239 Pomozte neprobuzeným Daniel Scranton

[ UFO ] 2020-03-13

Arkturiánská rada

Jsme velmi spokojeni s pokrokem, který jste jako probuzené bytosti dosáhly. Nyní vidíte a cítíte obrovský rozdíl mezi těmi, kdo jsou probuzení, a těmi, kdo nejsou. Víme, že děláte vše, co můžete, aby se vaši spoluobčané cítili bezpečně, stejně jako děláte vše, co můžete, abyste jim pomohli probudit se.

Nyní není čas opustit ty, kteří žijí ve strachu, je čas, abyste se všichni vypořádali se svým strachem z energetického a vibračního vysávání těmi, kteří panikaří. Je čas ujistit ostatní, že všechno bude v pořádku a držet uklidňující prostor pro vaše spoluobčany, kteří mají tak těžké časy. A znovu, jak jsme již dříve uvedli, je čas posílat kolik jen můžete lásky, světla a uzdravení zbytku kolektivu.

Všichni jste nejtěsněji spojeni se zbytkem lidstva, více, než byste někdy chtěli připustit. Milujete pocit, že máte spojení s námi a Plejáďany atd., ale bagatelizovali jste své spojení s ostatními lidmi. Nyní je čas se vnímat toto spojení, protože vás tolik potřebují. Potřebují stabilitu osoby, která umí udržovat své vibrace na vysoké frekvenci.

Potřebují, abyste zůstávali v pohodě, udržovali své vědomí, že jste všichni bytosti zdrojové energie, a nosili tuto znalost ve svých rukách, aby mohli cítit, že to přichází od vás. Nemusíte s nimi bojovat ani se s nimi hádat, když hájí svůj strašný a panický stav bytí. Musíte se pozvednout nad nutkání se hádat a udržovat vysokou vibraci kvůli svým spoluobčanům. Nyní vás potřebují víc než kdy jindy.

Zdroj: https://danielscranton.com/helping-the-unawakened-through-the-coronavirus-%e2%88%9ethe-9d-arcturian-

Zpět