5250 Saint Germain: Řekněte sbohem falešnému životu Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2023-10-08

Milovaná lidská bytosti,
odvážně pokračujte na své cestě transformace, dokud nebudete znovu vycvičeni a nebudete schopni rozpoznat a žít své úkoly. Takto vybaveni dostatečnou silou a mocí jedinečným způsobem přispějete ke změně na Zemi. Příští čas vás vyzývá, abyste byli pravdiví ve všech oblastech a zůstali sami sebou. Líné kompromisy nebo falešné vztahy již nelze uzavírat ani udržovat. Chcete-li se skutečně podílet na velké planetární transformaci, je nutné zahájit vlastní proměnu. Světy ještě nejsou odděleny, a tak všem lidem zbývá ještě trochu času. Neboť i když jste mezi posledními, kteří se chopili vlastní transformace, nakonec jde jen o to, abyste si zvolili svobodu ze svého myšlenkového vězení a odvážně podnikli kroky k jejímu dosažení. Velká rozhodnutí, která otřásla světem, už dávno padla a my se nacházíme uprostřed přeměny matičky Země. Lidstvo se rozhodlo, Bůh se rozhodl a lidstvo se rozhodlo pro skok vědomí s Bohem.

Opozdilci při vzestupu
Nyní jde o jednotlivé lidské bytosti, o opozdilce ve vzestupu, o ty, kteří do dnešního dne zanedbávali svou introspekci, a tím se podceňovali. Tento akt sebelásky nyní čeká mnoho lidí a kvůli tomu do vašeho života vstoupí všechny události, které vás přimějí k probuzení. Ti, kteří se narodili s posláním pomáhat měnit svět, si nyní budou vědomi svých blokád, aby mohli plnit svou úlohu a hrát svou nezastupitelnou roli ve větším celku:

- Nyní budou vaše vztahy podrobeny zkoušce! Staré vzorce již nelze udržovat. Buď se odpoutáte - nebo budete odpoutáni vy.

- Nyní budou vaše zvyky, názory a podmíněnosti důkladně prověřeny. Zvyky jsou opuštěny, názory zpochybněny a podmíněnosti překonány.

- Nyní vyvstává otázka po smyslu a vy začnete hledat odpovědi. Dokud neobjevíte klíč k sobě samým, nenajdete klid.

Tento čas v sobě skrývá dar pravdivosti ve všech oblastech vašeho života. Nyní je na vás, zda jej přijmete. Opravdu chcete opustit staré cesty a vydat se po nových? Tak přijďte!

Rozsah
Buďte připraveni s nejistotou, která s sebou přináší nové, učit se. Buďte připraveni nechat se překvapit životem a nechat se vést v každodenním životě Bohem. Rozvíjejte sebelásku! Rozlučte se s životem determinovaným cizími! Žijte autenticky, sebeurčeně a pravdivě, bez falešných ohledů na to, abyste žili a byli sami sebou. Uvědomujete si důsledky toho, o čem zde mluvíme? Vaše rodina vám nemusí rozumět, vaši přátelé se vám mohou vyhýbat? Vy však budete pevně stát sami v sobě a přitáhnete do svého života ty lidi, s nimiž jste se pro tento čas na této křižovatce domluvili. Jakmile budete připraveni vyměnit strnulý starý život za nepředvídatelné nové bytí, vše se dá do pohybu:

- Projdete strachy a přijdete do lásky,

- prožít pochybnosti a získat jistotu,

- odevzdat se Bohu a zažít božské vedení.

To je cesta, která se nyní nabízí všem opozdilcům v procesu transformace jako dar na rozloučenou: rozloučení se špatným životem. Transformace světa probíhá právě teď a váš příspěvek jako nově zrozené a probuzené lidské bytosti je zásadní.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/08/saint-germain-say-goodbye-to-the-false-life/

Zpět