5931 Přechod do 4D? Krátký neformální rozhovor s Athenou Swaruu Cosmic agency

[ UFO ] 2023-12-23

Swaruu X (Athena): Hlavní pointa je, že 3D a 4D není místo, takže není kam přecházet. To vše už víte. Vzestup je individuální cesta. Přesto lze tvrdit, že když se sejde dostatek jedinců s ˝vzestoupenou mentalitou˝, pak vytvoří vnímanou kolektivní realitu, která by se dala nazvat 4D. Ale žádná D jako taková neexistují. To je jen část představ a lidské, nebo lyřanské, potřeby roztříštit vše na srozumitelné kousky, které neodráží vnější realitu vesmíru, která je o tolik větší, že to žádný inkarnovaný mozek nemůže pochopit. Takže 3D, 4D, 5D, cokoliv, jsou jen mechanismy, jak se pokusit vysvětlit nevysvětlitelné. A dokonce i když osvícení vyrostou v dostatečném počtu, aby vytvořili bod zvratu, kdy by takzvaná dominantní frekvence donutila ostatní lidi, aby se chovali jako oni, bylo by to jen teoretické. Neexistuje žádná magická vysokofrekvenční galaktická vlna, která by transformovala lidstvo na světelné bytosti. Jsou to všechno světelné bytosti, které už jsou, jen si rády hrají na hlupáky a zapomínají na to. Všechno je to hra, život je hra, která nemá žádný konečný transcendentální smysl kromě zkušenosti, kterou tam získáme.

Celá ta transformace z 3D na 4D na 5D je zavádějící. Lidé by na to neměli čekat, protože se to nestane tak, jak jim New Age říká. Stane se to vždy, když je každý člověk připraven a nezávisle na ostatních. Lidé se musí naučit převzít zodpovědnost sami za sebe a za to, že si utvoří svou vlastní duši.

Gosia: Ale co celková ˝frekvence Země/lidstva˝? Existuje vůbec něco takového? Dá se to měřit jako nějaký průměr? Například... Dalo by se říci, že celková frekvence Taygety je kolem ˝5-6D˝ s ohledem na kolektivní frekvenci. Nebo ne? Pokud ano, jaká by pak byla obecná kolektivní frekvence lidí, pokud by byla měřitelná? Myslím, že Alahi něco z toho studoval. Vliv hvězdných semínek na různé regiony a jejich celková četnost z toho vyplývající. Říká se, že hvězdná semínka zvyšují frekvenci kolem sebe. Z toho logicky vyplývá, že pokud je ˝zvýšená˝, je nějakým způsobem známá, pozorovaná. Jak by jinak bylo známo, že je zvýšená? A pokud ano, pak by mělo být známo, zda frekvence kolektivu na Zemi stoupá nebo ne. Možná to je to, co je míněno přechodem do 4D, pokud jde nahoru. Koneckonců, je to ˝práce˝ hvězdných semínek ovlivňovat své okolí pouhou svou přítomností.
Swaruu X (Athéna): To je to, co mám na mysli pod pojmem kolektivní frekvence. Ale rozsah v nich je libovolný. Zkušenost je stále individuální. 5D osoba může stále sdílet stůl s nízkofrekvenčním kriminálníkem.

Gosia: Rozumím. Ale je to/dá se tato kolektivní frekvence měřit?

Swaruu X (Athéna): To není možné, přesně. Měření nemůže odrážet celou lidskost. Pouze lokální a s chybami. Obecně však vykazuje nižší průměr než prostor kolem něj.

Gosia: Země je níže než vesmír kolem ní? Proč se ve vesmíru vůbec něco ukazuje, když je to všechno lokalizované a závisí to na jednotlivých lidech?

Swaruu X (Athéna): Pouze tam, kde jsou lidé k měření. A ano, záleží na lidech, kteří jsou měřeni.

Gosia: Země je tedy níže než vesmír kolem ní... Ale jde to nahoru? Lepší než například v minulosti?

Swaruu X (Athéna): To je ten problém. Neodráží celou Zemi. Výpočty nejsou přesné. Nestoupá, polarizuje.

Gosia: Nahoru a dolů?

Swaruu X (Athéna): Ano. Je to boj o vědomí a vnímání. Ne všechno se dá plně změřit. Obecně však byla dříve méně polarizovaná než nyní. Existují velmi vysoké i nízké záplaty.

Gosia: Takže my, hvězdná semínka, nezvyšujeme frekvenci, ale polarizujeme ji?

Swaruu X (Athéna): Nakonec, pokud se vysoká udrží a vyhraje, pak bude průměr vyšší.

Gosia: To je důvod, proč je tak důležité udržovat frekvenci. Pak by to mohlo být viděno jako přechod do 4D v termínech New Age.

Swaruu X (Athéna): Možná, ale vždy s vědomím, že je to libovolné. Každý definuje 3-4-5D jinak.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/transition-into-4d-short-casual-chat-with-athena-swaruu

Zpět