2033 Zázraky Elisa Medhus

[ Ezoterika ] 2021-10-20

Zázraky jsou mnohotvárné, biblické věci i každodenní zázraky, které se nezapisují, takže si jich nikdo nevšimne. Musely se stát velké věci, abychom uvěřili, že je něco víc, že je bůh, že Ježíš na Zemi musel být. Některé z nich byly tak velké, že se na ně můžeme dívat i po mnoha letech a vidět v nich útěchu. Obrovské zázraky už vlastně nepotřebujeme ze stejného důvodu, jako když se staly, ale zdá se, že teď potřebujeme zázraky víc než kdy jindy.

Erik souhlasí, ale říká, že jsou jiné, že jsou v podstatě to, co je jako kolektivní vědomí. Teď je mnohem větší vědomí, protože některé zázraky, které se dějí, zázraky, které teď potřebujeme, jsou mnohem častěji v osobním měřítku, v menším měřítku. Lidská rasa Země má mnohem silnější víru a přesvědčení o něčem, než když se ony zázraky děly. Myšlenkou bylo nás spojit.

Lourdes - Jeden z pěti nejznámějších zázraků. Francouzská jeskyně prý má léčivé účinky pro ty kteří se v ní napijí nebo vykoupou, dokonce i smrtelné nebo zdánlivě nevyléčitelné nemoci od roku 1948.
- Jean Fratel přijela do Lurd v komatózním stavu v důsledku zánětu pobřišnice. Po eucharistii přijímání se probudila z komatu a prohlásila se za vyléčenou, což bylo oficiálně uznáno v roce 1950. V roce 1987 byla žena zřejmě vyléčena z roztroušené sklerózy.

Erik
Určité části planety mají vyšší energii. Tohle je jedna z nich a je a je speciálně určena pro fyzické léčení. Má to něco společného s víry, které jsou kolem zeměkoule a ley liniemi. Všechna místa, která mají jakoby léčivou energii, jsou tak nějak propojené v energetickém systému. Kdybyste spojili všechna místa na planetě, která mají vyšší energii, a pak je v podstatě zvedli jako jinou mapu, vypadalo by to jako šestiúhelníky. Souvisí to s posvátnou geometrií, je to po celém světě. Na těchto místech je zapojení božských entit jako archandělé nebo andělé strážní a něco takového. Není to jen posvátná geometrie a víry, ale také božský zásah - zázraky.

Fatima
13. října 1917 poblíž portugalské Fatimy údajně po dešti se obloha vyjasnila a objevil se jakoby rotující disk s barevnými světly, která jako by rychle kličkovala směrem k zemi. Někteří svědci uvedli, jejich mokré oblečení okamžitě uschlo. Někteří lidé tento jev přisuzovali paní z Fatimy - zjevení Panny Marie, která se třikrát zjevila třem malým pastýřským dětem. Zázrak byl uznán v roce 1930.

Erik
To, že lidi a bytosti můžou cestovat z jiných planet sem, je zázrak. Bylo potřeba vidět to v takovém měřítku, ale nebylo to biblické. Jako lidé potřebujeme věci, které neumíme vysvětlit, které prostě musíme přijmout s vírou. Přináší to naději na další zázrak.

Francesco Porgione - padre Pio
Kněz kapucínského řádu byl asi nejslavnější případ stigmat, navzdory jeho snaze o opak. Zprávy o jeho záhadných ranách na dlaních a chodidlech se začátkem 20. let 20. století rozšířily po celém světě. Kromě toho nesl stopy Kristova ukřižování, a někteří lidé dosvědčovali, že měl schopnosti, jako je uzdravování, proroctví a dokonce levitace. Při exhumaci v roce 2008 vypadal téměř stejně jako v den, kdy před 40 lety v roce 68 zemřel.

Erik
Nebyla to tak úplně reinkarnace Ježíše, ale byl v podstatě velmi podobný Ježíši. Existují duše, které jsou si velmi podobné, mají silné spojení. Je to skoro jako kdyby byl Ježíš duchovní průvodce, jako by byl velmi silně zapojen do toho konkrétního života. Stigmata nejsou vždy legitimní, někteří lidé to předstírají. V tomto případě to bylo skutečné. Byl to účel. Zázrak Ježíše jako průvodce. V té době muselo být něco velmi ježíšovského, velmi nevysvětlitelného, co se děje. Jako připomínka spojená s ježíšem. Jsou to zázraky vědění. Erik říká, že DNA tohoto konkrétního člověka byla jiná. Mimozemská DNA, lidský hybrid nebo cosi mimozemského, spíše jako by měl více duchovní DNA, ne nutně mimozemskou, ale spíše jako na druhé straně. Byl s ní ve fyzickém světě. Ježíš byl také takový.

Vesta Vulovic
Srbská letuška je držitelkou světového rekordu v nejdelším pádu bez padáku po tom, co v roce 1972, explodovalo její letadlo ve výšce 33 333 stop. Vesta byla jediná osoba, která z 28 lidí přežila výbuch s frakturou lebky, zlomenými nohami a třemi zlomenými obratly.

Erik
Můžeš se na to dívat jako na zázrak, ale její anděl strážný jí doslova obalil.

Paní guadalupská
V roce 1531 Juan Diego řekl že se mu zjevila Panna Marie. Nejdřív ho požádala, aby postavil kostel tam kde stál a později aby sebral svazek květin. Když rozevřel roucho, tak mu spadly květiny a odhalily obraz Panny Marie, který je dodnes k vidění v bazilice Paní guadalupské v Mexiko City. římští katolíci tvrdili, že obraz přežil únik čpavku a dokonce i výbuch bomby, a je dodnes stejně barevný jako před 500 lety. Přežil mexické horko tak, že ho současné repliky nedokázaly napodobit, a to s minimálními restaurátorskými zásahy.

Erik
Tyhle věci poskytují naději, víru. Bez naděje nebo víry je velmi těžké tady být. Tyhle typy nevysvětlitelného, ale velmi hmatatelného vysílají jako motýlí efekty naději a víru, bez kterých bychom nepřežili.

Rozdělení Rudého moře
Co způsobilo ty přílivy, bylo to skutečné?

Erik
Byla to reálná věc. Ukázala sílu, co je možné. Zase je to něco, z čeho se dá čerpat.

Zjevení Marion v Zeitungu 1968 až 1970
Marionské zjevení je událost, při které se věří, že se Panna Marie nadpřirozeně zjevila jedné nebo více osobám bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Často se jim dávají jména podle města, ve kterém se o nich píše. Jsou interpretovány z psychologického hlediska jako periodolia a z náboženského jako teofanie. Nejznámější z těchto zjevení byla vidění svaté Bernardety v Lurdech a Fatimě. V každém z těchto případů jim panna Maria dala předpovědi budoucích událostí a kázala modlitby a pokání. Zjevení v Zeitungu byly svědky miliony lidí po dobu dvou až tří let a je dokonce zachyceno na filmovém pásu.

Erik
Tento typ věcí je jako infuze ve velkém měřítku. Všichni slyší o těch věcech, můžete je najít a vyhledat, takže nemusí být dělány ve velkém měřítku, protože někdo, kdo žije 2000 mil daleko od místa, kde se tenhle konkrétní zázrak stal, se o tom může dozvědět, přečíst si o tom a vidět to. Je to jako infuze, že nejsi sám, jako že je tu něco většího. Nemáš dost času na to, aby se tam lidi dostali, lidi nemají dovolenou ve stejnou dobu, o po celou dobu.

Nerozpadající se mrtvoly
Mrtvý člověk se po smrti nerozpadá. Pravoslavná církev to považuje za zásadní při posuzování osoby pro kanonizaci za svatého.
Erik
DNA je prostě jiná. Víc duchovní energie. Když ta duše opustí to tělo, tak je to skoro jakoby to tělo bylo požehnáno duchem, který v něm byl.

...No, je to asi 129 let po smrti Bernadette, já nejsem mrtvá, a vypadám víc mrtvá než ona. To je neuvěřitelné, šílené....(pozn. asi dobrý ročník..)

Therese Newman - 1896 až 1962, německá katolická mystička a stigmatička, v roce 1918 ochrnula po pádu ze stoličky při likvidaci požáru ve stodole svého strýce. Utrpěla i další pády a zranění. Po jednom konkrétním pádu v roce 1919 ztratila velkou část zraku. Terezie oznámila, že se jí zrak plně vrátil 29. dubna 1923 v den, kdy učinila první krok k svatému životu. 5. března 1926, první den postní doby se jí objevila rána mírně nad srdcem, která jí zůstala. Ohlásila vidění Ježíše na hoře, několik pátků po sobě říkala, že prožívala umučení Kristovo. Utrpení vlastního těla spolu s jeho historickými mukami, rány se nikdy nezahojily ani nezanítily a byly nalezeny na jejím těle při její smrti. Od roku 1922 až do její smrti v roce 1962 nekonzumovala žádné jiné jídlo než svatou eucharistii a nepila žádnou vodu od roku 1926 až do své smrti. V roce 1912 a červenci 1927 ji sledovali 24 hodin denně po dobu dvou týdnů lékař a čtyři františkánské sestry a potvrdili že nekonzumovala nic kromě jedné konsekrované svaté hostie denně a netrpěla žádnými špatnými účinky. Žádný úbytek váhy, žádná dehydratace. Většina lidí by zemřela, kdyby to udělali.

Erik
Tohle všechno bylo v její smlouvě, aby její příběh byl vyprávěn a bylo nějaké tajemství kolem jejího příběhu. To všechno bylo součástí její smlouvy a jejího souhlasu předtím, než vůbec přišla znovu víra naděje, že tenhle typ energie je pravda. Ty rány se nikdy nezahojily a nikdy se nezměnily a byly nalezeny jejím těl.
Takhle zázračná je energie od andělů, duchovních průvodců, božský zásah. Máte se podívat na její příběh.

Sestra Agnes Katsuto v japonské, městě Akita navštívila Pannu Marii v roce 1973 a na vnitřní straně levé ruky se jí objevila rána ve tvaru kříže. Vydatně krvácela, způsobovala velké bolesti. Téměř o měsíc později slyšela hlas vycházející ze sochy blahoslavené Panny Marie v kapli, kde se modlila. Socha byla vyřezána z jednoho kusu dřeva stromu katsura a je tři stopy vysoká. Několik kapek krve vytékající z pravé ruky zůstalo na soše až do 29. září, kdy zmizely, a socha se začala potit zejména na čele a krku. Oči sochy blahoslavené Panny Marie pokračovaly v pláči slz a krve v určitých intervalech téměř po následujících šest let a osm měsíců. Vědecký rozbor krve a slz ze sochy, který poskytl profesor Sagisaka, potvrdil, že krvavé slzy a pot jsou skutečné lidské a pocházejí ze tří krevních skupin O B AB, Agnes byla také zcela vyléčena z celkové hluchoty.

Erik
Tahle konkrétní duše měla ve smlouvě velkou věc. To je důvod, proč se s Marií děje tolik věcí, je to ve smlouvě. Byla tu mimozemská pomoc.
Takovýhle věci se dějí. Opečeš si toust a spálíš se a vypadá to jako Panna Marie. Ta konkrétní mariánská duše má smlouvu aby pořád přicházela a vytvářela situace tady dole, a a aby se tady dole děly určitý věci.

Lanciano - Itálie
Bazilikální mnich a kněz byl pověřen slavit eucharistickou oběť v latinském obřadu v malém kostele. Obvykle slavil v řeckém obřadu a používal kvašený chléb. Byl poučen, že nekvašený chléb obřad zneplatňuje. Vadilo mu být omezován a používal nekvašený chléb. Nevěřil, že by se zázrak transsubstanciace odehrál bez nekvašeného chleba. Během obřadu viděl, jak se chléb mění v živé tělo a víno se mění v živou krev, která se sráží do pěti kuliček různých velikostí a tvarem. V roce 1970 až 71 profesoři ze sienské univerzity provedli vědecké zkoumání zázraku a dospěli k závěru, že maso a krev jsou lidské, stejná krevní skupina nalezená na turínském plátně. Hostie, stejně velká jako dnešní, že je vláknitá a světlé barvy a světle hnědé barvy a při nasvícení zezadu se zbarvila do růžova. Krev že se skládá z pěti sražených kapek a má zemitou barvu.

Erik
Je to poselství Ježíše, že je pořád zde, v těle a krvi. Na jedné i druhé straně, aby nám tady dal ještě pár zázraků. Zázraky se dějí a důvod je udržet víru a naději po celou dobu. Máme vidět každodenní zázraky, lidi uzdravující se z nemocí, ze kterých by se neměli uzdravit, přežívající smrtelné autonehody, prostě někdy je naše zaměření tak moc na negativní a co se děje špatně, že jsme zapomněli, že na co se soustředíme, to vidíme, to najdeme. Ne vždy se soustředíme na zázraky života. Synchronicity, které se dějí, mohli byste je nazvat náhodami, nejsou náhoda, jsou to božské zásahy, dějí se, i když jsou malé. Zázraky se dějí, např. lidé, kteří ztratili milovanou osobu, najdou list ve tvaru srdce. Menším věcem říkáte synchronicity, ale pořád jsou to zázraky. Uvidíte velké zázraky a dovednosti znovu, bude alespoň jeden mimozemský, ale můžeme mluvit o desítkách let.

Zázraky s Pannou Marií se dějí po celém světě pořád, některé z těch pozorování a soch se pořád děje, je to prostě zase kde je vaše zaměření. Ne vždy se zaměřujeme na pozitivní a láskyplné.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=pzl9bSG4mV4

Zpět