2170 Apokalypsa ve snech Quasar

[ Ezoterika ] 2022-02-20

Strážci snů
Sny o katastrofách a apokalypse jsou rozděleny do několika úrovní.

Edukativní - vede psychiku k událostem, které se vám mají přihodit. To, že se v životě dostanete do nemocnice, přijdete o peníze, máte nehodu, nestihnete včas nastoupit do letadla, člověk také vnímá jako prvek katastrofy. Pokud je zřejmé, že psychika na to nemá dostatek zkušeností, nějakou nuanci, pak se tato nuance zohlední při tvorbě snů, takže člověk prožije katastrofu, nečekanou událost ve snu, psychika a všechny systémy se vycvičí, aby udržely stabilitu. Trénink odolnosti je úkolem moderní doby. Na takové sny je třeba nahlížet především skrze odolnost. Jak tuto událost ve snu prožil, jak se tam seskupil, co fungovalo/nefungovalo, co fungovalo/nefungovalo. Pak jako by se tato zkušenost zafixovala v psychické matrici člověka. A právě tady přichází na řadu důležitost práce se svými sny, interakce se svými sny u vědomých lidí. A nejen osobní interpretace snu, ale také skutečnost, že osoba již chápe, že tento sen byl nějakým způsobem působivý. Už teď chce o tom snu mluvit. přijímá informace zvenčí... Zapíše si tento sen, když o něm mluví, když dostane nějakou zpětnou vazbu o tomto snu, to je okamžik, kdy začíná plné zpracování těchto informací strukturami, a pak je zážitek jakoby zaznamenán. Proto je to velmi důležité.

Proč vám stále někdo říká: ″Zapisujte si sny. Interakce s vašimi sny″? Když člověk komunikuje se snem, je tato zkušenost rychleji zaznamenána, takže je pro vědomé lidi prospěšné komunikovat se svými sny a je prospěšné komunikovat se sny v komunitě. Tyto informace se budou rozšiřovat, takže budete stále častěji slýchat o skupinách snů, o lidech, kteří o nich diskutují, o lidech, kteří se sny zabývají, nějakým způsobem o nich píší, mluví o nich atd.

Další úrovní je, když člověk ve snu není sám, ale s někým. Je třeba se podívat, kdo jsou ti lidé, ať už jsou to známí, nebo ne. Pokud se znají pracovně, životně, přátelsky a tak dále, pak jsou s touto osobou spojeny některé situace, které již utvářejí její budoucí události. Například pokud se jedná o kolegu v práci, může být něco v nepořádku. Je to něco, co vzniká zvenčí a nesouvisí s činností samotného člověka. To znamená, že katastrofické sny jsou něčím, co není spojeno s činností člověka, ale jakoby není identifikovatelné. Není to například tak, že by se úmyslně otrávil a došlo k otravě těla. Ne proto, že by jed požil, ale proto, že nepoznal, že se pro něj stal škodlivým. V práci je to stejné. Není to proto, že by udělal chybu v práci nebo něco jiného. Je to proto, že v práci probíhají procesy, které se ho netýkají, ale souvisejí s většími problémy, nebo souvisejí s osobou, kterou si vysnil jako kolegu. Je to jeho... Souvisí to s jeho katastrofou, a tady to jde jen tak na okraj. Nebo to může být jako živá zkušenost, kdy se jinému děje nějaké neštěstí a psychika tak může stabilněji reagovat na situaci, která se stane jeho známému nebo blízkému.

Q: To je to, co říkáte před sny o katastrofách, ve kterých se člověk sám neúčastní Ty, které se týkají samotné osoby ve snu.
Strážci snů: Ano.
Další úrovní je úroveň setkání s příbuznými, s dušemi, s blízkými a možná i s dušemi zemřelých. Pokud se katastrofy týkají duší, které již opustily inkarnaci, pak jsou to vodítka k tomu, jak katastrofu prožily. Jako by chtěli předat zkušenost, kterou snící nemá. Budou se chovat nějak jinak, nebo vám dají nějakou radu. Musíte jim naslouchat, protože jsou to spřízněné duše, kterým záleží na těch, kteří zůstali pozadu, a chtějí jim předat zkušenosti.

Další úrovní je úroveň, kde se vyskytují mimozemská, nestvůrná a nepřirozená kataklyzmata. Je to invaze nějakých mimozemských sil, tedy sil, které člověk nezná a neviděl. Stejně jako ve fantasy filmech, některé absurdní předměty. Něco, co není přítomno v běžném fyzickém životě. Takové sny o globálních procesech a tady... No, pokud člověk není při vědomí, mohli bychom říct, že ″jen sledoval příliš mnoho filmů″ a zeptat se, na co se díval předešlý den nebo co hrál. Mohl by v tom být prvek, že jdete spát a nevypnete televizi. Mozek tyto informace zpracovává. To znamená, že stojí na poli. Tyto informace nebyly dosud z pole odstraněny. Pokud je člověk při vědomí, záleží na hloubce a emocionálním zapojení.

Pokud se ve snu jen dívá, zcela bez zájmu, bez emocí, jako by byl za sklem, jako by byl trochu tady a trochu tam, pak má další zkušenost, kterou Duše potřebuje, ale člověk ve fyzické realitě ji právě teď nepotřebuje. To znamená, že se ho to nebude týkat, možná o těchto událostech ani nebude vědět, ale duše tuto zkušenost potřebuje. Ze zkušeností z psychologie víte, že můžete prožít zkušenost ve vnitřním prostoru, vyléčit některá traumata a nemusíte ji prožívat ve fyzickém světě. To znamená, že se řídí lehčí verzí. A to je právě ten jednoduchý příběh a příležitost pro uvědomělé lidi.

Nacházíte se v duálním světě destruktivních programů, které v něm pracují. A například jste nahromadili hněv vůči nějaké situaci, nahromadili jste hněv vůči nějaké události. Nebo například zášť. No, jako vaše reakce má právo být naštvaná na to, co se děje v politice této země, v tomto systému souřadnic, kde žijete. Jako myslící lidé na to máte určité reakce a máte právo s tím nesouhlasit. Tento nesouhlas se hromadí v emocionální oblasti. Když je toho příliš, myslím tím, když se protesty hromadí, ve fyzické realitě to přechází v demonstrace a protesty, a to se může změnit v ozbrojený konflikt.

Vědomý člověk to nevede do konfliktu, nevytahuje tento vnitřní konflikt na veřejnost, nezačne všude říkat, že je nespokojený se státem, s politikou, nezačne o tom diskutovat a tak dále. Nevynáší to ven. Tyto nahromaděné věci lze zpracovat spánkem. Jako by ve spánku prožíval tuto válku, vojenské operace,; ničení. A jak víme, po válce přichází mír, všechno se uklidňuje. Podobně se celý tento prostor přehrává prostřednictvím snu-katastrofy.

Další úrovní je učení se ve snech globální vizi. Abyste mohli být tím, kým jste, s novými schopnostmi v bodě přechodu a realizovat je, vaše duše se nyní trénuje a připravuje na realizaci na vyšších úrovních, na vyšších úrovních. Jinými slovy, v inkarnaci se připravujete na další... realizaci sebe sama v jiných úrovních. A je to také dlouhý proces, protože ve snech se také učíte tuto globální vizi. A to je přesně to, co ve své inkarnaci nebudete potřebovat. Nevidíte žádný význam ani smysl, ale duše už ví, kde je, do jakých dimenzí se chystá, a tak postupně začíná získávat tuto zkušenost. Budete komunikovat v učitelském sále prostřednictvím těch nebo oněch struktur učitelského systému a systémů rozvoje. Tak si to spojíte s tím, co máte předávat, co máte připravovat, jak připravovat, a pod tím, jak je to vnímáno (výuka/nevýuka), Toto spojení budujete v inkarnaci, tj. postupně, jako zkušenost. A pak v dimenzi, v níž povedete své svěřence, z níž budete buď komunikovat s prostorem, nebo přenášet informace z vyšších rovin, které obýváte, do nižších rovin, se tyto zkušenosti z různých inkarnací shromáždí do jednoho celku. Co se v každé inkarnaci duše naučí, později uplatní nejen v další inkarnaci, ale již ve vyšších dimenzích.
Je to jako příklad pro výuku. Neznamená to, že to budete dělat stejným způsobem, ale bude vám to jasné, jako byste se učili něco, co vám bude užitečné, až budete v šesté dimenzi, v učitelském systému.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12498

Zpět