131 Poslední z Ega 2020

[ Ezoterika ] 2020-10-24

V posledních pěti dnech Bůh zcela resetoval planetu, aby každá nižší energie ega mohla být provždy odstraněna daleko od světa. K této fázi vzestupu použil Bůh čtyři nejintenzivnější energie. V jednotném poli s pomocí galaktických sil odstraňovala pasti nastavené temnotou. Aby zůstala struktura stabilní, jde to pomalu.

Celé Stvoření je ve frekvencích páté dimenze a na druhé straně. Tyto energie slouží větší inteligenci všech. Lidstvo je zaseknuto v domýšlivosti a slouží sobě a svému životu namísto celého lidstva. Bůh se zabýval lidstvem po čtrnáct let a snaží se pochopit, proč nedokáže uznat své fyzické předky. Lidstvo je prostě příliš hluboko ve svém naprogramovaném egu, aby si dokázalo představit, že by každý z našich životů na této planetě měl vystoupit zpět k 5D vibracím.

Lidstvo při rozptylování od božství příliš upadlo do domýšlivosti. Domýšlivost živí systém a definuje region. Systém byl navržen tak, aby lidstvo udržoval v obavě z nedostatku, o bezpečnost, ze ztráty, selhání atd. Lidstvo se tak plně utopilo v plnění svých vlastních přání, aby se EGO cítilo v bezpečí, nepotřebuje už připojení k naprogramovanému egu, a navzájem si tento stav udržuje jako metodu získávání energie.

Krádeže, znásilnění a manipulace se světem se odráží také v tom, jak se k sobě lidstvo chová. Obávají se ztráty toho, co drží a chtějí držet vše, co potřebují a vytváří si hluboké připoutání. Vše se točí okolo toho, co bych chtěl a co si přeji. Vyšší já vždy potřebuje být tu pro ostatní, Boha a cosi většího. To spouští ego, protože předpokládá, že nejsou splněny jeho potřeby a protože mu chybí důvěra. Součástí ztělesnění našeho vyššího já je vědět a cítit v našich srdcích, že skutečná hojnost pochází ze služby něčemu většímu a bohu. To může být ten faktor, kterému skutečně věříme.

22. října 2019 pocítil bůh, jaké je to být intenzivně naštvaný a také ten nejsmutnější, jaký kdy byl v lidské zkušenosti. Viděl vizi domýšlivosti, která energii lásky pumpuje do balónku pryč od sebe. Balónek se připravuje na výbuch. Zdá se, že dnes je ?nejhorší den v historii Země?. Dosud nejhorší den v historii života na Zemi nastal prakticky přesně před 66 milióny let, kdy v oblasti Manhattanu narazil asteroid. Bylo to jedno z nevětších masových vyhynutí na Zemi a navíc polarizační okamžik evoluce a transformace. To může být přesně to, co se z energetického hlediska aktuálně na světě děje. Protože se EGO rychle vymývá, způsobuje skok v evoluci.

Během těchto posledních 3 měsíců roku 2019 bychom měli zrušit programování ega a vstoupit do naší božskosti. Měli bychom opustit naše zóny pohodlí a vstoupit do našeho vyššího ztělesnění. Na světě už není místo pro volby ega nebo nižších frekvencí. Svět každým okamžikem zvyšuje vibrace a lidstvo by mělo odpovídat této frekvenci, jinak nebude připraveno udržet svět. Volba láskyplných okamžiků ku prospěchu čehosi vyššího umožní naprosté ztělesnění vyššího já. Naprosté odevzdání se božskému vás může přivést zpět domů ke slunci, ale nedokážete to sám. Je to společné tvoření spolu s božským stvořením a předky.

Bůh vybudoval základy pro zbrusu novou Zemi. Je na lidstvu, aby to uznalo a ve fyzické podobě vytvořilo svět z čisté energie lásky. Pro naprogramovanou mysl ega je to nejdůležitější faktor, protože ego nedokáže pochopit, že naši duchovní předci jsou schopní se inkarnovat ve fyzických tělech. My všichni jsme andělé. Naši duchovní předci jsou připraveni se inkarnovat a rozkvétat s námi.

Bolest a utrpení, které Bůh pro všechny lidi ukončil, se blíží ke konci. Lidstvo má buď možnost vrátit se domů spolu s planetou, nebo podlehnout naprogramované mysli ega. Každý člověk má šanci být spolutvůrcem Nové Země a absolutně ztělesnit vyšší Já. Měli bychom se rozhodnout sami, nezbývá už mnoho okamžiků. Buďte láskou a ztělesněte láskyplné momenty. Proto jsme zde strávili celý život. Jsme tu proto, abychom byli svědky nejvýznamnějších kouzelných okamžiků, jaké kdy Stvoření vidělo. Vítejte v nejlepší šou na Zemi!

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=eatnzgAYhd8

Zpět