3151 Andromeďané: Nechť je řečena pravda Natalie Glasson

[ Ezoterika ] 2022-09-25

Vystupujeme jako civilizace, abychom se s vámi nyní podělili o svou energii, lásku a mír. Zveme vás, abyste otevřeli svá srdce naší přítomnosti, abychom vám mohli darovat vše, co je vhodné a potřebné pro pomoc vašemu vzestupu v této době.

Celým vesmírem Stvořitele proudí vlna energie a záměru. Tato energetická vlna má velmi specifický účel a záměr, který je čerpán ze zdroje Stvořitele. Tato energie a záměr spočívají v tom, aby byla řečena pravda, a jak energie proudí, její vibrace se zrychlují. Každou bytost, se kterou se spojí, vyzývá, aby se otevřela, probudila pravdu ve svém nitru a hlavně aby tuto pravdu vyjádřila ve své realitě, ať už existuje na Zemi, nebo na vnitřních rovinách. Každá duše bude vyzvána, aby nechala zaznít svou pravdu; to je velmi vzrušující posun vzestupu. Znamená to, že se probouzí pravda Stvořitele, její dunění a rozkvět z hlubin podstaty každého člověka či duše. Jejich podstata se zvedá, aby se spojila s realitou, aby byla uzemněna, aby byla vyjádřena, aby byla stvořena do krásy. Ti, kdo jsou na Zemi, mají možnost zažít tu nejkrásnější realitu, protože budete moci fyzicky cítit, dotýkat se, ochutnávat, vnímat, zde i vidět pravdu Stvořitele. To je tak obrovský dar. To je důvod, proč nyní existujete na Zemi, protože vaše duše si skutečně přeje vnímat Stvořitele tolika způsoby, které jsou skutečné a hmatatelné.

Jak tato energetická vlna a velmi čistý záměr proudí. Je na vás, abyste ji přivolali do své bytosti, spojili se s ní, nechali tuto energii proudit jako vodopád nebo sprchu přes vaši bytost a skrze ni, bude to jako třpytivé světlo. Probuzení podstaty, čistoty a pravdy vaší bytosti. Můžete si představit, kde se ve vašem těle nachází podstata, pravda a čistota vaší bytosti, nebo ji můžete jednoduše nechat aktivovat. Zatímco energie proudí jako sprcha přes vaši bytost, my, Andromedáni, vás vyzýváme, abyste si v duchu nebo nahlas opakovali:
Nechte pravdu zaznít.
Při opakování tohoto prohlášení zhluboka dýchejte, mezi jednotlivými opakováními se zhluboka nadechujte a vydechujte. Dovolíte si vstřebat energii. Umožníte a podpoříte tak proudění energie do vaší podstaty. To může nějakou dobu trvat, nebo se to může projevit okamžitě. Jakmile se spojí a promísí s vaší esencí, začne docházet k aktivaci. Jakmile dojde k aktivaci, můžete pocítit jiný pocit nebo jinou energii proudící z vaší bytosti. Možná zjistíte, že se již nedokážete soustředit na výrok, nebo možná budete mít vizi, objeví se něco, co vám umožní rozpoznat, že došlo k aktivaci. Můžete si tuto aktivaci vychutnat, a až se budete cítit připraveni, dovolte si ji zopakovat:

Vyjadřuji pravdu, která má být řečena.
Když si toto prohlášení opakujete potichu nebo nahlas. Můžete cítit, vnímat nebo potvrzovat energii, která začíná proudit do vaší bytosti a vaší reality. Je důležité nechat energii proudit do Matky Země a do vaší čakry Hvězdy Země, která se nachází pod vašimi chodidly. Tím se automaticky probudí více pravdy z vaší čakry Hvězdy duše, která je nad vaší hlavou. Toto prohlášení si můžete opakovat tak dlouho, jak vám to bude připadat vhodné, a pak si jednoduše sedněte do energie a užívejte si ji. Můžete mít dokonce pocit, že potřebujete chodit, běhat, tančit nebo se pohybovat, abyste umožnili plné vyjádření energie a plné uzemnění. Toto je mocná aktivace, která přichází na pomoc vzestupu všech, protože aktivuje pravdu z vašeho nitra, pravdu, kterou si možná neuvědomujete, pravdu z minulých nebo současných životů a pravdu, která vám slouží v tomto okamžiku.

Zjistíte, že pravda ovlivňuje nejprve vaši osobní realitu. Věci, které mohly být ve vaší realitě iluzí, mohou odpadnout, nebo můžete získat inspiraci, která vás navede na jinou cestu. Moudrost, pravda, která se objeví, bude s největší pravděpodobností sloužit spíše vašemu vlastnímu vzestupu než většímu vzestupu všech. Najdou se však i tací, kteří obdrží pravdu, aby posloužila mnohým. Čím více budete tuto aktivaci praktikovat, tím rychlejší bude vaše vibrace, budete zářit světlem stále jasněji a jasněji. Stanete se zářivějšími a posílíte svou pravdu a svůj vzestup.

Uvědomte si prosím, že můžete být vedeni k tomu, abyste se na věci dívali jinak, což může být náročné a někdy i bolestivé. To vše však slouží k tomu, abyste se dostali do souladu se svou pravdou. Pravdou vaší duše a vyjádřením Stvořitele skrze vaše bytí. Právě ti, kteří jsou odvážní a dobrodružní, se této aktivace chopí a dovolí si ji zažít. Každá duše a každý člověk, zejména na Zemi, hledá pravdu. Někdy však pravda není vždy taková, jakou jste očekávali nebo si přáli, je to přesně to, co vaše duše potřebuje a vyžaduje.

My, Andromedáni, vás necháme přemýšlet o našich slovech a aktivaci a zvážíme, zda se chcete zúčastnit této další fáze vzestupu. Je to zcela na vás. Pravda ve vás vždy existuje a vždy máte příležitost svou pravdu vyjádřit. Současná vlna vzestupu je pouze povzbuzením, které vás povzbuzuje, abyste se na hlubší, důvěrnější úrovni spojili se svou pravdou, a podporuje vás v tom, abyste tak činili s větším urychlením.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/25/the-andromedans-let-the-truth-be-told/

Zpět