2485 Ardal 23: Příčinná souvislost Venera Nik

[ Ezoterika ] 2022-04-29

Kauzální vztah.
Kauzální vztah je vztah mezi jevy, ve kterém jeden jev, nazývaný příčina, za určitých podmínek vyvolává jiný jev, nazývaný následek.

Q: Kdo vytvořil zákon příčiny a následku? Jaký je jeho účel?

A: Příčina a následek, jinými slovy karma, jsou zákony třetích úrovní hustoty. Byly stvořeny společně se základy vesmíru - to je jako nedílná součást procesu utváření vědomí a uvědomění. Všechny zákony byly vytvořeny, stejně jako zákon příčiny a následku - Jediným. Každá hra má svá vlastní pravidla, své vlastní zákony, své limity a své vlastní stránky, jinak při absenci pravidel nastává úplný chaos. Všechny účinky mají své příčiny. Při formování vědomí se vynakládá velké množství zdrojů, vnitřních i vnějších. S přechodem vědomí ze třetí na čtvrtou úroveň se vám zpřístupní, abyste pochopili především souvislost zákona mezi příčinami a následky. Tímto způsobem se otevírají takové aspekty, jako je jasné vidění a jasné vědění, a máte čas k uvědomění si všech těchto aspektů spojení mezi činy a jejich důsledky a na vyšší úrovni mezi vašimi myšlenkovými formami a jejich formováním na plátně reality. Zvyšuje vaši pozornost a pozorování. Ostatně, co je realita? Jedná se o komplexní pojetí vjemů hmotného světa a subjektivní reality v projevu vědomí. Realita je pro vědomí třetí hustoty vnímána jako svět hmoty, s rozšířením vědomí na úroveň čtvrté hustoty se propojuje svět duchovna. Vztah příčiny a následku má své limity i v projevu vašeho lineárního času, čím formovanější vědomí, tím rychlejší je projev procesů mezi myšlením, jednáním a jejich důsledky. V počáteční fázi utváření vědomí je kauzální vztah rozdělen do mnoha následných inkarnací, tak se během průchodu všech zkušeností začíná kauzální vztah při průchodu více koncentrovat a při přibližování se ke konečným inkarnacím na třetí úrovni se spojení mezi příčinou a následkem zkracuje, zrychluje, koncentruje se v lineárním čase. Vztah příčiny a následku se projevuje jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni skupiny. Tak či onak jsou všechna vlákna spojení mezi všemi entitami na třetí úrovni propletena a vše je velmi úzce propojeno. V tuto chvíli pro některé skupinové duše začíná fáze vzestupu ze třetí dimenze do čtvrté. Než se přesunete na vyšší úroveň změnou fyzické formy, musíte rozšířit své vědomí na úroveň porozumění, včetně zákona karmy, neboli zákona příčiny a následku. Je potřeba pochopit že bez plné hloubky pochopení těchto zákonů je přechod na Nejvyšší úroveň nemožný. To je přesně ta hlavní lekce, kterou se musíte naučit a složit zkoušku ve výjimečném pochopení všech spletitostí tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že jste planetárně na samém konci stádia přechodu do vyšší dimenze, bude zapnut speciální režim pro vypracování všech vztahů příčina-následek, jinými slovy, začnou poslední lekce a pro mnoho skupinových duší už zkouška začala. Pro vše, co běžná masa duší nakreslila, v tom či onom projevu, uvidíte celou škálu důsledků. Protože sem přicházíte, abyste se z velké části naučili destruktivní lekce, od inkarnace k inkarnaci, absolvujete všechny role jako tvůrce destruktivních situací, a oběti situace, kterou jste následně vytvořili v předchozích inkarnacích, pak nakonec uvidíte celkový obraz vytvořený společnými myšlenkovými formami. Vše, co jste nakonec nakreslili, uvidíte na projevu své reality. Pro subjekty absolvující na této platformě nejsou žádné výjimky v absolvování lekcí a zkoušek. Nakonec budete těžit ze všech výhod toho, co sami vytvoříte. Tento zákon platí beze zbytku pro všechny hráče tohoto hřiště.

Q: Do té či oné míry vidím a chápu celou hloubku toho, co mi teď říkáš. V posledních měsících se moje pozornost zbystřila. Bohužel, čím víc chápu, že důsledky jednání mnoha subjektů se nakonec dotknou úplně každého, tím rychleji se chci z tohoto hřiště dostat. Také chápu, že naprosto každý by měl pochopit, co jeho činy ve výsledku přinášejí. Když vidím odpověď v rozšířené podobě, cítím že nemám právo mluvit a odpovídat ani na jasně položenou otázku, protože mám pocit, že to bude porušení svobodné vůle tazatele a jeho práva nevědět. Chápu, že i když vám řeknu, jak udělat správnou věc pro člověka v dané situaci, pak tím situaci jen zhorším, protože pokud se z toho člověk nepoučí, tak bude následovat poučení v mnohem větším a bolestnějším projevu. Vzhledem k tomu, že na úrovni svých instinktů jsem si pravděpodobně vytvořila reflex pomoci, v takových situacích cítím bolest, z toho, že nic nemůžu, musím na otázky odpovídat velmi oklikou, aniž bych dávala přímé odpovědi, ale chci říct víc.

A: Velmi důležitým bodem je také zákon o neporušování svobodné vůle, stejně jako právo vtěleného nevědět. Zde je také důležité pochopit, že pokud vy sami zanedbáte tyto zákony, pak pro vás, stejně jako pro každého, kdo je na této cestě, budete při vědomém porušováním vrženi zpět, a dokud to nebudete brát plně vážně, a nebudete porušovat, nebudete schopni sami objevit úrovně porozumění. U každého probouzejícího se člověka se odhalují míry porozumění podle stádií a rozsahu jeho vývoje. Nejprve si osvojíte první stupeň pochopení, že kromě hmotného světa existuje i svět duchovní. Pak si osvojíte, co je to dualita, a teprve poté se vám začnou otevírat všechna pravidla a zákony bytí, potažmo Vesmír. To vše vyžaduje čas, a pokud tomu věnujete pět minut denně nebo hodinu, pak se míry porozumění nakonec nebudou moci plně otevřít celý život. Pokud tomu dáte dvacet čtyři hodin denně, trvá to ve vašem lineárním čase nejméně pět let nebo více.

Q: Zpět ke vztahům příčin a následků. Chápu, že je důležité nedívat se na všechno emotivně, ale ne vždy to vyjde, zvlášť když se míra citlivosti empatie rozšiřuje s každým měřítkem porozumění. Je velmi těžké skončit s bilancí dvacet čtyři hodin denně. To, co se mi otevírá, nemůže způsobit jen určitou úzkost. V přístupu k informacím o osobní Karmě je samozřejmě hodně, tam je vše víceméně jasné. Ale v poslední době se mi otevřelo chápání obecného obrazu vztahů příčina-následek a Arulu navíc dává spoustu informací, které přijímám pro sebe a ani je nedávám do textu, protože chápu jeho motivy, že se tímto způsobem snaží napravit tu či onu větev reality prostřednictvím mých myšlenkových forem. Rozumím tomu jak Temná struktura nyní bere všechny myšlenkové formy a tká samotnou látku z těchto vláken. Nyní mi velmi jasně ukazujete, že v konečné fázi je nejdůležitější především přesně ukázat důsledky všech našich negativních myšlenek a činů, právě tyto scénáře mi Arulu ukazuje, a nakonec skutečně slouží jako velmi důležitá lekce se zvláštní mírou porozumění. Ale chci na toto téma diskutovat, jelikož jsi vyrovnanější v obou směrech, ve světle i ve tmě, a stále více cítím tvou moudrost, která se přenáší i na mě, za což děkuji. Nyní, v naší realitě, byla zahájena válka na mém území. Snažím se ponořit do těchto událostí a hledám vztah příčiny a následku ve všem, co se děje. Myšlenkové formy samostatné skupiny jednotlivců vykreslovaly tento obraz mnohem déle než tucet let.. Chápu, že vše v tomto životě není náhodné a taková myšlenková forma byla do některých entit zasazena ne náhodou. Navíc vidím, že ne každý na tomto území projektoval tuto myšlenkovou formu, ale síla myšlenky samostatné skupiny duší přesto dokázala zformovat tuto událost v projevu reality. V souvislosti s těmito událostmi vidím reakce většiny, jak na straně jedné, tak na straně druhé. Vidím, jak temnota rozkvetla ve většině zvláště nevědomých osobností. Vzhledem k tomu, že nejsou vědomými entitami a jsou napojeni na matrix, troufám si předpokládat že svými ústy, projevy a texty oznamují to, co je již obsaženo v akčním plánu samotného systému. Někde v nějakých oddělených okamžicích se mi vynořují vzpomínky na druhou světovou válku a vzpomínám si na ten okamžik, že v lidech bylo mnohem více lidskosti, také v té či oné míře velká masa byla v té či oné míře vnímavá - empatie. Teď vidím velký rozdíl, v generaci našich rodičů a prarodičů bylo více dobra. Bez ohledu na to, jak moc se nyní snažím zůstat v rovnováze, uvědomuji si, že je to jen hřiště, nemohu si pomoci, ale bez úzkosti se dívám na to, co se děje. Při sledování obecné reakce na současnou situaci vidím velmi širokou škálu reakcí, od naprosté lhostejnosti až po hromadu nadávek, a radost při pohledu na mrtvoly a na obou stranách. O projevech jakýchsi bestiálních a děsivě krutých činů některých subjektů, které se samotných nepřátelství účastní, ani nemluvím. Neobviňuji je, chápu, že nevědí, co dělají, spíš se snažím pochopit tento zákon příčiny a následku, proč někteří upadají do temnoty. Za druhé světové války nebyl internet a v té době se lidé alespoň v menší míře řídili tím, co říkali. S nástupem technologií a internetu každý, kdo není příliš líný ukázat své myšlenky v plném rozsahu a vidí reakce-podporu svých myšlenek, je začne rozpouštět do takové míry, že mě osobně děsí. Chápu, jaké důsledky budou mít z této noční můry v jejich myšlenkových formách. Zároveň mi Arulu ukazuje, jak účinné jsou v tomto případě jeho nástroje a že jiné nástroje, například z těch světlých, se s pomocí ani nepřiblíží, někteří spadnou až na samé dno zoufalství, aby se mohly později odrazit. I vědomé bystré duše budou nuceny vidět toto peklo, které přitahuje velká masa nevědomých lidí. Samozřejmě, že teď nechci posilovat tyto myšlenkové formy, ale už vidím draky ve vzduchu. Dokážete svým moudrým a zdvořilým pohledem odpovědět na mou otázku, kam to všechno spěje? Sešli jsme z cesty planetárního vzestupu? Ponuré obrázky Arulu mě opravdu děsí. Je nyní na naší planetě dostatek světla a jasných duší, aby vyrovnaly rovnováhu? Chápu, že nejjednodušší je nezapojit se do všech těchto procesů a vytvořit si fantazijní svět a nevěnovat pozornost tomu, co se děje. Ale protože jsem již ve stavu otevřených kanálů, můj zájem o všechny hluboké rozsáhlé procesy není náhodný. Snažím se pochopit všechny příčiny a důsledky, neschovávat se před probíhajícími procesy, zaujmout plnou pozici pozorovatele, jak mě učíte. Proč si mnoho esoteriků vybírá takový nástroj, aby se izolovalo od všeho, co se děje, ačkoli chápu, že účel a volba cesty pro každého probuzeného je jiná a nezapojují se, protože si prostě zvolili jiný profil a směr. Chci ale pochopit všechny procesy a pravidla celé hry.

A: Vícerozměrnost, včetně vícerozměrnosti všech příčinných vazeb, a to jak jedné entity, tak i případného propletení všech vláken v jeden jednotný celek. Na vaší platformě je několik směrů vzestupu duší. Někteří z nich se stabilně usadí ve čtvrté hustotě a zvolí si užší směr, ale podrobnější studium některých aspektů, zatímco existují duše, které se snaží expandovat do vědomí páté hustoty, které si zvolí globálnější směr vidění, ale nejdou do hloubky úzkých procesů. Snažíte se obsáhnout nesmírnost, takže do jisté míry musíte strávit více času vyvažováním. Vědomí je velmi křehká věc a je třeba o ni pečovat obzvlášť pečlivě.

Tento časový úsek má mnoho důsledků, je jakýmsi kotevním bodem, přičemž jeden masivní kotevní bod jste překročili zavedením války do vaší reality. V tomto okamžiku se formuje několik linií reality, odehraje se mnoho variant, nakonec se stejně jako všichni ostatní ustálíte na linii, která přinese větší výsledek ve vývoji a efektivnější přechod na vyšší úroveň. Aby duše, které se rozhodly přejít na druhou stranu a plně se probudit, tak mohly učinit správně, musí být do určité míry zapojeny nástroje většiny Temných struktur. Víte, aby všichni brali tuto fázi přechodu skutečně vážně, musí se změnit obraz reality, o čemž jsme spolu nejednou mluvili. Když se člověk snaží plánovat budoucnost, fixuje ji stabilními myšlenkovými formami, a když je stabilita bez otřesů, pak je fixována obzvlášť pevně. Všechny události, které se do jisté míry nakonec stanou, vyústí tak, že se ani nesnažíte fixovat myšlenkové formy pro vzdálenou budoucnost, protože něco takového jako plány a sny jsou a priori protikladné konceptu žití v okamžiku tady a teď. Matrix se jednoduše začíná hroutit a do jisté míry je to velmi silný impuls pro probuzení všech skupin duší, které si naplánovaly přechod na vyšší úroveň, a pro ty, kteří v příští inkarnaci projdou vzestupem. Uprostřed těchto zdánlivě negativních událostí právě negativita, kterou situaci přisuzujete, jí dává obzvlášť silný impuls k posunutí hranic uvědomění a pochopení. Právě bolest přináší obzvlášť hluboké pochopení a uvědomění. Neexistuje nikdo, kdo by se rozšířil na úroveň čtvrté hustoty, aniž by překročil určitý práh bolesti. Duchovní lidé ne vždy rozšiřují své vědomí přesně na úroveň čtvrté hustoty. Je možné být duchovní i na třetí úrovni. Rozumíte?

Není náhodou, že se v poslední době tak často objevuje téma disociace. Události, které vedly ke vzniku této stránky, jsou jen začátkem. Existuje vztah příčiny a následku, existuje úkol rozšířit univerzální vědomí. Jak se oddělují zrna od plev? Nejde jen o celkovou masu duší, ale o každou duši zvlášť. Je to plné odhalení každé podstaty a esence, a nic neodhaluje podstatu každé esence, vědomé i nevědomé, jako mimořádná událost. Toto období je přechodem, odhalením, zvednutím závoje. Začíná rozbití systému, které není jen vnějším jevem, ale je také individuální pro každého jednotlivce. Abyste plně pochopili, co znamená distancovat se od role, musíte se na situaci, v níž sloužíte, podívat ze všech stran. Odloučení neznamená například vzdát se své role a opustit bojiště nebo jakoukoli jinou situaci, odloučit se znamená pouze na úrovni vědomí, dojít k plnému uvědomění. Bolest přináší nepřijetí. Abychom v extrémních podmínkách dosáhli rovnováhy, nesmíme lpět na maticových programech, které nám vnucuje systém. Co je to například smysl pro povinnost? Je to program, který je vám přisuzován od dětství. Od dětství je vám vštěpováno, že dlužíte, dlužíme, ten dluží, onen dluží, oni dluží, všichni dluží. Ale co je to povinnost? Dluh je něco, co si člověk vezme sám a z vlastní vůle. Chcete tento dluh převzít? Potřebujete ho? Zde je důležité správně a abstraktně pochopit, co je to dluh a příčinný vztah těchto myšlenkových forem. Proto je tak důležité pochopit princip rozdělení a příčinné souvislosti všech vašich myšlenkových forem, slov a činů.

Musíte pochopit, že růst celkového uvědomění není možný bez ztotožnění se se zavedeným obrazem vaší reality. To znamená, že bez narušení zažitého paradigmatu myšlení nebude možné postoupit na další úroveň. A úplné nepřijetí destruktivních nástrojů bude mít pro většinu velmi bolestivý průběh. Přijměte svou realitu, buďte v přítomném okamžiku tady a teď, oddělte se od svých obav a plánů do budoucna, jinak až se vaše realita začne hroutit, bude to bolestivé. Při plném přijetí a v pozici pozorování, kdy je člověk v plné rovnováze, zejména se zklidněným Egem, nebudou všechny události, které nastanou, působit bolest, kterou Ego pociťuje na prvním místě. Při správném průchodu duše necítí bolest, pokud duše cítí bolest, pak volíte špatnou cestu. Naučte se oddělovat bolest duše od bolesti ega. Problémem mnohých je egocentrismus a hledání imaginární důležitosti. S naprostou pokorou a vyrovnaností se vám odhalí všechny principy a zákony příčin a následků, protože je to právě nezřízené EGO, které vám brání vidět celou šíři obrazu. Pracujte na sobě. Hledejte moudrost v každém okamžiku. Vyjádřete svůj záměr otevřít oči pravdě v jejím plném vyjádření a projevu. Pravda je mnohotvárná, když otevřete vyšší úrovně porozumění, začnete vidět plnou hru světla a tmy v analogii diamantu ve všech jeho fasetách. Zákon kauzality může být odhalen pouze těm, kteří o toto pochopení usilují. Jakékoli přesvědčení, že už jste guru a nemáte se co učit, uzavírá všechny možnosti rozvoje. I ta nejmoudřejší duše na planetě se má stále co učit. Pochopit celou podstatu zákonů karmy a vztahu příčina-následek je možné pouze na nejvyšší úrovni hustoty, protože tento zákon v té či oné formě působí na všech úrovních. Na třetí úrovni je to jen začátek, čím vyšší úroveň, tím složitější projev zákona. Musíte převzít zodpovědnost za všechny své myšlenky, slova a činy, také vaše nečinnost má v některých chvílích určité následky, v některých případech větší než snaha jednat. Vše je mnohotvárné a filigránské. Dokonalosti se meze nekladou a v poznání je síla, nedostatek poznání je temnota a nevědomost. Proto bude série akcí na vaší platformě sestavena tak, aby se všichni poučili. Čím více budete popírat probíhající události, tím těžší a bolestivější bude tato zkušenost po psychické stránce. Otevřete oči a sami se přesvědčte, jaké důsledky přinese společné myšlení všech účastníků této platformy. To, co jste všichni vytvořili, se promítne v podobě projevu na plátně vaší reality.

Q: Nevidím spravedlnost v tom, že nakonec ti, kteří si pro sebe nevyberou temné nástroje a myšlenkové formy, ponesou následky těch, kteří je nakreslili.

A: Chápeš, že tato otázka sleduje odsouzení, odmítnutí a oddělení sebe sama od Jednoty? Otázkou není, co si každý vybere individuálně, ale aby se vám ukázaly procesy všech zákonitostí a pouček a otevřela se vám možnost pozorování. Pokud se nechcete zúčastnit, neberte roli účastníka, ale roli pozorovatele. Nepřijetí role pozorovatele s sebou nese důsledky účasti. Každému je dáno jen to, co unese. Pokud si toho na sebe vezmete hodně, pak vám podle toho dají tolik, kolik jste připraveni vydržet. V této hře je mnoho mezer, jednou z nich je úplné odevzdání sebe sama, ponechání řídícího EGO vůli Vyšších sil, které vás vedou. Čím více se bráníte toku událostí, tím těžší je odolat. Nebraňte se, plavte v tomto proudu událostí a ne proti proudu. Nikomu se zatím nepodařilo odolat mocnému proudu, zvláště masivním událostem, každého ducha lze zlomit plným odporem. Získejte moudrost, naučte se manévrovat. Jaký je konečný výsledek snahy postavit se proti systému? Semele vás a ani si toho nevšimne. Přijměte moudrost a neste světlo. Jakákoli agrese přináší další agresi. Pokud se pokusíte prolomit systém drsnými agresivními metodami, odpoví vám stejným nástrojem. Systém lze ovlivnit pouze jeho vlastními metodami, dává vám to, co do něj vkládáte, čím více světla a lásky od vás přichází, tím větší je pravděpodobnost, že se přenastaví, zejména pokud se tak rozhodnou skupiny duší. Jakými myšlenkovými formami ji krmíte, jakými slovy a činy ji podporujete, to je to, co nakonec dostanete. Systém je přizpůsoben zákonům příčiny a následku, nemůže je nedodržovat. Pokud sami odmítáte lásku a používáte nástroje nenávisti a agrese, pak vám to nakonec oplatí. Události se zrychlují, musíte odehrát všechny lekce, které jste si před finále stanovili. Ukáže důsledky všech negativních činů v rozvinuté podobě, protože zkoumáte destruktor. Pozitivní úroveň myšlení musí růst do plnosti a tento proces růstu vychází právě z plného uvědomění a přijetí. Ti, kdo posuzují metody zavedené Temné struktury lekcí a nástrojů a zavírají oči před příčinnou souvislostí svých myšlenek a činů, budou dostávat lekce takových rozměrů, dokud nedojde k jejich uvědomění, a to se může protáhnout na mnoho inkarnací.

Q: Chtěla jsem také probrat míru naší psychické odolnosti, jelikož jsem se tohoto tématu již mnohokrát v té či oné míře dotkla, nevidím potřebu věnovat tomu samostatný channeling. Moje otázka zní: sleduji mnoho reakcí svých čtenářů a pozorně poslouchám, co mi říkají. Mnozí to psychicky nezvládají a odtrhnou se od reality, čímž si vytvářejí iluzi, že budou z této planety odvezeni a čekají na ně již připravené světy. Měla jsem takové období po kontaktech, kdy jsem se sama odtrhla od reality, šla do iluzorních světů, ale bylo to krátké období, protože chápu, že jsme stále na platformě třetí hustoty a popírat vše, co se kolem děje, není možné. Jak s takovými lidmi mluvit a jak je možné pomoci se uzemnit? A je potřeba to dělat? Je nutné je upozorňovat na to, že se velmi odpoutali od reality a ponořili se do světů fantazie? Chápu, že není na škodu snít, je škodlivé nesnít, ale vše má své meze. Co se stane s vědomím takových lidí, kteří se skryli před realitou ve svých iluzorních světech? Myslím, že tato otázka je relevantní i pro téma vztahů příčiny a následku.

A: Vědomí některých se do té či oné míry hroutí, protože v určitém okamžiku přistupuje ke svému rozšíření vědomí v nedostatečně připraveném stavu a bez náležité ochrany, v určitém okamžiku nepracuje dostatečně se svými strachy. Vědomí je velmi křehká věc a bez správného ponoření do duchovnosti někdy dochází k poruchám vědomí. Cesta k osvícení potřebuje Ducha. Bez správného jádra Ducha není možné projít branou, aniž by člověk překonal své strachy a strážce brány, kde každého, kdo prochází branou, potkávají strážci a hlídači. Tyto překážky pronásledují duši a bez náležité ochrany v podobě odvahy Ducha je obtížné jimi projít. Mnozí se chytí do jejich pasti. Zde je třeba si uvědomit, že práce na rozšíření vědomí není hračka. Do těchto pastí se ve větší míře dostává EGO, nedostatečně moudrá bytost. Zkroťte své EGO, jinak vás bariéroví psi a strážci jednoduše pohltí. Čím větší je EGO, tím méně duchovnosti se vejde do nádoby vaší duše. Hranice, po které kráčí každý hledající, je velmi tenká, kráčíte po ostré čepeli, když se snažíte nahlédnout za závoj zapomnění. Touto cestou je možné jít jen v plné rovnováze Duše a Ducha, vaše EGO nemá na této cestě místo. Spojení s realitou ztrácejí ty duše, které překračují hranice svého EGA, na které nejsou vůbec připraveny, a to je právě psychologické. Když duši dostihnou psi bariéry, inkarnovaný jednoduše ztratí zdravý rozum. Jenže nikdo nemůže projít těmito branami a bariérami, pokud se entita staví do pozice osobnosti EGA, pak nemůže projít všemi svými strachy, kterým čelí úplně každý - tváří v tvář! Žádné EGO dosud neprošlo těmito branami a bariérami. K duchovnímu rozvoji je třeba přistupovat vážně. Pouze altruistické já může správně pochopit veškerou moudrost. Ti, kdo sledují egoistické cíle, se jednoduše dostanou do pasti psů a strážců.

Na vaši otázku: jak jim lze pomoci? Nelze! Každý se musí sám přesvědčit, že je v pasti EGA, a právě EGO nechce nic slyšet ani vidět, dokonce si ani není vědomo své pasti. Na tyto hranice se napojují entity, které kreslí iluzorní světy ve všech barvách, ukolébávají a uspávají entitu, a tak tito jedinci ve spánku přecházejí z jedné iluzorní reality do druhé, úplně ztrácejí kontakt s realitou, oddělují se od ní do svých iluzorních světů, kde jejich EGO říká, že jsou Velcí, dává jim velký význam, cítí se tam jako Bohové, králové a královny, oblékajíce si plášť velkého významu. Skrze veškerou tuto nabubřelost ega není možné zvenčí prorazit. To lze pouze zevnitř. Buďte si vědomi svého ega a pozorně sledujte Koho následujete na cestě duchovna, kdo je váš Vůdce, EGO osobnost nebo duše? Všechno se pozná v pokoře.

Q: Bylo to zničující. Ani jsem nečekala, že budeš v tomto tématu tak brutální. Děkuji za pochopení. Cítila jsem, že myslíš i mé EGO kvality a chápu, že na této cestě se nedá uvolnit a že je tak těžké pracovat na uvědomění a EGU, které se snaží převzít vedení. Chápu, že nejideálnější by bylo ponořit se do ticha a nekontaktovat vnější svět, ve společnosti je nerealisticky těžké porozumět všem stránkám spirituality a pochopení našeho vědomí. Okolnosti se ale vyvíjejí tak, že jsme nuceni přicházet do kontaktu se společností, byť přes internet.

A: Toto je práce služby. Servisní smlouvy jsou také drženy okolnostmi, když se k nim přihlásíte, nesnažte se dělat plány na úplné stažení ze společnosti, přijměte to. Všechno utrpení přináší EGO.

Q: Z celého srdce děkuji za všechnu moudrost, kterou dáváš.

A: Děkuji ti, cestu urazí jen ten, kdo po ní kráčí. S úctou ke všem, kdo hledají pravdu.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12971

Zpět