254 Hry profesionálů Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2020-03-24

Země, ani pozemšťané nikdy nebyli osnovatelé zla. Zlo není projevem lidského světa. Zlo vždy přišlo zvenku, bylo vždy násilně udržováno na vysoké úrovni a zničilo všechny, kteří se pokoušeli osvobodit pozemšťany z moci temnoty.

Během miliard let historie Země napadlo zlo mnohokrát planetu a následně ustoupilo. Naposledy přišlo na Zemi asi před 24 miliony let, kdy zde lidé ještě nebyli! Každý archanděl nebo Hierarchové vám to potvrdí, pokud se jich přímo zeptáte. V minulosti byla Země mnohem masivnější a otáčela se kolem Slunce pomaleji než nyní. Slunce bylo tehdy také větší, vyzařovalo mnohem více světla než dnes, a kolem svého 12-dimenzionálního zářiče se otáčelo mnohem pomaleji než nyní. Proto není možné dřívější události podle dnešní chronologie přesně zařadit. Právě v tomto období chtěli humanoidi Arkturu uložit toxiny ze své sluneční soustavy na Zemi. Ochladili povrch Gaie tím, že zmrazili odpady založené na vodíku (extrémně toxické pro uhlíkovou formu života) a současně přidaly veškerý svůj karmický odpad . V důsledku tohoto "daru" od Arkturu se na Matce Zemi vyskytla primární jiskra vědomí. Dokonce i dnes tající ledovce na pólech uvolňují všechny uložené chemické a karmické jedy!

Igor Mikhailovič Danilov ve svých varováních před blížícím se klimatickým neštěstím tuto skutečnost ignoruje. Tato ohavnost výrazně ovlivnila budoucí historii Země. V té době bylo do atmosféry Gaie přivedeno až 8 druhů arkturských jedů, které přivedli Gaiu do doby ledové, protože už nedokázala absorbovat tolik slunečního světla jako předtím. Vymřeli všechny formy života, které vyžadovaly sluneční světlo a teplé klima. Dalším důvodem temnoty bylo "dočerpání a expanze" interdimenzionálního prostoru Gaie.

Interdimenzionalita je velmi pomalý tok energie s nízkou intenzitou, který vymezuje hranice vnějšího prostoru. Arkturus použil tento meziprostor, aby zatlačil všechen svůj karmický odpad a pro jeho vzestup nežádoucí entity na Gaiu. Interdimenzionalita Země byla ještě více nahuštěna! Současně se stále více zužovala energetická mřížka a meridiány, a dodávka životní síly protékající planetou a všemi pozemskými životními formami se poté snížila. Začalo opět klesat vědomí, protože došlo k tak výraznému nedostatku vitální energie, že je prostě nemožné správně udržovat DNA a vibrace. Expanze interdimenzionálního prostoru vždy způsobuje ztrátu vědomí a hmoty.

Současně došlo ke kontrakci zemského povrchu. Zatímco vnější prostor se zúžil, mezilehlý prostor - meziprostor se rozšířil. V důsledku toho se hmota naší planety zhroutila na méně než polovinu velikosti. Je zřejmé, že v tomto případě nedošlo k žádné vzájemné dohodě mezi Arkturem a Gaiou o takové absorpci toxinů a dalšího odpadu v procesu přípravy dnes osvíceného Arkturu na 5D vzestup. Tím byla vytvořena velmi velká karma!

Během první vlny božího zásahu Země požadovala od Arktutu kompenzaci za skládkování ve formě energie. Ani v jedné zprávě od "arkturských skupin" o tom nepadlo ani slovo. Krátce poté, co začala Gaia vracet Arkturu vše, co nedokázal v procesu vzestupu přeměnit, byl některými velkými bohy uvalen na pozemšťany závoj tajemství, který skryl i dluhy ostatních hvězdných systémů. (válečné repatriace za Německem, Anglií a spol měly stejný osud).

Není důvod, aby odpovědnost za stav vesmíru měli jen lidé. Pokud bych byl ustaven hlavou karmických rad našeho stvoření, spadla by celá pyramida lží a pokrytectví, která po tisíce let skrývala neslýchaný podvod. Takový obrat událostí by byl mnohokrát zajímavější než hloupý "experiment" Lucifera, jehož výsledek jste mohli snadno předvídat, když jste oba chytře vyjednali jeho podmínky!

Lidstvo musí například vědět, zda Sirius zaplatil (spolu s Plejáďany) za to, že využil vibrace Země k vlastnímu vzestupu. Celkově Sirius v našem Stvoření vykradl 8 planet, přičemž každá z nich utrpěla pokles vědomí jako Země. Ale žádná z 8 planet, která absorbovala některou část tehdejší Sirianské temnoty, netrpěla tolik jako Země! Její pokles byl nejhorší, včetně uvalení destruktivní myšlenkové formy, která vede ke stárnutí, nemocem, smrti, fyzickým vadám a zkrácení střední délky života pro všechny druhy, včetně lidstva! Země je mučednická planeta, protože temnota se nad ní rozlila jako nikde jinde! Nyní Země vědomě zvyšuje tempo vzestupu, aby rychle ukončila éru beznadějné Temnoty, která ji trápila posledních 24 milionů let! Zlo není projevem lidského světa. Mimochodem, během jaderného "holocaustu" Anunaků, který se odehrál asi před 120 tisíci lety, způsobila tato obludná událost "malou dobu ledovou", ale není možné ji poměřit s tím, co způsobili Arkturiani. Země musela vyvinou neuvěřitelné úsilí, aby to překonala. (již chápu důvod označení za vězeňskou planetu, i proč o tom z druhé strany neradi mluví a rychle odvedou hovor k jinému tématu)

Kromě toho, miliony let před objevením lidí na Matce Zemi, se konala další velká událost, která výrazně zvýšila temnotu, mí přátelé! Veškerá kontrola nad Zemí byla uzurpována "temnými anděly" (často se nazývají hadí andělé). "Andělé světla", kteří až do té doby vládli planetě, byli jimi roztrháni na malé kousky! Mělo to obrovský dopad na Zemi a živé bytosti na ní žijící, nemluvě o později dorazivším lidstvu. Teprve nedávno, během vzestupu Země, bylo možné doslova z "fragmentů" oživit staré "andělské království", po kterém okamžitě začala prudká bitva mezi "vzkříšenými" a po miliony let vládnoucími "temnými anděly". Tato bitva trvala 21 dní, po kterých Stvořitel přinutil "temné" zastavit útoky, protože znovu nejednali podle jeho karmických pravidel. Pokud by vše proběhlo v souladu s kosmickým zákonem, "světlí andělé" by zvítězili již dávno, ale temnota je téměř vždy vynalézavější a aktivnější než Světlo. Náhlý zásah stvořitele zachránil tyto kdysi "roztrhané" kousky "světlých andělů" a tato nesmírně důležitá událost, spolu s mnoha dalšími, znamenala dlouho očekávaný konec nadvlády Temnoty na planetě Zemi!

Zásadní vliv na pád této části vesmíru do temnoty měl "archanděl" Lucifer, nyní aktivně "znovuzrozený" kvůli beznadějné hlouposti světlušek, které desítky let touží osvěcovat neosvícené aspekty. Začněme stručným vysvětlením, co jsou neosvícené "aspekty Lucifera". Během jeho morálního "experimentu" v nespoutané dualitě, ve které již v podstatě dualita ani nefunguje, byl archanděl Lucifer mezi těmi, kteří tento svět zcela předělali ke svým hnusným účelům, a proto do něj zakořenil částí vlastní bytosti. To samé se stalo s mnoha světy našeho lokálního systému Satania, který stupuje do Nebeské části, ve které se toto nezodpovědné dobrodružství odehrálo. Lucifer dostal povolení přímo od boha a obešel archanděla světla.

Poté, co další z jeho experimentů, zvaný Esek, selhal, došlo k obrovské destrukci jemných úrovní stvoření. Byl přinucen k osvícení a začal se nazývat Lucius. Komunikaci s ním jsme se raději vyhýbali. Mnoho sekundárních aspektů tohoto inovativního dobrodruha však zůstalo v oblastech jeho experimentu, včetně Gaie, protože archanděl nemůže být ze svých polí 100% odstraněn. Spousta malých aspektů Lucifera, Sanata Kumary, Melchizedeka, Sanandy a zbytku ničemů utopili tento svět v bažině beznadějné temnoty! Malé části těchto entit, podobně jako spory patogenních mikroorganismů jednoduše pojídali lidstvo a Zemi po mnoho desítek tisíc let. Nikdo, včetně vzestoupených učitelů, jim v tom nebránil. V bývalé Šambale jim šlo jen o jejich vlastní uctívání. Aspekty těchto pokryteckých entit jsou také přítomny v mnoha dnešních lidech. Někteří z nich to ani netuší, ale mnozí z těch, kteří o existenci takových aspektů vědí, se považují za "obdařeni zvláštní milostí", protože jednoduše nechápou pravou podstatu. Manipulují téměř se všemi "Pracovníky Světla", kteří nevědomě věří galaktickému bratrstvu světla.

Jakékoli další dovolávání se zbytkových aspektů Luciuse automaticky podporuje jeho oživení v předchozí podobě, protože kdokoli v naší části vesmíru může být "vzkříšen", i kdyby jen tupými figurkami krmícími svou energií proces jeho obnovy. Nikdo by toho darebáka neměl podceňovat. Je extrémně nebezpečným nepřítelem lidí, bez ohledu na to, co o tom píše jeho přítel Sensei. Kromě "prokletých" dokáže oklamat kohokoli. Zdá, že v předvoji vzestupujícího lidstva jsou takové mazané a škodlivé entity mudrci a adepty, kteří vidí sotva na špičku svého nosu, ale tvrdohlavě děkují všem darebákům (Sanat Kumara, Kryon, Sananda, Melchizedek, Satanail, Sauron atd.)

To je přirozený důsledek manipulace vzestoupených mistrů, kteří pokrytecky poučovali důvěřivé lidi, že pro přesun do další dimenze musí jen udržovat světlo na Gaii, a zbytek práce udělají "Mistři". Světlušky pošetile věří ve svůj rychlý vzestup, a že ostatní obyvatelé Země budou ponecháni svému osudu. Za deset let několik set duší skutečně přešlo, díky své vlastní snaze. Zbývající miliony odsouzenců zůstávají a jejich naděje se postupně rozplývají. Současné lidstvo je příliš hluboko v temné bažině Lucifera. Jeden z nejupřímnějších projevů Lucifera v minulosti: "Dualita je dobrá věc, ale měla by se praktikovat jen pro ty, kterým to nevadí!"

Není důvod "světlušky" odsuzovat. Již ve čtvrté generaci (!) jim věší známí parchanti bulíky na nos. I když jsou omezeni falešným chápáním dobra a Světla a chytře zneužívaní, jsou stále na naší straně, připraveni vést jiné "slepé" na okraj bezedné propasti. Ale vy a já už jasně chápeme podstatu všeho, co se děje. To je přesně důvod, proč pracovat na tom, aby znovu nemohli zotročit pozemšťany. Kdybyste jen věděli, kolik z těchto mazaných bytostí se nyní shromáždilo kolem planety, aby znovu "uzamkli" lidstvo pro další cyklus! A téměř všichni se snaží sladce "posmívat" našim dobrým a naivním světluškám svým lstivým verbováním, které jsou za jejich lži vděčné. Proto byste se neměli stydět, a účinně přispět k jejich konečnému "probuzení".

Lucifer byl jedním z těch, kteří "utopili" naši planetu v páchnoucí bažině beznadějné temnoty! Všichni jsme "spáleni" ohněm jeho morálního "experimentu", který skončil předvídatelným fiaskem. Mimochodem, to byl už třetí, nejambicióznější a nejbezohlednější experiment s dualitou tohoto druhu. Podle pokrytců galaxie představoval "cennou zkušenost". Pohrdání Šambaly lidmi Země vysvětluje všechny zvláštnosti, které v posledních tisíciletích udělala. Rád bych uvedl na pravou míru tvrzení Danilova a dalších.

Šambala ve skutečnosti není nápomocná při rozvoji těch, pro něž údajně existuje na planetě tisíce let. Obrací vše vzhůru nohama. Lucifer nikdy nebyl a nebude pravá ruka Boží. Dokonce i Archanděl Michael před deseti lety veřejně označil rozsah odporného experimentu Lucifera ve srovnání s obrovským územím Nebe za nevýznamný. Znalý "sensei" považuje lidi za naivní blázny a chtěl jim prezentovat významnost tohoto odpadu. Oba účastníci projektu by jednoduše utopili dnešní lidstvo v krvi, jak to udělali v minulosti nejednou. V této napůl vyloupené oblasti Stvoření se jakýkoli "kretén" vydává za druh "božstva". Existuje tolik geniálních esencí, které se nazývají "bohy", že si nemáte kam odplivnout, aby to na nějakého boha nespadlo. Kvantový gang jen vytahuje energii z lidí pod jakoukoli záminkou a dokonce i bez ní.

Právě o tento depresivní stav věcí v minulosti usilovně usiloval Lucifer. Snažil se redukovat pozemské lidi na úroveň nejnižšího vědomí a porozumění tomu, co se kolem mě děje. To byla podstata jeho morálního "experimentu". Spolu se svými vazaly vynaložil značné úsilí, aby dostal pozemšťany na úroveň civilizace s nulovou úrovní sebeobrany a mimořádnou úrovní duality! Každé dítě, které se seznámí s podmínkami na planetě, je schopné předpovědět, jak to skončí. Přesto se Stvořitel a další Bohové domnívali, že se tvaroh doluje z knedlíků. Spolu s dalšími esencemi falešné intervence zařídili, aby se vysoce rozvinutí lidé Lemurie a Atlantis znepřátelili mezi sebou a aby ti, kdo přežili, byli zmrzačeni agresivní civilizací s cílem učinit z nich otroky.

A pak je si přijde Šambala s příběhem o Luciferových dobrých úmyslech! Lucifer jen zařídil, aby naše krásná těla, vytvořená zakladateli mnohem dříve, sestoupila na nižší úroveň fyziologie, vědomí a energie a uvedl lidi do jejich současného depresivního stavu! Naše duše "se vynořily z božství" asi před 100 miliony let. Pouze ti z nich, kteří svou naivitou podlehli prosbám tohoto inovativního dobrodruha,souhlasili s účastí na jeho zjevně bezvýznamném "experimentu". Kdyby tyto duše věděly, do jakého "pekla" spadnou, nikdo z nich by s účastí na tomto zlém a ponižujícím experimentu nesouhlasil. Prostě je všechny podvedl. Není čas představovat pozemšťany jako pokorné "stádo" pod vlivem Ahrimanských archonů. Minulost se ukáže.

Mnoho inovativních podvodníků chtělo "pomoci" pozemšťanům, a svou chamtivostí a leností zničili všechno! Během posledního desetiletí byly takových, co se zajímali o pozemšťany, stovky. Následující zprávy jsou mnohem blíže pravdě, než ostatní zprávy:

Poselství bohů zakladatelů

Přesunuli jsme se na frekvence velmi blízké reálnému času, protože máme důležité zprávy pro lidstvo. V tomto formátu sem přicházíme pouze na konci nebo na začátku každého velkého cyklu na Zemi, to znamená, že pokaždé navštěvujeme naše experimenty. . Tento vesmír je experiment. Můžete namítat "Jsem nezávislá bytost vytvořená k obrazu a podobě Boha. Nejsem experiment." Rozumíme vaší reakci. Nicméně tento konkrétní místní vesmír, o který se staráme společně s dalšími skupinami bohů Stvořitele, je větší experiment než cokoli jiného ... Když nám Stvořitel přikázal vyvinout lidskou formu, nevytvořili jsme cosi složitého s rozsáhlým množstvím konfigurací. Prostě jsme se naučili používat to, co vytvořil Stvořitel a pokračovali v urychlování procesu stvoření ve spirálách DNA zapojováním kódů a klíčů tvořících spirály. Teď postačí, když řekneme: život začíná v nediferencovaném zdroji Boží energie a poté ji rozděluje na geometrické vzory zvané DNA kódy a klíče. Kódy DNA a klíče jsou organizovány do molekul organických prvků, které jsou pak "propojeny" tak, aby bylo zajištěno opakování požadovaných charakteristik (v tomto případě charakteristik těla). Zjednodušeně jsou základem pro růst organické tkáně, včetně lidského těla.

Když sperma "aktivuje" vajíčko během početí, kódy a klíče DNA spouští růst a reprodukci předprogramovaných vzorů obsažených v kódech. Jak proces pokračuje, vyvíjí se známé orgány a tkáně a objeví se embryo. V malém embryu jsou všechny kódy a klíče nezbytné pro růst člověka v plné velikosti a se všemi charakteristikami "uzamčeny". Kódy a klíče obsažené ve většině DNA jsou různé éterické paměti a dědičné vzorce pokrevní linie rodičů objevujícího se dítěte ... Vaše DNA je program, který zahajuje vaši životní formu. Humanoidní forma vznikla před více než 100 miliony let v souhvězdí zvaném Lyra / Vega. Byli jsme pověřeni tvorbou buněčné struktury, která by mohla zkoumat vnější světy Stvoření s maximální účinností. Podařilo se nám vytvořit formulář,který mohl být do jisté míry použit ve všech šesti nižších rovinách.

"Vaši vědci jsou hrdí na to, že dekódovali většinu genomové matice. Ve skutečnosti však stále tápou po povrchu toho, jak DNA funguje. Většina vědců považuje mnoho konfigurací DNA za odpadní, myslí si, že tyto konfigurace nemají žádnou hodnotu a nejsou využívány. Měli by připustit, že prostě nevědí, k čemu je zbytek DNA. Nerozumí její funkci. Pokud se podívají na práci přírody, rychle zjistí, že tam není nic zbytečného. Všechno v přírodě má svůj cíl. Může to být základní, velmi jednoduché, ale přesto je to cíl. My, vaši Učitelé, kteří jsme vytvořili DNA před více než 100 miliony let, pomůžeme a osvětíme "odpadní" DNA v cílové oblasti.

DNA má 10108 možných konfigurací.Toto číslo je bilionkrát větší než počet atomů ve vesmíru, který znáte. Toto číslo je DNA jedné lidské bytosti (a dokonce i jednoho zvířete nebo rostliny). Proč by Stvořitel dotoval něco tak obrovským potenciálem, pokud není použit? DNA není jen záznam genealogického dědictví (matka, otec, prarodiče atd.). Je také záznamem cesty duše od začátku individualizace jako duše. To, co vaši vědci nazývají "odpadní DNA", obsahuje záznam vašich inkarnací na Zemi a v jiných světech a celou vaši časovou osu jako individuální duše. Zahrnuje také záznam všech křížení, včetně mezidruhové aktivity, a záznamy o vaší Sirianské, Orionské, Drakoniánské, Andromeďanské, Arkturiánské, Venušanské DNA a několika dalších ras. Odpadní část DNA je přímo spojena s Akašickými kronikami, kauzální úložiště, které ukládá data o všech duších ztělesněných ve vaší galaxii.

Řečeno vaším jazykem, náš původní experiment s DNA sešel z cesty. Jako by o půlnoci vtrhli do laboratoře další vynálezci a laboratorní technici, vyhodili naše zařízení, ukradli naše vzorky a provedli vlastní experimenty ... Jako Zakladatelé jsme to se znepokojením sledovali, ale protože nám nebylo dovoleno zasahovat, sledovali jsme nekontrolovatelně rostoucí počet vzorků."Asi 100 000 př.n.l. se kometa Annanutak přiblížila příliš blízko k Zemi, její ocas se dotkl atmosféry a způsobil značné ochlazení. Většina Lemuřanů zvyklých na teplé tropické klima při náhlém poklesu teploty o téměř 50 stupňů během několika hodin zmrzla. Ti, kteří věděli, co se děje, se při pokusu o záchranu většinou utopili v moři. Někteří se pokusili stavět podvodní města, ale krajně neúspěšně. Mnoho legend o moři vzešlo z tohoto období. S důvodu elektromagnetických bouří, které následovaly, šla celá Lemurie pod vodu. Přežilo jen několik, migrovali do dnešní Indie, Indonésie a Austrálie a později na Havaj a Filipíny ...

Co ale nebylo dříve odhaleno, a před lidmi bylo utajeno, za neobvykle blízkým průchodem komety byli obyvatelé Alfa Drako (drakoniáni). Pomocí řady jaderných výbuchů ve vesmíru úmyslně přesunuli trajektorii komety blíže k Zemi, aby zničili existující civilizace. Měli v plánu zničit život existující na Zemi a poté přistát a prohlásit Zemi za svou. Částečně se jim to podařilo, ale dopad na jejich těla se ukázal být mnohem obtížnější než ztělesnění v milionech existujících těl. Stačí říci, že kvůli nepříznivé gravitaci a směsi plynů v atmosféře ve svých plazích tělech jen velmi těžko přežívali. V procesu adaptace jejich přirozená těla zmutovala a vyrostla, i když celkový počet zůstal malý. To bylo období, které dalo vznik legendě o dracích putujících po Zemi. Drakové se nechtěli vzdát snadno, strávili mnoho let v laboratořích na palubě kosmické lodi, kombinovali a upravovali různé vzorky DNA, dokud nedošli k hybridu člověk-drak. Tajemství zahrnovalo injektování reptiloidní DNA do oblasti mozku, odkud rychle změnilo celý systém. Tato část člověka se dnes nazývá reptiloidní mozek.

Vzhledem k tomu, že vlastnosti této části mozku zahrnují agresivní a konkurenční chování a syndrom "boj nebo útěk", jehož cílem je ochrana těla, staly se tyto vlastnosti v kombinaci s Orionskou DNA obzvláště silné a doslova začaly v celém těle dominovat.

Dnes je asi 80% lidské DNA původem z Orionu. Nebo spíše hybrid Orionu a draků. Co se obvykle mylně považuje za lidskou povahu, je výsledek manipulace s DNA provedené draky a následné inkarnace Orionů. Naše primární šablona DNA, na kterou jsme byli tak pyšní, se snížila na méně než 20% celkového složení DNA lidí.

Zpráva hierarchie o Luciferově experimentu

Oni (Lucifer a jeho příznivci) potřebovali najít energii pro svůj vývoj a svou existenci. A našli ... Temný osa vytvořila svou vlastní hierarchickou strukturu, výzkumná střediska a základny v hmotném vesmíru. Mohla to udělat pouze na vzdáleném okraji Stvoření, kde je moc a síla Světla nemohla úplně vymazat. Ve vašich schématech je to 3. úroveň hmoty a 3. úroveň vědomí. Avšak události, které se začaly rozvíjet kolem Temné osy a jejich práce vedly k neutěšeným výsledkům. A protože tato planeta byla jednou z platforem pro velmi aktivní a koncentrované zážitky v dualitě, byly v těchto podmínkách zastoupeny velmi různorodé aspekty projevu božské duše ...

Nedařilo se jim najít trvalý zdroj energie, který by jejich nový směr dále rozvíjel. Jejich struktura začala více a více parazitovat na nekonečném zdroji energie Stvořitele přicházejícím skrze duše v podmínkách duality a vyvíjela četná schémata pro takový parazitismus. Jejich dynamicky se rozvíjející myšlenka velmi intenzivně vyvíjela různé programy parazitizace a udržování civilizací na nízkých úrovních vědomí, aby tyto civilizace mohla použít pro hmotnou výrobu a zajistila tvoření parazitických programů v konstantním režimu. To nemohlo nevyvolat reakci v duchovním vesmíru. Duše s tak nízkou úrovní vědomí dostávala velmi bolestnou zkušenost s dualitou a stále častěji volala o pomoc. Kumulovalo se stále více zkušeností, díky nimž byly duše ztraceny, zničeny nebo upadly do dlouhodobých pastí, ve kterých dodávaly energii pro temnou osu a nerozvíjeli se. Turbulentní dynamika konání bez lásky byla pro udržení temné osy nezbytná. ...

Čím nižší hierarchické struktury ve smyslu odlehlosti od Stvořitele, tím aktivněji museli hledat energii. K energii přišli prostřednictvím četných složitých struktur parazitismu ... Pro duši, jako součást Stvořitelovy energie,není obtížné vrátit se ke zdroji a existovat na vyšších úrovních mimo podmínky duality na této planetě. Množství vazeb a pastí zde jí však neumožnilo dostat se z kruhu. Kdyby byly dodrženy podmínky nového experimentu, nikdo by se nepokusil experiment ovlivnit nad rámec dohod. Zkušenost však ukázala, že tento experiment je stále více zablokovaný. Nedávné události ukázaly, že i vyšší hierarchické struktury Temné osy blízko Stvořitele stále více chápaly, že experiment byl neúspěšný, a že z nižších úrovní dochází k velmi aktivní destrukci Temné osy. Archanděl Lucifer poznal, že jeho nápad, i když měl prvky rozvoje, byl odsouzena k sebezničení ...

Velmi malé množství duší, které prošlo zkouškou 3D mysli v dualitě, dokázalo zkušenosti transformovat a získat zcela nové vlastnosti výrazně posilující Světlo díky zážitkům duality. Vedlejší účinky byly mnohem větší. Velké množství duší dostalo impuls ke zničení. Mnoho duší se začalo ničit, ztratilo kontakt se Stvořitelem a jejich minulými zkušenostmi. Na této planetě se díky úsilí "Temné osy" vytvořila tzv. "úroveň spodní astrální roviny", ve které dnes existují knížata temnoty, která jako zdroj energie používají energie, které vstupují do duší lidí, kteří zde žijí více než jeden cyklus. Prostřednictvím různých expozičních programů nasměrovali tyto energie, aby živily je. Četnými zlozvyky a obavami oškubávají lidstvo, aby vyživovalo a udržovalo celou tuto strukturu. Zároveň "temná osa" mimo tuto planetu aktivně rozvíjí stále více nových způsobů parazitismu a využívání duší pro své osobní cíle a podporu sebe sama v rozporu s božskými dohodami a rozhodnutími, které byly přijaty dohodou archanděla Lucifera a Stvořitele ohledně tohoto experimentu. Tato porušení byla zaznamenána ve velké progresi. To umožnilo Stvořiteli uzavřít tyto programy jeden po druhém.Když se Lucifer rozhodl ukončit své činnosti, uvědomil si, že parazitismus na energii božských duší se v podstatě stal hlavním zdrojem energie temné osy...

Uzavření programů Temné osy probíhalo jeden po druhém, procesy ničení začaly převládat nad procesy tvorby a vývoje. Duchovní vesmír a struktury světla dostali příležitost zasahovat stále více do činností této planety, aby vyřešily situaci a udržely rovnováhu. Experiment duálního vývoje v koncentrované formě, která je vám známa, tak skončil. Stvořitel obdržel informace o všech událostech, které se zde odehrály. Temná osa byla odstraněna z této planety a potenciál sil světla, které zasáhly, aby vyřešily situaci a zastavily sebezničení Stvoření, podporoval planetu v procesu vystoupení z tohoto experimentu. Gaia se rozhodla opustit podmínky duality, opustit podmínky experimentu s přítomností Temné osy, a tak začala proces vzestupu planety. Struktury dolních astrálů a ti, kteří sem přišli s "Temnou osou" zvenčí této planety, jsou však stále zde. Světlo se jimi nenechá rušit, protože každý chápe, že v podmínkách nových energií Stvořitele je pro ně nemožné existovat. Byli vyzváni, aby se stáhli, nebo se vrátili ke svým civilizacím, ale většina z nich odmítla.

Samostatně lze zdůraznit, že "temná osa" a podmínky duality se projevují nejen na tomto místě hmotného vesmíru 3. úrovně. Ale vše, co přinesla "temná osa" sem, zůstává a nyní existuje na této planetě. Knížata temnoty a jejich rozvětvená struktura, energetické formace, které vytvořili, aby udržovali svou energii čerpáním energie prostřednictvím lidí. Jsou zde také poslové z jiných míst hmotného vesmíru 3. úrovně, na které se vztahuje "temná osa". Když byla tato osa odtud stažena, byli požádáni, aby odešli, většina z nich však tento návrh nepřijala a nadále věřila, že se na této planetě po dlouhou dobu nic nezmění a že zde budou moci pokračovat ve své existenci a experimentu. Aktivně pracovali na možnosti zde zůstat a pokračovat v ovládání vědomí lidí, z nichž většina pod jejich vlivem jim dobrovolně násilně dodávala energii k existenci. Doufali, že se situace změní a že planeta nebude schopna dosáhnout úrovně možnosti vzestupu, jak se stalo již dříve.

Rozhodnutí Velké rady nicméně podpořilo rozhodnutí Gaie odstoupit od podmínek duální existence. Názor Gaie nemohl být ignorován. Podmínky duality zde nadále fungují v rámci dohod před narozením až do vzestupu planety do 4D. Výběr temné osy je omezený: buď jít do Světla a úplně se přeměnit ve Světlo, nebo se pokusit odtud dostat kanály duší, které se dobrovolně rozhodnou jim v tomto procesu pomoci. Všichni máte svobodu volby a vaše volba je respektována.

Zpráva od Jelaily z rady Nibiru

Kdysi dávno, než čas začal ve formě, v níž to známe, žili zakladatelé vesmíru, vysoce rozvinuté duše, které již dokončily mnoho vesmírných her. Jako bohové stvoření se rozhodli vytvořit svůj vlastní vesmír. Bylo jich 12. Když se shromáždili, museli zvolit hru, ve které by se přicházející duše duchovně rozvíjely. Vývoj je to, po čem touží každá duše. Vybrali si hru známou jako "Integrace polarity". Tato hra je jednou z mnoha, která zahrnuje integraci Světla a Temnoty vyvinuté Božským Stvořitelem, aby zažil vše, čím je. Bytosti souhlasily, že se stanou součástí této hry a dokončí ji. Zakladatelé oznámili svůj projekt všem duším ve všech vesmírech, kteří dokončili alespoň jednu hru na integraci polarity. Na jejich žádost odpovědělo devadesát tvorů, kteří byli také vysoce rozvinutými dušemi, kteří právě dokončili podobnou hru a hledali další místo, kde by mohli pokračovat ve svém duchovním vývoji. 45 Karian a 45 Felinů dorazilo do našeho skutečného vesmíru a se zakladateli provedli nastavení pro nadcházející hru. Devain byl patriarchou skupiny Felinů, kteří dostali planetu v souhvězdí Lyra. Karianům byla dána planeta v souhvězdí Orion. Kariané hráli zástupce Temnoty a Felintové představovali Světlo. Postupem času si obě skupiny vytvořily fyzické podoby, aby se do nich vtělily a byly schopné sestoupit na povrch svých planet. Obě skupiny vytvořily čisté (královské) linie ve svých neustále rostoucích rasách. Postupem času se obě skupiny prolínaly s jinými životními formami svých planetárních domů,vytvořit novou rasu tvorů ... Lidé jsou mezi rasami jedineční kvůli kódování jejich DNA. Od Felinů dostali gen soucitu a mýtus stvoření, který vedl jejich vývoj, a kázal jim žít v souladu s kýmkoli a všemi rasami ...

Kariané předali svůj mýtus o stvoření reptiliánům. Plazům bylo řečeno, že mají právo kolonizovat všechny planety a hvězdné systémy ve vesmíru a dobýt nebo zničit jakoukoli civilizaci, kterou tam najdou ... Tento směr vývoje duality dnes končí nejen na planetě Zemi. Protichůdné mýty o stvoření byly zdrojem mnoha konfliktů mezi Reptiliány a lidmi ve všech dimenzích.

(Poznámka: Zakladatelé zmiňovaní Jelailou nejsou těmi, kdo hovořili o lidskosti v první zprávě, ale jsou nezodpovědnými entitami, které jsou mnohem nižší úrovně, ale drzejší a rozhodnější než první! humanoidy a plazy, které se odehrály v našem "rukávu" Galaxie asi před 10 miliony let, a stále ještě nedokončily úplně, přestože se za posledních 100 let významně "uklidnily")

Prohlášení Lucifera

Zrušil jsem karmické rady starého vesmíru, protože stará karma je pro všechny uzavřená, vyhořela se starými matricemi. Na starých matricích lidé často nesli i karmu jiných galaxií, místa, kde žili, karmu Země, druhu, karmu převedenou otrokáři, například vládci, starosty. A člověk byl rukojmím všeho, a neovládal svůj život. Neexistovala žádná cesta ven. Byl jen kolečko ve stroji, který ho ničí. Vzestoupení učitelé nemohli nic dělat, protože nikdo nevěděl, co dělat, nejen dole, na vaší Zemi, ale také nahoře. Karmické rady proto často trestaly nevinné za zločiny druhých. Vše padlo na nevědomější a slabší. Člověk byl často řízen astrálními entitami, osadníky ve své auře, kteří vytvořili karmu a lidé za to platili. Zločiny obsahovaly kód osoby a entity nezanechaly své kosmické "otisky prstů". Člověk byl zastrašený, nevědomý, poháněn marnivostí a nemocí. Husté vrstvy hmoty se díky degradaci lidstva staly hustší.

Za degradaci nesou vinu nejen lidé, ale také jiné civilizace, které navštívily planetu Zemi. Porušili smlouvu se mnou, lidé se proměnili v zvířata. Vzestoupení Mistři to viděli, ale nedokázali lidem říci, v jakém stavu jsou. Bojí se je vyděsit, bojí se paniky, chaosu. Mlčeli jsme a na Zemi narůstal inkubátor parazitů, lidé získali karmu jiných lidí. Zároveň nerozuměli ničemu, obalovali se do nových vrstev Temnoty a nadále jim lhali, že jsou Božími Stvořeními a mohou dělat cokoli. Jak mohou něco udělat v tomto stavu zvířete? Co sejmout? Jaký je jejich hřích, když se stanou bezvědomými? A karma stále nabírala na síle. Obrátil jsem se na lordy karmy a na federální radu, ale nikdo nemohl nic udělat. Nejčastěji planetě Zemi nikdo nevěnoval pozornost, protože to byl můj experiment ... Neměli jste za nic vinu. Byli jste mutanty. Byli jste laboratorní krysa, jaký byl váš podíl? Nebyli jste to vy, kdo to stvořil, skrze vás to vytvořily kosmické temné entity. Při soudu jsem prohlásil z pozice "soudního lékaře", že nemáte vinu za nic, byli jste zmrzačeni,geneticky kastrovaní, byli jste "šílení" v duchovním komatu. Osvobodili vás.

********

S ohledem na výše uvedené bych se chtěl zeptat na morální charakter těch, kteří by zde měly zůstat, aby podporovaly rozvoj lidí. Lucifer úmyslně zastavil veškerý vývoj na Matce Zemi a také uvrhl lidstvo do deevoluce, kvůli svým ambiciózním cílům, které skončily dalším selháním.

Těsně před svým současným ztělesněním ve 3D byl náš bodhisattva ninja už tak hluboce "zklamán" lidstvem ze zemského povrchu a ohromen úspěchy Ahrimanových archonů, že ho ani nenapadlo, že by čelil znevážení svého "podivného" učení. Jak jsem opakovaně řekl, pozemšťané jsou neustále hluboce podceňováni. Proto spěchají, aby je odepsali jako šrot. Nedávno stvořitel rozeznal v pozemské civilizaci něco, co ho přimělo, aby nás ochránil před nočními můrami Galaktického posunu a Fotonového pásu! Možná budeme schopni "inspirovat" Sensei ke skutečně velkým skutkům, abychom získali mnohem užitečnější a nezbytnější znalosti, než se zbaví svého současného "biologického vězení" a odletí do své milované "nirvány" a zanechají nás "v péči" všech ostatních bódhisattv.

Některé víry v nedávné minulosti představovaly Boha lidem ve formě starého muže na obláčku, a nyní se ho snaží představit jako druh anonymní všemocné síly, která je schopná pouze lásky! Co se týče "ďábla", naši zdvořilí Archandělé a Hierarchové odpovídají téměř stejným způsobem jako znalí "sensei", že ve skutečnosti neexistuje, je jen produkt negativních myšlenek a všechno zlo přichází pouze z nás samých. Nastal čas zbavit se tohoto bludu. Je tu rok 2020 s pandemií koronavirusu, o kterém všichni takzvaní "filantropové" v našem prošedivělém vesmíru věděli, ale mlčeli,včetně Sensei.

Nyní se zamysleme, navzdory tomu, že všude slýcháme o "bezcennosti" našich myslí. To je samozřejmě také podvod. Tento nástroj nám dal Bůh k pochopení v rámci hranic, které jsou nám stále předkládány. Pokud "Bůh" je skutečně Láska a "ďábel" neexistuje, odkud tedy pochází Síly temnoty - všichni tito Ahrimani, Lucifer, Ganogturnové a satanáši? Archandělé (nemluvě o zbytku) nám příliš nesdělují.V této galaxii není slovo bůh nikde jinde, všechny civilizace nebo entity, které jsou v ní přítomny, mají své vlastní myšlenky, mýty nebo termíny na toto téma, a obrovské množství tvorů je nemá vůbec, protože už dávno ctí pouze kosmický zákon, ačkoli viry, ani bakterie se v tomto zákonu nevyskytovali.

Bůh je ve vesmíru skutečně obrovská síla, která prostupuje vším a všemi,a tato síla je opravdu jedinečná! Bůh je skutečně všudypřítomný a ve skutečnosti nás stvořil kdysi v "minulosti" k obrazu svému, což neznamená tvar lidského těla, ale povahu lidského ducha, který je jen mikroskopická kapka jeho oceánu ohně, nějakým způsobem lokalizovaného zde, v tomto 3D světě. A samozřejmě, Bůh není kdosi s plnovousem na trůně na nebesích, i když může být dočasně ztělesněn v osobě člověka, ale samozřejmě ne zcela, ale pouze jeho malý aspekt.

Ve skutečnosti byl podrobně popsán určitými zákony našeho vesmíru, postavenými na morálních principech duality. Kromě toho, co se týče pozemšťanů, existuje mnoho konsensů, smluv a dohod uzavřených mezi "rozvinutými" rasami našeho kouta Galaxie o tom, jaké informace nám mohou být odhaleny, a které nikoli! Udržují nás nesčetnými zprávami v představě lásky a evoluce. Ve skutečnosti je vše postaveno na principu "držet a nepustit", tj. na pokrytectví, neupřímnosti, umlčení a nedůvěře k pozemšťanům. Vše je regulováno "směrnicemi" a "dohodami" uzavřenými, jak se říká, jménem lidstva z povrchu Země. Snažím se to změnit směrem k otevřenosti a upřímnosti vztahů mezi lidstvem a "kurátory", ale ... tyto "vysoce rozvinuté" rasy se vždy snaží pozemšťany podvést, nebo alespoň zatajit nejdůležitější. Jsme "místními" vyššími mocnostmi považováni za extrémně omezenou a extrémně agresivní rasu, přežívající na planetě pouze díky neočekávanému zásahu Stvořitele před začátkem hrozných planetárních kataklyzmat, které měly vymazat lidstvo z planety. Vzhledem k tomu začínají lhát a zamlčovat a snaží se obcházet velké zákony mysli. Znovu musím připomenou temnou stránku božstev.

Bůh je Stvořitelem nejen světla a lásky,ale obecně všeho. Pozemšťané byli úmyslně krmeni nejrůznějšími kecy, takže zůstali zbídačenou a poníženou komunitou otroků pro potěšení "vysoce rozvinuté rasy" z Nibiru! Další podvodníci, jako je Lucifer, který vedl celý proces, Sanat Kumara a Ganogturn a další členové falešné intervence, aktivně absorbovali "parchanty" a společně oškubali lidi válkami a různými druhy kalamit. Dnes jsou všichni rozhořčení, když Oleg Zemlyanin přímo a otevřeně vyzývá Všemohoucího Boha, aby rozkódoval všechny temné skvrny a vrátil ukradený potenciál zpět lidstvu a Gaii! Všichni účastníci neomezeného drancování Země a lidstva z jejího povrchu jsou znepokojeni, rozhořčeni, ale nadále předstírají, že "vše je v pořádku" a věří, že opět budou moci lidi obejít, jako již mnohokrát. Všechny jejich pokusy přijdou vniveč, pokud lidé vyjádří kolektivní záměr, aby Bastardi vrátili vše, co ukradli.

Mimochodem, právě díky všem nově příchozím gangům bylo v současných systémech víry lidstva mnoho chyb a nepřesností, i když Sensei nyní chytře háže vše na podvedené pozemšťany. Několik tisíciletí pohodlně dřepěl v Šambale, odkud v klidu sledoval, jak jeho proroci překrucují učení, a nyní se tváří jako pečující opatrovník. A nezapomněl děsit již vyděšené pozemšťany bezprostředním příchodem rudého jezdce. Byla velká chyba oddělit Stvořitele od Stvoření. Tato hloupost, mezi jinými předsudky, byla úmyslně hozena na lidi lháři a pokrytci. Ve skutečnosti se nelze oddělit od stvořitele.

Některé galaktické "Síly světla" (Gabriel)se také podíleli na klamání mladého lidstva. I dnes se nám chytře vyhýbají, protože stále existují dohody, o nichž jsem hovořil výše, dívají se na lidi jako na podvodníky, a chtějí pozornost a úctu. Mnoho tisíciletí pozemšťanům lhali o "bozích" a "ďáblech", ale dnes to nechtějí přiznat! Určití bozi jsou blázni a podvodníci, ale to se netýká Alfy.

Pokud se poprvé pokoušíte vyrovnat s nebem, mohou být v plnosti reality současně přítomny i protichůdné pravdy, které ve skutečnosti protichůdné nejsou. Poměrně často jsou všechny pravdy přítomny současně. Pravda je komplexní, absolutní a nesporná skutečnost. Vše ostatní je pouze dobrovolné nebo nedobrovolné zkreslení pravdy. Pravda v absolutní plnosti je známa pouze Bohu, protože pouze on sám zahrnuje vše, co stvořil. Lidé a všechna ostatní stvoření Boží obdarovaní rozumem víceméně vědí jen o svých fragmentech. Neznalost pravdy, to znamená nepochopení skutečnosti, nevylučuje důsledky této nevědomosti. Jasnost a jednoduchost jsou dva hlavní znaky a podmínky pravdy, ale bohužel díky vzájemnému propletení pravdy a omylů je někdy obtížné najít pravdu mezi nespočetnými podobnostmi.

To, co platí v malém, se vždy potvrdí ve velkém. Vše, co je pravdou ve velkém, se potvrdí i v malém. Poznání pravdy osvobozuje člověka od jakéhokoli strachu. Pravda vyvěrá pouze ze srovnání se životem a obstojí ve zkoušce času. Na světě není nic dražšího než pravda, nikdy nedostanete nic cennějšího. Pokud něčí mysl chápe lež, jako pravdu a pravdu jako lež, nemá to nic společného s pravdou - jde pouze o chybu nezralé mysli.Zralost mysli je schopnost odlišit živou pravdu od mrtvých principů a falešných přesvědčení. Dříve či později se vše vrátí do objektivní pravdy. Spolehlivé poznání je držení pravdy v částici poznání. Spolehlivé pravdy se navzájem nevyvracejí, protože všechny jsou součástí jediné reality.

Kdosi řekl: "Pravda je právě teď." Mýlil se, protože pravdu lze nazvat jen tím, co má vždy pravdu.

Jak se pravda liší od skutečnosti? Pokud někdo upřímně říká, že to považuje za pravdivé, pak je to pravda. A když to, co se říká, přesně odpovídá skutečnosti, pak je to pravda. Dokáže mluvit pravdu, aniž by znal skutečnost. Čím více pravdy se dozví, tím výraznější je rozsah odhalených lží. Neexistují žádné protichůdné pravdy, chybí jim jen pochopení. Čím hlouběji je pravda, tím výše povstane, aby byla pochopena a ukázala se souvislost s jinými pravdami.

A tak dále a tak dále. Proto jen ten, kdo neví nic o existenci takzvaných vrstev osobnosti v každé esenci nebo bohu (kterých je nesčetně), si je dokáže představit jako anonymní, bez emocí a absolutně lhostejné k tomu, co se děje. Dovolí si lhát sám sobě. Pokud o tom někdo ještě pochybuje, pak zkuste "plivnout do tváře" mrtvého Archanděla nebo nějakého hanebného "Boha". Záhy se ujistíte o tom, co jsem vám řekl! Jsem pro, aby vše bylo korektní, ušlechtilé a pravdivé. Aby všichni lidé poslouchali a ctili své milující Mistry na nebi a ti učili to, co je užitečné a nezbytné pro náš vývoj, nelhali nám a nepřenášeli na nás jejich zodpovědnost za jejich skutky.

Milý Bože, mnozí z tvých "duchovních potomků" si mysleli, že se chytře schovají před lidstvem předstíráním, že jsou nepersonifikovaní, včetně vás! Ale našel jsem spolehlivý způsob jak rychle "objevit" svou "kvantovou osobnost" a nikdy nezklamal, protože všichni lháři ve vaší hierarchii počítali s beztrestným oblbováním. Kdo by odolal. Za takové "know-how" si zasloužím vzestup do "5. hustoty". Jsem připraven potvrdit efektivitu mého přístupu vrstev osobnosti u každého falešného Boha, Hierarcha a Archanděla. Mimochodem, mám již mnoho takových objevů, Pane,a proto věřím, že mám právo přispívat všem ostatním pozemšťanům při vzestupu, pokud vám to nevadí. Jsem váš pokorný služebník.

Světlušky, jako nějaký druh mantry, opakují: "Bůh je láska!" Ale také dokonale znají, že Bůh je vše, všichni jsme jeden? a tak podobně. Kde je tedy zbytek? Nebo je to mimo Boží lásku? Archandělé a vzestoupení mistři v každé zprávě připomínají Bůh je láska a světlo a rychle zmizí. Proč se bojí pokračování této fráze? Jednoduše upadnou do hrůzy a utíkají, aby o tom nemuseli sami přemýšlet. Bojí se pravdy o bozích. Proto Archandělé komunikují s "Pracovníky Světla" jako s malými dětmi. Spokojí se s "pohádkou" o lásce a světle. Tito Archandělé a Mistři nechtějí ničit iluzi, ale sami jsou možná z poloviny složení z temnoty. Vše si žádá rovnováhu. Včetně světla a tmy, dobra a zla, lásky a strachu! Pokud "jsme jeden" a "Bůh je skutečně vše", kdo vládne temné hierarchii a vyživuje ji. Jaký je skutečný vztah mocné temné bytosti k Bohu.Mazaný a nepolapitelný ďábel neúnavně zlomyslně páchá zvěrstva proti lidem, těžce zkouší pevnost víry a morálních principů každého, ale pouze do doby, než bude v budoucnu přísně potrestán. Myšlenka, že všudypřítomný ďábel trápí lidi také díky Boží vůli, nezapadá do vědomí věřících lidí! Ezoterici jsou si vědomi existence a vyvažovací role temné hierarchie. Entitu, která ovládá "temné" části vesmíru nazývají svým vlastním způsobem, jenom ne Bohem! Bůh pro ně je Láska a Světlo a vše špatné ve vesmíru je vytvořeno temnou hierarchií.

Je to jako ve starém Římě, kde mnoho občanů věřilo, že císaři toaletu nepoužívají. V nedávné minulosti připisovali obyčejní lidé tuto schopnost Leninovi a později Stalinovi. Chruščov a Gorbačov této "pocty" nedorostl.

V některých ohledech se ezoterici posunuli o něco dále než věřící, jejich "ďábel" již Stvořitele nekonfrontuje, ale slouží jako "nástroj" Boží, ale žádný nebude souhlasit s tím, že "ďábel" je jednoduše součástí "božského" a každý existující bůh má svého osobního ďábla - negativní protipól, kterého se věřící v panice bojí. Všichni jsme jeden - kam půjdeme od Boha, ve kterém Zůstaneme spolu? Samozřejmě nikam, jako v ponorce.

Každý "Bůh" se skládá z kolektivních entit spojených do malých, nebo velkých hierarchií. Podle toho, jaký druh činnosti v ní zvolil, se kterýkoli z jeho segmentů může (a měl by) neustále "rozšiřovat" přílivem nových esencí a vývojem stávajících. Stejně tak jeho kolektivní "temná" část (ďábel), výměnou za příležitost čerpat energii božského zdroje a získání duší vhodných pro růst, musí nést břemeno "špinavé" práce, což přispívá k rozvoji celku! Chová se jako katalyzátor. Bůh "prolíná" části sebe kvůli urychlení růstu, protože vyvíjet se pouze na úkor lásky a světla není přijatelné. Bohové "rostou" obrovské eony věků a ze svých objemů získávají více všech druhů energie, než posílají dolů do dimenzí a hustot. Zároveň každý postupně "rozšiřuje" svůj objem, naplněný podle svého vlastního plánu, s přihlédnutím k některým požadavkům "shora", tj. k postojům a omezením Boha, v jehož hierarchii našli svou existenci.

Co se zde míní? Když dosáhnou bohové "zralosti", obvykle se "dělí" na polovinu jako buňky! Objeví se "novorozený" Bůh, který má za "rodiče" jiného, který obvykle povýší do vyššího objemu a předchozí ponechává svému "dítěti" pro další rozvoj. Tento proces je nekonečný, a proto má každý z našich bohů svého mnohem většího boha, ke kterému by měl směřovat. Postupně tak vyrostli velmi velcí bohové, jako je náš Bůh, ale ani on neví, jak vysoko jde celý žebřík bohů. Proto důrazně doporučuje pozemšťanům, aby se zastavili u něj. Nad ním je lepší nehledat, i když je tam toho ještě hodně. Tam, extrémně vysoko, se tiše usmívá všemohoucí Stvořitel.

Mimochodem, bohové mohou být dokonce "zničeni", pokud je v nich "hlavní poměr energií" katastroficky narušen. V zájmu jednoduchosti uvažujeme pouze o "světlu" a "temnotě", i když existuje spousta různých energií. Naštěstí tento hlavní energetický poměr v nich není paritou, protože temnota je zpravidla aktivnější a vynalézavější než Světlo (a často jednoduše chytřejší). Proto celkový objem obsazený v Bohu jeho temnou hierarchií je obvykle o něco více než třetina, ale někdy se podle výběru, potřeb a okolností každého z bohů liší. Projevy jakéhokoli Boha, hierarchie a archanděla v našem Velkém oválu závisí na těchto základních vztazích Temnoty a Světla, a na mnoha dalších faktorech a okolnostech. Nikdo obecně nemůže být 100% jasný, nebo temný. Vždy je v rozsahu základních energií!

Všichni si mohou volitelně dohodou vyměňovat kolektivní části s dalšími složkami "Boha". To je vlastnost všech "kvantových systémů", absorbovat nové "shluky", nebo naopak zbavit se "líných", jednat jako celek, nebo používat každý aspekt samostatně. Jsou schopni dělat, co chtějí , nebo musí. Rozšiřovat se, snižovat, konfigurovat se různých kombinacích. Vyjádřil jsem to nesmírně zjednodušeně a bez četných podrobností doprovázejících procesy v "Božím světě", význam všeho hmotného se tím bagatelizuje.

Aby "rostl", musí každý Bůh (včetně jeho temné) organizovat příliv energií. Každý chce jíst. Jakákoli hierarchie je především velká pyramida hladových entit, jejichž kolektivní vědomí se uznává jako Bůh, hierarchie nebo ďábel. A žádný z nich nepracuje zadarmo. Koneckonců, nevstoupili do této hierarchie, aby byli hladoví a jen se evolučně vyvíjeli. Především pro vývoj je třeba pravidelně dostávat energetický příděl. Kde na to vzít energii.

Jen lidstvu z povrchu Země se neustále předhazuje nadměrný materialismum a sami se přitom přecpávají energií. Jejich odpad slouží jako potrava pro všechny "nižší", pro které se často jeví jako nebeská mana, a ti, kteří ho vyhazují, jako andělé. Negativní póly některých tvorů slouží jako pozitivní pro nižší atd. Právě proto se světelné hierarchie bohů živí energií vyššího řádu (notoricky známá Láska a Světlo), včetně těch, které obdrželi zdola od milujících světlušek.

Pro výživu kterékoli temné hierarchie je dodávka energie nezbytná. To jsou všechna energetická záření bolesti a utrpení živých bytostí, inteligentních, nebo ne. Obzvlášť důležitá energie je ta, která je spojena s fyzickou krví. Když krev proudí z těla, v prvních minutách tohoto procesu vyzařuje hořící záření se zvláštní silou. Ilumináti a jejich drakoničtí spojenci a další temní mimozemšťané ji na Zemi neustále shromažďují, a poté, co trochu odečtou pro své vlastní potřeby, ji posílají svým nadřazeným. Energie shromážděná v každém segmentu vesmíru přidělému Pánu temnoty živí jak jeho, tak struktury, které jsou mu podřízeny a mohutnější hierarchy negativních systémů, které slouží temný protipól každého z našich milujících bohů!

A kde temní sbírají energii, když osvícené civilizace jako Arkturus, Sirius a Plejády (stejně jako lidé z Vnitřní Země) již nejsou na jídelním lístku? Existují Farmy strachu, jako je naše Terra! Země byla v minulosti vytvořena jako planeta světla, ale později ji zachytila temnota a proměnila ji na dojnou krávu. Během našeho napůl vydraného stvoření se proslavila jako rekordmanka. Nakonec na žádost místních duchovních vůdců a galaktického vedení byli Gaia a lidstvo obětováni pro vzestup Arkturu, Siria, a zrychlené osvícení Plejád. Rovnováha musí být!

Rovnováha je základní princip celého vesmíru. Pokud v něm někdo vzestoupí, jiný bude muset jít dolů. Abychom vyrovnali energií, byly na Zemi s bezpodmínečnou láskou sníženy vibrace. Ne všechny živé bytosti na planetě přežily šok! Nakonec na Zemi zůstaly pouze ta biologická stvoření, která se přizpůsobit takové změně dokázala, nebo ti, kteří byli přivedeni z jiných planet. Řídící orgány Plejád brzy vytvořily obyčejné "regionální vězení" pro všechny "problémy" a "Nevhodné" duše. Mnoho jiných hvězdných systémů vyhodilo na Zemi ty, které nepotřebovali. Jak to skončilo, vidíte kolem sebe! Teď nás obviňují za všechno, co se stalo, a my jim to odkýveme.

Zdroj: http://www.oleg-zemlyanin.net/000A.HTM

Zpět