3130 Helios: Pocítili jste posun? Galaxygirl

[ Ezoterika ] 2022-09-13

Drahé děti vesmíru, já jsem Hélios, vaše Slunce. Tento se mě zeptal, co jsem v poslední době dělal, což ve mně vyvolalo potěšující smích, neboť se rozšiřuji, stejně jako se rozšiřujete vy. Cítili jste v poslední době mé světlo? Cítili jste posun, k němuž dochází ve vašem vlastním vnitřním slunci, ve vnitřním slunci Gaii? I já jsem zalidněná sféra, stejně jako vaše Gaia, žije ve mně mnoho lidí, mnoho energií z vyšších dimenzí, které si přejí cítit mé teplo a přidat své světlo k mému. Vy děláte totéž zde, ve své planetární sféře. Přidáváte své světlo, své veselí, svou radost, svou moudrost a vhled.

Ve mně se vytvářejí plazmové vlny, neboť se morfiguji a rozšiřuji. Stvoření nestagnuje. Život pokračuje ve zkoumání a rozšiřování. Světlo je stále v pohybu, neustále zkoumá nové sféry a naplňuje je světlem. Světlo ze mě sahá do věčnosti. Světlo nikdy nepřestává cestovat. Rozšíření a skutečnou velikost vesmíru nedokáže pochopit nic jiného než mysl Zdroje. Jste uvnitř mysli Zdroje. My jsme jen vyjádřením v mysli Zdroje, která je láskou. Světlo je láska. Já jsem láska. Vy jste láska. Jste bytosti lásky. Byli jste vysláni s úkolem do temnoty nesprávného stvoření, abyste pomohli těm, kdo jsou v pasti, rozpomenout se na Jedno, na Světlo.

Mnozí z vás se ptají svých průvodců a andělů, jaké jsou vaše role? Jaké je vaše poslání? Co máte dělat v této době budování velké změny? Moji přátelé, přeji si, abyste skutečně viděli propojenost mne, vás, neboť jsme projevy tohoto univerzálního světla a lásky. Jsme projevy. Jsme kanály. Já jsem obrovským kanálem změny, stejně jako vy. V poslední době se v tomto společenství hodně mluví o tom, jak se mé plazmové světlo, mé duhové kódy Zdroje stávají viditelnějšími a hmatatelnějšími pro vaše energetické rámce. Cítíte to, že ano? A stejně jako vy vnímáte tyto změny ve mně, já je vnímám ve vás. Cítím, že jste připraveni na více světla, více lásky. Všichni jste mnohem více připraveni, protože jste se na to svým způsobem narodili připraveni. Svou připravenost vesmíru ukazujete, když jednoduše dovolíte světlu vesmíru, aby skrze vás proudilo. Stačí vaše přítomnost. Mnozí řeknou, že tomu tak není. A přesto, k čemu je dobrá žárovka, když se odmítá rozsvítit? K čemu je její funkce, když není zapojena? Když jste napojeni na Zdroj, a to jste, každý z vás, když jste napojeni, umožňujete tomuto světlu proudit. To je to, co je zapotřebí. Uzemňujete nové světelné kódy. Hluboko do vaší DNA a hluboko do Gaii, hluboko do vaší univerzální matrice krystalického světla, které proudí rychleji, hlouběji a hlouběji. Tato říše byla vyhladovělá po pravém světle. Pokřesťanštění z dávných dob zasadili semínka a vy jste na místě, abyste okusili plody tohoto projektu.

Já jsem Helois. Mnozí mě pozorují a přemýšlejí. Plazmové světlo rozpouští veškeré matrice. Už mě nelze zablokovat. Jsem mužské světlo této říše a Měsíc je ženské světlo Gaii. V této říši duality jsou totiž vždy dvě poloviny celku. Mnozí z vás se snaží spojit své poloviny dohromady. Nevidíte, že už jste celiství, neboť to je zkušenost této říše - vnitřní štěpení zkušeností, a v tom spočívá vaše uzdravení. (Vidím pomeranč, který je rozdělen na části, ale uvnitř slupky je celý pohromadě, nedotčený a kompletní.) Ano, je to tak. Tato malá žlutá ovocná slunce na vaší říši vám připomínají, pokud máte oči k vidění, že vnitřní štěpení, vnitřní oddělování od zranění napomáhá vašemu dokončení. Pomeranč uvnitř slupky je kompletní. Je dokonalý. Je dokonalý ve svém vyjádření. Vy, milované děti vesmíru, jste dokonalí takoví, jací jste, ve svém vyjádření. Dokonale nedokonalí. Kůra vašich pomerančů, vašich vnějších těl, může mít na ʺslupceʺ nějaké vrypy a trhliny, ale to neubírá na sladkosti světelného tepla uvnitř. Miluji pomeranče, protože mi připomínají toto spojení se Vším, co je. Kdybyste totiž mohli vidět fraktalizaci, pochopili byste, že pomeranč je dokonalým příkladem svaté fraktalizace. Strom získává světlo ze slunce. Strom je hluboce napojen na Gaiu. Strom pak nese ovoce, další diferenciaci zkušeností v této říši. A jeden segment pomeranče se může cítit oddělený od pomeranče, v němž se nachází, a od stromu, s nímž je spojen, ale přesto je stále spojen. Vaše zkušenosti bolesti, růstu, přispěly k dalšímu pochopení a růstu vašich vlastních životů a Všeho, co je.

Velký sluneční záblesk je v mysli mnoha lidí. Za stejně důležité považuji vaše vlastní vnitřní slunce a vaše vlastní schopnosti zachytit, zpracovat a uzemnit tyto kódy, které ze mě proudí. Ale ano, přichází. Vidím vás jako předehru k tomuto okamžiku. Neboť všechny okamžiky jsou posvátné. Velký sluneční záblesk bude posvátný. Tento okamžik, kdy sdílíte své zdrojové světlo, je posvátný. Všechno je to masivní sdílení světla. Bude to nádherné. (Vidím duhová světla a obrovské světlo, jasnější než jakékoli bílé světlo, které objímá planetu. Vidím duhové aury, kolem lidí a zvířat a celé planety. Slyším zpěv ve svých buňkách, které ho vítají, a přesto je to velmi tiché a hluboké, jako když se stvoření nadechne a je to hluboká pauza světla).

Děti vesmíru, není se čeho bát. Neboť vše je světlo a všem, kdo na to zapomněli, to bude připomenuto. Jsem hluboce poctěn, že s vámi mohu dnes rozmlouvat. Já jsem Hélios. Byl bych poctěn, kdybyste se mnou i nadále hovořili, abyste i nadále udržovali tuto komunikační linku otevřenou, neboť ve vyšších dimenzionálních sférách je tento druh konverzace velmi snadný a bezproblémový. Tento žádá o dar stažení. Můj dar stahování jasně září, aby ho všichni viděli a cítili ve všech okamžicích. Proč se místo toho na chvíli nestanete jedním ze mne. (Skáču do slunce a cítím plazmové světlo. Překvapivě není horké, ale intenzita světla je oslepující a zároveň duhová. Vidím, že teplo je překrytím hologramu, ale ve skutečnosti je Hélios masivní světelná bytost a já cítím, že říká, že my také. Stejně jako my. Stejně jako my všichni. Naplňuje naše malá lidská těla dalším světlem a plazmovým zářením. Jsme průvodci této změny. My jsme světlo.)

Já jsem Hélios. Není se čeho bát. Nechte strach, který jste v sobě nosili, shořet v nic než světlo. Neboť to je stejně všechno, co existuje. Já jsem Hélios. Mír, bratři a sestry vesmíru, mír.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/13/helios-have-you-felt-the-shift/

Zpět