4461 Archanděl Michael: Závoj už není Lee Degani

[ Ezoterika ] 2023-06-06

Nejdražší, jsem AA Mi-cha-el, Michael, Bojovník míru, Modrý anděl a Milovaný pro vás. Nepřicházím jen jako jeden, ale přicházím jako mnozí. Jednota všech, vědomí Jednoho. Často si myslíte, že jsme daleko. Myslíte si o nás, že jsme v nebeských sférách. Ale milovaní, žádné oddělení neexistuje. Jsme si tak blízko jako dech, který dýcháte. Tak blízko jako slova, která říkáte. Tak blízko jako vize, které vidíte. Takový byl vždycky plán. Byl tu závoj, který byl stažen. Závoj je nyní rozpuštěn. Tak jste si zvykli vidět se závojem, že věříte, že tam stále je. Jako sloní mládě, kterému někdo nasadí řetěz na nohu. A když je mu sundán, myslí si, že tam stále je. Vězte, že závoj se rozpustil. Závoj už není. Můžete se podívat, můžete sáhnout do částí své mysli.

Pojďte, uděláme to teď. Přivolejme záři a rozpusťme vše, co vám brání skutečně vidět, udělat další krok, přijmout uzdravení, nárokovat si své přirozené právo. Právo na narození, které vám po celou dobu náleží. Pojďte, milovaní, pojďte vpřed! Roztáhněte rolety, zatáhněte závěsy, pusťte dovnitř světlo. Pusťte nás dovnitř. Jsme vám tak blízko jako vaše srdce. Podívejte se tam a uvidíte nás, jak se usmíváme a vítáme vás.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/06/archangel-michael-the-veil-is-no-more/

Zpět