5452 Archanděl Michael: Andělé mezi vámi Kerstin Eriksson

[ Ezoterika ] 2023-11-15

Ahoj, milý příteli, mám tě rád, jsem Michael a z tohoto zdroje jsem psal už mnohokrát za téměř deset let. Moje milované dvojče Víra mě vždy vyvažuje láskou a trpělivostí. Jsem silný! Mít sílu není vždy snadné. Víra vyvažuje mou sílu. Víra mi dává trpělivost a Naděje mě nese. Víra mi dává čas, abych pochopil, co mám se svou silou dělat. Víra, Naděje a Láska také slouží celému lidstvu, celé Zemi. Mít sílu neznamená jen umět zvednout něco těžkého. Být silný není o tom, že se díváte na svaly, je to mnohem víc. Mít hodně síly znamená, že poznání energie lásky trvá déle. Ve skutečnosti jste totiž zaměstnáni zvedáním kamenů a porovnáváním své síly s ostatními, téměř jako soutěž. I když silný člověk dokáže zvednout největší kámen, skutečnou silou je něco jiného, a to schopnost ustoupit, mít odvahu říci ne účasti na něčem násilném a agresivním. Když totiž silný člověk místo toho používá svou sílu spolu se srdcem, s dobrotou svého srdce, samotný význam síly se mění. To je ten nejkrásnější posun! Můžete zvednout cokoli, co potřebujete zvednout, pokud jste silní, ale prosím, dělejte to vždy z dobrého důvodu! Mnozí na vaší planetě disponují velkou silou, ALE stále nepoužívají tu nejdůležitější energii, energii lásky. Silný člověk může zvednout tisíce kamenů a postavit si pevnost, odkud může mířit na nevinné osoby. Když však silný člověk na chvíli zeslábne, nedokáže zvednout jediný kámen. A když je slabý, začne cítit něco nového. Jako slabí si začnou uvědomovat, co celý život budovali. Zpětně vidí: vybudovali si cestu, která postrádala lásku a empatii, ale byla naplněna energií blízkou agresivitě.

Slabé myšlenky klíčí jako zelený list, je čas vybudovat něco jiného! Srdce cítí, že je čas na změnu. Už žádné rozdělování já a ostatní. Ve skutečnosti jsme jedno, všichni dohromady! Jsme bratři a sestry! Bez spojení s energií lásky, která sídlí v srdci, se ze silného člověka může snadno stát válečný stroj. Tyran. Hrozba pro životy ostatních lidí. Být silný je dar, který se má používat (pouze) s láskou v srdci! Toto uvědomění vyžaduje čas! Je to lekce pro jejich duši, aby se naučili zacházet se svou silou! A jak rozumíte síle? Sílu poznáte tak, že zažijete porážku a slabost, jinými slovy, sílu poznáte tak, že poznáte její absenci. Stejné je to s láskou. Přicházíte-li na Zemi, abyste se učili o lásce - způsob, jak se to naučit, je - když ji nemáte! Když lásku vůbec necítíte. Nepřítomnost vás učí! Protiklad vás učí o tom, co se tu vlastně máte naučit. Jednoho dne to poznáte. Já jsem se to učil po mnoho eónů času.

Abych si vážil své síly, musel jsem snášet její nedostatek. Žil jsem život jako slabý, nemocný a křehký a další. Žil jsem tak, jak jsem potřeboval, abych si uvědomil, jak velké jsou mé síly. Vy jako duše máte různé hlavní energie. Jste zde proto, abyste se o nich dozvěděli více. Co se naučíte, zpracujete, a s čím budete pracovat, nakonec protáhnete uchem jehly. Je to jako krásná nit poznání, vaše životní zkušenosti, vaše proměna! Souvisí to s tím, k jakému stromu duše patříte! Stromů duší je mnoho! Na planetě Gaia žije více než 333 různých stromů duší. Každý strom duší má různé kombinace srdečních ambicí. Láska je energie s největší trpělivostí, láska zvítězí nad vším, říká se, a je tomu skutečně tak! LÁSKA ZÍSKÁ VÍTĚZSTVÍ, ale nejprve budou bojovat všichni, kdo mají sílu bojovat. Jejich lekce teprve začínají! Jejich hledání lásky a této slavné energie bude trvat dlouho.

Když jste opravdu nemocní a slabí a nemůžete vstát, ležíte na nemocničním lůžku a nemyslíte na to, že někomu ublížíte. Samozřejmě že ne! A proč? Když jste nemocní a nemáte sílu dělat nic jiného než ležet a odpočívat, spoléháte se na to, že se o vás někdo postará, že vás ošetří. A právě tehdy se něco stane! Rozvíjíte vděčnost za to, že se o vás někdo stará! Pokud žijete osaměle, bez rodiny, stanete se velmi vděčnými v den, kdy najednou dostanete pozvání na večeři s dobrým přítelem a rodinou, kterou váš přítel má. Najednou pocítíte teplo z této rodinné komunity a cítíte, jaké to je být součástí! Pak opravdu začnete chápat, jak je pro vás rodina důležitá! Protože jste nikdy žádnou neměli, nemohli jste to pochopit, ale vždycky jste chtěli mít milující pečující rodinu, do které byste chtěli patřit.

Když jste nemocní a když jste slabí, jediné, co vám chybí, je: být zdravý. Možná vám chybí to, že se můžete procházet na sluníčku a jíst zmrzlinu, nebo jen cítit vítr ve vlasech, ale nejvíc ze všeho vám chybí, že jste zase zdraví. Tak poznáte, co je důležité, když to nemáte. Když máte domov a jdete si něco vyřídit a narazíte na nepříliš příjemného člověka, který vám ošklivě ublíží, když se konečně vrátíte domů a jste opět v bezpečí, můžete políbit podlahu z vděčnosti, že jste opět v bezpečí doma, je to, jako byste tu podlahu opravdu viděli poprvé. Předtím jste se někdy styděli za svůj starý a nepříliš stylový domov, ale teď, po tom špatném setkání, když jste konečně zase doma, cítíte absolutně tolik lásky ke svému drahému milovanému domovu! Buďte na něj tedy hrdí takový, jaký je! Je to vaše bezpečné místo, vaše svatyně! Ve skutečnosti cítíte takovou vděčnost ke své podlaze, že máte pocit, že byste neměli nosit boty v interiéru, abyste svému drahému domovu projevili opravdovou vděčnost.

Čím větší máte žízeň, tím více si vážíte pitné vody...! A je to tu zase! Pokud budete mít vodu vždy po ruce, budete ji pravděpodobně považovat za samozřejmost. Ale když vám opravdu chybí a jste třeba horečnatí a nemocní, stane se pro vás nejcennější a navždy získáte nový hluboký cit pro vodu. Ve skutečnosti budete cítit takovou vděčnost za pití vody, že od nynějška budete pokaždé ze srdce děkovat každé sklenici vody, kterou vypijete. O čem tedy vlastně mluvím? Je to všechno o vděčnosti! Vděčnost pramení z toho, když jste pochopili lekce. Z doby, kdy jste ji ještě neměli. Když jste neměli rodinu, pozvání k přátelům domů vás opravdu pozvedlo!

Když jste měli takovou žízeň a sucho v krku, bylo pro vás vypití sklenice studené vody opravdovým požehnáním. Milovat vodu a být vděčný za každou kapku je nový vděčný způsob života. Když jsi byl nemocný, člověk, který tě ošetřoval a léčil zpět ke zdraví, tě učinil vděčným a je pro tebe navždy dobrým přítelem. Když jsi byl nemocný a slabý a neměl jsi sílu a nemohl jsi zvednout jediný kámen, abys postavil svou pevnost ještě větší, najednou jsi měl čas uvědomit si, že jsi svůj čas a sílu využil k tomu, abys kolem sebe stavěl zdi a dělal si nepřátele. Když naleznete svou sílu s kombinací vhledu a požehnaného záměru srdce použít svou sílu ke konání DOBRA, tehdy se stane opravdový zázrak! Srdce se neustále probouzejí, stále více lidí se probouzí ke svému skutečnému potenciálu a vidí svůj pravý účel duše na Zemi. Probuzení duší spočívá v používání vašich schopností spolu s vaší dobrotou, kterou nosíte ve svém svatém srdci. Když zjistíš, že jsi láska v tvém srdci, najdeš Boha! Bůh chce, abyste své ruce používali jen pro mír a lásku! Jinak řekněte NE. Prosím. Použijte svůj hlas, ať je dobrota ve vašem srdci světlem, které následujete. Andělé chodí neustále mezi vámi a Bůh sídlí ve vašem srdci! Ve své krásné proměně nejste nikdy sami, jen mějte vždy Víru v sebe!

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/11/15/archangel-michael-angels-amongst-you/

Zpět