2219 Co přichází Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2022-03-01

Jsme velmi schopni vycítit, kdy lidstvo dělá obrovské kroky směrem k další úrovni vašeho vědomí. Dokážeme rozpoznat, kdy jste na větší trajektorii oné vzestupné spirály, o které s vámi někdy mluvíme, a nyní je jeden z těchto okamžiků. Na planetě Zemi již delší dobu panuje spousta zoufalství, smutku, hněvu, frustrace a strachu, ale ti z vás, kteří jsou bdělí a citliví na energie, zachytili, co zbytek kolektivu nabízí, a zaujali jste postoj. Byli jste více než kdy jindy odhodláni být ve světle a ze světla. Byli jste více než kdy jindy odhodláni vyzařovat lásku, mír a radost a vrátili jste se takříkajíc k rýsovacímu prknu a aktivovali jste všechny své schopnosti stvořitelských bytostí.

Děláte to s pomocí všech bytostí a kolektivů z vyšších dimenzionálních rovin, a to je také pozoruhodné. Je důležité, abyste si uvědomili, že máte pomoc, protože se někdy můžete cítit zahlceni vším, co jste na sebe v tomto jediném životě vzali. Zabýváte se svými vlastními věcmi, svými vlastními problémy a pomáháte lidstvu zvýšit úroveň vědomí, aby se mohlo posunout ze starého 3D paradigmatu, starého matrixu, do nové Země páté dimenze, roviny existence, o které jste tak dlouho slýchali a na jejímž uskutečňování jste se aktivně podíleli.

Brzy se vám dostane větší pomoci shůry, a to nejen od vašich e.t. přátel a nefyzických kolektivů z jiných hvězdných systémů, jako jsme my, ale cítíme také zesílení energií přicházejících od archandělů a vzestoupených mistrů. Pokud máte vztah s některým z těchto archandělů nebo s některým z vzestoupených mistrů, jako je Buddha, Ješua, St. Germain, Quan Yin a tak dále, pak využijte tohoto spojení, které již cítíte, a zapněte více svých receptorů, abyste mohli přijímat pomoc, která přichází shora, protože je obrovská.

Je vaše, a když pomáháte druhým svými modlitbami, meditacemi a záměry, získáváte více pozornosti od pomocníků z vesmíru, kteří jsou všude kolem. Rozzáříte se a ukážete se jako jeden z členů pozemské posádky, který je tu proto, aby byl tvůrcem změn a přinesl do vašeho světa mír, jednotu a harmonii, které si tolik přejete vidět. A to se samozřejmě právě teď zesiluje a vy na to reagujete. Můžeme to cítit. Vidíme, jak se pracovníci světla rozsvěcují, a všímáme si, jak díky tomu přitahujete velkou pozornost bytostí z vyšších dimenzí. To v nás zanechává docela optimistický pocit ohledně toho, co pro lidstvo přijde, a navrhujeme vám, abyste se k našemu optimismu připojili, jak už mnozí z vás učinili.

Zdroj: https://danielscranton.com/what-is-to-come-for-humanity-%E2%88%9Ethe-9d-arcturian-council/

Zpět