6894 Vesmírné zprávy 30 : Hurikán v Taygetě - následky Cosmic agency

[ UFO ] 2024-07-02

Mari Swaruu
Díky systému úplného ponoření jako bych byla přímo u následků hurikánu, který zasáhl město Toleca na Tolece. Jsem opravdu ve strachu, plus lidé tam mě také mohou vidět a komunikovat se mnou. Tento systém detekuje realitu kolem oblasti, kde chce uživatel být do všech detailů a v kvalitě na molekulární úrovni, a poté odesílá data vzdálenému uživateli, kde superpočítače a jejich hologramy s vysokým rozlišením a vysokou energií doslova otiskují tuto realitu kolem uživatele. Stejným způsobem detekují uživatele zpět na původní vzdálený cíl, kde je uživatel vložen do této reality, aby ho každý mohl vidět a interagovat s ním pomocí hologramu s vysokým rozlišením a energií pro všechny.

První věc, kterou jsem uviděla, byla budova Nejvyšší rady, dělníci na lešení a stroje na obnovu kopule, která byla zničena během bouře, včetně žlutého antigravitačního jeřábu. Krásné zahrady kolem kruhové budovy byly zcela zničeny a vše, co tam zbylo, byl blátivý nepořádek plný těžkých vozidel. Byla jsem tam se dvěma členy Vysoké rady - předsedkyní a jejím zástupcem, s hlavními představiteli města a skupinou inženýrů pověřených rekonstrukcí. Raketoplán s průhlednou střechou zajišťoval skvělou viditelnost. Pohybovali jsme se a vznášeli nad poškozenými oblastmi ve velmi malé výšce. Vichřicí bylo poškozeno více než 100 budov, většinou měly vytržená okna, a popadali na ně stromy a palmy. Mnoho stromů bylo o několik pater výše a zaklíněno do boků budov. Stromy byly vyvráceny z kořenů, zvednuty bouří a zasáhly vše rychlostí hurikánu.

Začala jsem si všímat jedné z hlavních příčin, a také, že záchranným silám a jejich vybavení trvalo dlouho, než se dostaly k občanům města. Další metropole Staana je známá svou interakcí s přírodou. Města jsou postavená v přírodě a s přírodou kolem budov, takže jejich ulice a cesty téměř jako by to byly horské silnice lesem. Vchody do pokročilých budov jsou mezi stromy, budovy byly postaveny nahoru jako mrakodrapy, aby se minimalizovala zastavěná plocha. Vysoké budovy ve městě Toleka se tyčí jako jehly k nebi, protože jejich konstrukce slouží také jako sběrače volné energie - shromažďují atmosférickou elektřinu a kontrolovaně ji odvádí do země, přičemž využívají rozdílnou polaritu mezi elektrickými náboji nacházejícími se ve vzduchu a na zemi. Doslova jsou postavena v lese. Mrakodrapy v Taygetě co nejméně narušují přírodu v jakémkoli přírodním prostředí. V případě Toleky jsou postaveny v tropickém pralese, který se mísí s palmovým lesem na okraji moře a u ústí velké řeky, která vlévá svou ledovcovou vodu do zálivu. Trkysový oceánský ledovec se nachází v nižších částech vysokých Temerských hor, které jsou asi 80 km západně od města Téměř. Výjimka jsou centrální části města, kde jsou vysoké budovy seskupeny tradičnějším způsobem podobným například Zemi, ale stále mají mezi sebou spoustu stromů a velké plochy parků.

width=
I když to zní velmi pěkně a velmi ekologicky, podle mého názoru to není příliš praktické. Vzdálenosti mezi budovami mohou být velmi velké, což způsobuje, že město rozšiřuje svou plochu mnohem více, než by tomu bylo v normálním městě, a to činí cestování, komunikaci a přesun z jedné části města do druhé velmi obtížným a časově náročným, což také činí občany vysoce závislými na dopravním systému, a to jak pozemním, tak vzdušném, protože mnohokrát vzdálenosti, které musí urazit, překročí praktickou vzdálenost pro pěší chůzi. Také je neustálý problém s odklízením trosek, větví a listí, které neustále brání pohybu občanů, nemluvě o problémech, které ve městě způsobují zvířata a divoká stvoření, i když zde nejsou žádná nebezpečná zvířata. Fauna je velmi laskavá a dokonce přátelská, do jisté míry. Žádná jedovatá zvířata, žádní hadi, žádní velcí predátoři, alespoň v blízkosti města, protože hluboko v divoké přírodě, daleko od měst, můžete najít velké kočkovité šelmy, většinou z čeledi Pumas panther, a leopardy, stejně jako mnoho poddruhů divokých koček a rysů. I když existují sofistikované systémy čištění, které se vypořádají s tímto problémem zbytků stromů, a jsou docela účinné, byly rychle přeplněny a přetíženy, až se staly po bouři zcela nepoužitelnými.

Obyvatelé Temeru byli náhle izolováni a zablokováni tisíci a tisíci padlých stromů a sesuvy půdy po celém městě, které jim zabránily v přesunu do bezpečnější oblasti, když jejich domovy a budovy začaly být zaplaveny, a také zabránily pracovníkům a pátracím a záchranným vozidlům přijet na pomoc. Pátrací a záchrannébtýmy jsou vybaveny všemi druhy sofistikovaných nouzových leteckých vozidel, ale protože jsme velmi klidná planeta s teplým a stabilním podnebím, nebylo dostatek záchranných leteckých vozidel, aby se postarali o všechny, kteří volali o pomoc. Navíc silný vítr zabránil několika vzdušným vozidlům řádně létat a manévrovat, a jak jsem byl informována, téměř všechny během nouzové situace několikrát havarovaly při provádění záchranných prací a utrpěly značné poškození svých trupů, i když nepřestaly pracovat a pomáhat po celou dobu bouře.

Na velitelství Pátrání a záchrany ve městě Toleka jsem viděla řady potlučených záchranných leteckých vozidel. V Temeru se také nic neděje, takže nebylo dost vozidel a pátracích a záchranných pracovníků, aby čelili velkému hurikánu. Láska Temeřanů k integraci jejich měst s přírodou způsobila spoustu problémů. Lidé během tohoto hurikánu příliš respektují přírodu, a jdou proti svému vlastnímu blahobytu a bezpečnosti, nejen proti své efektivitě. Jedny ze dvou hlavních dveří hangáru, kterými záchranná vozidla všeho druhu opouštějí zemi a vzduch, byly zarostlé keři, rostlinami a palmami, které se personál neobtěžoval prořezávat a přesazovat, protože předpokládal, že nebudou potřebovat další dveře a nouzové vybavení uvnitř. Pátrací a záchranné akce tak byly během této mimořádné situace způsobené hurikánem dosti neefektivní. Nejméně polovina jejich lodí, vozidel a vybavení nemohla opustit skladovací prostory. Vím, že je krásné mít civilizaci, která je tak uctivá k přírodě, ale nikdy neměli dovolit rostlinám a stromům, aby rostly, aby překážely vratům hangáru.

Je tu místo pro přírodu a jiné pro civilizaci. Jsou oblasti, kde by se neměly mísit. Miluji rostliny a stromy a dokonce jsem velmi telepaticky citlivá na jejich přání a potřeby, chápu je, dokonce pro ně trpím, ale i když to bolelo, musela jsem nařídit pátrací a záchranné akce, aby se vyčistila oblast před jejich hangáry a vybudovala se velká rovná betonová plocha To samé u místního hvězdného přístavu, kde startují a přistávají středně velké raketoplány, většinou meziplanetární - spojují a cestují mezi čtyřmi planetami sluneční soustavy Taygeta I. Rostliny a stromy byly přesazeny, nebo přesunuty pryč od vchodů, protože kosmické lodě a raketoplány musely provést další nezbytné manévry, aby se vyhnuly stromům a rostlinám při vstupu a výstupu z hvězdného přístavu.

Mezihvězdný přístav se nachází jižně od mezihvězdného města Tolecay. Jižní část města také utrpěla škody během bouře poté. Na severu dělníci znovu postavili poškozené, nebo zničené soukromé domy, většina z nich úplně zmizela a zanechala 54 rodin bez domova. Jako holistická společnost se všichni snaží postavit, nebo přestavět své domovy co nejrychleji a co nejlépe, ale trápilo mě, když jsem viděla, že mají potíže se získáváním pomoci a potřebných surovin z okolních ostrovů a jejich rad, protože si ji ponechávali pro případ, že by zůstali sami. I když u nich tento hurikán nezpůsobil škody, byly sledovány nejméně dva další silné povětrnostní systémy, které by se mohly stát dalšími hurikány. Udělala jsem to nejlepší, co jsem mohla. Ve své roli princezny královny Taygety jsem nařídila radám těchto sousedních ostrovů, aby poskytly potřebný materiál stavebním dělníkům, a zároveň jsem sdělila, že jsou neempatičtí a velmi odlišní od holistické společnosti. Také jsem nařídila vesmírnému provozu, že budou aktivovány systémy kontroly a manipulace s počasím, abych odklonila a rozpustil hrozivé povětrnostní systémy dříve, než se stanou dalšími hurikány. Někteří mě začali obviňovat, že nerespektuji planetu a její nálady. Že bych jí měla dovolit, aby se s tím vypořádala. Také že prý jsem proti rostlinám a stromům jen proto, že jsem nařídila odstranění z očividných oblastí, kde působily hodně problémů. Nebyla to vážná obvinění, spíše fámy, co říkají ostatní, ale já jsem to vzala jako obvinění.

Nemůžete mít, nebo udělat všechny ty lehkomyslné lidi šťastnými. Příroda prý je nadřazena jejich vlastní bezpečnosti a jejich životům - asi 99,9 procent planety je vyhrazeno přírodě a nikdo se o ni nestará. Můžeme nechat alespoň 1 % planety , aby lidé žili v harmonii. Není to Země, kde příroda devastována. Ale i když je to tak, není to přímá vina lidí, jak politici chtějí, aby lidé věřili. Je to chyba vládců Země a na všech úrovních, protože nutí lidi do stavu pouhého přežití, kde je to příroda, nebo oni. Není jim nabídnuta žádná jiná alternativa.

Včera jsem musela učinit silná rozhodnutí a stojím za nimi, protože mým úkolem je chránit lidi. Tento hurikán byl varováním pro obyvatele, že jejich planeta je živá a může být ve špatné náladě, i když je považována za obyvatelnou planetu s lehčími životními podmínkami než na Zemi. I když mnozí mají podezření, že tento hurikán byl umělý a měl za cíl oslabit Tajgetský národ, zatím neexistují žádné náznaky, které by to mohly spojit se zločinem. Časově se to shoduje s útokem na královnu Alenym.

Zdá se, že jde o silný, ale zcela přirozený meteorologický jev, který zanechal vysokou cenu. Zbytečná destrukce 54 soukromých domů a více než 600 poškozených. Dalších více než 100 budov poškozeno ve městě, sál Nejvyšší rady bez střechy, několik dalších budov bez střechy a poškozené přístavy a stavební oblasti loděnic, více než 100 potopených, nebo zničených lodí, 34 vážně poškozených hvězdných lodí, které byly umístěny ve hvězdných přístavech, a nespočet dalších menších vozidel všeho druhu, poškozených, chybějících, nebo zničených. Tropické pralesy a palmové lesy zdevastované na několika desítkách kilometrů čtverečních, s vysokou cenou pro přírodu a divokou zvěř. Zanechal po sobě celkem sedm mrtvých Temeřanů, čtyři ze soukromé lodi, která se zřítila do hor, když se snažila uniknout bouři, tři další, kteří se utopili, když je bouře smetla do moře, a dalších 19 lidí se pohřešuje a obáváme se, že zemřeli. 1122 zraněných se zraněními různého stupně.

Dělám, co je v mých silách, abych pomohla, když vykonávám svou roli princezny královny, ale nikdy to nebude stačit.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=SLb9yK2uXiM

Zpět