3191 Žádné probuzení, jen máte víc vědomí Cosmic agency

[ UFO ] 2022-10-03

Gosia: Není čas, není vzdálenost. Nějaké techniky k udržení větší pozornosti?
Yazhi: Hluboká meditace a cvičení pro zvládnutí astrálního cestování. Opět platí, že každý člověk musí vyvinout svou vlastní metodu, protože to, co funguje pro jednoho, nefunguje pro druhého. Je to cesta pracovní i osobní.

Gosia: Jaký má smysl vytvářet mezihvězdnou rasu, pokud je probuzených bytostí více, resetují nás?
Yazhi: Ne že by to dávalo smysl nebo logiku. Prostě se to tak děje. Ti, kteří žijí jako tato rasa, poznají, jestli vyvinou více vědomí a stanou se mezihvězdnými, nebo zůstanou v takzvané 3D zkušenosti se vším, co přináší jako omezení. Pokud půjdou mezihvězdně pozitivně, nebude nutný žádný další reset. Kdyby jich bylo dost, nebylo by nutné ničit civilizaci. Nesourodost, odlišnost a odloučení vytváří konflikt do té míry, že je nemožné ho vyřešit. Ergo se resetuje.

Gosia: Pokud si 2 nebo více hvězdných semen představí 3D svět tak, jak se projevuje ve videích, která nahrávají, mohli bychom z definice vytvořit 3D časovou osu se skutečně pozitivními vlastnostmi?
Yazhi: Pokud je jich dost nebo pokud jsou izolovaní, ano.

Gosia: Když mluvíte o kontrolorech, máte na mysli negativní kabalu nebo také úroveň Federace, která je nad nimi ovládající planetu?
Yazhi: Oboje. I z 5D je těžké definovat, kdo jsou ʺkontrolořiʺ. Z jedné perspektivy jsou, ale z druhé jsou jen více z Matrixu, jen z vyšší úrovně. Je to velmi složité.

Gosia: Souhlasí emocionální rasy Rady Alcyone, jiných Rad a Federací a dokonce i samotného Zdroje Stvořitele s tolika ničením civilizací regresivisty Federace?
Yazhi: Ve Federaci nejsou žádní zpátečníci, ne jak je známo. Regresivní je pouze bod srovnání, perspektiva. Týkající se zájmů jedné nebo druhé osoby nebo skupiny.

Vše, co se děje a je vnímáno jako regresivní či destrukce civilizací, je pouze vnitřním odrazem vnitřních konfliktů jejích členů, a tím myslím konflikty uvnitř psychiky každého jejího člena. Ne že by souhlasili. Resety prostě projdou, protože jiná cesta vzhledem k panujícímu chaosu není. Tyto společnosti jsou jako uzel, který nelze vyřešit.

Gosia: Proč mají rasy Federace kontrolu nad lidstvem? Kdo jim dal tu moc?
Yazhi: Lidstvo jim tu moc dalo, členové lidstva na všech úrovních tvoří také Federaci, co se děje na jedné úrovni se odráží na druhé a naopak. Opravují lidstvo z jeho nitra a projeví se to také ve Federaci, opraví s ním věci, které dnes vnímáte jako negativní věci samotné Federace.
Federace je odrazem vás a toho, co děláte. Vyjděte z mentality obětí, to, co si každý z vás myslí, je to, co si myslí Federace, každý její člen také. Jakkoli se vám to může zdát nepochopitelné a metafyzické, tak všechno funguje. Není to ʺmetafyzickéʺ, to je fyzika, věda, pro jiné lidi.
Dnes tomu ještě dost nerozumíte z pohledu Země. Učili vás, že musíte vidět, abyste uvěřili. Říkám věci z perspektivy, kde věřit znamená vidět. Proto je to tak těžké. Nejprve věříte, ať už věříte čemukoli, je to na vás. A teprve z této perspektivy pak začnete vidět to, co byste nazvali objektivní realitou ʺVIDĚNÍʺ. Ne dříve, protože jen chodíte s chaotickým, kauzálním a deterministickým vnímáním.

Gosia: Jestliže se bytost (duše) rozhodla probudit se v této časové ose, činí tak současně i v jiných liniích? Chci mít skalárnější pochopení toho, jak se vzestup bytosti odehrává na osobní úrovni v různých časových liniích a jak jej ovlivnit jakýmkoliv pozitivním způsobem! Možná moje druhé linie chtějí zažít něco jiného, nebo je probuzení ve všech liniích jednotné?
Yazhi: Záleží na definici probuzení, duchovního probuzení, vědomí nebo čehokoli, příliš mnoho definic stejného.

Existuje současně ve všech časových liniích, protože neexistují žádné časové linie. Je to pouze bod pozornosti každého ohniska vědomí, který určuje myšlenku být někým konkrétním, a ne někým jiným. To zase vytváří sled událostí, například v prožitku odrážejícím se v paměti jednotlivce, který později nazveme časovou osou. Čím více vědomí získáte, tím více se do vás integrujete, jako vaše součást, jako součást definice vás, vašeho sebepojetí. Integrace toho, co bychom mohli nazvat jinými bytostmi, jinými lidmi samotnými, které z vašeho osobního pozorování nezahrnují to, co znáte, pozorujete a uznáváte jako osobní objektivní realitu. To znamená, že jak získáváte více a více uvědomění, přijímáte ostatní bytosti a jiné lidi nejen jako svou součást, ale jako to, co vás definuje jako vy, jako vaše bytí, vaše já. To pro naprostou empatii. Víte, co se děje s tou druhou osobou a v ní do té míry, že se stáváte jí, tím druhým člověkem. Ne rétoricky, ale doslova.

Vše, co si člověk myslí, je to, co si myslíte vy a naopak. Protože toho člověka přijímáte jako sebe, integrujete ho do sebe. Účinek lásky... integrace. Být touto láskou znamená brát něco zdánlivě vnějšího k vám jako vaši součást. Ale to je doslovné, ne rétorické. Ta druhá osoba nebo bytost se stane vámi. Ale mluvím zde jako příklad pouze o jednom člověku... ale to se děje s jedním, s dalším a dalším a další s bezpočtem lidí a bytostí... všichni jsou integrováni ve vás jako vy, definují vás jako to, co jste. To je hustota nahoru. Dosahuje okamžiku, ve kterém jsou integrovány miliony a miliony bytostí a lidí jako vy. Jejich myšlenky jsou vaše a vaše jsou jejich. A čím více se do vás exponenciálně integrují, tím snazší je integrovat další a další. Proto jsem řekla, že zvyšování hustoty je srovnatelné se schopností zpracovávat exponenciálně více a více informací, ale zpracovávat je z nevědomí, nejen z vědomí. Pouze vědomá mysl se hroutí, vytváří dichotomii, odpor, a odpor neumožňuje integraci, odporem je neintegrace, odmítnutí. A připoutanost k tomu, o čem se věří, že již existuje.

Falešná představa, že už jsi... to je pravda a zároveň příčina toho, že se nepohneš vpřed. Dichotomie. Proto je uvolnění příloh to nejdůležitější, co se má posunout vpřed. Více než cokoli jiného jde o připoutanost k nápadům a identitám, pocit, že vše je již známé, a neopuštění předchozí myšlenky nebo konceptu pro nový, který funguje lépe. Posouváte vpřed tím, že integrujete lidi, kteří se stanou vámi. To, co si myslíte, co cítíte, se odráží v nich, stejně jako to, co si myslí společně, se odráží ve vás. To s sebou nese obrovskou zodpovědnost a exponenciálně posouvá kupředu. Co cítíte a co si myslíte, ovlivňuje ʺpočetʺ lidí, kteří vás již tvoří, kteří jste... jací jste.

Takto funguje vědomí obecně ve vesmíru. Z malého vědomí, které tvoří subatomární částice... drobné frekvenční harmonické... které tvoří bod nebo uzel se stabilním nábojem... subatomární částice... se vytvoří složité molekuly... které se zase vytvoří buňky s vlastním vědomím, které společně vytvoří vás, osobu s vědomím žijící v tom, čemu říkáte mnohobuněčný biologický organismus. A ty s tím organismem tvoříš celek, jakoby... každý člověk byl jen buňkou většího organismu, také vědomého, který tvoří planetární vědomí, a to se spojuje s ostatními a tvoří totálně, Bude vědomím svého slunce a sdílí tato vědomí, která jej tvoří, s ostatními slunci, která nyní tvoří vědomí celé konstelace, jako vědomá bytost. Sebe vědomé své existence. A souhvězdí vytvoří galaxie a galaxie vytvoří kupy galaxií a tyto super kupy galaxií a tyto větší... tvoří to, čemu mnozí říkají hustota, vesmír nebo jiná jména, která nezahrnují ani nepopisují to, čím skutečně jsou. Tyto také sdílí informace s podobnými v něčem, co bychom nazvali jinými hustotami... spojují to všechno dohromady a stávají se Zdrojem. Celé, nepopsatelné. A to je skvělé, že jste a vždy jste byli.

Neztrácíte pocit identity, jak postupujete, ani nerostete ve vědomí, v hustotě. Porozumíte více věcem a pak dalším pouze ve věčném pokroku poznání a duchovního pokroku nebo jak to nazvat. Hvězda nebo galaxie myslí jako vy, ve smyslu vědomí, že existuje, a myslí si, že existuje. Takže z vašeho pohledu nebo pozornosti jste vše, co existuje a vše, co kdy bylo, vy. A kdokoli jiný. Jen vytváříte iluzi někoho jiného, abyste osvobodili osamělost. Osamělost z toho, že všechno víme, bez všeho jiného. Protože tam nejsou. Nemůže být se odráží v ten pocit věčné osamělosti, který všichni cítíme, myšlenka, že ačkoli spolu, životem procházíme v podstatě sami. Kdokoli je pozorován a je známo, že existuje... je celek. Zbytek je iluze vytvořená v mysli téhož člověka, odraz sebe sama. Nic zdánlivě vnějšího vůči osobě nemůže být pochopeno bez dříve existujících srovnávacích parametrů v rámci stejné osoby. Celek je tedy z pohledu izolovaného člověka s pocitem oddělení od Zdroje nepřístupný.

S konečnými představami, vírou ve smrt a strachem z ní, jako by to tam mělo skončit. Protože ten člověk je vším. Vždy to bylo, mimo veškerý čas a prostor. Nic takového jako ostatní lidé neexistuje. Vše je odrazem objektivem a interpretací celku, toho, kdo pozoruje, a jste to vy. Nikdy nebude možné porozumět něčemu, co je mimo rozsah chápání každého člověka... také se to nazývá bod pozornosti. Bod pozornosti vůbec. Neexistuje žádné probuzení. Jen jste si více uvědomili a viděli více věcí. Jsi to stále ty. Jen už jsi v jiném bodě pozornosti. Vaše druhé já, to spící, nadále existuje. V tobě. Učíte se z toho, ale už vás nedefinuje.

Zdroj: https://tinyurl.com/2r54k7f2

Zpět