6886 Průchod 77 Natalia Alba

[ Ezoterika ] 2024-07-06

Rok syntézy a galaktivace vrcholí. Nadcházející přechod 77 je předchůdcem řady galaktických událostí, které podpoří transfiguraci, s níž jsme pracovali po celý tento rok. Energie přicházející z průchodů - 77 a 888 - jsou zcela odlišné od všeho, co jsme dosud zažili. Čísla 77 jsou mistrovská čísla, a tedy speciální číselné kódy, které představují modernizace planetárních šablon, jež probíhají v architektuře Země. Změny jsou klíčové pro obnovení tkanin času a prostoru, abychom se mohli znovu napojit na jinou harmonickou časovou soustavu, přijímat její vysílání a znovu získat přístup ke všem dimenzím, jak to bylo původně zamýšleno.

Přechod 77 označuje planetární otevření, které právě proběhlo v mnoha strukturách Země a umožnilo smaragdový návrat, který prožíváme od doby před několika měsíci, a který vyvrcholí během přechodu 888. Číslo 77 je ztělesněním původního kódování Christosu v naší planetární architektuře, což je celková planetární rekonfigurace a odstranění všech duálních geometrií a struktur, obnovení kódování trojice, a tedy jednoty na naší planetě - první krok k opětovnému propojení časové osy.

7 je číslo moudrosti, která je integrována do hmoty. Představuje sjednocení mezi časem a prostorem, často je spojováno se vzestupem, protože je to počet iniciací, kterými musíme projít, než budeme moci vstoupit do vyšší úrovně vědomí, jak nám připomíná Saturn (7 let, než se otočí kolem Slunce, což je potvrzení důležitosti čištění karmických vazeb a miasmatu v této době. abychom se odpoutali od starých časových linií a přijali tu vyšší.

Nyní je čas zaměřit se na vyčištění miasmatu z naší DNA, což je trauma nahromaděné v našich buňkách, které může být zděděno, nebo vytvořeno prostřednictvím strachu a dalších omezených programů. Je to velmi důležitá pasáž k vyčištění vzorců předků a všech epigenetických programů, abychom mohli prožívat pouze to, co je naše, a ne to, co patří předchozím generacím. Miasma vytváří odpojení duše a nyní je ideální čas pokračovat v propojování s autentickými zdroji a připravit těla na přenosy a vedení pro další přechod 888, kdy se po harmonickém období omlazení zapojíme do další planetární služby. Čištíme k opětovnému propojení DNA a znovuzískání moudrosti každého vlákna DNA. Aktivujeme 144 časové kódy DNA k znovupropojení se sedmou a osmou dimenzí, což vědomí umožňuje další aktivace DNA, které umožní přístup do těchto dimenzí.

Všechno v našem těle má jedinečný božský účel. Naším úkolem je poznat naše tělo anatomicky, abychom získali zpět ztracené spojení. Pokud se staré návyky znovu vynořují, myšlenky, nebo staré situace vracejí, vaše vědomí stále zůstává v minulé časové linii. Je to příležitost, abyste změnili své myšlenky a návyky a sladili je s novou časovou osou, do které se chcete zapojit. Je to doba planetární stabilizace, sjednocení a především odstranění umělých os a dalších anorganických geometrických vzorců, které falešně programovaly mřížky naší Země, aby žily v lineární časoprostorové zóně a neustálém odpojování od jiných dimenzí.

Vím, že všechny ty roky jsme mluvili o tom, že Sirius je hlavním zaměřením tohoto portálu. Nicméně, jak řekli Průvodci, vše se neustále posouvá a stejně tak se mění i energie, které přijímáme. Potřebujeme vystoupit z omezení a fixních konceptů, které nám brání vidět, co se odehrává za naší omezenou realitou a viděním, protože jak se to děje s retrográdními fázemi, naše planeta se vyrovnává se Síriem z našeho pohledu, ne z vnějšku.

Jsme vždy v souladu se Síriem a jeho energiemi. Jsme vždy spojeni se Vším ve Stvoření, protože v podstatě jsme všichni Jedno, a proto neexistuje žádná oddělenost kromě té, kterou kolem toho vytváříme. Termín portál je z mého skromného pohledu a vedení zastaralý, protože označuje určité dveře, které se otevírají pouze v určitý den a pak se zase zavírají. Dostávali jsme celoroční frekvence ze sedmé a osmé dimenze, abychom získali zpět svá křídla, a tedy i odpovídající sedmé a osmé vlákno DNA, a získali zpět svou moudrost, ať už od Síria, nebo od jakékoliv jiné civilizace, se kterou jsme spojeni prostřednictvím galaktického dědictví a našeho osobního poslání.

Mnozí z vás pochází z osmi dimenzí, odkud začíná fragmentace duše z monády. Někteří z vás také přichází z Andromedy, která je s námi spojena prostřednictvím portálu Síria. Po celou dobu přinášíme frekvence z vesmíru. Je to naše planeta, která potřebuje být otevřená pro přijímání, a na tom mnozí z nás pracují, aby pomohli obnovit její tkaniny a mřížky. Všechno je vždy v neustálém toku a spojení a záleží na naší frekvenci, zda se k tomu připojíme. Vše je uvnitř a my jen potřebujeme jít do své DNA, abychom získali a probudili všechny esence, o kterých si myslíme, že přichází zvenčí. Tato pasáž nám připomíná proces transfigurace, kterým procházíme. Proces, ve kterém se stáváme světelnými bytostmi, které mají plnou zodpovědnost za naši lidskou cestu, získáváme v sobě moudrost a čistíme všechny fixní koncepty a přesvědčení, které nám bránily vidět pravdu o tom, kdo jsme.

Čím více budeme pokračovat v překračování tří dimenzí a vstupovat do duševních, destilovat mýty a přijímat vyšší aspekty Pravdy, tím více budeme stoupat do nových úrovní vědomí, protože vše se nám teprve začíná odhalovat. Je naší osobní volbou odpoutat se od ega a jeho přesvědčení a být otevřený navigaci v neznámém. Čísla 77 připomínají, že gurua, léčitele a mistra už máme uvnitř, a musíme mít jen odvahu kráčet po cestě stínů, abychom znovu našli své Světlo, Moudrost a Sílu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/07/06/77-passage/

Zpět