2112 Láska k sobě Albína Kam

[ Ezoterika ] 2022-02-15

Leela: Zdravím duši. Děkujeme, že jste se zaměřili na dobrý stav. Ponořme se hlouběji do kódů v poznání vašich parametrů stavu lásky, který budete moci pocítit u jejího zdroje, neboť proto jste přišli na Zemi, abyste v sobě tento stav pěstovali. Láska k sobě jako k parametrům spočívá v počátečním poznání vašich polí na Gaii, neboť vy jako zdroj sebe sama budete schopni tato pole poznávat a dále kultivovat. Sebeláska je krásný pocit, kterým všechno začíná. Přišli jste sem na nízká aktivní pole a destruktivní kódy byly aktivně zpracovány, ale abyste byli pozorovateli v tomto stavu modulu, neobejdete se bez lásky k sobě, neboť vaše srdce jsou plná viny a bolesti. Širší pole poznání lásky jako aktivního modulu se vám otevře později.
Pro ty, kteří v sobě dokázali vypěstovat přednosti lásky, není otázkou, zda někoho milovat, nebo ne. Být láskou je základem, být zdrojem, k němuž vše ve svém zdroji směřuje. Být láskou znamená vidět, jak se vaše láska odráží ve všem, co vás obklopuje.

Q: Když vidím nepříjemný odraz světa, znamená to, že ve mně je právě ta zásoba lásky?
Leela: Svět je zrcadlo, pochopit znamená milovat svůj odraz. Prostřednictvím modlitby, různých nástrojů přichází porozumění. Razíte si cestu na základě svých vibrací. Popírání pravdy, jakkoli hořké, přináší jen iluzi. Dívejte se na svět dětskýma očima, přestaňte hodnotit, nechte na sebe působit pravdu o světě i o sobě, pokud to bolí, modlete se, ale nikdy nepopírejte to, co vidíte. Žiješ iluze mysli, ale tvé srdce skrývá světy, celé vesmíry.
Strach jako energie byl přidělen polím Gaii od začátku. Mnoho programů stále existuje na základě kódů strachu, ale tyto kódy vám byly dány, abyste vyživovali a budovali pole, ne abyste tyto energie rozmnožovali. Láska definuje stavy kódu i ve vaší úrovni, ale nakonec je základem zdrojového kódu stav mimo matici, protože zdrojový kód Absolute pracuje v polích, nikoliv v programu. Ale ve vašich stavech do hry vstupují kódy. Přepnutí je možné, uvědomíte-li si kódy strachu, můžete vědomě změnit pole. Vaše další definice prostoru pro vlastní pobyt závisí na tom, v jakých kódech se pohybujete.

Q: Někdy je nemožné se nebát.
Leela: Jistě, strach má základ a přínos pro přežití formy, a vaše forma je základem v polích, ale strach by měl být vyvolán v kritických situacích jako reakce na vnější podnět. Permanentní stav strachu ničí vaše pole a činí vás lépe ovladatelnými, čehož využívají mnozí. Důležité při pozorování je projít a neurčovat trajektorii svého pohybu na základě strachu! O to jde.

Q: Když se rozhoduji na základě strachu, pak se dostávám do zkreslení pole, když na základě toho, co cítím nebo prožívám jako vnitřní pravdu, z lásky k sobě samému, dostávám se do uvědomění?
Leelia: Dalo by se to tak říct. Můžete provést stejné rozhodnutí na různých energiích a vaše tahy se při průchodu tímto polem budou skládat velmi odlišně. Vysvětlíme si to. Chci se oženit, protože se bojím, že zůstanu sám je založeno na systému strachu, nebo chci být manželkou, abych vytvořila agregát rodiny a parametry lásky, kterou budu rozvíjet základě stavu lásky. Takto se partnerská pole na této akci zcela změní. Zajímalo vás, jak vaše myšlenky ovlivňují životy. Než začnete budovat pole, zamyslete se, na jakém základě ho budete pěstovat, ale samozřejmě buďte k sobě upřímní a nezaměňujte pojmy. Pokud si uvědomíte, že vám chybí frekvence pro konstruktivní pole v tomto segmentu, pak se pusťte do práce a aktivujte se na uvědomění, vše přijde prostřednictvím vibrací.

Q: Poslední otázka pro dnešek. Jak může člověk, který je emocionální, citlivý, smyslný, projít těmito oblastmi a přitom se mít rád, protože vysoká citlivost mu brání reagovat destruktivně?
Leela: Otevřené srdce je nechráněné srdce. Pokud však existuje vnitřní opora, vnější se od vnitřního zdroje neodděluje. Láska k sobě samému jako ke zdroji v polích slouží k udržení svého jádro za jakýchkoli vnějších podmínek. To znamená, že cokoli přijímáte ve své vnitřní pravdě, ve spojení se svým tělem, vědomím, a na základě toho se vydáváte na cestu. Své emoce a pocity prožíváte čistě, bez připoutanosti k tomu, kdo vám je nese, bez zášti a odporu, i když někdy skrze vlastní slzy, protože vnitřní objem vám umožňuje pojmout pravdu hlubší, než jakou můžete vidět pomocí programu mysli. Nevysvětlitelně začínáte pociťovat tato spojení a propletence Jednoho pole.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12454

Zpět