5488 Záhada Chrámové hory Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2023-10-24

Velká část světa, který leží na povrchu, má hluboko skryté kořeny. Ne všechno je tak, jak se na první pohled zdá. Ale když lidem řeknete o základních příčinách různých událostí, které se dějí, pak tomu téměř nikdo neuvěří, nebo se dokonce mohou mýlit, že ztratili rozum. I když se v poslední době objevilo mnoho takzvaných konspiračních teorií, přesto může být realita někdy ještě fantastičtější než tyto teorie, i když tomu bude věřit málokdo...

Kdo a co stojí za událostmi, které se odehrávají ve světě dnes a v průběhu lidských dějin? Kdo skutečně řídí to, co se děje? Kdo stojí za konspiračními teoretiky popisovanými elitami a tajnými společnostmi, proč i mezi nimi občas vznikají podivné rozpory a některé elity se začnou chovat dost zvláštně a jakoby ne v rámci jediného globalismu? Kdo potřebuje takovou hru, nebo to možná hra vůbec není? Jaká tajemství se skrývají na Chrámové hoře v Jeruzalémě a proč je třetí chrám potřeba a pro koho?

Saint Germain v prastarém kočáru taženém párem šedých koní bez kočího na opuštěné ulici, která jako by vycházela z minulých dob. Ale najednou kočár zastavil... Dveře se pomalu otevřely a ve dveřích se objevil dlouho známý muž ve staré košilce. Natáhl ruku a pomohl mi dostat se dovnitř. Takto jezdí po cestách mezisvěta...

˝ Jsem rád, že tě zase vidím v této těžké době na Zemi. Lidé potřebují zjistit skutečné důvody toho, co se děje. I když je nepravděpodobné, že v ně bude někdo schopen věřit po neustálém přeformátování vědomí na takzvaný zdravý rozum. V nejlepším případě lidé prostě věří ve hry a intriky stejných lidí, pouze v moc nebo kapitál a v nic jiného. Většina na planetě nevěří, že vládce a finanční elity také někdo ovládá, ale ne z lidí. Dokonce i takové myšlenky jsou samy o sobě rozpoznány jako delirium šílence. Skuteční majitelé kolonie zvané Země na tom tak tvrdě pracovali.

Mnohokrát jsme mluvili o Anunaki ze systému Nibiru a jak obsadili Sluneční soustavu a Zemi. Dnes jsem se rozhodl vám to ještě jednou připomenout a pohovořit o tom, jak těžké je ve skutečnosti všechno pro ty samotné anunacké vetřelce.

Nesnažím se zatvrzelé skeptiky přesvědčovat a nehodlám se s nimi hádat. Dnešní příběh nebude pro ně. Mají dostatek informací z pozemských médií nebo z kanálů vypravěčů, kterým ochotně věří, protože postavy těchto pohádek nejsou v žádném případě ˝nemožní˝ mimozemšťané. Dnes budu pokračovat v příběhu toho, co jsem kdysi začal... Ve velmi dávných dobách byl tento svět zajat mimozemskými vesmírnými piráty, které staří Sumerové ve svých mýtech a legendách nazývali Anunnaki. Byly to mýty a příběhy starověkého Sumeru, které pozemšťanům vyprávěly o vůdcích dávných nájezdníků - Enki, Enlil, Anu a další. Změnili Zemi a vytvořili si pro sebe otroky - Adama pro těžbu.

Dnes by bylo potřeba jednoduše udělat nějaké upřesnění a upozornit ty, kteří stále chtějí přijít na kloub pravdě, že samotní vetřelci Anunaki ze systému Nibiru nejsou homogenní, ale jsou rozděleni do skupin - klanů, které mezi sebou vedou dlouhodobý boj o vliv. Vše začalo za dob Enkiho a Enlila, soudě podle jejich konfliktu mezi nimi samotnými a jejich osobního boje o kolonii Země. Do této konfrontace vstoupil i jejich otec Anu. Moc obecně si pak uzurpoval kněz Jehova nebo Ikhov, jak ho sami nazývali Anunaki.

Postupně se během meziklanového boje mezi samotnými Anunnaki vytvořily tři významné velké klany. Původní klan je bývalá rodina Anu z planety Nifilim v systému Nibiru. Sám Anu a jeho synové Enki a Enlil se stali oběťmi meziklanových válek a byli poraženi a prakticky pohlceni jako vědomí Ikhovem, který pro své vlastní účely použil energie antisvěta, které tam vygeneroval univerzální struskový Samael a přenesl na něj arcidémonský černý hierarcha Lucifer.

Už se tu vyprávělo o tom, jak Ikhov upálil Enkiho a Enlila, kteří spolu neustále válčili, a jejich otce Anu, aby sám řídil systém Nibiru a jeho kolonie na Zemi a kolonii budovanou na tenkrát na Glorii ve sluneční soustavě. Satannalil nebo jiným jménem Lucifer vylovil zbytky jejich duší, napůl spálených v proudu antisvěta, a scelil z nich jakousi trojici. Nazval ji jeho antisvětským jménem také ze zvuků v tomto světě nevyslovitelných. Byl to jakoby nový duch-monstrum ze tří, takže nemá jméno ani ve starobylém jazyce Elohim či Niphilim z doby před pádem Nibiru, i když tito duchové byli v inkarnaci Nefilim při posledním zrození Anu, Elohim v těle Nefilim. Satannalil poslal slepého ducha jako vládce do nové kolonie Gloria.

Zabiják těl Anu a jeho synů, Ikhov, nebyl schopen udržet moc v samotném systému Nibiru, když čelil síle magie starověkého elohima Nerhala. Onen trojitý duch, nebo spíše duch Anu, který do sebe pohltil zbytky duchů svých synů Enkeho a Enlila, již ve zformované podobě, byl z vůle Lucifera umístěn do slabomyslného atlantského Chronu, kde podlehli svodům sil temnoty a neřestí. Pozdější události meziklanového boje mezi samotnými Anunnaki vedly k tomu, že se mezi nimi stal vůdcem jistý Hanoch, stejný biblický Enoch, ztělesnil ho také velký kněz z Atlantidy Hermes, který si přivlastnil jméno světlého Učitel Thotha.

Chronovi, s nímž Lucifer spojil duchy rodu Anu, se nakonec podařilo přelstít téměř nezranitelného Ikhova a vstřebat jeho vědomí. Od té doby tento chimérický duch přijal jméno Abraxas a postupně se zmocnil moci nad kolonií Země. Enochovi se podařilo zcela podrobit Glorii neboli umělou planetu za Sluncem, kterou postavili Anunnaki, když Atlanťané dorazili do Sluneční soustavy na měsíční arše. Hmotnost Měsíce byla vzata v úvahu, když byla Gloria uvedena na oběžnou dráhu. Hmotnost Glorie se rovná hmotnosti Země a Měsíce dohromady, a proto může být udržována na oběžné dráze Země přesně za Sluncem a otáčet se kolem něj synchronně se Zemí. To je to, co znemožňuje vidět Glorii ze Země. Slunce ji blokuje od pozemských prostředků pozorování vesmíru.

Přesto, po mnoho tisíciletí, kolonii Země vládl onen Ikhov, známý jako Jehova nebo Jahve. Vytvořil nejmocnější strukturu egregoru náboženství, nejprve udělal jádro takzvaných vyvolených lidí, dal jim základy vědění, ale pouze ty, které podle Ikhovova názoru vyžadovali jeho vyvolení. Zpočátku tyto lidi připravoval, aby vládli planetě pro jeho vlastní účely. Proto jim diktoval texty, kde říkal, že jsou jedinými vyvolenými lidmi stvořenými Stvořitelem. Mimochodem, představil se jako tento Stvořitel.

Ikhov lstivě získal podporu Nerhala od nibirských Elohi a proto začal ovládat Zemi. Neustále šířil svůj vliv a tlačil na Chrona, který v té době začal hledat podporu u Glorie, kde se Hanoch usadil. Byla to Gloria, kdo uvalil hold zlata na Atlanťany, a Chronus a později Poseidon pravidelně posílali zlato, aby vytvořili rozestavěnou atmosférickou kopuli Glorie. A tak všichni záviseli na Nibiru a Nibiru bylo vždy jejich metropolí. Hanoch i Ikhov neustále posílali hold Nibiru Nerhale ve formě energetických zdrojů, které těžili na Zemi. Byla to přesně ta samá gavva, neboli energie utrpení a neřestí, shromážděná od inteligentních, ale nepříliš vyvinutých a vědomých duchů, žijících ve strachu a nevědomosti.

Po zničení Atlantidy se poměr sil klanů Anunaki příliš nezměnil, kromě toho, že Ikhov pod jménem Yahweh se stal ještě mocnějším a vstoupil do konfrontace s Hanochem z Glorie. Chron byl zcela zablokován a odsunut stranou, protože ztratil své fyzické tělo. Ale Lucifer poslal formovaného ducha Chrona také do Glorie, kde byl na jeho příkaz umístěn v novém těle, vytvořeném v tamních laboratořích založených na atlantské genové bance. Zásluhu na tom měl bývalý Hermes (Hanoch), kterému se začalo říkat Enoch. Po smrti Hanocha z Glorie v bitvě s kněžkami indického města Makkhran Lucifer přenesl Chrona na Zemi.

Luciferovi se nelíbilo, že opozice jeho chráněnců zmizela na Zemi a téměř celá padla do rukou Ikhova.

Poté bývalý Chron, který vyrostl a dozrál na Glorii, přijal černé zasvěcení a své antisvětské jméno, které nelze v tomto světě vyslovit, aniž by to způsobilo jeho destrukci. Chystal se být vládcem Glorie, když ho Lucifer poslal na Zemi, aby vybudoval další základnu, nejmocnější na Zemi, spojující se s Anunaki poblíž Tibetu - Anunaki z falešné Shambhaly. Právě tam se starověká základna Anunaki nacházela od doby jejich invaze do sluneční soustavy, která nedovolila silám světelných civilizací vyhnat je ze Země. Anunaki se podařilo přichytit ke krystalu Kailash a při jakékoli srážce se silami světelných civilizací se tam mohl a může otevřít obrovský portál, na který Lucifer čeká pro svou další expanzi silami vazalských civilizací temnoty a Anunaki pod jeho kontrolou.

Agartha se budovala velmi dlouho, její konečné uspořádání bylo dokončeno teprve asi před tisíci lety a začalo přibližně ve stejnou dobu, kdy Ikhov provedl operaci implantace zlatého vejce Edenu do útrob Země. Na Glorii pak Lucifer pomohl Enochovi znovu se zrodit pod jménem Metatron. To později vedlo k ještě větší konfrontaci mezi duchy a vnitřní konfrontaci mezi Hanochem a Chronem. Mezitím se Ikhov usadil na Zemi a implantoval svou základnu - Eden - do útrob planety.

Po bitvách Anunnaki se starověkým učitelem Baalem se Ikhovovi podařilo získat kontrolu nad jedním z klíčových míst na Zemi, i když nikdy nebyl schopen použít pro účely Nibiru starověký krystal, který se nacházel v zemích dnešního Středního východu. Mluvíme o prastarém krystalu, přivezeném prvními civilizacemi obrů na Zemi. Všechny takové krystaly byly instalovány na planetě, přesně s ohledem na přírodní struktury samotné planety Země. Tento krystal byl zasazen do přirozené magnetické vírové struktury generované samotnou planetou. Zde je tato struktura blíže k povrchu Země než na jiných místech. Nejhlubší výskyt má tato stavba v oblasti bývalé hory Meru. V oblasti Jeruzaléma je tato stavba nejblíže povrchu, a proto je velmi zranitelná. V těchto zemích byla svedena více než jedna bitva s černými mimozemšťany z antisvěta, ale krystal byl stále zachován.

Strážcem tohoto krystalu byl po dlouhou dobu Sidik, duch, který se mnohokrát inkarnoval v civilizaci jiné dimenze, tzv. andělské, a sloužil zde jako válečník pohraniční stráže.

Odešel na Zemi a inkarnoval se do těla potomka býčí rasy, ke které Baal patřil. Na Zemi se stal Baalovým spojencem při ochraně prastarých krystalů planety. Čistě na trojrozměrné fyzické úrovni se Sidikovi podařilo pevně ochránit starověký krystal a na vrcholu postavit pevnost Salim. Po zničení pevnosti Baal - Baalbek pevnost ještě nějakou dobu Anunaki a Ikhovi odolávala. I v těch dnech, téměř na pokraji zničení planety, když Anunnaki spěchali ke krystalu na příkaz Lucifera a Nerhala, Salimův krystal přežil.

Nerhal chtěl výbuch starověkého krystalu, protože právě tento krystal byl na planetě nejzranitelnější. Anunaki mohli způsobit jeho výbuch svými zbraněmi, na rozdíl od více chráněných hlubokých krystalů Kailash a hory Meru. Anunaki vyslaní Ikhem se řítili k prastarému krystalu hory Moriah, které se později začalo říkat chrámová hora, protože právě tam byl později postaven Šalomounův chrám podle pokynů Ikhova.

Sidik tam nějakou dobu dokázal odrážet rány Anunaki. Síly však stále nebyly stejné. Pomohla jen hlava Adamova - magie energií zcela ritualizované lebky a kostí Adama, nabitých energií Nibiru a samotného Nerhala (první životaschopný exemplář nového člověka vytvořený Anunaki, jehož genetický materiál byl později použit ve všech experimentech Anunaki k vyšlechtění jak vyvolených, tak a nevyvolených národů Země). Pomohl zastavit zbraně Anunaki. Energie této zbraně se srazily se souvisejícími antisvětskými energiemi a nebyly schopny zničit krystal a prorazit portál.

Později se Sidikovi podařilo přesunout hlavu Adama do prostoru s jinými parametry, tedy paralelně, ale ve stejném geografickém bodě. Proto se v trojrozměrné realitě ani Anunnaki, ani lidé nebudou moci dostat k Adamovým kostem a stlačit starověký krystal. Aby mohli nějak využít sílu tohoto krystalu, aniž by ho kdy dosáhli, přinesli Anunaki později z Nibiru technické zařízení. Teoreticky se lidé stále mohou dostat ke kostem Adama, ale pouze pokud zničí samotný krystal. To znamená, že lidé nemají antisvětské energie v takové míře jako Anunaki a mohou. Zničení krystalu povede ke katastrofě v planetárním měřítku. Přesně toto zničení může Adamova lebka a mnohem více projevit v trojrozměrném světě.

Je pravda, že toho bude moci využít jen málokdo. Katastrofa by mohla zničit planetu a roztrhnout portál do paralelních světů. To je přesně to, čeho chce Nerhal dosáhnout, protože on sám není ve třech dimenzích a není na Zemi, ale v nižších světech spolu se svou planetou Eloha v systému Nibiru. Podle plánů Lucifera a jeho rozkazů čekají armády Nerhala na invazi paralelních světů s novým rozšířením o nové zdroje. Hledaný cíl Nerhala je vždy skrytý před jeho obdivovateli, kteří v těchto zemích vždy věřili v Ikhov. Mimochodem, stále ho fanaticky uctívají a slouží mu, nevěří a popírají, že jeho duch byl Abraxasem již dávno zajat. Ano, přesně tím samým Chronem, který přijal toto jméno v podobě, v jaké jej lze vyslovit, aniž by způsobil újmu. To se podle vesmírných standardů stalo poměrně nedávno - na konci 19. stol. Předtím došlo k ničivé a poměrně dlouhé jaderné válce na Glorii, na kterou zaútočil Abraxas nebo bývalý Chron.

Na konci 17. století se Chron vrátil zpět na Zemi do své Agarthy z rozbité Glorie, kde vedl válku s Hanochem, který si vzal nové tělo a jméno Metatron.

V těch letech byla Gloria po jaderné válce smutným obrazem spálené pouště.

Metatron ale kontaktoval metropoli na Nibiru, konkrétně trojrozměrnou planetu Niphilim a jejich vládce Helila. Nekontaktoval Nerhala z jiné-dimenzionální planety Elohimů, protože problémy trojrozměrných jsou mu cizí, jeho hlavním cílem je prorazit portály do paralelních světů a expanze.

Díky spojení s planetou Niphilim dokázal Metatron rychle znovu vytvořit Glorii a dokonce ji ozelenit na místech poloumělými, nebo jak tomu říkají na Zemi, geneticky modifikovanými rostlinami, které mohou růst v jakékoli půdě a téměř v jakékoli atmosféře, a to pomocí alfa, beta a gama záření a také neutronového záření. To znamená, že tyto rostliny rostou mílovými kroky v místech radiační kontaminace a také silně absorbují oxid uhličitý, který je velmi nebezpečný pro samotné Anunnaki, dokonce i jeho malá koncentrace znemožňuje zachovat jejich bioobleky humanoidního typu. A to je v dnešní době prakticky nejcennější sen rasy Anunaki: uchovat si ho, nebo se skutečně stát humanoidy. Díky prastarým experimentům na planetě Nifilim a Elohe, dokonce ještě před invazí do Sluneční soustavy, ztratila rasa Anunaki své humanoidní rysy. To je vedlejší efekt jejich sebezdokonalování těl pomocí genetického inženýrství smícháním s hmyzoidy a plazy. (pozn. no a to je i důvod pozemského klimatického šílenství, kdy chtějí z atmosféry eliminovat ono CO2, kterého je tam 0,04%....)

Od té doby Anunnaki snili o tom, že znovu získají krásu humanoidních těl. Jejich ideálem byl vždy atlantský (později nazývaný severský) typ bílého, blonďatého, modrokrevného člověka. Prostě to nedokážou, bez ohledu na to, jaké experimenty dělají. Mají jen bioobleky. Ale pokud je v atmosféře oxid uhličitý, tyto skafandry se začnou hroutit, což přináší bolest a fyzické utrpení, a tělo se promění v hmyz, kterým původně bylo. Skafandry jsou podporovány speciálními léky, které mění tělesné tkáně a dávají jim požadované tvary. Skafandr tedy není jen oblečení navlečené navrch, ale změna tělesné tkáně pomocí alchymistických reakcí a elektromagnetických přeměn forem, blízké technologii materializace látek a forem z éteru.

Tuto technologii využívají hlavně Anunaki z Glorie, kteří ze své atmosféry zcela vyloučili oxid uhličitý. Během krátkých tří století po jaderné válce, která zuřila po celém světě koncem 17. a začátkem 18. století, téměř obnovili krajinu do vnějšího pozemského stavu. Ale složení atmosféry je tam jiné a rostliny jsou úplně jiné, i když vypadají podobně jako ty na Zemi. Hlavní energií jak pro tyto rostliny, tak pro samotné Anunnaki je stejný gawwah neboli koncentrované stlačení odražené a lomené vitální síly živých bytostí prostřednictvím antisvětských refraktorů technické povahy.

Bez toho by se tam v takovém časovém horizontu nic nestalo. Právě tyto energie jsou nejcennější v samotném systému Nibiru. A Gloriiny technologie byly dány právě pro dodávku těchto energií Nefilim. Gloria a planeta Nefilim v systému Nibiru skutečně potřebují tyto energie, zvané gavvah, jsou životně důležité. Jejich zdrojem je válka a utrpení, náboženská extáze, ale i neřesti, zejména smilstvo, které je zpočátku pokřivenou a lomenou energií stvoření a vzniku života. Pro přístroje a technologie Anunaki je nejstravitelnější.

Co je ale pro Glorii důležité, je takříkajíc přirozená energie. To se pro ně stalo velmi důležitým poté, co další enkláva Anunnaki ve sklepeních Agarthy začala přecházet na generovaný gawwah. Abraxas nebo Chron postavili Agarthu, počínaje svými následovníky Anunaki, aby prozkoumali kobky Země, vytvořené starověkými civilizacemi Asurů, Luemurů a Tellurů. Začal to dělat poté, co byl z Glorie vyloučen Metatronem, který tam přišel. A všechno to trvalo velmi dlouho. Přibližně před tisíci lety Chron dokončil stavbu nejmocnější podzemní základny Anunnaki - Agarthy, spojující kobky falešné Shambhaly s mnoha prázdnotami a kobkami prostřednictvím nejstarších tunelů, přičemž hlavním z nich byl starověký Tellurský podzemní úkryt pod dnešní Antarktidou. Právě tam asi před tisíci lety založil hlavní město své podzemní říše, Agarthu, a zavázal se zásobovat metropoli Nibiru gavvou, aby jim svolila být vládcem pozemských kolonií.

Všechny tyto dodávky gavvah ze Země byly pozorovány a kontrolovány stejným Ikhem nebo Jahvem, který měl takříkajíc centrální ˝úřad˝ ve svém zlatém edenském vejci, které implantoval trhlinou v Rudém moři do útrob. planety. Vždy byl v kontaktu s metropolí, včetně Eloha Nerhala, které pravidelně dodával spektrum energie gavvah, stravitelné v těchto nadpozemských podmínkách. Na Zemi ho poslouchali všichni náboženští egregorové abrahámovských hnutí a částečně i jiní a všichni služebníci těchto kultů.

Chrám, postavený podle jeho nákresů Šalomounem na nesporný a nediskutovaný příkaz Nibiru, údajně od Boha, sloužil dlouhou dobu jako akumulátor gavvah energií. Později, po zničení chrámu, se začaly po celém světě využívat menší náboženské stavby, z nichž hlavní byl chrám ve Vatikánu.

Po dlouhou dobu svět poslouchal Ikhova a jeho služebníky prostřednictvím egregorů abrahámských kultů. Téměř stejné energie byly shromážděny ze Země a na Glorii, kde se postupně etablovala síla Metatrona, bývalého Enocha. I když Hermes - alias Hanoch a Ikhov vždy soutěžili, dokonce i na Nibiru, když byli Elohim. Bývalý Chron, alias Abraxas, spřádal své plány více než tisíc let a vybavoval kobky Agarthy. Snil o tom, že se zmocní Ikhovovy moci na Zemi. A také snil, pod vedením Lucifera a naplňující jeho vůli a své touhy po moci, odpojit se od metropole Nibiru a její kontroly od Nerhala a Helil. ...Postupně začal na Zemi všemi způsoby podporovat rozvoj vědy a techniky, které byly zprvu nemilosrdně potlačovány inkvizicí jako kacířství a bezbožné činnosti a znalosti.

To se dělo, dokud se Abraxasovi nepodařilo Ikhova oklamat a vytvořit s ním spojenectví proti Glorii, aby se zbavili kontroly nad Zemí a odpojili se od metropole na Nibiru. To znamenalo začátek té velmi ničivé války s Glorií, o které jsem se právě zmínil.

Abraxas navrhl, aby Ikhov zaútočil na Glorii a podrobil si toto území, protože má neustále úzké kontakty s metropolí. Navrhl vytvořit alianci proti metropoli Nibiru a jejímu panství v čele s Nerhalem. Navíc jejich ˝božstvo˝ Lucifer to vše schvalovalo a povzbuzovalo je k takové smělosti, vždy povzbuzuje své studenty, aby se stali silnějšími tím, že se navzájem pojídají, zrazují a ničí. To je jeho princip identifikace toho nejsilnějšího, sofistikovaný zkreslený přenos přežití přírodního výběru v nevědomé přírodě na přežití duchů a vědomí zničením jejich vlastního druhu a přežitím tímto způsobem. Úplné odmítnutí morálky a principů, úplné ponoření se do sebe a superega, jako hlavní podmínky existence v antisvětě.

V důsledku tohoto sjednocení lodě Agarthy zrádně zaútočily na Glorii a využily slabosti a pomalosti Metatrona, bývalého Hanocha. Koneckonců, po několik tisíciletí se nemohl po své smrti v těle Enocha poblíž Makkhranu obnovit. Oni a pán Agartha, Abraxas, způsobili Glorii těžké škody a shodili tam mnoho jaderných bomb. Právě z událostí jaderné války na Glorii se ve vašich dnech snaží čerpat informace o historii Země prostřednictvím údajně alternativního příběhu o potopě a jaderné válce, ke které došlo v 18.-19. století.

Ale mistr z Agarthy Chron se ukázal být ještě zákeřnější. Oslavil své vítězství, pozval starověkého Ikhova, aby omládl novými technologiemi, které ukořistil na Glorii. Když si Ikhov uvědomil léčku, bylo už příliš pozdě. Jeho prastaré, zchátralé tělo bylo okamžitě dematerializováno a do Abraxasových rukou padl pouze jeho dvojitý čip, na kterém bylo zaznamenáno jeho vědomí. Tyto technologie používají Anunaki po velmi dlouhou dobu. Majitel Agarthy ho neimplantoval do nového těla, které vyrobili z biomasy rychle se množících buněk, ale nařídil si ho implantovat do sebe, což jeho nezpochybnitelní roboti udělali. Chron-Abraxas tak absorboval Ikhovovo vědomí a sjednotil je se svým vlastním. Poté přijal jméno Abraxas, abych tak řekl oficiálně. Po úplném vítězství nad Ikhovem byli pozemští elitní manažeři nuceni podřídit se Abraxasu.

Po celém světě začala vlna technologické revoluce a industrializace. Zpočátku pozice náboženských egregorů prudce oslabily. Vládnoucí elity a členové tajných vlád ze zednářských lóží, přímo podřízených Anunnaki, začali vyvolávat různá povstání a revoluce z náboženských a politických důvodů. Tak začala tzv. éra osvícenství v krvavých válkách mezi protestanty a katolíky. Abraxas nepotřeboval síly egregorů, protože egregorové sbírali toky gavvah a přesměrovávali je na Nibiru prostřednictvím technických kanálů vybudovaných dávno. Abraxas si chtěl veškerou energii nechat pro sebe. Začal lidem a jejich vládnoucím elitám dávat technologie a sliboval mnoho technologických zázraků a možností. To bylo poprvé. Nikdy předtím Anunaki nesdíleli technologii v takovém rozsahu s těmi, které považovali za farmu. Chtěl si jen získat pozemské elity, aby ho zcela poslechly.

Ale jako vždy, Luciferova mazanost nemá žádné hranice a rozhodl se obnovit zdraví a sílu Metatrona, poraženého na Glorii, aby obnovil rovnováhu válčících stran. Metatron si s pomocí Lucifera stále dokázal téměř vzpomenout na sebe jako na Enocha a Herma. Začal obnovovat Glorii. Pravda, na chvíli nebyl schopen ovládnout Zemi, kde zcela vládl Mistr Agarthy a začal vládnout lidským dozorcům, včetně podrobení si jak poddaných Ikhov, tak poddaných Hermes-Metatron Gloria.

Bylo to v té době, kdy Metatron osadil Glorii upravenými rostlinami, které se živily radioaktivním zářením a začaly divoce růst a měnily krajinu spálené Glorie. Abraxas se cítil jako nerozdělený vládce Země a už se mu podařilo rozpoutat strašlivou válku (druhou světovou válku) rukama lidí na planetě kvůli svému ambicióznímu plánu vytvořit jediný svět plně kontrolovaný stát jako koncentrační tábor.. Nebo spíše jen plán na uspořádání již neskrývané farmy na výrobu gavvah.

Ale někteří lidé z tajných společností, zákulisních vlád světa ho stále nechtěli poslouchat a hledali kontakt s Glorií, ale ta ještě nebyla připravena. Nebyl nikdo, kdo by Abraxase zastavil, kromě světelných civilizací, které zasáhly, i když hrozilo úplné zničení planety, pokud by se jejich zbraně přímo srazily s Agarthinými zařízeními. Abraxas nebyl schopen plně realizovat své plány. Záměrně nutil představitele světelných civilizací do otevřené bitvy a posílal své lodě, pokud si všiml jejich lodí na polích lidských bitev. Proto se válka stále vedla rukama lidí.

Ale zároveň se Agartha po neúspěchu druhé světové války nikdy nesmířila s porážkou. Začali sázet na Spojené státy a globalismus. Abraxas se stále chce ze všech sil oddělit od kontroly od Nibiru a nevzdává se svých plánů na vytvoření velké digitalizované farmy ze Země. Rozhodl se ji ale zmodernizovat, aby se s ní snáze manipulovalo. Dal lidem nové digitální technologie. Po technologiích 19. a 20. století otevírá lidem nové obzory digitálních technologií a opět svádí pozemské elity nebývalými zázraky budoucnosti, jen na oplátku požaduje vytvoření digitální farmy s úplnou kontrolou nad porodností a chováním obyvatelstva .

V samotné Agartě byly vyvinuty technologie k umělému zvýšení gavvah přijaté od menší populace. Když to bylo testováno v laboratorních podmínkách, Abraxas nařídil svým manažerům, aby převedli pozemskou farmu na nový standard, to znamená zmodernizovali ji a snížili populaci na minimum. Právě tyto příkazy začaly elity globalismu provádět různými způsoby, od válek a nemocí až po jejich takzvanou ˝léčbu˝ a prevenci jejich vzniku. Abraxas spolu se svými manažery to vše vymyslel proto, že čipovat a kontrolovat menší počet lidí než miliardy je jednodušší. Po cestě dává rozkazy vyčistit atmosféru planety od oxidu uhličitého, a proto všechny ty zelené agendy o uhlíkové stopě.

Také se shoduje, že planeta se v těchto dnech začíná pomalu vynořovat ze stavu dlouhodobého ochlazování, které začalo právě během éry srážky Agarthy a Glorie. Na Zemi to doprovázely výbuchy sopek Tambora a Krakatoa, které vyprovokovali Glorianové, kteří se odvetnými údery pokoušeli zničit kobky Agarthy, aniž by však způsobili zvlášť silné poškození obyvatelstvu Země, které také považovali za jejich farmu a zdroj energie.

V úplně posledních dnech současnosti Agartha zcela přerušila dodávky gawwah do Nibiru a začala tam posílat upravený umělý gawwah ze svých inovativních instalací. Samotní Agarťané se rozhodli následovat technogenní cestu kyborgů a začali svá těla přetvářet na polotechnické roboty. Nové upravené energie jim v tom hodně pomáhají. To zároveň nebylo po chuti Nibiru a rozhodli se obklíčit uvolněné Abraxy a nastolit svou úplnou kontrolu nad Zemí. Navíc zde ztratili svého chráněnce Ikhova. Zůstali jen jemu věrní kněží, kterým Nibiřané neustále ukazují Ikhovovy hologramy, jako by stále existoval a vládl jim.

Docela nedávno chtěli podniknout výpravu na Zemi a slíbili, že odpustí a znovu budou jednat s Abraxasem, Vymýšlí zákeřné plány, stejně jako Gloria a Agartha potřebují zdroj gavvah z planety Země a její populace a o nic jiného se nestarají. Na expedici již bylo vše připraveno a dokonce byl dán příkaz pozemským elitám, aby připravily vědomí lidí na možný kontakt nebo dokonce invazi mimozemšťanů na Zemi. ...Analyzujte nadcházející novinky, kdy chtěli světu představit nějaké mexické mumie jako oficiální důkaz existence mimozemského života... A něco se pokazilo a opět bylo vše uznáno jako falešné...

Proč se to stalo? Nibiřané neposlali lodě vesmírem kvůli nedostatku bezpečí pro ně samotné. Ve vesmíru, kromě sil mnoha světelných trojrozměrných civilizací existují i zcela nepředvídatelní bleskoví duchové, kteří se mohou projevit kdekoli a kdykoli. Ještě před nimi nebyla zachráněna jediná Anunacká základna nebo loď, pokud nebyly chráněny energetickými minami, které vedou k zániku hmoty a antihmoty a supervýbuchům. To duchové blesku nedovolují a tak se jich nedotknou. Instalace, které vytváří takové ˝doly˝, nelze umístit na pohybující se objekty v trojrozměrném prostoru. Anunaki z planety Nefilim v nibiruánském systému nemají žádnou ochranu pro vesmírné lodě před účinky duchů blesků, kteří operují i v hlubinách antisvěta a metodicky ničí démony.

Objevení se těchto bleskových duchů, válečníků Nekonečna, zničilo plány samotného Lucifera proměnit náš Vesmír v antivesmír a zabránilo smrti našeho Vesmíru. Nyní jsou hrozbou pro antisvět a jeho následovníky. Zatím není vše v jejich moci, zvláště to říkám těm, kteří hledají všemohoucí spasitele...

Zatímco válka probíhá na různých úrovních a ve svém vrcholu, probíhá také na Zemi jako ozvěna války klanů Anunaki přes elity, které jim slouží. Mnozí na Zemi ani nevědí, kdo komu vlastně slouží a zda vůbec slouží, nebo to dělá sám... Myslel jsem si, že je možné něco říct a nad něčím rozptýlit mlhu tajemna, protože většina lidí tomu všemu stejně nikdy neuvěří... To je zdravý rozum, který už dávno provrtal mysl mnoha obyčejných lidí...

Všechny ty výše popsané skupiny Anunnaki stále bojují o zdroje planety Země. Hlavním zdrojem pro ně však nyní, a dokonce i dříve, nebyly minerály z podloží, ale energie generovaná lidmi, která byla velmi žhavá nebo se lámala prostřednictvím emocí sebe sama, strachu nebo neřestí, utrpení a bolesti. Životní síly pro každou živou bytost, nejlépe inteligentní, ale nevědomou a v hluboké temnotě jejích osobních představ o tom, co se děje.

Kromě toho Lucifer a démoni antisvěta bez těla také potřebují tyto energie, ale ty nejnutnější jsou ty, které již byly zpracovány jeho služebníky, těmi stejnými Anunnaki, s přidáním jejich osobní gavvah přijaté během těchto konfrontací.

Existuje schéma posvátné trojice Lucifera, kdy existují dvě jasně protichůdné skupiny, jako jsou póly baterie, a je zde také třetí síla, která tyto dva póly manévruje a ovládá. Právě podle tohoto schématu vytvořil Lucifer skupiny Anunaki v oblasti sluneční soustavy. ˝Pracoval˝ na tom dlouho, neustále nahrazoval postavy, počínaje Enkim a Enlilem a jejich otcem Anu, který zůstal na Nibiru. Později byly pozemská kolonie a základna Gloria silně vymezeny a třetí silou vždy zůstávala metropole Nibiru.

To trvá dodnes. Teprve nyní bojují Agartha a Gloria a třetí silou byl Ikhov. Po jeho odchodu z obzoru se Anunaki z Nibiru opět rozhodli sami zasáhnout a stát se arbitrem. Mezi pozemskými manažery Ikhov a jeho následovníci vždy podporovali egregory náboženství a vyhlašovali mezi lidmi všemožné zákazy, na jedné straně zabraňující úplnému úpadku morálky pozemské společnosti, na druhé straně vytlačující jen nezbytné energie gavvah prostřednictvím různých deformací a excesů zákazů.

Byla to velmi dlouhá doba. Centra této skupiny se dlouhou dobu nacházela v místech, kde byly velmi silné náboženské tradice. Ale Ikhov sám vytvořil centrum své ˝pevnosti˝, edenský základ zlatého vejce implantovaného do útrob země na Blízkém východě. Od pradávna vázal mnoho základních zařízení k hoře Sinaj, hoře Sion a hoře Moria nebo k Chrámové hoře, kam umístil technická zařízení.

A opět známá trojice. Obecně je celá tato trojice propojena s konstantami éteru ve třech dimenzích, Anunaki je prostě nutí takto na sobě pracovat.

Starověký krystal hory Moria, chráněný Sidikem, je stále velmi blízko. Není náhodou, že jeho projev existuje jako zázrak Svatého ohně. Je to možné právě díky této blízkosti krystalu k povrchu. Anunaki se naučili lámat energie tohoto krystalu už dávno a používat ho pro sebe. Proto se hora Moriah stala Chrámovou horou a Šalomounův chrám, postavený podle Ikhovových nákresů, byl vždy takovým refraktorem, díky němuž byly energie krystalu pro Anunaki stravitelné.

Toto místo je pro Anunaki z Nibiru velmi důležité, protože právě pod titánskými deskami Chrámu nainstalovali své portálové zařízení, které si přivezli z planety Niphilim ze systému Nibiru.

K tomuto účelu využili budovy Sidik v pevnosti Salim na hoře Moria, a dokončili stavbu sarkofágového bunkru z kamenů starověkého Salima. Tyto kameny jsou velmi masivní, jsou stejné jako základ chrámů Baalbek. Jedná se o trilithony, jak je nazývá pozemská věda. Pod strukturou portálu Anunaki je sedm vrstev trilithonů, které oddělují kobky Salim, postavené Sidiqem, od prostor, kde je uložen krystal starověkých Asurů.

Ukázalo se, že ani technologie Anunaki nedokázaly tyto stropy prorazit. Neprolomili je, ale upravili si starobylé budovy Sidik pro sebe. Nad kupolí ze sedmi vrstev trilithonů vztyčili sarkofág, přibližně velký jako ten, který pozemšťané postavili kolem zničených budov černobylské jaderné elektrárny. Pouze stěny a strop tohoto sarkofágu jsou třívrstvé, to znamená, že se skládají ze tří vrstev trilithonů ležících těsně na sobě. Taková konstrukce odolá řízené termonukleární explozi superbomby.

Anunnaki vyrobili právě takový sarkofág pro uložení svého zařízení - portál. Toto zařízení funguje ze zbytkových energií prastarého krystalu asurů pronikající do sarkofágu sedmi vrstvami trilitonů. Toto je teleport přímo do systému Nibiru. Samotní Anunnaki, kteří opustili Ikhova na Zemi v těch dávných dobách, toho využili a odešli. Ale tento portál byl ponechán, aby se jím mohli vracet, a ne pro vybavení vesmírných expedic. Od implantace edenské laboratoře do útrob planety se tedy mnoho tisíc let nepoužíval. Ale byly napsány texty, které jsou na Zemi považovány za proroctví o posledních dnech... Tyto texty jsou spíše plány a pokyny pro akci, jak aktivovat tento portál do Nibiru pro ˝bohy˝, aby se mohli vrátit a obnovit ˝pořádek˝.

Poté, co mise Ikhova zmizela, Anunnaki se skutečně potřebovali vrátit a obnovit ˝pořádek˝. Koneckonců, jak skupina Agartha, tak skupina Gloria začaly uplatňovat velmi nezávislou politiku a rozdělovat si zdroje planety mezi sebou, a prakticky úplně přestaly posílat na Nibiru důležitý energetický zdroj. Agartha byla ještě více zmatena prudkým poklesem počtu obyvatel Země a kompletní restrukturalizací států a společnosti, prosazující nový světový řád a totální digitalizaci a čipizaci prostřednictvím svých vazalů, manažerů globalistického tábora. Proto mohou být chráněnci Agarthy okamžitě rozpoznáni prosazováním NWO a transhumanismu, odmítáním tradičních hodnot lidskosti a tradičních rodinných vztahů a vztahů mezi pohlavími.

Gloriini stoupenci naopak podporují staré rodinné hodnoty a patriarchální religiozitu. Jsou také na Západě, ale většina jejich chráněnců jsou zástupci Východu, dokonce i radikální náboženská hnutí. Gloria je proti snižování počtu obyvatel planety, zastává staré metody sběru gavvah pomocí egregorů náboženství a zákazů, naopak je proti vědeckému pokroku na Zemi a chce vrátit civilizaci na úroveň středověku. To jsou dva extrémy, dva póly baterie.

Třetí silou byli vždy strážci portálu v zaslíbené zemi. Poté, co byl Ikhov odstraněn z politické arény Anunaki, začali Nibiřané intenzivně propagovat příchod Moshiacha s touto třetí silou. Musí nahradit Ikhova a obnovit ˝pořádek˝ v pozemské kolonii, čímž ochladí agilitu Abraxas Agarthy a Metatronovy Glorie. Ale pro příchod Moshiacha musí být aktivován starověký portál do Nibiru a jeho aktivace je nemožná bez vybudování rezonátoru podle starověkých nákresů. Tento rezonátor je chrám, Třetí chrám. Ten druhý byl dávno zničen a na místě rezonátoru stojí mešita Dome of the Rock a mešita Al Aksá.

Tyto stavby stojí na trilithonských stropech toho velkého sarkofágu ukrývajícího se uvnitř zařízení portálu do Nibiru. Kromě rezonátoru v podobě třetího chrámu a rituálů pro aktivaci portálu je tu také problém dostat se dovnitř obřího sarkofágu k samotnému zařízení. Lidé prostě nemají žádnou technologii, jak se do sarkofágu vloupat. Anunnaki také zanechali pokyny k této záležitosti, zašifrované v náboženských textech a spisech Knihy knih a Zákona. Jednu věc mohu říci, že kněží plnící rozkaz Anunaki z Nibiru postavit Třetí chrám a přivést Moshiacha aktivací portálu, rozluštili, že klíč k sarkofágu se nachází v kobkách Pásma Gazy. Existuje prastará síť tunelů a chodeb, které se datují do velkého labyrintu Minotaura, který sahá mnoho tisíc kilometrů pod dno Středozemního moře. V jednom z uzlů onoho labyrintu poblíž Gazy je také megalitická stavba - klíč. Klíč k hoře Moriah, z toho sarkofágu. Ale abychom ji mohli prozkoumat a aktivovat podle starověkých textů, neměli by na této zemi být žádní lidé, kteří nebyli vyvoleni ˝Pánem˝.

Možná vám tato fakta přinesou zamyšlení a pomohou vám lépe pochopit podstatu událostí... Rád bych také řekl, že tyto prorocké plány naznačují, že aktivace portálu by mohla následovat podle katastrofického scénáře, pokud by byla zničena sedmivrstvá kupole nad krystalem asura. Někteří kněží proto uvažují o přemístění vyvolených lidí na jiná území, protože aktivace portálu nebo dokonce boj o něj může vést k vypálení těchto zemí. Také aktivace portálu bude podle těchto pokynů vyžadovat velkou oběť ˝syna˝, tedy vlastního, na jehož roli připravují ty nejnábožnější lidi, kteří se neúčastní života hříšné společnosti., kteří nepracují a nebojují... jsou tam i takoví lidé a zřejmě právě za tímto účelem byly vytvořeny životní podmínky, bez práce a bez účasti na sekulárním životě společnosti. Mnohé z toho není na první pohled vidět, ale na všechno existují taková posvátná vysvětlení, pokud jste je ovšem schopni vidět...

A opět, dokonce i v tom všem je stále stejná posvátná trojice, přenesená na vyvolené lidi, a ne na samotné Anunaki. Mezi tímto lidem jsou jakoby dva národy, které mají dva jazyky a kdysi měly dva státy - království Izraele a království Judy... Pozdější historie zná Chazarii... Aškenazim a Sefardi - opět dvě někdy velmi zuřivě protichůdné skupiny, a třetí jsou právě ti, kteří jsou kněžími vycvičeni k důležitému poslání obětovaného ˝syna˝, o kterém jsem právě mluvil - pravověrní.

Každý, kdo umí vidět a myslet, najde v tom všem mnoho zajímavého a bude schopen mnohému porozumět o tom, kdo a proč co dělá a proč znovu, lidé - nástroj Anunnaki - potřebují novou zemi a kde se ji snaží vybudovat... jen tím, že se historicky podíváme, kde se o to již pokoušeli a co někteří kněží již otevřeně říkají o novém Nebeském Jeruzalémě nebo ˝staré dobré˝ Chazarii.

Je třeba říci, že titíž kněží Ikhova, kteří udržují přímé spojení s Nibiru, nemohou jinak. Jsou otroky svého Boha a za každou cenu se snaží splnit všechny jeho příkazy, včetně stavby Třetího chrámu, i když to povede k planetární katastrofě... Ale to ještě nepřišlo a budoucnost neexistuje, protože nezávisí na spisech nibirských kněží a jejich mistrů, ale na mnoha faktorech a volbách duchů žijících na planetě a na jiných silách, které vzdorují světu zla ve vesmíru...˝ - řekl Saint Germain pomalu a usmál se. Vlhká silnice mizí v husté mlze, siluety stromů jsou sotva vidět. Na kopcích řídne mlhavý opar a propouští první paprsky světla...

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2023/10/blog-post_24.html

Zpět