5269 Hvězda VEGA lyrské rasy Cosmic agency

[ UFO ] 2020-11-15

Robert: Ptám se na hvězdu Vega, víte o ní něco?
Anéeka: Vega je hvězda, kolem které obíhají dvě klíčové planety pro vývoj a evoluci Lyřanů a všech takzvaných lyrských ras. Sama o sobě je tam, kam směřují záznamy, místem, odkud vychází velká expanze bytostí lidského vzhledu, odkud vycházejí kolonizovat celou Galaxii nebo alespoň její značnou část. Mnohé kultury ji považují za kolébku ˝lidské˝ či ˝lyrské˝ rasy, ačkoli mnoho jiných ras považuje za místo původu soustavu souhvězdí Triangulum.

S využitím údajů o chápání, které odhalila Swaruu, několik z nich, člověk neměl původ jako místo evoluce nebo odkud přišel, ale je již ztracen v kvantovém čase. To znamená, že v pojetí věčnosti vždy byl, neboť v lidské podobě vždy existoval jako jeden z projevů celku. Jelikož při pohledu na věc v nejrozsáhlejším a nejúplnějším smyslu neexistuje linearita času, což se promítá do věčnosti a toho, že ˝vždy existoval˝

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/la-estrella-vega-las-razas-llamadas-lyrianas-aneeka-de-temmer

Zpět