: Protože ano. Všichni jsme JEDNO!) Buďte v míru, buďte ve Světle! Rafael (Neva/Gabriel RL): Děkuji ti, SaLuSa!

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/01/salusa-melting/

Zpět