3068 Vyšší já: Nic se neděje náhodou Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2022-09-03

Začínáte přemýšlet, kde to všechno skončí, za předpokladu, že změny nemohou trvat věčně, ale jak dlouho ještě bude třeba prožívat utrpení. Musíme říci, že velké změny nemohou proběhnout, aniž by přinesly nějaký smutek a zoufalství. Kdybyste však viděli jejich příčinu, jistě byste si uvědomili, že nic se neděje náhodou. Klíčovým slovem je ʺočistaʺ na fyzické úrovni a umožnění lidstvu, aby začalo přinášet nové myšlenky, které vás posunou na úrovně, jež již nepodporují nižší vibrace, jež vás mohou brzdit.

Načasování změn často souvisí s těmi, kteří jsou léčiteli a vkládají myšlenky do myslí lidstva, aby kolektivní myšlenky vytvořily energii pro změny, která může nashromáždit dostatečnou sílu k jejich uskutečnění. Je vítané, když je pozitivní, ale musíte si uvědomit, že stejně tak to platí i pro negativní myšlenky, a začínáte si uvědomovat, jak mocné mohou být. Někteří lidé praktikují voodoo a to je příklad toho, jak mocné může být vyřčené slovo, a samozřejmě to platí i pro ty, kteří jsou léčiteli, kteří se naučili, jak pozitivně využívat energii. Jak se vyvíjíte, vaše myšlenky se stávají mocnějšími a zároveň se zvyšuje i vaše schopnost je ovládat.

Současná situace na Zemi vyžaduje trpělivost a pochopení. Zdá se, že potíže, které zažíváte, nemají konce, ale semínka změn byla položena a k vaší radosti přinesou některé povznášející změny. Světlo na konci tunelu je stále jasnější a bude v tom pokračovat, dokud nebude temnota zcela odstraněna. Radost a štěstí nejsou daleko, ale nejprve musíte řešit podmínky, které způsobují otřesy na Zemi. Jsou tak negativní a budou takové ještě nějakou dobu, protože změny budou stále častější.

Požadavky, které jsou na vás kladeny, probouzejí tu nejlepší stránku lidstva a dochází ke sbližování lidí, kteří kladou druhé na první místo. V době změn je to zcela normální, protože lidé jsou v jádru milující duše, které se starají o své bližní a rychle podají pomocnou ruku, když je to potřeba. Znovu vám říkáme, že v očích Boha jste všichni jedno a všichni jste vnímáni jako sobě rovní, protože ve skutečnosti jste všichni synové a dcery Boží, kteří mají zkušenost mimo Božství. V podstatě jste všichni Bohové a vaše dobrodružství mimo Božství vám mají umožnit růst v poznání a pochopení, které vás nakonec přivede zpět k němu.

Násilné sbližování lidí způsobem, který by se jinak neuskutečnil, vám umožnilo lépe pochopit, jak žijí ostatní, a velmi vám otevřelo oči. Příliš dlouho se různé skupiny oddělovaly od ostatních často na základě svého náboženského přesvědčení. Nyní dochází k většímu pochopení a přijetí těchto rozdílů a k ocenění jejich historie. Nenavrhujeme, aby univerzální náboženství nahradilo to, které existuje v současnosti, ale v budoucnu dojde k většímu sblížení v porozumění. Příliš dlouho se kvůli náboženským rozdílům vedly války, které způsobily mnoho mrtvých a utrpení.

V současné době ztratilo organizované náboženství velkou podporu a je zjevně na čase, aby se stalo žádoucím, aniž by se k tomu používalo násilí. Zjednodušeně řečeno, náboženství oslavuje Boha, a to je společné pro mnoho z nich, které se praktikují. Poselstvím je, že jste nesmrtelní a všichni máte věčný život. Využijte tedy každou příležitost, která se vám naskytne, k dalšímu vývoji na cestě zpět k Bohu.

Někteří se budou ptát, co se stane s těmi, kteří nevěří ve věčný život ani v Boha. Stále se vyvíjejí, i když pomaleji než většina ostatních, ale jsou předurčeni k tomu, aby se nakonec ʺprobudiliʺ do pravdy, protože vše existuje v ʺNyníʺ, což znamená vše, co kdy bylo. Pochopte tedy, že ve skutečnosti neexistuje nic takového jako čas, jak ho chápete vy. Na vaší současné úrovni chápání může být obtížné přijmout zcela odlišný obraz, než jak jste se učili, ale buďte si jisti, že časem dospějete k pravdivému pochopení.

Nedělejte si však starosti, pokud nedokážete pochopit myšlenku, že pravda je značně odlišná od vašeho přesvědčení. Časem pravda postupně vyjde najevo a v žádném okamžiku vám nebude připadat zdrcující. Nebudete spěchat na cestu, která k ní vede, a bude nejlepší, když k ní dospějete ve svém vlastním čase. Možná se ptáte, jak třídit pravdu ze všeho, co existuje, ale vaše intuice vás udrží na správné cestě za předpokladu, že si jí budete všímat.

Snažíme se jemně rozšiřovat vaše vědomosti, abyste je dokázali zvládnout, a doufejme, že budete rozlišovat a budete schopni přijmout pravdu. Pokud tentokrát ne, nevadí, protože vás nikdo nenutí a máte tolik času, kolik chcete. Ujistěte se, že máte otevřenou mysl a jste připraveni přijmout větší pravdu, než jakou možná máte nyní. Vše bude v pořádku, koneckonců máte své Průvodce, kteří vám pomohou být nároční.

Zanechávám vás s láskou a požehnáním a nechť Světlo rozjasní vaše dny a cestu k dokončení. Toto poselství přichází skrze mé Vyšší Já, mé Boží Já a každá duše má stejné spojení s Bohem.

Zdroj:

Zpět