779 Federace světla Blossom Goodchild

[ Ezoterika ] 2021-02-20

Vše, co přijde, není nic, co nejste schopni zvládnout! Uvnitř každého z vás je mechanismus, který spouští sílu, když je to nutné. Je známo během celé vaší historie, že zevnitř vás přicházejí neuvěřitelné síly, když člověk čelí situacím, kdy je vyžadována síla a odvaha. Pravdy mají vyjít, což rozbije mnoho snů a představ o tom, o čem si mysleli / znali, že je pravda v realitě člověka. Právě tyto Pravdy, pokud budou zveřejněny, změní současný stav věcí. Určitě to tak bude vypadat, jako by byl celý svět takřka převrácen. Ani jedna duše tím nebude nedotčena a přesto, tolik bude vědět, že je to ono, výzva, na kterou jste čekali všechny životy. Budete vědět, co víte, žádné zpochybňování. I když se věci mohou zhoršovat ... v jistém smyslu ... dalo by se na to dívat tak, že se zároveň zlepšují. Člověk uzná, že věci jsou rozhodně v pohybu, i když ʺnovinkyʺ, které mají opakovaně šokovat, se občas budou jevit jako ʺneuvěřitelnéʺ. Pocítíte ještě silněji, že se nyní pohybujete skokově do lepšího světa.

Blossom: Co je síla?
A: Lze ji snadno interpretovat z fyzického hlediska. Někdo dokáže zvednout, vydržet obrovské projevy fyzické síly. K tomu je ale zapotřebí hodně tréninku, aby bylo tělo připraveno ... třeba při přípravě na maraton atd. Totéž platí pro vnitřní sílu. Všichni jste se na tuto dobu připravovali. I když se cítíte vyčerpaní z čekání ... stále záříte své světlo... a toto SVĚTLO je vaší přípravou, tréninkem, pokud chcete.
Nebyli jste nečinní, protože jste v těchto dobách posílali Lásku a dělali vše, co se od vás vyžaduje, a ti z ʺvysokých pozicʺ jsou povýšeni silou, která z vás nadále plyne, jak tyto dny postupují, i když se cítíte unavení a letargičtí ... když je ʺčasʺ ... Vaše trpělivost byla zkoušena až na hranici svých možností. Přesto v těchto budoucích dnech věříme, že jste připraveni na rock and roll!

Blossom: Věci, které se stále zhoršují, nemusí nutně být špatná věc?
A: Jak může být pravda špatná? Může být šokující ... pro všechny. Přesto, jakmile ji vstřebají a budou konfrontováni ... pak ti, kteří to čekali ... ti, kteří věděli, že to přijde, budou připraveni nastoupit do práce dychtivě a horlivě. Právě proto přišli na planetu.
Jde o pomoc ztraceným a zmateným, rozzlobeným a nevěřícím. Jde o to, zvrdnout je z kolen, zpátky na nohy a namířit je na cestu. Někteří možná budou muset být doprovázeni, někteří mohou hned naskočit a doprovodit ostatní. Bude to čas sjednocení. Doba, kdy ti, kteří cítili, že už nikdy nemohou nikoho držet v náručí, mohou obejmout fyzicky i duší beze strachu. Objetí lásky budou na denním pořádku!
Jste připraveni na to, k čemu se připojíte, nemáte žádné pochybnosti.

Blossom: To je určitě dobré slyšet, protože mnozí se cítí tak vyčerpaní a přemýšlejí, jak zůstat na Zemi v těchto dobách, zvláště pokud se to má zhoršit.
A: Když se to ʺzdáʺ zlé...tak nastal čas, kdy se věci pohnou kupředu, jak jsme již řekli.
Neustále dostáváte pomoc a sílu. Již jste probuzeni a čekáte na své úkoly. Práce, která má začít, bude na mnohem větší úrovni porozumění, než je vaše současná doba. Bude vyžadovat vše co dokážete vyzářit. Buďte k sobě laskaví a posilujte se. Dobijte baterie. Protože i když budete vědět, že děláte to, k čemu jste sem přišli ... bude tu tolik ʺpoptávkyʺ, že se člověk může snadno vyčerpat. Je potřeba mít dost sil, abyste mohli pokračovat ve službě.

Pro každého, kdo v tuto dobu sídlí na vaší planetě, je znalost lásky nezbytná. Být schopen pomáhat ostatním s vědimím, že jsou to božské bytosti. Ohlédněte se za ta léta zpět a uvědomte si rozdíl v sobě. Způsob, jakým nyní přistupujete k situacím a duším, ve srovnání se starými dny. Cítíme, že ani jeden z vás by neřekl, že jste stejní. Dostalo se vám znalosti lásky. To změnilo způsob, jakým přistupujete k věcem. Změnilo to způsob, jakým respektujete ostatní. Změnilo se ve vás vše, protože si pamatujete, co je skutečná láska a odkud pochází. Přichází z božstva. Jste součástí božstva.

Představte si tedy, že mnoho lidí, kteří si nevzpomínají na sebe, budou potřebovat tolik pomoci ... tolik služeb ... tolika způsoby, jakmile se probudí k Pravdám, které byly nepředstavitelné. Skrze vás a vše, co víte, vás vyčerpaní a omámení vezmou za ruku a přejdou po Mostě do nového domova... kde bude nabízen odpočinek až do doby, kdy i oni budou moci převzít svou roli a udělat to pro ostatní stejně jako vy pro ně.

Prožívání tolika otřesů se ukazuje být velmi obtížným. Každý hraje svoji roli a nachází se na místě, kde možná opravdu nechce být. Přesto se připravuje obrovský posun. I když na Světlo má přijít mnoho temnoty ... změna proběhne velmi rychle. Když se vše spustí, věci, které byly připraveny padnout na místo tak učiní rychle. Tyto dny před námi i současnost jsou součástí Božského plánu. V božím plánu neexistují žádné chyby. Každý krok cesty byl pečlivě promyšlen, aby temnota byla odstraněna a SVĚTLO znovu zaujalo své oprávněné místo. Je pro mě docela těžké představit si jiný druh světa než ten, do kterého kráčíme ... a považuji se za osobu s dobrou představivostí.

Máme veškerou důvěru v to, že ti, kteří se dobrovolně přihlásili a byli vybráni, aby tu byli v tuto chvíli, aby viděli skrz, to zvládnou. Až bude tato mise dokončena, můžete se všichni projet na světelné lodi.
https://goldenageofgaia.com/2021/02/20/the-federation-of-light-through-blossom-goodchild-feb-20-2021/

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/

Zpět